Det finns ett kulturbälte tvärs över norra delen av Hässleholms kommun