The Oriental Arabic Library

The Arabic Library welcomes you to visit us and to take part of :

 • The latest books from 96 - 97 , Arabic novels, translated Arabic novels, theological books, philosophical and psychological books, books on old and modern litterature and poetry, diversitive books, language studies, memoires etc, books on art, music, stagetheatre, cinema, political books, books about kurds and other minorities, historical books, books on social science, books about the legal systems, books on different populations' traditions etc, geographical books, books on economy, trade and agriculture, books on production and transport etc, cookbooks, books on health, books on naturalsciences, and books for young people and children.
 • School books for all levels … ( different Arabic programs. )
 • The latest within dictionaries and encyclopedias :

 • ( Arabic, Swedish, English, French, German, Kurdish, Urdu, Asyrian, Turkish and other languages )
 • The latest music kassettes .. ( Most famous Arabic singers )
 • The latest movies .. ( To hyre and to buy )
 • Books in other languages : (Kurdish, Persian, Swedish, English, French, German, Urdu etc)
 • Newspapers and magzines :

 • From outside sweden :-
  From within sweden :
Note :
 • The Library sends books by post any where in Europe. 
 • Authors within and outside Sweden can have their books sold in Orientalia in exchange of a certain percentage.


Download and extract by doubleclicking on the file:

Arabic book list:   Arabic.exe  (Arabic  Word 97)

Latin book list:     Latin.exe  (Word 97)
 
 
 
 
 • B. Allmänt & Blandat 
 • C. Religion 
 • D. Filosofi och psykologi 
 • F. Språkvetenskap 
 • G. Litteraturvetenskap 
 • H. Skön Litteratur 
 • H. Poesi 
 • L. Biografi 
 • I. konst, musik, teater och film
 • J. Arkeologi 
 • KO . Politiska Böcker
 • Böcker om kurderna och minoriteter
 • K. Historia
 • M. Etnografi, socialntropologi och etnologi
 • N. Geografi 
 • O. Samhälls- och rättsvetenskap 
 • P. Teknik,inustri och kommunikationer 
 • Q. Ekonomi och näringsväsen 
 • Qca. Matlagning 
 • R. Idrott, lek och spel 
 • U. Naturvetenskap 
 • V. Medicin 
 • Barn & Ungdoms Böcker 
 • Bok & Kassett
 • S. Ordlistor & Lexikon

 •  

  B. Allmänt & Blandat
  1. `Abd al-Fattah,Sayyid. Tarikh Futuwat Misr ........................................[ 1995 ] 90 Ghara´ib al-Zawaj wa-`Aja´ib al-Talaq        98

  2. Aghrabb al-A`yad wa-A`jabb al-Ihtifalat;        160
   Aghrabb al-Wasaya fi al-gharb lil Muluk wa-al-Zu`ama´ ; 
   wa-al-Falasifah wa-al-Udaba´.;        115
   Ghara´ib wa-`Aja´ib al-Nisa´ .qadiman & hadithan 210
   Anwa` al-Nisa´ bayn al-Da´ wa-al-Dawa´ 98 
  3. `Abd al-Hamid, B. al-Mushir wa-Ana ;       120 
  4. `Ali, Surayya. Ibrahim. al-`Arus .Tazyyinha wa-tajmilaha fi al-turath al-sha`bi 140 
   1. `Inayat, Raji. Tafsir al-Hlam wa-al-Tanjim ;       39 
   2. `Udah, Muhammad. Faruq . ( Bidayah & Nihayah ) .......................... [ 1995 ] 130 
  5. ´Abd al-Rihim, M. Ikhtar ism mawludak min asma´ al-Sahabah al-Kiram 159 
  6. Abu al-Rwws. Ikhtabir nafssak wa-quduratak 55 
  7. Abu al-Yazid I`tirafat Jihan al-Sadat ( Sayyidah min Misr ) 120 
  8. Abu Ma´shar. Abu Ma´ashar al-Falaki 45 
  9. al-´Ilm lil Malayyin. Kayfa taktub rasa´ilk bi al-Injiliziyah 89

  10. Kayfa taktub rasa´ilk bi al-Firinsiyah 89 
  11. al-Ashqarr, `Umar. `Alam al-Jinn wa-al-Shayatin 75 
  12. al-Asmmar, Raji. al-Hazazir al-sha`biyyah al-Lubnaniyah 80 

  13. al-Tara´if al-sha`biyyah al-Lubnaniyah 85
   al-Sihr.(Haqiqatuh, Anwa`uh, al-Wiqayah minhu) 75
   al-Shayatin.(Haqiqatiha - al-tahassun minhum) 75
   al-Jin (Haqiqatihum,al-tahasun minhum,`ilaj al-masru`) 75 
  14. al-Azri, Hamid. Hazzak min burjak (A) 75

  15. Hazzak min burjak (B) 70
   Hazzak 79
   Hazzak ta`rifuh min iasmakk 75
   Hazzak min shah miladak 65
   Mafatih al-hazz fi al-tal`, al-hubb, al-jins, al-zawaj 79
   al-Abraj 75 
  16. al-Bakr, Mahmud. M. al-Qahwah al-`Arabiyah fi al-mawruth ;

  17. wa-al-adab al-Sha`bi ....... ( 251 sidor ) ............ [ 1995 ] 130
   al-`Urs al-Sha`bi .. {al-Tarwidah}.. (271 S.) .. [ 1995 ] 140 
  18. al-Falaki. al-Abraj .................................... ( 1 - 12 burj ) ........ st: 35 
  19. al-Jammal, Samir Y. Dala´il hazzak wa-mustaqbalak fi kaffak ......... (321 S.) 129 
  20. al-Juziyyah, Ibn Q. al-Furusiyah 75 
  21. al-Kashif, Jamal al-Farasah bayna al-ams wa-al-yawm 80 
  22. al-Khashbat, M. al-Mar´ah al-mithaliyah fi a´yun al-rijal 65 
  23. al-Khazraji, ´Aabbud. Asma´una. asraruha wa-ma´aniha ? 220 
  24. al-Mibayyad, Silim. al-Ibbil . fi al-turath al-Sha`bi al-Filistini 85 
  25. al-Naqqash, Raja´. `Abaqirah wa-Majanin 98 
   1. al-Qawwal, Antwan. `Antarah wa-`Ablah 75 
  26. al-Shahawi, Magdy. Khawariq al-`Adat.(al-mu`jizah,al-karamah,al-sihr) 50 
  27. al-Sharqawi, M. al-Zalazil wa-tawabi`iha 40 
   1. al-Shaykh, Ahmmad. Tahdir al-Arwah.(al-itisal bi al-mawta aw tajsyyid al-arwah 75

   2. al-Mala´ikah.(Haqiqatihum, wjudahum,sifatuhum) 75 
  28. al-Siba`i, Muhammad. al-Hikayat wa-al-Nawadir al-`Arabiyah 79 
   1. al-Sidabi, Muhammad. Haqiqat al-Jinn wa-al-Shayatin min al-kitab wa-al-sunnah 69 
  29. al-Tarmanini, A. al-Zawaj `ind al-`Arab.fi al-Jahiliyah wa al-islam. 150 
  30. al-Tukhi, `Abd Fattah. al-Mandal wa-al-khatam al-Sulimani wa-al-`ilm al-rawhani ;

  31. lil-Imam al-Ghazali 70
   Manba` usul al-Raml. 120
   `Ilm al-Kaff. 120 
  32. al-Zayyat, Nadhir. al-Husan al-´Arabi 199 
  33. Badi`, Emil.J. al-Amthal al-Sha`biyah al-Lubnaniyah 85

  34. al-Aghani al-Sha`biyah al-Lubnaniyah 79 
  35. Biagi, Shirley. al-Muqabalah al-Sahafiyah..fann.dalil `amali lil sahafi 100 
  36. Dallul. Paula. al-Abraj al-Siniyah 65 
  37. Fahmi, Khadijah. I`raff shakhsiyatak min burjak 55 
  38. Farh, Maghi. 1996 ... Sanat al-Wi`wwd ......... (357 S. ) ...... [ 1996 ] 219 
   1. Ghalob, Qablan. al-Husan al-`Arabi al-Asil 390 
   2. Ghawsh, Qays. al-Taqammus. a huwa haqiqah am khayal ? 100 
  39. Ghordaq, George. Hadith al-Ghawani 89

  40. Hadith al-Malahi 89 
  41. Gross Bress. Ahla tara´if wa-nawadir... Juha 75 

  42. Ahla tara´if wa-nawadir...al-`Ushshaq 75
   Ahla tara´if wa-nawadir...al-Jawari wa-al-Niasa´ 75 
   Ahla tara´if wa-nawadir...al-Khulafa´ wa-al-Muluk 75 
  43. Halawah, Hidiwi. al-Mar´ah fi hayat al-shu`ara´ wa-al-udaba´ 75

  44. Nawadir wa-tara´f wa-maka´id al-nisa´ 55
   al-Wasaya wa-al-Athal 59 
   1. Hammudah, `Adil. Kayf Yaskhar al-Misriyun min hukamihim .............. ; 

   2. ( al-Nuktah al-Siyasiyah ) 120
    Hukumat ghuraf al-Num ..... (al-mar´ah wa-al-Sultah ; 
    min al-Mushir `Amir ila al-Mushir Abu Ghazalah ) 100 
  45. Hamzah, `Abd al-Latif. Adab al-Maqalah al-Sahafiyah 220 
  46. Hamzah,Muhammad. “Layla `Ulwi"...Sindirilla.. 2000 75 
   1. Hassan, Nada. Fassar Ahlamak wa-Ahlam al-akharin bi nafsak 89 
   2. Husayn, Hibah. Aghrabb min al-Khayal 45 
  47. Husayn, Yasir al-Amirah al-lati hazzat `Arsh al-Khalij .2bd ... [ 1995 ] 220 
  48. Ibn Sirin. Tfsir al-Ahlam 250 
  49. Imam, Ibrahim. Wikalat al-Anba´ 130 
  50. Isma`il, Izzat.Sayyid. Sukyulujiya al-Num wa-al-Ahlam 120 
  51. Jad, Sa`id. Kayfiyat ikhraj al-Jan min jism al-insan 65 
   1. Kamal, Safwat. Min funun al-Ghina´ al-Sha`bi al-Misri 60 
  52. Kamil, Magdy. 100 Imra´h ghayyarat majra al-Tarikh ............ [ 1995 ] 100

  53. Hakadha faqadt ununthati ............................. [ 1995 ] 110
   Nawadir al-Hukkam ..................................... [ 1995 ] 120
   Fananat wara´ al-Hijab 85 
  54. Kamil, Rashad. al-Mar´ah al-lati hazzat `Arsh Misr ! .............. [ 1996 ] 120 
   1. Lotfi, Mamdoh. Album Diyana al-Sirri ... 69 
   2. Lulu, As`ad. al-Tanwim al-Maghnatisi 85 
   3. Mustafa, Ahmmad. Ma`a al-Jinn wa-al-`Afarit 75 
   4. Najib Afandi. `Ilm qira´at al-Yadd 75 
  55. Nasif, Walid. al-Asma´ wa-Ma´aniha 149 
   1. Ni`mat Allah, Haykal. al-Farasah wa-qira´at al-afkar 75 
   2. Nisib, Emilin. al-´Ushshaq al-´Arab. 2bd 118 
   3. Nur al-Din, A. al-´Ilm wa-al-Sihr 75

   4. al-´Ilm wa-Tafsir al-Ahlam 75 
  56. Qubisi, Muhammad. Shu´ub wa-Taqalid (ghara´ib wa-´adat min al-´Alam) 110 
  57. Sa`fan; Kamil. al-Sa`ah al-khamisah wa-al-`ishrun (al-Masikh al- dajjal / 

  58. al-Mahdi al-muntazar / Ja´gug & Ma´gug ) ...... [ 1995 ] 120 
  59. Sabanu, Ahmad. al-Husan al-´Arabi wa-Khuyul al-´Alam 299 
  60. Sasson, Jean. B. Asrar Amirah Su`udiyah .................................. [ 1996 ] 115 
   1. Sha`lan, Ibrahim. Mawsu`at al-Amthal al-Sha`biyah al-Misriyah 100 
  61. Shandi, al-Falaki. Yawm wa-tarikh miladak 60

  62. `Ilm al-Kawakib wa-hayatuna al-yawmiyah 75
   Buruj al-Sama´ 70 
   1. Shawkat, Sabir. Jara´im qahir al-`Afarit .. ; 

   2. (al-Shaytan al-la-dhi akhrajtuh min al-Qumqum ) ... [ 1995 ] 85 
  63. Silim, Muhammad. Asma´ al-Banat wa-ma`aniha 75

