Linköpings Filatelist Förening

c/o Mats Bergwall, Nygatan 46, 582 27 Linköping


Möteslokal: Klockhuset, Hjälmsätersgatan 6 D

Kontaktpersoner: sekreterare Mats Bergwall, 013 - 10 55 43
kassör Tommy Östergren, 013 - 15 63 17, ostergren@swipnet.se

Mötesdagar våren 2005

10/1 - föredrag med dia-bilder

14/2 - föredrag med diabilder

14/3 - årsmöte, auktion, dragning lotteri

11/4 ej fastställt program

9/5 - avslutning för säsongen

 

Vid samtliga möten finns urvalshäften att fynda i.

Lokalen är öppen från ca 18.00 - mötesförhandlingarna startar 19.15

Alla hjärtligt välkomna !!