insekter.jpg (25914 bytes)


Nattsländan är en av de vanligaste insekterna som står på fiskens matsedel. Ur nattsländans ägg kryper så småningom en larv upp Sländorna lever en tid under ytan och då i två varianter : De husbyggande (husmaskarna) och de frilevande nattsländelarverna. Larven förvandlas efter en tid till puppa, den gasfylls och stiger upp till ytan för att kläckas till en färdig insekt. Detta tar ungefär ett år nattsl.jpg (2225 bytes)

dagsl.jpg (2491 bytes)

Det här är en utav de mest uppskattade insekterna för en flugfiskare, det finns en mängd olika arter men det karaktäristiska med dagsländorna är de tre stjärtspröten och de uppåtstående vingarna. Dagsländans nymfer indelas i krypande, simmande, krälande och grävande nymfer. Dagsländorna har ej som nattsländan ett puppstadie utan stiger efter ungefär ett år som nymf till ytan där vinganlagen på kroppen spricker upp och den färdiga insekten kan flyga iväg.
Bäcksländan har liksom dagsländan ej något puppsatadium utan lever sitt liv gående på bottenstenarna, när det är dags för bäcksländenymfen att genomgå sin förvandling så går den upp på land där den förvandlas till en insekt. Nymfen kan skiljas från dagsländenymfen genom att den har bara två stjärtspröt samt att kroppen är plattare än dag- och nattsländenymferna Den färdiga sländan håller vingarna platt efter kroppen. backsl.jpg (3234 bytes)

myggl.jpg (3212 bytes)

Fjädermyggorna är mycket vanliga och är av stor betydelse för flugfiskaren. Fjädermyggorna finns företrädesvis i lugnt vatten och sjöar. Den genomgår en fullständig förvandling och är för flugfiskaren mest intressant som puppa då den hänger i ytan i väntan på kläckning, det är då fisken brukar gå och frossa i dessa puppor.
Tillbaka

| Copyright © Mats Johansson 1999 | Senast uppdaterad 1999-06-06 | matsj@mbox302.swipnet.se |