  64. Asma´ al-Banin wa-ma`aniha 69 
  65. Sufinir Rasa´il al-Ta´aruf 65

  66. Rasa´il al-Asdiqa´ 65
   Rasa´il al-Safar 65
   Rasa´il al-Bunuk 65
   al-Murasalat al-Tujariyah 65 
  67. Sultan, Rajab al-Jin wa-al-Jins ................................................ [ 1995 ] 75 
   1. Tadrus, Khalil. Asrar fann al-Tanjim 65 
   2. Taysir, E. I´raff burjak hatta al-`am 2000 94 
  68. Yamin, Vera. al-Abraj al-`Arabiyah al-Sinayyah .................. (471 S.) 250 
  69. Zaydan, Fu´ad. Ta´lim al-Injiliziyah bi ghayir mu`alim .. ( Today`s English ) 69 
  70. Welsson, Colin. Mausu`at al-Alghaz al-musta`siyah .. (384 S.) ... [1994] 160 
  71. Alderton, David. Tarbiyat Asmak al-Zinah ................... (167 S.) 65 
  72. Rif`at, Muhammad. Ikhtiyar Athath al-Bayt wa-tanzifuh .................. (160 S.) 55 
  73. Borckhart, John. al-`Adat wa-al-taqalid l-Misriyah (min al-amthal al-sha`iyah) 65 
  74. Bulis, Sabri. al-Ajhizah al-manziliyah al-Kahraba´iyah 35 
  75. Manasifi, `Abbas. al-Tiliks .. al-murasalat,al-mustalahat al-tujariyah `arbi,enjilizi 75 
  76. Manasifi, `Abbas. al-Tiliks .. al-murasalat,al-mustalahat al-tujariyah `arbi,enjilizi 75 
  C. Religion
  1. `Abbas, Fu´ad.Ibrahim Mawsu`at Bayt al-Maqdis. 2 bd 120 
  2. `Abd al-`Aziz, Mansur Da`wat al-haqq aw al-haqiqah bayna al-masihiyah, al-islam 120 
  1. `Abd al-Mu`ti, Fawzi. al-`Adhra´ Maryam wa-milad al-Masih . 60 
  2. `Abd al-Wahab, A. ta`adud nisa´ al-anbiya´ wa-makanat al-mar´ah fi ;

  3. al-yahudiyah wa-al-Masihiyah wa-al-Islam ...... (535 S.) 220 
  4. `Alyan, Sayyid S. Nisa´ al-`Ahd al-Qadim ........................ (238 S.) .. [1996] 120 
  5. `Amir, `Abd al-Latif. Ahkam al-Mar´ah fi al-qasas wa-al-Diyyah . 100 
   1. `Akash, `Abd al-Karim. Hukm al-ghina´ fi al-Islam. 85 
   2. `Ashour, ´Abd al-Latif. al-Masikh al-Dajjal. haqiqah la khayal 45 
   3. `Isa, ´Abd al-Qadir. Haqa´iq `an al-Tasawwf 249 
   4. `Isa, ´Abduh.Ghalib. Mafhum al-Tasawwf 59 
  6. `Isa, Ibrahim. Damm al-Husayn .... (al-Qissah al-kamilah li qatl al-Husayn ;

  7. wa-al-intiqam min al-qatalah ) .......................... [1994] 98
   al-Harb bi al-Niqab . Zahirat hijab al-fananat . 69
   al-Jins wa-`Ulama´ al-Islam . 59
   Afkar muhdadah bi-al-qatl .min al-sha`rawi ila salman rushdi 73 
   1. A`lam al-Sahabah. Bilal Bin Rabah ................. ( Mu´adhdhin al-Rasul ) 45 Abu Dharrin al-Ghifaryy ..... ( Za`im al-mu`aradah ) 45

   2. Khabbab Bin al-Aratti. ......... ( al-Sabir al-Awwab ) 45
    Salman al-Faris'i. .............. ( al-Bahith `an al-haqiqah ) 45
    Suhayb Bin Sinan ............... ( al-Faris al-Jamil ) 45 
    Sa`id Bin `Amir ................... ( al-Amir al-Zahid ) 45 
    Zayd Bin Harithah ............... ( Habib al-Rasul ) 45
    Mus`ab Bin `Umayr .............. (Awwal Safir fi al-Islam ) 45
    Sa`d Bin Abi Waqqas .......... ( al-Asad fi barathinuh ) 45 
    Talhah Bin `Ubaid Allah ..... ( Rajul min ahl al-Jannah) 45 
  8. Abu Busir Qawa`id al-Takfir 120 
   1. Abu Rayyan, M. al-Harakah al-Sufiyah fi al-Islam 165 
  9. Adelkhah, Fariba. al-Thawrah taht al-hijab ;

  10. al-Nisa´al-Islamiyyat fi Iran ...... ( 241 S. ) ...... [ 1995 ] 120 
   1. Ahmad, Rif `at .S. ayat shaytaniyah.jadaliyat al-sira` bayna al-islam wa-al-gharb 79 
  11. al-`Aalawi, Hadi. Fusul min Tarikh al-Islam al-Siyasi . (479 S) ..... [1996] 160

  12. Shakhsiyyat ghayyir qaliqah fi al-Islam ............ [ 1995 ] 98 
   1. al-`Alayli, `Abd Allah. Sumuw al-ma`na fi sumuw al-dhat aw ( ash`ah min ;

   2. hayat al-Husayn ) .............................................. [ 1996 ] 110
    Tarikh al-Husayn . Naqd wa-tahlil ..................... [ 1994 ] 125
    Mashahid wa-qisas min ayyam al-Nubuwwah .... [ 1993 ] 140
    Mathaluhunna al-a`la al-Sayyidah Khadija ......... [ 1992 ] 98
    Ayna al-Khata´ ? tashih mafahim wa-nazratu tajdid 98
    Muqadimat la-mahid `an darsiha jayidan li-fihm ;
    al-Tarikh al-`Arabi ...................................... [ 1994 ] 98
    al-Ma`arri dhalika al-majhul ( rihlah fi fikruh wa-`alamahu ;
    al-nafsi ) ....................................................... [ 1995 ] 130 
  13. al-`Ashmawi, M. al-Khilafah al-Islamiyah ......... ( 321 S. ) ......... [ 1996 ] 110 
  14. al-`Askari, Murtada. Ma`lim al-Madrasatin .... ( 2 vol. ) ................ [ 1422 S. ] 450 
   1. al-Bander, Rasheed. Madhhabb al-Mu`tazila 75 
   2. al-Dahabi, Edward. Mu`amalat ghayir al-Muslimin fi al-mujtama` al-Islami . 75 
   3. al-Dirasat & al-Nashr. Mawsu`at al-Hadarah al-`Arabiyah al-Islamiyah 3 bd 750 
   4. al-Fakharani, Isma`il. Humum sahafi muslim.Shihadah `ala al-`asr 120 
   5. al-Fiqi, Mustafa. Tajdid al-Fkr al-Qawmi 89

   6. Hiwar al-Ajyal 98
    al-Islam fi Alam mutaghayyir 65
    Liqa´ al-Afkar 55 
  15. al-Ghazali, M. Humum da`iyah ............................................. [ 1996 ] 75

  16. Jadid hayatak ................................................. [ 1996 ] 95
   Mushkilat fi tariq al-hayat al-Islamiyah ............ [ 1996 ] 90
   Sirr ta´khkhur al-`Arab wa-al-Muslimin .......... [ 1996 ] 95
   Difa` `an al-`aqidah wa-al-shari`ah did mata`in ;
   al-mustashriqin ............................................... [ 1996 ] 100
   Madkhal li ma`rifat al-Islam .. ( Muqawimatuh, khasa´isuh, 
   ahdafuh , masadirahu ) ................................... [ 1996 ] 129 
   1. al-Ghinimi, `Abd al-F. al-Hadarah al-Islamiyah wa-tahadiyyat al-qarn al- 21 75 
   2. al-Guziyya, Ibn al-Q. Akhbar al-Nisa´ 110

   3. al-Furusiyah 75
    al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib 80
    al-Tibyan fi aqsam al-Qur´an 110
    `Idat al-Sabirin wa-dhakhirat al-shakirin 110
    Sharh al-shurut al-`Umiriyah 110
    Hadi al-Arwah ila bilad al-afrah 129
    Tariq al-Hijratayn wa-ba- al-sa`adatayn 135
    al-Rawh 140
    al-Fawa´id 120 al-Jawab al-Kafi li man sa´al `an al-dawa´ al-shafi 80 
   4. al-Hifni, ´Abd al-M. al-Mawsu`ah al-Sufiyah 199 
   5. al-Imam al-Qurtubi. Yawm al-Faza` al-Akbbar. ( Mashahid yawm al-qiyamah; 

   6. wa-ahwalaha 75 
   7. al-Jammal, Ibrahim. al-Hassad wa-kayfa nattaqih ? 50 
  17. al-Jannabi, Haytham. al-Imam `Ali . al-Qwwah wa-al-Mithal ...... [ 1996 ] 84 
   1. al-Kalabazy, Abu Bakr. Kitab al-ta`arruf li-madhhab ahl al-Tasawwf 69 
  18. al-Khasht, Muhammad. al-Mashakil al-zawjiyah wa-hululaha fi daw´ al-qur´an ;

  19. wa-al-sunnah . 75 
   1. al-Ma`muri, al-Tahir. Jami` al-Zaytunah 79 
  20. al-Mit`ani, `Abd al-A. Urubba fi muwajahat al-Islam ... al-wasa´il wa-al-ahdaf 159 
   1. al-Qadiri, Ibrahim. al-Islam al-Sirri fi al-Maghrib al-`Arabi 75 
   2. al-Qamni, Sayyid. al-Hizb al-Hashimi wa-ta´sis al-Dawlah al-Islamiyah 115

   3. Oissat al-Khalq.manabi` Safar al-Takwin 70
    Isra´il al-Tawrah .. al-Tarikh .. al-Tadlil 75 
  21. al-Qaradawi, Yusuf. al-Islam .. Hadarat al-ghadd ............ [ 1996 ] 98

  22. al-Niqab lil Mar´ah. bayna al-qawl bi-bid`iyyatuh wa-al-qawl ;
   bi-wujubuh .......................................... [ 1996 ] 39 
  23. al-Rabi`u, Turki. al-`unf wa-al-mqaddas wa-al-jins fi al-mithulujiya al-islamiyah 99 
   1. al-Salmi, A. Dhikr al-Naswah al-muta`abidat al-sufiyyat 75 
  24. al-Sha`rawi, M. Muhammad Rasul Allah salla Allah `alihi wa-sallam . 60

  25. al-Adilah al-madiyah `ala wjud Allah ..... [ 1995 ] 60 
   1. al-Shaf`i, Ahmmad. Ahkam al-mawarith fi al-shari`ah al-Islamiyah 100 
  26. al-Sharqawi, A. al-Faqih al-mu`adhdhab Ibn Taymiyyah. (275 S.) . [1995] 120

  27. al-Faqih al-mu`adhdhab Ibn Taymiyyah. (245 S.) . [1995] 99 
   A´immat al-Fiqh al-Tis`ah .................. ( 340 S. ) . [1995] 140 
   1. al-Sharqawi, M. al-Kinz al-marsud fi fada´ih al-Talmud 120 
  28. al-Turabi, Hassan. Hiwarat fi : al-Islam , al-dimuqratiyah , al-dawlah, al-gharb 98 
   1. al-Wardi, `Ali. al-Ahlam bayn al-`Ilm wa-al-`Aqida 160 
  29. al-Wirdani, Salih. `Aqa´id al-sunnah wa-`aqa´id al-shi`ah /al-taqarub,al-taba`ud 85

  30. al-Shi`ah fi Misr min al-Imam `Ali hatta al-Khumayni 98 
  31. al-Zahiri, Ibn Hazm. al-Fasl fi al-Milal wa-al-Ahwa´ .. ( 5 vol. ) 1000 
   1. Ali Ibn Abu Talib. Nahj al-Balagha 120 
  32. Badawi, `Abd al-R. Min Tarikh al-ilhad fi al-Islam 98 
  33. Bahjat, Ahmmad. Qisas al-hayawan fi al-Qur´an 149

  34. Anbiya´ Allah ............................................... ( 480 S. ) 140 
  35. Bin Baz. Fatawi al-`ulama´ lil-Nias´ ............................. [ 1996 ] 85 
  36. Bin Salamah, A. al-Nasikh wa-al-Mansukh fi al-Qur´an al-Karim 75 
   1. Consulman, Gerhard. Sutu` najm al-Shi`ah 160 
   2. Corbin, h. al-Shi`ah al-ithna `ashiriyah 150 
  37. De Laurm, Catrin. al-Tariq ila Allah 99 
   1. Fadl Allah, M. al-`Ilaqat al-Islamiyah - al-Masihiyah 190 
  38. Faraj, al-Sayyid A. al-Furqah bayna al-zawjin wa-Akamiha fi madhhab ahl ;

  39. al-Sunnah .................................................. ( 535 S. ) 139 
   1. Fargues, Youssef. al-Masihiyyun wa-al-Yahud fi al-Tarikh al-Islami al-`Arabi ; 

   2. wa-al-Turki 130 
  40. Fawzi, Mahmud. Nasr Abu Zayd bayna al-Kufr wa-al-Iman ! ...... [1995] 59

  41. al-Shaykh al-Sha`rawi . al-`ilaj bi al-Qur´an wa-umur ; 
   al-dunya .... [ 1996 ] 59
   al-Sha`rawi min al-qaryah ila al-qimmah ............. [1995] 59
   al-Shaykh al-Sha`rawi wa-qadaya Islamiyah ha´irah tabhath ; 
   an hulul ! 59
   al-Baba Shnudah wa-al-Mu`aradah fi al-Kansah 59
   al-Baba Shnudah min al-rahbana ila kursi al-Babawiyah 59
   al-Baba Shnudah wa-muhakamat al-Qasawisah 55
   al-Baba Shnudah wa-Aqbat al-Mahjar 55
   al-Baba Shnudah ... Hiwar mahzur al-nashr 55 
  42. Garaudy, Roger. al-Islam al-Hayy ............................................ [ 1995 ] 98

  43. al-Islam fi al-Gharb ;
   ( Qurtubah `asimat al-`alam wa-al-fikr ) ........... [ 1995 ] 159 
   1. Gouda, Naji. al-Ma´rifah al-Sufiyah 

