Fiskevård

Limnologi & Fiskevård har en bred kompetens och en djup kunskapsbas inom detta område. Vi har erfarenheten och en hög akademisk nivå. Vi har ett unikt kontaktnät inom denna bransch. Vi har goda kontakter med Fiskeriverket, Länsstyrelserna, Kommunerna och Universiteten. Vi har även många och goda kontakter med föreningar och privata organisationer. Det här är viktigt för att på rätt sätt kunna utföra uppdrag med tillgång till senaste fakta och kunskaper. Vi är en kraftfull samarbetspartner till er med kapaciteten att utföra era uppdrag med hög kvalitet.

Vi erbjuder följande tjänster:

Simon Ridderborg var bland annat projektledare på Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium och arbetade med ett projekt kallat "Riksfiskeinventering-96". Detta projekt rönte stor uppmärksamhet i media och var mycket omskrivet.
Simon Ridderborg har följande publicerade rapporter:

Sportfiske  Tips och nyheter  Miljövård Länkar