torrfluga.jpg (10394 bytes)

Trots att fiskens föda består av till 85% utav insekter som lever under ytan är torrflugefisket ett utav de roligaste och spännande fiskesätten. De vanligaste insekterna på ytan för oss här i norr är vid midsommartid dagsländor (bäcksländor) och något senare under sommaren dominerar nattsländorna i olika storlekar.

 

Europea 12

Ursprungligen en fransk fluga som fortfarande är en utav de bästa flugorna att imitera nattsländan med.
Kroppen binds med haröredubbing som ribbas med gul bindsilkevinge, hacklet är ett medium rödbrunt tupphackel

Bild

 

Rackelhannen krok 10-18.

Fiskar mycket bra och kan rätt fiskad imitera både slända kläckare och puppa.
Kroppen av mörkbrun polypropylendubbing, vingar av polygarn med samma färg som kroppen.

Bild

 

Myran

Det kan vara bra att ha med sig ett antal imitationer av myror i flugasken för alla fiskar är som tokiga i myror och det händer speciellt vid svärminingar att myran som är en dålig flygare blåser ut och hamnar i vattnet.
Bind fast en 3-4 mm bred remsa av polycelon mitt på kroken, och fäst sedan ett svart hönshackel på midja detta ska föreställa ben. (kroppen går även att göra av balsa men det är betydligt svårare)


Bild

 


Black Palmer krok 12-16.

De så kallade palmerflugorna är bra att fiska i framförallt hårt strömmande vatten beroende på sin extremt goda flytförmåga flugorna kan imitera de flesta insekter som kan komma flytande.
Kroppen binds av svart flossilke, hacklet är svart lindat palmer

Bild

 

Humpy

En högt flytande hjorthårsfluga med ett hackel av tuppfjäder
Mycket bra i strömmande vatten
Bild

 

Black Gnat krok 14-20

En bra fluga för harr och röding. Den skall bla. imitera knott, myggor och myror.
Kroppen består av svart bindsilke eller floss, vingarna är grå, hacklet är svart tupphackel detsamma gäller stjärtspröten.

Bild

 

Torrflugan

Denna fluga skall imitera iförsta hand en dagslända men kan med olika krokstorlekar samt täthet på hackel och kroppstjocklek imitera de mesta vingade insekterna som kan förekomma på vattnet.En klassiker som jag tycker är bra, man kan binda dessa enkla hackelflugor med de färger som förekommer i de vatten man fiskar i.

Bild

 

Goddard's Caddis

Skall imitera en stor nattslända, man kan fiska den så den liknar en nattslända som ger sitt karaktäristiska spår på vattnet en fluga som är bunden i hjorthår med ett fint tupp- eller hönshackel.Bild

 

 

 

 

 

 

Startsidan


| Copyright © Mats Johansson 1999 | Senast uppdaterad 1999-06-07 | matsj@mbox302.swipnet.se |