   2. ( Dirasah falsafiyah fi mushkilat al-ma´rifah ) 149 
  44. Ha´iri, Shahla. al-Mut`ah . al-Zawaz al-mu`aqt `ind al-Shi`ah ;

  45. (Halat Iran 1978 - 1982) ............. (339 S.) ....... [ 1995 ] 220 
   1. Haddad, Yvonne.Y. al-Muslimun fi Amirka 90 
  46. Hammudah, M. Tarikh al-Kitab al-Islami.al-Makhtut . (350 S.) .[ 1994 ] 129 
  47. Hijazi, A. al-al-Tawrah al-Samiriah ... ( al-Nass al-kamil ) 180 
   1. Hilmi, Muhammad. Ibn al-Farid wa-al-Hub al-Ilahi 120 
   2. Hiwaidi, Fahmi. al-Islam wa-al-Dimukratiyah 110

   3. al-Tadayun al-Manqus 120
    Hatta la takuna Fitnah 110 
  48. Hofman, Murad. al-Islam ka-Badil ......................................... ( 251 S. ) 150

  49. Yawmiyyat Alman muslim ............................ ( 239 S. ) 79 
   1. Husayn, Yasir. Ma`rakat akhir al-zaman wa-nubu´at al-masih munqidh Isra´il 55 
   2. Ibn ´Arabi. al-Durrah al-Bayda´ 59

   3. al-Wasaya 110
    al-Futuhat al-Makiyah.al-safar al-sadis 160 
   4. Ibn Kathir. Qasas al-Anbiya´ 200 
   5. Ibn Taymiyya. Dywan shaykh al-Islam Ibn Taymiyya 60 
   6. Ibrahim, `Abd al-`Aziz. Ahl Bilal 85 
  50. Isma`il, `Ali. Ha´ula´ al-`ashrah al-mubasharun bi al-Jannah 75 
  51. Isma`il, Mahmud. Firaqq al-Shi`ah. bayna al-tafkir al-siyasi wa-al-nafyy

  52. al-Diny ............................................................. [ 1995 ] 79 
  53. Izetbegovic, `Ali. al-Islam bayna al-sharq wa-al-gharb .. (411 S.) . [ 1994 ] 190

  54. Islam between east and west .. på Engelska [1994] 119 
  55. Johanson-Davies, D. The Messenger of God ( Stories From the Life of the ;

  56. Prophet Muhaammad ) .. På Engelska .med färgbilder . 219 
  57. Karyih, Olive. Fi zilzl al-Qur´an . ru´yah istishraqiyah Frinsiyah 145 
   1. Kepel, Gilles. Yawm Allah.(al-Harakat al-usuliyah al-mu`asirah fi ; 

   2. al-diyanat al-thalath) 149
    al-Muthaqqaf wa-al-munadil fi al-Islam al-mu`asir 130 
  58. Khalid,Muhammad K. Abna´ al-Rasul fi Karbila´ . 89

  59. wa-ja´ Abu Bakr 55
   Bayn yadayy `Umar 65
   Mu`jizat al-Islam: `Umar Ibn `Abd al-`Aiz 70
   Law shahidtu hiwarahm laqultu... 40
   Rijal hawl al-Rasul. 5 bd 200 
   1. Lewis, Bernard. Lughat al-Siyasah fi al-Islam 98 
   2. Mabrok, `Ali. al-Nubuwah. ... ( min `ilm al-`aqa´id ila falsafat al-tarikh ) 169 
  60. Mahmud, Ibrahim. al-Jins fi al-Qur´an ................. ( 161 S. ) .... [1994] 145 
   1. Mahmud, Mustafa. al-Tariq ila Juhannam 40 
   2. Mahmud,`Abd al-H. Aqtab al-tasawwf : al-Sayyid Ahmmad al-Badawi. 40

   3. al-Munqidh min al-dalal. ... ( qadiyat al-tasawwf ) 85
    al-Madrasah al-Shadhliyah.qadiyat al-tasawwf. 85
    Qira´ah fi watha´iq al-Baha´iyah. 99
    Aqtab al-Tasawwf : Sufyan al-Thawri. 40 
   4. Majmu`at `Ulama´. Fikr al-Muslim al-Mu`asir.ma al-ladhi yashghaluh ? (1) 75

   5. Fikr al-Muslim al-Mu`asir.ma al-ladhi yashghaluh. ? (2) 75 
   6. Makarios, Shahin Bik. Arba` kutub fi al-Masuniyah .... ( 776 S. ) .... [ 1994 ] 350 
  61. Markaz Dirasat. al-Mu´tamar al-qawmi al-Islami al-Awwal ....... [ 1995 ] 320 
   1. Mazhar, Suliman. Qissat al-Diyanat .................... ( 560 S. ) ..... [ 1995 ] 250 
   2. Mc Dawell, Gaush. Thiqati fi al-Kitab al-Muqaddas 60

   3. al-Ikhtibar al-Masihi 50 
  62. Michael, Antwan. Lahutiyat Afriqiyah ........................................ [ 1995 ] 75 
   1. Mohammad, Abdel G. Zawjat al-Nabayy wa-hikmat ta`adudahun .. (Wives of ; 

   2. Mohammad the Prophet and wisdom of Polygamy) 98 
  63. Murad, Mahmud `Ali. Bernard shu wa-al-Islam 35 
  64. Naqqash, Ishaq. Shi`at al-`Iraq .......................... ( 590 S. ) .... [ 1996 ] 230 
   1. Pop Shenouda III. Min wahyy al-Milad 30

   2. Ta´ammulat fi al-Milad 30
    Kayfa nabda´ amun jadidan 30 
   3. Qarib Allah, Hassan. al-Manhaj al-Sufi 59 
   4. Qasim, ´Abd al-Hakim. al-Madhahib al-Sufiyah wa-Madarisiha 75 
   5. Qur´an Karim al-Qura´an al-Karim.( 24 cm x 17 cm ) 604 sidor ;

   6. ( skriven på olika färg för att läser med tajwid ) 600
    al-Qur an al-Karim ... ( 45 cm x 25 cm ) [ 557 sidor ] 350
    al-Qur an al-Karim.( 20 cm x 15 cm ) 546 sidor 95
    al-Qur an al-Karim.( Arabiska - Engelska ) 2082 S. 400
    al-Qur an al-Karim.( Arabiska - Franska ) 603 S. 250
    al-Qur an al-Karim.( Arabiska - Busniska ) 907 S. 400
    al-Qur an al-Karim.( Arabiska - Turkiska ) 601 S. 200
    al-Qur an al-Karim.( Arabiska - Albanska ) 906 S. 400
    Mustafa Isma´il. Tartil . ( 21 liud Kassetter ) I väska 900
    `Abd al-Basit `Abd al-Samad.Tajwidm (53 Kassetter) 2200
  65. Qutbb, Muhammad. al-`Almaniyun wa-al-Islam 60

  66. La-Ilah ila Allah.´aqidah wa-shari´ah wa-minhaj hayah 79
   Fi al-Nafs wa-al-Mujtama` 72
   al-Insan bayna al-Madiyah wa-al-Islam 79
   Durus min mihnat al-Busnah wa-al-Harsaak 45
   al-Tatawwr wa-al-Thabat fi hayat al-Bashariyh 100
   Ha-lumma nakhruj min zulumat al-Tih 60
   Fi zilal al-Qur´an .. (6 Vol.) 850 
   1. Qutbb, Sayyid. Mashahid al-Qiyamah fi al-Qur´an 75

   2. Nahw Mujtama` Islami 64
    al-Mustaqbal li-hadha al-Dyn 35
    al-Islam wa-Mushkilat al-Hadarah 72 
   3. Radwan, Hassan. Nafahat al-Sufiyah 98 
   4. Sakakini, Widad. Ummahat al-mu´minin wa-Banat al-Rasul 65 
  67. Salim, Muhammad. al-Islam al-Din wa-al-Dawlah .......................... [ 1996 ] 85 
   1. Sam`an, `Awad. Kaffarat al-Mmasih 75 
  68. Sarah, Fayyiz. al-Harkah al-Islamiyah fi al-Maghrib ................. [ 1995 ] 75 
  69. Sha`th, Ahmmad K. al-Shi`ah falsafah wa-Tarikh ..... ( 297 S. ) ........ [ 1994 ] 125 
  70. Shabaru, `Isam M. Qadi al-Qudah fi al-Islam ......... ( 369 S. ) 120 
  71. Shabikah; `Abd Allah. al-Sira` bayna al-Mahdi wa-al-`ulama´ ......... ( 241 S. ) 65 
   1. Shahak, Isra´il. al-Diyanah al-Yahudiyah wa-mawqifuha min ghayr al-Yahud 75 
  72. Shahrur, Muhammad. al-Kitab wa-al-Qur´an . qira´ah mu`asirah (821 S.) [1996] 339

  73. Dirasat Islamiyah mu`asirah fi al-dawlah wa- 
   al-Mujtama` .......................... ( 375 S. ) ........... [ 1994 ] 169 
   1. Shalabi, `Abd al-Jalil. Hikayat awlad haratuna ................................... [ 1995 ] 65 
   2. Shalabi, Ahmmad. Muqaranat al-Adyan. 4 bd 320 
   3. Shawkat, Sabir. al-Shaytan al-ladhi akhrajtuh min al-qumqum 85 
  74. Schmitz, Paul. al-Islam qawat al-ghadd al-`Alamiyah (350 S.)[1996] 159 
  75. Sibahi, `Aziz. Usul al-Sabi´ah ' al-Minda´yyin ' wa-mu`taqadatihim ;

  76. al-Diniyyah .... [ 1996 ] 120 
  77. Suliman, Muhammad. Qissat al-Ba`th (Ru´yah `asriyah li-ihya´ al-mawta ;

  78. Yawm al-Qiyamah ........................................ [ 1995 ] 65 
   1. Tahir, Ahmmad. al-Anajil.dirasah muqaranah. 120 
  79. Tamer; Aref. al-Ghazali Bayna al-falsafah wa-al-Din 75 
  80. Thabit, Sa`aid M. Fara`un Musa .. ( Mumya´ wa-maqabir ) ........ ( 280 S. ) 85 
  81. Zarrok, Abu al-Abbas. Qawa`id al-Tasawwf 89 
  D. Filosofi och psykologi
  1. `Abd al-Hamid, Shakir. `Ilm Nafs al-Ibda` 120 
  2. `Abd alNasir, Mirffat. Humum al-Mar´ah. 

  3. ( tahlil shamil li mashakil al-Mar´ah al-Nafsiyah ) 60 
  1. `Abdin, `Aliyah. Dirasat fi sikyulujat al-malabis ......................... [ 1995 ] 98 
  2. `Imad al-Din, Marwah. Kayfa tunammi dhakiratak ? 60 
   1. `Abd al-`Aziz, Mansor. Da`watt al-haqq aw al-haqiqah bayna al-masihiyah, al-islam. 100 
   2. `Abd al-Raziq, `Ali. al-Islam wa-usul al-hukm 65 
   3. `Asfur, Jabir. Hawamish ´ala daftar al-tanwir 159 
   4. `Imarah, Muhammad. al-Mu`tazilah wa-mushkilat al-hurriyah al-insaniyah 89 
   5. Abdoh, Samir. al-Tahlil al-Nafsi lil Intihaziyah 85 
  3. Abu Zayd, Nasr H. al-Qawl al-mufid fi qadyyat Abu Zayd . (392 S.) . [1996] 199

  4. al-Tafkir fi zaman al-takfir ...... (400 S.) .............. [1995] 159
   Falsafat al-Ta´wil . ( Dirasah fi ta´wil al-Qur´an `ind ;
   Muhyyi al-Din Ibn `Arabi ) ...... (427 S.) ............ [1996] 165
   al-Nass , al-Sultah , al-Haqiqah ................. ........ [1995] 150
   Naqd al-Khitab al-Diny ..................................... [1995] 119
   al-Imam al-Shaf`i wa-ta´sis al-Idyulujiyyah ;
   al-wasatiyah ...................................................... [1996] 99 
  5. al-`Alim, Mahmud A. al-Insan mawqif ................ ( 392 S. ) ................ [1994] 130 
  6. al-`Azm, Sadiq. Naqd al-Fkr al-Diny ............................................ [1994] 110 
  7. al-`Isawi, `Abd al-R. Sikyulujiyat al-idman wa-`ilajuh ......................... [1994] 98

  8. Sikyulujiyat al-Shaykhukhah 98 
   1. al-`Aqiqi, Najib. al-Mustashriqun. 3 bd .................................. ( 1721 S. ) 450 
   2. al-´Arawi, ´Abd Allah. Mafhum al-Tarikh. ............ ( 2 bd i en Vol. ) 190 
   3. al-Ghazali. Tahafut al-Falsafah 120 
   4. al-Hafiz, Nuri. al-Takayyuf wa-In`ikasatuh al-Ijabiyah 100 
   5. al-Hifni, `Abd al-M. al-Mu`Jam al-mawsu`i lil-tahlil al-nafsi .. (715 S.) .. [1995] ;

   6. {Lexicon of Psycho-Analysis} . (arabisk/englsk/fransk/tysk) 300
    Mawsu`at Madaris `Ilm al-Nafs ............ (523 S.) .. [1995] 250
    al-Mawsu`ah al-Nafsiyah al-Jinsiyah 250
    Mawsu`at al-Tibb al-Nafsi. . 2 bd .... (1432 S.) ... [1992] 500
    Mawsu`at A`lam `Ilm al-Nafs ...................... ( 421 S.) ;
    { Encyclopedia of the Great Psychologists } ...... [1994] 229 
  9. al-Jabri, M. `Abid. Binyat al-`aql al-`Arabi 240

