Länkar

Här är en sammanställning av olika intressanta länkar inom våra tre huvudområden. Sportfiske, Fiskevård och Miljövård. Ämnena går i varandra i viss utsträckning och när det gäller miljövård är det främst fokuserat på vattenvård och limnologi. Vi ber om ursäkt att länkarna är en smula i oordning. Om ni har tips på fler intressanta länkar maila gärna ett förslag.

Sportfiske:

Stockholms fiskesidor
Hans Lidmansällskapet 
Sportfiskesidan
Svenska Specimen Tävlingen
Södra Sveriges FlugfiskeKlubb, SSFK      
SFK SPINNAREN
STRÖMVALLS SPORTFISKE
DAIWA
BERRAS SPORTFISKE
FISKE LÄNKAR, ÄVEN UTLÄNDSKA
ABU Garcia
Camillas fiskesida
Daiwa
Fiskeklubb inom Telia
FK Forelle
Flugfiske i Norden
Havsöring på Österlen
Havsöringsfångstrapport
Laxfisk
Lax- och Fjällfiske
Mikaels sportfishing pages
Niklas Sundbaum, gäddfiske
Normark AB
REGAL Sportfiske, Stockholm
Sportfiske (Tidning)

Fiskevård

Studera fiske i norden
Ins. för Vattenbruk vid SLU i Umeå

Miljövård (viss inriktning mot vatten)

Agenda 21
KTHs bibliotek
Upgrading of Water and Waste Water Systems

Fältbiologerna
Greenpeace
EnviroLink
Rainforrest
Action Network

Naturvårdsverket
Naturskyddsföreningen
Sunet: Miljö

WWF
Vatten
Tidskrift för vattenvård
Agenda 21 in Sweden
Aktivt slam div. info.

American Society of Limnology and Oceanography
Arbetslivsinstitutet - Gruppen för Arbetsmiljökemi
BALLERINA - Balticum/miljö

CIRKULATION, VA-tidskriften
CTH Vattenbyggnad 
EU/FoU-rådets WorldWideWeb Server
EXPO´98

Finjasjön, restaurering
HELCOM - Helsinki commission
Hydrologi länkar

IRC International Water and Sanitation Centre
Kristianstad Vattenrike, Miljö- on-line
KVA (The Royal Swedish Academy of Sciences, RSAS)
Linköpingts universitet, Tema V
Livsmedelsverket

Lunds Universitet
Luleå Tekn Univ
Miljödepartementet  
NFR, Naturvetenskapliga Forskningsrådet 

SCOPE NEWSLETTER
SIDA
SMHI

Stockholm Vatten
Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund
Sveriges Geologiska Undersökning
Universities water information
Uppsala universitet - limnologi

VA-lagen
Water Environment Federation
Water Online

Vattenlagen
Vattendragsutredningen

Öresundsförbindelsen

Vi har samlat in dessa länkar genom sökning och ibland via andras sammanställningar men i sådana fall först genom att kontrollera uppgivna sidor. Hoppas ingen har något emot detta då avsikten är att det skall finnas information om miljövård och att detta skall spridas så mycket som möjlig.

Sportfiske  Tips och nyheter  Fiskevård Miljövård