  10. Takwin al-`aql al-`Arabi 180 
  11. al-Jannabi, Talib. Nazaryit al-tatawwr al-Darwaniyah . 150 
  12. al-Khasht, Muhammad. al-Adyan .Ta`wil naqdi li-falsafat al-din `ind Haygal [1995] 85 
  13. al-Mu`tazali, A. Kitab al-intisar wa-al-radd `ala Ibn al-Rawindi al-mulhid 149 
  14. al-Nabhum, al-Sadiq. al-Islam fi al-Asr ............... ( 370 S. ) ............... [ 1995 ] 219

  15. Islam did Islam .Shari`ah min waraq .. (380 S.) .. [1995] 230 
   1. al-Qamni, Sayyid. Qissat al-Khalq 70 
  16. al-Salibi, Kamal. Khafaya al-Tawrah wa-asrar sha`b Isra´il ... 179 
  17. al-Shinnawi, M. Nazariyyat al-Irshad wa-al-`ilaj al-Nafsi 140 
  18. al-Tawil, `Izzat. A. Ma`alim `Ilm al-Nafs al-mu`asir ........ (632 S.) .. [1995] 250 
  19. al-Tayyib,Muhammad. Mushkilat al-Abna´ min al-janin ila al-murahiq 100 
   1. al-Wardi, `Ali. Mantiq Ibn Khaldun ......................... ( 287 S. ) .. [1994] 160

   2. Mahzalat al-`aql al-Bashari 160
    Wu`azz al-Salatin 140
    al-Ahlam bayna al-`ilm wa-al-`aqidah 160 
  20. al-Zahir, Hassan. Dirasat fi tatawwr al-fikr al-siyasi . .. (437 S.) ... [1993] 150 
  21. Anzieu, Annie. al-Mar´ah al-Untha ba`idan `an sifatiha ........... (239 S.) 99 
   1. Arkun, Muhammad. Ayna huwa al-fikr al-Islami al-mu`asir ? ............ [1995] 150

   2. Tarikhyit al-Fikr al-`Arabi al-Islami ................... [1996] 150
    Al-Islam , Urubba , al-Gharb ; 
    ( Rihanat al-ma`na wa-iradat al-haymanah ) ......... [1995] 169
    al-Thaqafah al-`Arabiyah fi al-Mahjjar ................ [1995] 119 
   3. As`ad, Yusuf. Mikha´il. Sikyulujiyat al-Intiqam 98

   4. Sikyulujiyat al-Shakk 95
    al-Hurriyah al-Nafsiyah 99
    al-Shakhsiyah al-qawayyah 89
    al-Shakhsiyah al-Mahbubah 89
    al-Hubb wa-al-Karahiyah 85
    al-Tafa´ul wa-al-Tasha´um 89
    al-Thiqqah bi al-Nafs 75
    al-Shabab wa-al-Tawatur al-Nafsi 89
    al-Mar´ah wa-al-Hurriyah 79 
  22. Badawi, `Abd al-R. Min Tarikh al-ilhad fi al-Islam 98 
  23. Badie, Bertrand. al-Dawlah al-Mustawradah ;

  24. taghrib al-nizam al-siyasi ........... ( 305 S. ) ..... [ 1996 ] 140 
   1. Barakat, Hali. al-Mujtama` al-`Arabi al-Mu`asir.bahth istitla`i ijtima`i 170 
  25. Bernard Lewis. Lughat al-siyasah fi al-Islam (the political language of islam) 98 
  26. Burgat, Francois. al-Islam al-Siyasi .Sawt al-Janub .. (399 S.) ........ [ 1996 ] 110 
  27. Caronegie, Dale. Da` al-qalaq wa-abd al-Hayah 75 
  28. Dahir, Muhammad K. al-Sira` bayna al-Tayyarain al-diny wa-al-`almani fi al-fikr ;

  29. al-`Arabi al-hadith wa-al-mu`asir ..................... (478 S.) 220 
   1. De Reda, Jack. al-Kitabah wa-al-Ikhtilaf 149 
   2. Deleuze, Gilles. Nitshah wa-al-Falsafah 120 
   3. Dr.Spock. Mashakil al-Aba´ fi tarbiyat al-Abna´ 85

   4. Hadith ila al-Ummahat / mashakil al-aba´ fi tarbiyat abna´. 300 
   5. Fadl Allah, M. al-`Ilaqat al-Islamiyah - al-Masihiyah (qira´ah marji`iyah ; 

   6. fi al-tarikh wa-al-hadir wa-al-mustaqbbal ) 190 
   7. Fahmi, Mustafa. Sikyulujiyat al-Tufulah wa-al-Murahaqah 98 
   8. Fargues, Philippe. al-masihiyyun wa-al-yahud fi al-tarikh al-`Arabi wa-al-Turki 130 
  30. Freud, Sigmund. al-Hilm wa-ta´wiluh 60

  31. al-Hayat al-Jinsiyah 110
   Thalath rasa´il fi nazariyat al-Jins 85
   Ma fawq mabda´ al-Lazzah 55
   Musa wa-al-Tawhid 99
   `Ilm al-Nafs wa-al-nazariyat al-hadithah 85
   Hayati wa-al-Tahlil al-Nafsi 69 
   1. Froom, Erich. al-Lughah al-Mansiyyah ; 

   2. ( madkhall ila fihm al-ahlam wa-al-hikayat wa-al-asatir ) 110 
    al-Din wa-al-Tahlil al-Nafsi 55 
   3. Fukuyama, Francis. Nihayat al-Tarikh wa-khatam al-bashar ........ ( 305 S. ) ; 

   4. { The End of History And The Last Man } ....... [ 1996 ] 115 
  32. Garaudy, Roger. 1- al-Islam al-Hayy ........................................ [ 1995 ] 98

  33. 2- al-Islam fi al-Gharb ;
   ( Qurtubah `asimat al-`alam wa-al-fikr ) ............ [ 1995 ] 159
   3- Mashru`al-Ammal 100
   4- Mun`ataff al-Ishtirakiyah al-Kabir 95 
   1. Geseld, Arnold. al-Tifl min al-khamisah ila al-`ashirah. 2 bd 150 
  34. Ghoush, Qays. al-Taqqamus a huwa haqiqah am khayal ? 90 
  35. Gilson, Etienne Henry. Rawh al-falsafah al-Masihiyyah fi al-`asr al-wasit .. [1996] 195 
  36. Habermas, Jurgen. al-Falsafah al-Almaniyah wa-al-Tasawwf al-Yahudi [1995] 79 
   1. Harb, `Ali. Naqd al-Nass / Naqd al-Haqiqah. 2 bd 250 
  37. Hunke, Sigrid. Allah laysa kadhalik ........................................... [ 1995 ] 100

  38. Shams al-´Arab tasta´ ´ala al-Gharb ; 
   ( Athar al-Hadarah al-`Arabiyah fi Uruba ) 220 
   1. Hyman, Ray. Tabi`at al-bahth al-Sikyuluji 75 
  39. Ibn Rushd . Talkhis kitab al-Qiyas ....... ( 394 S. ) 150 
   1. Ibrahim, Yusri. Nitshah `Aduw al-Masih 99 
  40. Imam, Imam `Abd al-F. al-Falyasuf al-Masihi wa-al-Mar´ah ..................... [1996] 85 
  41. Isma`il, Izzat.Sayyid. Sikyulujiya al-Num wa-al-Ahal-Jannabi, lam 120 
   1. Kepel, Gilles. al-muthaqqaf,al-munadil fi al-Islam al-mu`asir (Intellecctuels; 

   2. et militants de l'islamcontemporain,edititions du seuil}[1996] 130
    Yawm Allah.al-harakat al-usuliyah al--mu`asirah fi al-diyanat 
    al-thalath ... { La Revanche de Dieu . Chrétiens , Juifs et ; Musulmans à la Reconquête du Monde } ....... ( 219 S. ) 149 
   3. Khayr al-Zarad, Faysal. al-Kaff ba-al-naqid.ka tariqah fi al-`ilaj al-Nafsi 70 
   4. Kristeva, Julia. `Ilm al-Nass 75 
   5. Lambert, William.W. `Im al-Nafs al-Ijtima`i 80 
  42. Latouche, Serge. Taghrib al-`Alam 98 
   1. Lewis, Bernard. Lughat al-Siyasah fi al-Islam 98 
  43. Lulu, As`ad. al-Tanwim al-Maghnatisi 85 
   1. Mabrok, `Ali. al-Nubuwwah.min `ilm al-`aqa´id ila falsafat al-tarikh

   2. ( muhawalat fi i`adat bina´ al-`aqa´id ) 169 
   3. Majmu`at Mu´lifin. al-Ibda` min nawafidh Juhannam (al-`unf al-usuli) [1995] 229

   4. Nwwab al-ard wa-al-sama´ ....... (al-`unf al-usuli) [1995] 219
    Muwajahat al-Sayf wa-al-qalam (al-`unf al-usuli) [1995] 215 
   5. Mazhar, Suliman. Qissat al-Diyanat ................... (560 S.) .......... [1995] 250 
  44. Muhammad, `Ali A. al-Madkhal ila al-Falsafah ...... (476 S.) ............ [1995] 169

  45. al-Fikr al-Siyasi al-Gharbi ...... (479 S.) ............. [1996] 159 
   1. Murray, Edward.J. al-Daf `iyah wa-al-Infi`al 85 
   2. Nitshah, Fredrick. Ma wara´ al-khair wa-al-sharr ( mukhtarat ) 85 
   3. Ostrander, Shila. `Ilm al-Nafs ... al-Hasah al-Sadisah 85 
  46. Popper, Karl. Bahthan `an `Alam Afdall ................................ [1996] 110 
   1. P, Pear. al-Ramz wa-al-Sulttah 65 
  47. Qasim, Muhammad. Nazariyat al-Mantiq al-ramzi ............................. [1996] 125 
  48. Rabi`, Muhammad. S. `Ilm al-nafs al-jina´i ............. (645 S.) .............. [1995] 275 
   1. Rotter, Julian.B. `Ilm al-Nafs al-Ikliniki 75 
  49. Roy, Olivier. Tajrubat al-Islam al-Siyasi ................................ [1994] 149 
  50. Sami, Adham. Ma-ba`d al-Falsafah .. ( al-Ka´uus , al-Tashazzi ;

  51. al-Shaytan al-A`zzamm ) .................................. [1996] 220 
  52. Sha`th, Ahmmad K. al-Shi`ah falsafah wa-Tarikh ... (297 S.) ........... [1994] 125 
  53. Shahrur, Muhammad. al-Kitab wa-al-Qur´an .qira´ah mu`asirah (821 S.) [1996] 339

  54. Dirasat Islamiyah mu`asirah fi al-dawlah wa- al-Mujtama` ; 
   ( 375 S. ) ..................................................... [1994] 169 
   1. Shakht, Ritchard. al-Ightirab ......................................................... [1995] 95 
   2. Shalabi, Ahmmad. Muqaranat al-Adyan. 4 bd 320 
   3. Shawqi, Tarif. al-Suluk al-qiyadi wa-fa`iliyyat al-idarah Pris 
   4. Shykhani, Samir. `Il al-Nafs fi hayatina al-yawmmiyah 120 
   5. Suffrin, pierre.Héber Zradsht Nitshah 100 
  55. Swidan, Sami. Jadaliyat al-hiwar fi al-thaqafah wa-al-naqd 135 
  56. Tawfiq, Tawfiq. A. Sikyulujiyat al-Ightisab 98 
  57. Touraine, Alain. Ma-hiya al-dimuqratayyah ? .. hukm al-akthariyah am ;

  58. damanat al-aqalliyah .......................................... [1995] 198 
   1. Tyler, Leona. E. al-Ikhtibarat wa-al-Maqayyis 75 
   2. Welsoon, Colin. Mawsu`at al-Alghaz al-Musta`siyah 160 
   3. Wittig, Arno.F. Muqadimah fi `Ilm al-Nafs 140 
  59. Zaki, Ahmmad. Inza`u qina` Bulis `an wajh al-Masih .. (908 S.) .. [1995] 320 

   
   

  F. Språkvetenskap
  1. `Abd al-Badi`, M. Mujaz al-Nahw al-`Arabi .... ( 304 S ) ...... [ 1996 ] 120 
  2. `Awad, Luwis. Muqadimah fi fiqh al-lughah al-`Arabiyah .... ( 484 S ) 159 
   1. Addali, `Abd al-`Aziz. al-Khatatah. al-Kitabah al-`Arabiyah 70

   2. al-Bardiyat al-`Arabiyah 75 
   3. al-`Ilm Lil Malayyin : Kayfa taktub rasa´ilak bi-al-Injiliziyah 89

   4. Kayfa taktub rasa´ilak bi-al-Firinsiyah. 89
    al-Urdiyah min ghayir mu`allim 75
    al-`Arabiyah min ghayir mu`allim 75
    al-Farisiyah min ghayir mu`allim 75
    al-Asbaniyah min ghayir mu´allim 75
    al-Turkiyah min ghayir mu´allim 75
    al-Italiyah min ghayir mu`allim 75 
  3. al-Ansari, Abu zayd. Kitabal-Nawadir fi al-Lughah ...................... ( 769 S. ) 320 
   1. al-Byh, Wafa´. Mawsu`at Tibb al-Sawtiyyat al-`Alamiyah 

   2. (Atlas Aswat al-Lughah al-`Arabiyah ) 1000 
   3. al-Fihri, A.al-Fasi. al-Lisaniyat wa-al-Lughah al-`Arabiyah. del 1 100

   4. al-Lisaniyat wa-al-Lughah al-`Arabiyah. del 2 120 
  4. al-Hamazani, A. al-Alfaz al-Kitabiyah . 
  5. al-Khawiski, Zayn. al-Nahw al-`Arabi . Siyaghah jadidah . (348 S ) .. [1996] 125 
   1. al-Lu`abi, A. Hurqat al-As´ilah 80 
  6. al-Maraghy, M. Dirasat fi al-maktabah al-`arabiyah , tadwin al-turath [1996] 115 
  7. al-Rihani, Amin Albert. Lughat `Arabiyah ( Mash lil lughat al-`Arabiyah fi sabil ;

  8. asalah laghawiyah mubdi`ah ) .............................. [1994] 70 
   1. al-Saghroushny, Idris. Madkhal lil-sawatah al-tawlidiyah 100 
  9. al-Samarra´i, Ibrahim. Dirasat fi al-lughatin al-Siryaniyah wa-al-`Arabiyah . 100 
  10. al-Sayyid, Sabri. `Ilm al-Lughah al-ijtima`i. Mafhumuh wa-qadayah . [1995] 129 
  11. al-Sayyid, Mahmud. al-Mujaz fi turuq tadris al-lughah al-`Arabiyah 69 
  12. al-Shaf `i, M. Mu`jam al-af `al al-mabniyah lil-majhul 60 
   1. al-Tabba`, `Abd Allah. al-Wajiz fi Qawa`id al-Imla´ wa-al-Insha´ 75

   2. al-Wasit fi qawa`id al-Imla´ wa-al-Insha´ 149 
  13. Baalbaki, Ramzi. al-Kitabah al-`Arabiyah wa-al-Samiyah ; 

  14. ( Dirasat fi tarikh al-kitabah wa-usulaha `inda al-Samiyyin ) 250 
   1. Barthes, Roland. Dars al-Simyulujya 75 
   2. Bin `Abd, al-`Aly.A. Thaqaffat al-Udhun wa-thaqaffat al-`ayn 100

   3. Ishkaliyyat al-Minhaj fi al-fIkr al-`Arabi wa- al-`Ulum ; 
    al-Insaniyah 80 
   4. Bin `Umar, M. al-Thawrah al-tiknulujiyah wa-al-Lughah 50 
   5. Binis, Muhammad. Kitabat al-Mahw 120 
   6. Cohen, Jean. Binyitt al-Lughah al-Shi`riyah 115 
   7. Fahmi, `Abd al-`Aziz. al-Huruf al-Latiniyah li kitabat al-`Arabiyah 85 
   8. Fakhuri, `Adil. al-Lisaniyah al-tawlidiyah wa-al-tahwiliyah 59 
  15. Fayyad, Suliman. al-Nahw al-`Asri ( Dalil mubassat li-qawa`id al-lughah ;

  16. al-`Arabiyah ) ....................... ( 375 S ) ...... [ 1996 ] 140 
   1. Genette, Gérard. Madkhall li-jami` al-Nass 72 
  17. Hammad, Muhammad. Ta`allam al-Hirughlifiyah 89 
   1. Hassan, `Abbas. al-Nahw al-Wafi. .. ( 4bd ) 640 
  18. Hijazi; Mahmud. `Ilm al-lughah al-`Arabiyah . ( Madkhall tarikhi muqarn ;

  19. fi daw´ al-turath wa-al-lughat al-Samiyah ) ..... (379 S ) 129 
   1. Ibrahim, A`bd al-`Alim. al-Imla´ wa-al-Tarqim fi al-Kitabah al-`Arabiyah 55 
  20. Isma`il, Mukhtar. tahadath al-`ibriyah ma`a lamahat `an al-`aqidah al-yahudiyah 75 
   1. Kilito, Abdelfattah. al-Maqamat.al-sard wa-al-ansaq al-thaqafiyah 130

   2. al-Hikayah wa-al-Ta´wil.dirasat fi al-sard al-`Arabi 80 
   3. Kristeva, Julia. `Ilm al-Nass 100 
  21. Kurd, Rashid. Qawa`id al-lughah al-Kurdiyah . 79 
   1. Mahdi, Muhsin. Abu Nasr al-Farabi : Kitab al-wahid wa-al-wihdah 85 
  22. Mas`ud, Fawzi. Sibuwih . ( Jami` al-nahw al-`Arabi ) 100 
  23. Muhammad, Fawzi. `Ilm al-Tarjamah ... Madkhall laghawi . 75 
  24. Muskaty, Sabateno. Madkhal ila nahw al-lughat al-Samayyah al-muqaran[320 S] 139 
  25. Ni`mat, Fu´ad. Mulakhas qawa`id al-lughah al-`Arabiyah ........ ( 414 S ) 250 
  26. Omar, M.Adam. al-Mufy fi al-Injliziyah li-Abna´ al-`Arabiyah ADAMS

  27. (Comprehensive English Gramer For The Arab Learner). 220 
  28. Qasim, Hishmat. al-Maktabah wa-al-bahth . 98 
   1. Raghib, Nabil. al-Qawa`id al-dhahabiyah li-itqan al-lughah al-`Arabiyah ; 

   2. fi al-naw wa-al-sarf wa-al-balaghah 55 
  29. Rashed, Sayyid. al-Kitabah min aqlam al-Sammyyin ila al-khatt al-`Arabi. 130 
  30. Salim, Muhammad. Mu`allim al-imla´ al-hadith lil-tullab,al-mu`alimin,al-i`lamyyin 85 
  31. Shalabi, Ahmmad. Ta`lim al-lughah al-`Arabiyah li-ghayir al-`Arab . 100 
  32. Shihatah, Hassan. Ta`lim al-imla´ fi al-Watan al-`Arabi .............................. ;

  33. ( Ususuh wa-taqwimuh wa-tatwiruh ) 85 
  34. Shushah, Faruq. Lughatuna al-Jamilah . 120 
  35. Todd, Loreto. Madkhall ila `ilm al-lughah ............................. [ 1994 ] 79 
  36. Wafi, A. Fiqh al-Lughah .......................................... ( 328 S ) 120

  37. `Ilm al-Lughah .......................................... ( 346 S ) 120 
  38. Yaqut, Mahmud. Fann al-Kitabah al-sahihah ( Qawa`id al-imla´, `alamat al-

  39. tarqim, al-akhta´ al-sha´i`ah, lughat al-i`lanat wa-al-suhuf ,
   rawa´i` al-shi`r wa-al-nathr ) ............................ [ 1995 ] 149 
   1. Zaidan, Fouad. Ta´lim al-Injiliziyah bi-ghayir mu`allim .. (Todays English) 75 
  40. Zaydan, Yusuf. Turathana . al-Turath al-Majhul ................................. ;

  41. ( Itlalah `ala `alam al-makhtutat ) ... ( 360 S ) .... [ 1994 ] 120 

   
   
   

  G. Litteraturvetenskap
  1. `Abd Allah, Hassan. al-Islamiyah wa-al-rawhiyah fi adab Najib Mahfuz . (454 S.) 100 
  2. `Abd al-Dayyim, Sabir. Adab al-Mahjar 150 
  3. `Abd al-Ghani,M. Shahrzad fi al-Fikr al-`Arabi al-hadith ............. [ 1995 ] 75 
  4. `Afifi, Muhammad. Bashar Bin Bard .. dirasah wa-shi`r ............... ( 300 S. ) 130 
  5. `Ali, Kamal. Ihsan `Abd al-Quddus fi 40 `aman . 35 
  6. `Alian, Sayyid S. Surat al-`arab fi al-qisah al-`ibriyah al-qasirah.min khilal aqa- 

  7. sis Mushyh Smilnski/dirasah ma`a tarjamat al-aqasis) [1996] 75 
  8. `Amir, Fathi Ahmmad. Fi mir´at al-shi`r al-jahili (dirasah fanniyah tahliliyah (374S.) 149 
  9. `Amr, Azraj. Manazil min khazaf (dirasah fi al-wa`yy al-Jaza´iri al-mu`asir) 169 
   1. `Anani, M M. al-Shi`r fi Misr ( Arabic Poetry in Egypt ) ... På Engelska 10 
   2. `Abbas, Ihsan. Itijahat al-Shi`r al-`Arabi al-Mu`asir 110 
  10. `Abd al-Qadir, Faruq. Min Awraq al-Rafd wa-al-qubul . ( wjuh wa-a`mal ) 130 
   1. `Asfur, Jabir. Hawamish `ala Daftar al-Tanwir 159

   2. Mafhum al-Shi`r. ( dirasah fi al-turath al-naqdi ) 140
    Qira´at al-Turath al-Naqdi 130 
  11. `Attiah, Ahmmad.M. Humum al-Mar´ah al-`Arabiyah (fi al-qissah wa-al-riwayah) 65

  12. al-Riwayah al-Siyasiyah .. (dirasah naqdiyah ) 85
   Adab al-Bahr 85
   Tawfiq al-Hakim al-la-muntami ..... ;
   ( Dirasah fi fikr al-Hakim al-siyasi ) 45 
   1. `Ayyad, Shukri. Kitab Arustu Talis fi al-Shi`r 95 
  13. `Ulwi, Nasir.Khasro. Saffar Namah 75 
  14. Abazah, Thrwat. Harib min al-ayyam, shay´ min al-khawf, qasr `ala al-nil ;

  15. nuqush min dhahab.qaddam la-ha dirasah: Sharaf, A.[354 S] 120 
  16. Abu al-Nasr, ´Umar. `Antarah Bin Shadad (faris al-`Arab wa-batal al-Sahara´ ) 159 
  17. Abu `auf, A. Yusuf Idris wa-`alamahu fi :al-Qissah al-Qasirah, al-riwayah 79 
  18. Abu Lughd, Layla. Masha`ir muhajabah (Dirasah hawl al-dur al-hayawi lil-shi`r ;

  19. wa-tahlil dur al-mar´ah fi mujtama` awlad `Ali .. [ 1995 ] 110 
   1. Adonis. al-Sufiyah wa-al-Suryaliyah 139

   2. al-Nass al-Qur´ani wa-afaq al-Kitabah 114
    Ha anta ayuha al-Waqt 114
    al-Nizam wa-al-Kalam 135
    al-Shi`riyah al-`Arabiyah 75
    Kalam al-Bidayat 128
    al-Mutabiqat al-Awa´il 110
    al-Thabit wa-al-Mutahawwil. .. (3 bd ) .... [1019 S.] ; 
    { 1-al-Usul , 2- Ta´sil al-usul , 3- Sadmat al-hadathah } 498 
  20. al-`Alim, Mahmud. Arba`una `aman min al-naqd al-tatbiqi 140 

  21. Tawfiq al-Hakim .. mufakiran fananan 30 
  22. al-`Ashmawi, M A`lam al-Adab al-`Arabi al-hadith wa-itijahatuhum ;

  23. al-fanniyah ( al-shi`r, al-masrh, al-qissah, al-naqd al-adabi ) 190
   Dirasat fi al-Naqd al-Masrahi wa-al-adab al-muqarin 130
   Dirasat fi al-Naqd al-`Arabi al-mu`asir 130 
  24. al-`Azm, Sadiq Jalal. Dhuhniyat al-Tahrim ( Salman Rushdi wa-haqiqat al-adab ;

  25. ma`a rdud al-nuqad wa-ta`liqatihim ) .. (496 S.) .. [ 1994 ] 249 
  26. al-Bayyati, `Abd al-W. Kuntu ashku ila al-hajar .. (Hiwarat m`a al-Bayyati) 80 
  27. al-Andalusi,Ibn Hazm. Tawq al-Hamamah .. (366 S.) ....................... [ 1994 ] 130 
  28. al-Dijjani, Basmah. al-Qasidah al-´Arabiyah al-Andalusiyah al-ghazaliyah 55 
  29. al-Guwini, Mustafa. Madaris al-Balaghah al-Mu`asirah 100 
  30. al-Hifni, A. `Umar al-Khayyam wa-al-Ruba`iyat . 89 
  31. al-Husayn, Ahmmad. Adab al-Kudyah fi al-`asr al-`Abbasi ;

  32. ( dirasah fi adab al-shahatin wa-al-mutasawilin ) . [ 1995 ] 119 
   1. al-Jahiz. al-Bayan wa-al-Tibyan ................. ( 4 vol. 1500 S. ) 680

   2. Kitab al-Hayawan ........................ ( 8 vol. 3835 S. ) 1200
    al-Bukhala´ ................................ ( 175 S. ) 65 
  33. al-Janabi, A. Risalah maftuhah ila Adunis fi al-sufiyah wa-al-suryaliyah 55 
   1. al-Jiddawi, A. al-Jarimah fi al-Riwayah al-´Arabiyah 45 
   2. al-Jimi`i, A. al-Tankit wa-al-Tabkit . Min turath `Abd Allah al-Nadim 129 
  34. al-Khamisi, Ahmmad. Najib Mahfuz fi mir´at al-istishraq al-sufyyiti 55 
   1. al-Ladhaqani, M. Thulathiyat al-hilm al-Qurmuti/drasat adab al-qramitah 160 
  35. al-Maqalih, A. Awaliyyat al-naqd al-adabi fi al-Yaman 75 
  36. al-Mar´ah al-`arabiyah: al-Mar´ah al-`Arabiyah.al-Waqi` wa-al-tasawwur {majmu`at;

  37. abhath al-mar´ah fi al-qahirah & al-maghrib} (232 S.)[1995] 110 
  38. al-Maraghy, M. Dirasat fi al-maktabah al-`arabiyah & tadwin al-turath[1996] 115 
  39. al-Ma`arri, Abu al-`A. Risalat al-Ghufran & nass muhaqaq min risalat Ibn al-Qarih

  40. { tahqiq wa-sharh : Bint al-Shati´ } ................ ( 663 S. ) 200
   Risalat al-Ghufran .................................................... ;
   {tahqiq, sharh : Muhammad `Izzat Nasr Allah .. (306 S.) 149 
  41. al-Musawi, Mohsin.J. Tharat Shahr-Zad ( fann al-sard al-`Arabi al-hadith ) 100

  42. Alf Laylah wa-Laylah fi Nazariyat al-adab al-Injlizi 135
   al-Riwayah al-`Arabiyah ( al-nash´ah wa-al-tahawul ) 129 
  43. al-Nabulsi, Shakir. Jamaliyat al-makan fi al-riwayah al-`Arabiyah 98

  44. Mabahij al-Hurriyah fi al-riwayah al-`Arabiyah ( Dirasah fi ;
   A`mal : Munif, al-Qu`id, al-Ghitani, Hanna Mina, Yusuf ; 
   Idris, Imil Habibi, al-Radhadh, Hilsa, Wattar, al-Samman ) 249 
   al-Masafah bayna al-sif wa-al-`unuq (qira´h fi tadaris ;
   al-qisah al-qasirah al-Su`udiyah . 75
   al-Nahayat al-maftuhah (dirasah fi fann Tishaykuf al-qasasi) 75
   al-Zaman al-malih ( Jadaliyat al-adab wa-al-siyasah fi ;
   al-Thaqafah al-`Arabiyah al-mu`asirah ) 95
   Muhawalah lil ghuruj min al-lawn al-abyyad (awraq ;
   `Arabiyah siyasiyah mulunah min al-Sudan, al-Khalij,Lubnan) 85
   Majnun al-Turab (dirasah fi shi`r wa-fikr Mahmud Darwish) 190 
   Fadwa Tuqan wa-al-shi`r al-Urduni al-mu`asir . 55 
   1. al-Naqqash, Raja´. `Abbas al-`Aqqad bayna al-yamin wa-al-yasar (439 S)[1996] 149

   2. Abu al-Qasim al-Shabi. Sha`ir al-hubb wa-al-thawrah [1996] 90 
    al-In`izalyyin fi Misr .............. (226 S.) ..... [1996] ;
    (radd `ala Tawfiq al-Hakim wa-Luwis `Awad wa-akharin ) 85
    Bayna al-Ma`adawi wa-Fadwa Tuqan ( Safahat majhulah ;
    min al-adab al-`Arabi al-mu`sir ) .. (443 S.) ..... [1996] 115
    Thalathuna `aman ma´a al-Shi`r wa-al-Shu`ara´ 190 
   3. al-Nassaj, Sayyid. al-Adab al-`Arabi fi al-Mghrib al-Aqsa 135 
   4. al-Ni`imi, Ahmmad. al-Usturah fi al-shi`r al-`Arabi qabl al-Islam (294 S.)[1995] 129 
  45. al-Nusir, Yasin. al-misahah al-mukhtafiyah ;

  46. (qira´at fi al-hikayah al-sha`biyah ) ......... [ 1995 ] 115
   Jamaliyat al-makan fi shi`r al-Sayyab ....... [ 1995 ] 110 
  47. al-Raf`i, Mustafa, Rasa´il lil-ahzan, al-sahab al-ahmar, awraq al-ward 85 
  48. al-Sa`afin, Ibrahim. Madrasat al-ihya´ wa-al-turath .................... ( 487 S. ) 140 
  49. al-Sahhar, A. al-Qissah . Min khilal tajarub al-dhatiyah . 70 
  50. al-Sakr, Hatim. Kitabat al-Dhat ( Dirasat fi wqa´i`iyat al-shi`r 130 
  51. al-Sayyid, Shafi`. Michaiel Ni`aimah. Manhajuh fi al-naqd wa-itijahu ; fi al-adab ........... ( 403 S. ) .................... [ 1995 ] 150 
  52. al-Sharuni, Yusuf. Ma`a al-Riwayah 130

  53. Udaba´ wa-Mufakirun . 100 
  54. al-Shirif, `Aydah. Shahidat rub` Qarn ................ ( 294 S. ) .. [ 1995 ] 110 
  55. al-Sukwt, Hamdi. `Abbas Mahmud al-`Aqqad (A`lam al-adab al-mu`asir 

  56. fi Misr) 2 bd 400 
  57. al-Wardi, `Ali. Usturat al-adab al-rafi` 160 
  58. al-Zawadi, Rashid. Rihlah fi al-shi`r al-Tunsi ba`d Abi al-Qasim al-Shabi 90 
  59. al-Zayyat, Latifah. Adwa´ . ( Dirasat naqdiyah ) 85 
  60. al-Zuzni. Sharh al-Mu`allaqat al-sab` ........................... ( 236 S. ) 115 
   1. Barakah, Nazmi.M. al-Itijah al-Rumansi fi al-shi`r al-Filistini al-mu`asir 98 
  61. Baydi, Ahmmad. Ma`a Ghassan Kanafani bayna al-manfa,al-hawyah, al-ibda` 120 
   1. Bin `Abd al-`Ali, A. Thaqafat al-Udhun wa-Thaqafat al-`Ayn 100 
  62. Binis, Muhammad. Kitabat al-Mahw 120

  63. al-Shi`r al-`Arabi al-Hadith. bunyanuh wa-ibdalatiha . 130 
  64. Bradbury, Malcolm. al-Riwayat al-Yawm ................................... [1996] 75 
   1. Darwish, Usaimah. Masar al-Tahawwulat . qira´ah fi shi`r Adonis ... (330 S.) 200 
  65. Fadil, Jihad. al-Adab al-hadith fi Lubnan (nazrah mughayirah)374S[1996] 160 
   1. Fadl, Salah. Asalib al-Sard fi al-riwaya al-´Arabiyah 85 
  66. Farahat, Yasir. al-Muwajahah. Nawal al-Sa`dawi fi Qfas al-atiham (akhtar ;

  67. qadaya al-Mar´ah .. al-Khitan, al-Jins, al-ibahiyah .. m.m. 99 
   1. Faraj, Alfred. Adwa´ al-masrah al-gharbi 85 
  68. Farid, Samir. Najib Mahfuz wa-al-Sinima 45 
  69. Fathi, Ibrahim. al-`Alam al-riwa´i `nda Najib Mahfuz 50 
  70. Fawzi, Mufid. Surat al-damm fi shi`r Amall Dunqul 140 
  71. Field, Syd. al-Sinaryu 99 
  72. Fikr lil dirasat. Taha Husayn . Mi´ at `am min al-nuhud al-`Arabi 130 
   1. Fraser, G.S. al-Katib al-Hadth wa-`Amiluh. 2 bd 120 
  73. Gogol / Kafka / Roth. Qisas al-tahawwul fi al adab al-`Alami al-hadith .. [1994] 55 
  74. Hassan, Salim. al-Adab al-Misri al-qadim aw Adab al-Fara`inah 2bd 671 S. 129 
  75. Hafiz, Sabri. Ufuq al-khitab al-naqdi ................................ [ 1996 ] 100 
  76. Hamzah,`Abd al-Latif. Adab al-Maqalah al-Sahafiyah 220 
   1. Harb, `Ali. al-Nass wa-al-haqiqah.2bd (naqd al-nass & naqd al-haqiqah) 250 
  77. Hirdan, Nawwaf. Zunubya al-`azimah:qadiyah wa-sayf wa-kitab.443 S.[1995] 280 
  78. Holm, Ingvar. al-Adab al-Suwidi min awal `usutuh hatta al-an ;

  79. ( La Liittérature Suédoise ) 85 
  80. Ibn `Ashur, M. Sharh al-Muqadimmah al-adabiyah li-sharh al-Imam 

  81. al-Marzuqi `ala dywan al-hamasah li-Abi Tammam 79 
   1. Ibrahim, `Abd Allah. al-Sardiyah al-`Arabiyah 129

   2. Ma`rifat al-Akhar ; 
    (madkhal ila al-manahij al-nadiyah al-hadithah) 75
    al-Mutakhaiyal al-Sardi 97 
   3. Igry, Lagos. Fann kitabat al-Masrahiyah 149 
  82. Jasim, `Aziz. Dirasat naqdiyah fi al-adab al-hadith ............. [1995] 98 
   1. Jihad, Kazim. Adonis muntahilan .. .(dirasah fi al-istihwadh al-adabi wa- 

   2. irtijaliyat al-tarjamah .. yasbiqha : ma huwa al-tanass) 120 
  83. Karim, Sayyid. al-Kaib al-Misri wa-adab al-qisah al-`Alami 35 
  84. Kettle, Arnold. Madkhall ila al-Adab al-riwa´i al-Injilizi ... [ 1994 ] 85 
  85. Khurshid, Faruq. `Alam al-adab al-sha`bi al-`ajib .............. ( 223 S. ) 85

  86. al-Mawruth al-sha`bi ........................... ( 234 S. ) 100
   Mughamarat Sayf Bin Zi Yazan ........... ( 399 S. ) 200 
  87. Kilani, Muhammad. al-Adab al-Qubti qadiman wa-hadithan 85 
  88. Kilitto, Abdelfattah. al-`Ayn wa-al-ibrah . Dirasah fi alf laylah wa-laylah [ 1995 ] 78

  89. al-Maqamat. al-sard wa-al-Ansaq al-thaqafiyah 130 
   1. Labib, al-Tahir. Susjulujya al-ghazzal al-`arabi .al-shi`r al-`udhri numudhajan 75 
  90. Lyotard, J. al-Wad` ma ba`d al-hadathi ........................... [ 1994 ] 70 
  91. Mahmud, A. Diwan Ibn al-Farid 150 
  92. Makki, al-Tahir. A. Dirasat `an : Ibn Hazm wa-kitabuh Tuq al-Hamamah 100 
  93. Mazid, Baha´ al-Din. Khalti Safyah wa-al-Dayr ( bayna waqi`ayat al-tajdid wa-

  94. usturat al-tajsid ) ............................................ [ 1995 ] 69 
   1. Minah, Hanna. Hawajis fi al-tajrubah al-Riwa´iyah 99 
  95. Mose, Mahgob. Fann Kitabat al-Ughniyah . nusus aghani Misriyah [ 1995 ] 120 
  96. Musa, M. Khayr. Fann al-qisah fi yawmmiyat na´ib fi al-aryaf 
  97. Najib, Naji. Tawfiq al-Hakim wa-usturat al-hadarah 75 
  98. Nasr, `Atif Goudah. al-Ramz al-Shi`ri `ind al-Sufiyah 198 
  99. Nukhbat Katibat. Misriyat ra´idat wa-mubdi`at .......................... [ 1995 ] 85 
  100. Nur al-Din, M. al-adab al-Turki al-hadith . Malamih wa-namadhij 100 
  101. Qasatli, Nu`man. al-Rawdah al-ghanna´ fi Dimishq al-fayha´ ( 161 S. ) 95 
  102. Qumayhah, Mufid. al-Mu`alaqat al-`ashr. Sharh, dirasah, tahlil ( 402 S. ) 160 
  103. Qutbb, Muhammad. al-Fann wa-al-Basatah.qira´ah fi al-qissah al-qasirah ; 

  104. `ind Tharwat Abazah. 49 
  105. Rose, Margaret.A. Ma ba`d al-hadathah 110 
  106. Sa`fan, Kamil. fi suhbat Abi al-`Ala´ bayna al-Tamarud wa-al-Intima´ 120 
  107. Safdi, Mutawi`. Mawsu`at al-Shi`r al-`Arabi .................. ( 682 S. ) 250 
  108. Shakir, Zuhir `Ali. al-Ghurab al-abyad aw zahirat Salman Rushdi 39 
  109. Shalaq, `Ali. Najib Mahfuz fi majhuluh al-ma`lum 55 
   1. Shalash, `Ali. Nash´at al-Naqd al-riwa´i fi al-adab al-`Arabi al-hadith 50

   2. Taha Husayn matluban hayyan wa-mayyitan 55 
   3. Sharaf, `Abd al-´Aziz. Taha Husayn wa-zawal al-mujtama´ al-taqlidi 75 
  110. Shararah, Hayat. Safahat min hayat Nazik al-Mala´ikkah 140 
  111. Shiblaq; Ra´ifah. Tahawulat al-mujtama` fi al-riwayah al-Filistiniyah [ 1995] 65 
   1. Shukri, Ghali. Thawrat al-mu`tazil (dirasah fi adab Tawfiq al-Hakim)[1996] 180

   2. Mudhakirat thaqafah tahtadir .................................. [ 1996] 130
    Burj Babil . ( al-Naqd wa-al-hadathah al-sharidah ) 75
    Azmat al-jins fi al-qissah al-´Arabiyah 120
    al-`Anqa´ al-Jadidah . ( Sir` al-ajyal fi al-adab al-mu`asir ) 85 
   3. Shuuber, Majed.Naji. al-Adab al-Sha`bi al-`Iraqi 130 
  112. Stagh, Marina. Hudud huriyat al-Ta`bir (tajrubat kitabat al-qisah wa-al-

  113. riwayah fi misr fi `ahday `Abd al-Nasir & al-Sadat [ 1996] 120 
  114. Suwidan, Sami. Jadaliyat al-hiwar fi al-thaqafah wa-al-naqd 135

  115. Fi al-Nass al-Shi`ri al-`Arabi. muqaranat manhajiyah 150 
  116. Taqqay al-Din, A. Taha Husayn.Atharuh wa-Afkaruh. .. 5 bd 375 
  117. Tarabishi, George. al-Rujulah & idyulujiya al-rujulah fi al-riwayah al-`Arabiyah 120

  118. Untha did al-Unuthah. (dirasah fi adab Nawal al-Sa`dawi 
   `ala daw´ al-tahlil al-Nafsi ) 120 
  119. Taymur, Mahmud. Nida´ al-majhul, Salwa fi mahabb al-rih, ihsan lilaah, kul `am;

  120. wa-antum bi khayir (studier : Fathi al-Ibyari) 421 S. [1995] 140 
  121. Thamir, Fadil. al-Lughah al-Thaniyah 130 
  122. Todorov, Tzvetan. Madkhall ila al-adab al-`aja´ibi .............. [ 1994 ] 85 
  123. Yusuf, A. al-Tifl al-`Arabi wa-al-Adab al-Sha`bi 80 
  124. Zubyan, As`ad. al-Makhsus fi al-muntaqa min al-nusus ( Imru´ al-Qayis ) 120 

   
   
   

  H. Skön Litteratur
  1. `Abbas, Muhammad. Qasr al-`Ayni ................... Roman ................ [ 1993 ] 65 
  2. `Abd al-Mun`im, K. Himar al-Bahr ................. Roman .................. [ 1995 ] 50 
  3. `Abd al-Qaddus, Ihsan. AnaHurrah ................. ( Jag är fri ) 65

  4. al-Hubb fi rihab Allah .. ( Kärleken i Guds händer ) 55
   wa-`ashat bayna asabi`uh (och hon levde mellan hans fingrar) 79
   Sani` al-hubb wa-ba´i` al-hubb .. ( Kärleksförsäljare ) 49
   `Aqli wa-qalbi .............. ( Min hjärna och mitt hjärta ) 60
   Anf wa-thalathat `Uyun . ( En näsa och tre ögon ) 85
   al-Wisadah al-Khaliyah .. ( Den tomma kudden ) 70
   Sukun al-`asifah ........... ( Stormens tystnad ) 45
   Asif lam a`ud astati` ...... ( Jag orkar inget mer ) 65
   Ayna `Umri ................. ( Var är mitt liv ) 65 
   Hatta la yatir al-dukhan . ( Så att röken inte försvinner ) 79
   Fi Baytun rajul ............. ( En man i vårt hus ) 75
   La-tutfi´ al-shams ......... ( Släck inte Solen ) 75
   La astati` an ufakkir wa-ana arqus ..... ;
   ( Jag kan inte tänka medan jag danser ) 65
   Fawqa al-hala wa-al-haram ........................... ( Noveller ) 75
   Khawatir siyasiyah ........ ( Politiska tanker ) 75 al-Nazarah al-sawda´ .... ( Svarta glasögon ) 65
   al-`Adhra´ wa-al-sha`r al-abyad (Jungfrun och det vita håret) 55
   al-Rusasah la-tazal fi jaybi ................................ ;
   ( Och kulan ligger fortfarande i min ficka ) 75
   La laysa jasdik .................( Nej , det är inte din kropp ) 49
   al-Tariq al-Masud ........ ( Den stängda vägen ) 59
   Bint al-Sultan ................ ( Sultanens dotter ) 75 
   `Ala maqha fi al-shari` al-siyasi 2bd . ( På ett politiskt kafé ) 98
   La shay´ yahim ............ ( Ingeting av värde ) 65 Shafatah ....................... ( Hans läppar ) 55
   Thuqub fi al-thawb al-aswad ( Hål i den svarta dräkten ) 70
   wa-madat ayyam al-lulu´ .... ( De skimrande dagarna är förbi ) 60
   Qalbi laysa fi jayb .............. ( Jag har inte hjärtat i fickan 59
   Kant sa`bah wa-maghrurah ( Hon var svår och högfärdig ) 45
   Wakr al-Watawit 47
   `Ulbah min safih .............. ( En låda av plåt ) 45
   wa-tahat ba`d al-`umr al-tawil (Hon gick vilse i slutet ) 45 
   Nisa´lahunna asnan bayda´ . ( Kvinnor med vita tänder ) 70
   Lan A`ish fi jilbab abi .. ( Jag vill inte leva i min fars kläder ) 47
   al-Raqisah wa-al-siyasi . ( Dansösen och politikern ) 80 
   Fi wadi al-ghalabah ......... ( I de hjälplösas dal ) 65
   Ya `azizi kuluna lusus ....... ( Käre vän , vi är alla tjuvar ) 79
   muntaha al-hubb ............... ( Oändlig kärlek ) 42
   wa-nasit inni imra´ah . ( Och jag glömde att jag var kvinna ) 75
   la tatrukuni huna wahdi .... ( Lämna mig inte här ensam ) 50
   Zawjat da´i`at .................. ( Vilseledda hustrur 49
   Zawjat Ahmmad .............. ( Ahmads hustru ) 42
   al-Hazimah kana ismuha Fatimah (Nederlaget heter Fatimah) 85 
   al-Banat wa-al-Sayf ......... ( Flickorna och somaren ) 70 
   La anam ........................... ( Jag sover inte ) 79 
   Dammi wa-dumu`i wa-ibtisamati ....................... ;
   ( Mitt blod, mina tårar chh mitt leende ) 65 
   1. `Abd al-Raziq,M. Banat al-Hur ............. Noveller ... (219 S.) ... [ 1994 ] 65 
  5. `Abd Allah, `Abdal-H. al-Dumu` al-kharsa´ .. ( Stumma tårar ) .. Noveller 55

  6. Ba`d al-ghurub .. ( Efter solnedgången ) .. Roman 55
   Qissah lam tatim .. ( Oavslutad historia ) .. Roman 55
   al-Madi la ya`ud (det gångna kommer aldrig tillbaka) noveller 55
   Shams al-Kharif .. ( Höstsol ) .. Roman 55
   Julyyit fawqa sath al-qamar (Julia ovan månens yta) Noveller 55
   al-Bahith `an al-haqiqah .. ( Saningssökaren ) .. Roman 55
   Shajarat al-Liblab .. ( Murgrönan ) .. Roman 55
   Hulm akhir al-layl .. ( Nattens sista dröm ) .. Noveller 60
   Ashya´ lil-dhikra .. ( Något att minnas ) .. Noveller 55
   al-Dafirah al-sawda´ .. ( Den svarta flätan ) .. Noveller 55
   Lil-zaman baqiyah .. ( Tiden har mer i sitt sköte ) 55 
   al-Wishah al-abyad ... ( Den vita schalen ) 55
   Liqa´ bayna jilayn ..... ( en träff mellan två generationer ).. ;
   Taha Husayn,al-`Aqqad,Taymur,al-Hakim, Yahya Haqqi,mm 40
   Min ajl waladi .. ( För min son skull ) .. Roman 55 
   Laqitah .. ( Oäktingen ) .. Roman 55
   Gharam ha´ir .. ( Förvirrad kärlek ) 55
   Usturah min kitab al-hubb (En saga ur kärlekens bok)noveller 55
   Alwan min al-sa`adah .. ( Lycka av olika slag ) .. Noveller 50
   al-Bayt al-samit .. ( Det tysta huset ) .. Roman 55
   Hafat al-Jarimah .. ( På brottets rand ) .. Noveller 55
   al-Wajh al-akhar .. ( Det andra ansiktet ) .. Roman 55
   al-Jannah al-`dhra´ .. ( Det jungfrulig paradiset ) . Roman 55
   Khuyut al-Nur ... ( Ljusstrålar ) ... Noveller 55 
   Ghusn al-Zaytun ... ( Olivkvisten .. Roman 55
   al-Nafidhah al-gharbiyah . ( Det västra fönstret ) . Noveller 55
   Sukun al-`asifah ... ( Stormen har bedarrat ) .. Roman 60 
  7. `Abd Allah, Sufi. al-Lughz al-Abadi .. ( Den eviga gåtan ) ..... Noveller 65 
  8. `Alim, Raja´. Tariq al-harir .. ( En dans på rosor ) ... Roman .... [ 1995 ] 119

  9. Nahr al-Hayawan .. ( Djurens flod ) .. Noveller .. [ 1994 ] 75 
  10. `Ashur, Radwa. Mariama wa-al-Rahil ........................................ [ 1995 ] 85

  11. Ghurnatah ........................................................ [ 1994 ] 85
   Khadijah wa-Sawsan .. ( Khadijah och Sawsan ) .. Roman 75
   Siraj .... ( Lapan ) ............................................. Roman 75
   al-Rihlah ............... ( Ayyam talibah Misriyah fi Amrika ) 79
   Ra´ait al-Nakhl ....... ( Mukhtarat fusul ) 45 
  12. `Atiyah, Hana´. Shurufat qaribah .... Noveller ......................... [ 1993 ] 69 
  13. `Ismat, `Adil. Hajs mawt .............................. Roman .......... [ 1995 ] 45 
  14. `Usayran, Layla. Shara´it Mulawanah min haya ....................... [ 1995 ] 130

  15. Lan namut ghadan .................... Roman 100
   Jisr al-Hajar .. ( Stenens bro ) .. Roman 120
   al-Istirahah 95
   `Asafir al-fajr 85
   Lann namutu ghadan 100 
  16. Abazah, Tharwat. Harib min al-ayyam .. ( På flykt undan tiden ) ....... Roman 100

  17. Judhur fi al-hawa´ .... ( Rötter utan jord ) ............ Roman 65
   Shay´ min al-khawf ... ( En aning av fruktan ) ....... Roman 65
   Qasr `ala al-Nil ........ ( Ett palats på Nilen ) ......... Roman 79
   al-Dabab ................. ( Dimman ) ....................... Roman 79
   Khuyut al-sama´ ...... ( Himmelens trådar ) ......... Roman 95
   La-inahu yuhibbuha .. (Därför att han älskar henne) Noveller 65
   Nuqush min dhahab , nihas ( Broderier av guld och koppar ) 85
   Kha´inat al-A`yun .. ( Förrädiska blickar ) ......... Roman 80
   Ibn `Ammar ........... ( Ammars son ) .................. Roman 75
   al-Sibaha fi bahr min al-rimal . (Att simma i sand ) Noveller 85
   Khawatir Tharwat Abazah .. ( Abazahs intryck ) 90 
  18. Abd al-Hamid, Birlanti: al-Mushir wa-ana ................................................ (427 S. ) 95 
  19. Abd al-Malik, Suryal. Hadith al-Nahr 85 
  20. Abu Shawar, Rashad. Shababik Zaynab .................... Roman ........... [ 1994 ] 70 
  21. Adonis. al-Sufiyah wa-al-Suryaliyah 139

  22. al-Nass al-Qur´ani wa-afaq al-Kitabah 114
   Ha anta ayuha al-Waqt 114
   al-Nizam wa-al-Kalam 135
   Ihtifa´an bi al-Ashya´ al-ghamidah al-wadihah 99
   al-Shi´riyah al-´Arabiyah 75
   Kalam al-Bidayat 128
   al-Thabit wa-al-Mutahawwil .. ( 3 bd ) 498 
  23. al-`Alim, Mahmud. Hikayat Awlad Hartuna ( om Mahfuz roman ) ... [ 1995 ] 65 
  24. al-`Arawi, `Abd Allah: al-Ghurbah wa-al-Yatim .......... 2 Romaner .. (231 S. ) 130

  25. Awraq ....................................................... ( 255 S. ) 120
   al-Fariq ..................................... Roman .... ( 367 S. ) 135 `Abd Allah al-`Arawi wa-hadathat al-riwayah .. Qira´h fi ;
   nusus al-`Arawi al-riwa´iyah (förfataren :Sadduq nur al-Din) 75 
  26. al-`Assal. Fathiyah. Sijn al-Nisa´ ............................ Roman ........ [ 1996 ] 80 
   1. al-`Atruni, Ellias. `Arus al-Khidr ......................... Roman. ........ [ 1993 ] 120 
   2. al-`Azzawi, Fadil. Akhir al-Mala´ikah 100 
   3. al-`Uthman, Layla. Halat Hubb majnunah ............... Roman ........ [ 1995 ] 75

   4. Wasmiyah takhruj min al-Bahr .... Roman ....... [ 1995 ] 79 
    Fathiyah takhtar mawtiha ......... Roman ........ [ 1995 ] 82
    al-Hubb la-hu suwar ................. Roman 65 
  27. al-´Aqqad, ´Abbas. Allah ... ( Gud ) 80

  28. Ibrahim Abu al-Anbiya´ 85
   `Abqariyat Muhammad salla Allah `alih wa-sallam 80
   `Abqariyat al-Masih 80
   `Abqariyat `Umar 80
   `Abqariyat Khalid 69
   Dhu al-nurin `Uthman Bin `Affan 65
   Abu al-shuhada´ al-Husayn Bin `Ali 80
   Fatimah al-Zahra´ wa-al-Fatimiyun 80
   al-Siddiqah bint al-Siddiq 50
   Sarah 69
   Mu`awiyah Bin Abi Sufyan 70
   `Abqari al-islah wa-al-ta`lim/al-imam Muhammad `Abduh 85
   Sa`d Zaghlul .. Za`im al-thawrah 70
   Juha al-Dahik al-Mudahhiq 75
   Abu Nawwas ( al-Hassan Bin Hani´ ) 75
   Shu`ara´Misr wa-bi´atihim fi al-jil al-madi 75
   al-Lughah al-sha`irah 65
   Diwan min Dawawin al-`Aqqad .. ( 292 S. ) .. [1996] 119
   Haqa´iq al-Islam wa-abatil khusumuh 95
   al-Insan fi al-Qur´an 75
   al-Mar´ah fi al-Qur´an 70
   Iblis 75
   Rijal `araftahum 75 
  29. al-Adhami, Zouhair. Omar.. Berättelse om Araber före och efter Islam på svenska 79 
  30. al-Ahsayni,M. Ishahat min safar al-qati`ah .......... Roman 75 
   1. al-Alfi, Muhammad.H. Sa`it al-Hazz 60

   2. Nawm al-`Azib 60 
  31. al-Asbahani, Abu al-F. al-Qiyan .... ( yatadamman al-kitab akhbar al-jawari ; 

  32. fi al-`asr al-Amawi wa-al-`Abbasi ) 119
   al-Diyarat .. ( al-kitab al-sadis min mu´llafat al-Asbahani ) 129 
  33. al-Aswani, A. al-Naml al-Abyad ...................... Roman .... [ 1995 ] 65 
  34. al-Badri, Halah. Muntaha ................................... Roman .... [ 1995 ] 85 
  35. al-Baqqali, Hassan. Sab`at Ajras .............................. Noveller 65 
  36. al-Bayati, Mahmud. Gughrafiyat al-ruh (Själens geografi)Irakisk noveller [1994] 100 
  37. al-Bishr, Badriyah. Masa´ al-Arbi`a ´ ...................... Noveller ..... [ 1994 ] 80 
  38. al-Bisi, Sana´. al-Kalam al-Mubah. ................... Noveller ...... [312 S.] 115 
  39. al-Busati, Muhammad. Sakhab al-Buhairah ................... Roman ....... [ 1994 ] 79

  40. Daw´ da`if la yakshif shay´an ...... Novelle ..... [ 1993 ] 70 
  41. al-Dyyb, `Ala´. Qamar `ala al-mustanqa` ........... Roman ..... [ 1995 ] 70

  42. Zahr al-Laymun wa-qisas ukhra .... Noveller 87
   Atfal bila dumu` ........................ Roman 55 
  43. al-Gharabawi, A. Burj al-Maraya ............................ Noveller 75 
  44. al-Ghitani, Jamal. Mutun al-Ahram ............................................... [ 1994 ] 65

  45. Yawmmiyati al-mu`lanah 80
   Ahdath fi harat al-Za`farani .. ( Incidents in Zafrani Alley ) 120
   Risalah fi al-Sababah wa-al-Wajd 75 Nafsat Masdur ...................................... Noveller 75
   Asfar al-Asfar ......................................... Resor 89
   Asfar al-Mushtaq ..................................... Resor 120
   Shath al-Madinah ................................... Roman 98
   Hatif al-Maghib .. ( 304 S.) ................. Roman 85
   Rasa´il al-Basa´ir fi al-Masa´ir 80
   al-Zaini Barakat ....................................... Roman 85
   Qahiriyat 35
   Muntasaf layl al-Ghurbah 49
   Awraq shab `ash mundh alf `am 40
   Kitab al-Tajalliyat 75
   Najib Mahfuz ..Yatadhakkar ( Najib Mahfuz kommer ihåg ) 75 
  46. al-Gosaibi, Ghazi. al-`Asfuriyah ............................... Roman ..... [ 1996 ] 199

  47. Shaqat al-Huriyah ..................... Roman ..... [ 1995 ] 185
   Wrud `ala dafa´ir Sana´ ................ Poesi 65 
  48. al-Hababi, M. `Aziz. Jil al-Zama´ .............................. Roman 88 
  49. al-Hakim, Tawfiq. Min al-Burj al-`Aji 45

  50. Sultan al-Zalam 45
   Tahadiyyat sanat 200 49
   Taht Shams al-Fikr .. ( Maqalat ) 55
   `Ahd al-Shaytan 45
   Himari qala li 55
   al-Ta`am li-kul famm 45
   Taht al-Misbah al-Akhdar 45
   Muhammad sala Allah `alih wa-sallam ( sirah hiwariyah ) 59
   Arini Allah 45
   Raqisat al-Ma`bad 45
   Nashid al-Anshad . kama fi al-Tawrah ( Salmomons sång ) 45
   `Usfur min al-sharq 45
   Misr bayn `ahdayn 45
   `Asa al-Hakim 55
   Qalibuna al-Masrahi 45
   al-Ribat al-Muqaddas 59
   Laylat al-Zifaf 49
   al-Na`im al-`a´im 45
   Yaqazatt al-Fikr 42
   al-Ribat al-muqaddas 75
   Zahrat al-`umr 65
   Fi al-waqt al-da´i` ........ ( 412 S. ) 89
   Himar al-Hakim 55
   `Adalah wa-fann .. ( Min dhikrayat al-fann wa-al-qada´ ) 65 
  51. al-Hifnawi, Hala. Hazimati Ant ............................. Roman ... [ 1995 ] 70 
  52. al-Jafri, `Abd Allah. al-Hilm al-Mat`un ...................... Roman ... [ 1996 ] 100 
   1. al-Jahiz. al-Bukhala´ 65 
  53. al-Kafi, M. Rida. Kharif .. ( Höst ) .......................... Noveller 65 
  54. al-Kawakibi, A. Taba´i ` al-istibdad 55 
   1. al-Kawni, Ibrahim. al-Majus 2 bd 249

   2. al-Rubbah al-Hajariyah wa-nusus ukhra 
    (al-Waqa´i` al-mafqudah min sirat al-Majus) 75
    al-Qafas 75
    Nazif al-Hajar 75
    al-Khuruj al-awwal 75
    al-Tabr 75 
  55. al-Khamlishi, al-Amin. Ishtibakat .......................... Noveller 65 
  56. al-Kharrat, Edward. Muhajamat al-mustahil .................................... [ 1996 ] 110

  57. Inshudah lil-kathafah ................... Roman ... [ 1995 ] 120
   Raqraqat al-Ahlam al-Malhiyah .... Roman .... [ 1994 ] 90
   al-Hasasiyah al-Jadidah . (maqalat fi al-zahirah al-qasasiyah) 149
   Ikhtiraqat al-Hawa wa-al-Tahlukah .. ( Nazawat riwa´iyah) 89
   Ikhtinaqat al-`Ishq wa-al-sabah 89
   Hijarat Bubillu ............................ Roman 89
   Makhluqat al-ashwaq al-ta´irah & mahtat al-sikkah al-hadid 89
   Ya Banat Iskindiriyah ......................... Roman 110 
   Turabaha Za`faran .......................... Roman 110
   Ramah wa-al-Tinnin .......................... Roman 149 
   al-Zaman al-Akhar .......................... Roman 159 
   Hitan `aliyah .............................. Noveller 110
   Sa`at al-Kibriya´ .............................. Noveller 99
   Amwaj al-Layali ............................. Noveller 75 
  58. al-Khatib, Burhan. Laylah Baghdadiyah (Natt i Bghdad) Irakisk författare .. ;

  59. .................................................... Roman [1993] 170
   Babil al-Fayha´ ( Det doftande Babylon ) . Roman [1995] 185
   Hubb fi Musku aw suqut sbartah ( Kärlek i Mosku eller ;
   Spartas fall ) ........................................ Roman. [1992] Nujum al-zuhr . (Stjärnor på ljusa dagen) Roman [1991] 120
   al-Jusur al-Zujajiyah (Glasbroarna) politisk roman. [1991] 110 
  60. al-Khayyat, Jamal. Walimah lil Nawaris al-latifah ............... Noveller 69

  61. al-Sahiliyah ........................................... Roman 72 
  62. al-Lu`abi, `Abd al-L. Taja`id al-Asad ..................................... Roman 95 
   1. al-Ma`ushi, Ibriza. Shamsahu la taghib ... ( Lebanasisk författarinne ) . [1995] 120 
  63. Al-Madini, Ahmad. Hikayat wahm 75 
  64. al-Maghut, M. al-Urjuhah .... Roman ..... ( Irakisk författare ) 130

  65. Sa akhun watani (hadhayan fi al-ru`b wa-al-huriyah) 189 
   1. al-Markaz al-´Arabi. Alf Laylah wa-Laylah. 4 bd 400 
  66. al-Mibayyad, Tawfiq. wajh li-wajh 75 
  67. al-Muhaymid, Yusuf. Rajfat athwabahum al-byd .... noveller ............. [ 1993 ] 69 
  68. al-Musawi, Muhsin. Darb al-Za`faran ... Roman ..... ( Irakisk författare ) 100 
   1. al-Nafzawi,. al-Rud al-`Atir fi nuzhat al-khatir 200 
  69. al-Naqash, Faridah. Yawmiyat al-Hubb wa-al-Ghadab 75 
  70. al-Nasiri, Buthinah. Watan Akhar 65

  71. Mawt Alihat al-bahr ....... Noveller 49 
  72. al-Nasrawi, Sami. al-Su`ud ila al-Manfa ..... Roman ..... ( 228 S. ) 119 
  73. al-Ni`imi, Khalil. Tafrigh al-Ka´in .. Roman .. (Syrisk författare) .. [ 1995 ] 70 
  74. al-Qa`id, Yusuf. Balad al-Mahbub ..... Roman ....................... [ 1995 ] 75

  75. Laban al-`asfur ......... Roman ........................ [ 1994 ] 75
   Min Awraq al-Nil ..... Yawmmiyat ................. [ 1992 ] 75
   waja` al-Bi`ad ........... Roman ........................ [ 1992 ] 99
   al-Kitab al-Ahmar ....... Resor ......................... [ 1992 ] 85
   Murafa`at al-Bulbul fi al-qafas ... Noveller ...... [ 1991 ] 65
   al-Mujallad al-thani ( hikayat al-zaman al-Jarih , qisas min ;
   bilad al-fuqara´ , al-Dahik lamm ya`ud mumkinan) 110
   al-Mujallad al-thalith ( Ayyam al-jafaf, fi al-usbu` sab`at ;
   ayyam, `Antar wa-`Ablah, man yakhaf Kamp David,
   murafa`at al-Bulbul fi al-qafas ) 100
   al-Mujallad al-rabi` (al-haddad , akhbar `izbat al-Mansi ;
   al-Bayat al-shitwi ) 130
   Shakawi al-Misri al-Fasih . al-Mazad . 100
   al-A`mal al-Kamilah 199 
  76. al-Qaffash, Muntasir. Tasrih bi al-Ghiyab ........... Roman ............ [ 1996 ] 55

  77. al-Sara´ir ............................ Noveller 65 
   1. al-Rahib, Hani. Khadra´ ka-al-Huqul ..... ( Grön som fält ) ......... Roman 119

   2. Kkadra´ka-al-Mustanqa`at ( Grön som träsk ) ....... Roman 119
    Alf Laylah wa-Laylatan .. ( Tusen och två nätter ) Roman 120
    al-Waba´ ....................... ( Epedimien ) ............. Roman 135
    al-Mahzumun ................ ( De besegrade ) .......... Roman 90
    al-Tilal .......................... ( Kullarna ) .................. Roman 190 
  78. al-Razaz, Mu´nis. Fasilah fi .. Akhir al-satr 83

  79. al-Shazaya wa-al-Fusáyfisa´ ....... Roman ... [ 1995 ] 79
   al-Dhakirah al-mustabahah + Quba`atan wa-Ra´s wahidah 79 Mudhakirat Dinasur ........... Roman ... [ 1995 ] 69 
   1. al-Rifa`i, Talib. Abu `Ajaj tala `umrak 65 
  80. al-Rubi`i, A. Majid. al-Khujul .. ( Hästerna ) .. Noveller .. [ Irakisk författare ] 85

  81. al-Washm ....................... Roman 85
   Imra´ah li kul al-A`wam . Safahat hubb ( Shi`r ) 95
   Aswat wa-khutuwat . maqalat fi al-qisah al-`Arabiyah 100 
  82. al-Sa`dani, Mahmud. al-Qadiyah 79

  83. al-Mudhikun 79
   Ahlam al-`Abd lilaah 79
   al-Sa`luki fi bilad al-Afriki 69
   Musafir `ala al-Rasif 69 
  84. al-Sa`dawi, Nawal. Awraqi .. Hayati ........................................... [ 1995 ] 120

  85. Mudhakirati fi sijn al-nisa´ 90
   Mudhakirat Tabibah 79
   Jannat wa-Iblis ...................................... Roman 95
   al-Hubb fi zamann al-Naft ...................... Roman 100 
   Ta`alamt al-Hubb 79
   Lahzit Sidq 72
   Mawt al-Rajul al-Wahid `ala al-ard ........ Roman 90
   Imra´atan fi Imra´ah .............................. Roman 85
   al-Gha´ib ............................................. Roman 79
   al-Ughniyah al-da´iriyah ...................... Roman 72
   Imra´ah `inda nuqtat al-sifr .................. Roman 79
   Kanat hiya al-ad`aff ............................. Noveller 86
   al-Mar´ah wa-al-Jins 79
   al-Rajul wa-al-Jins 79
   al-Untha hiya al-Asl 85
   `An al-Mar´ah 85 
  86. al-Sa`id, Aminah. Hawwa´ dhat al-wujuh al-thalathah 35 
  87. al-Sabbagh, M. Nuqtat nizam .................... [191 S.] ................ Noveller 75 
  88. al-Sahhar, `Abd al-H. Fi qafilat al-zaman .. ( I tidens karavan ) ............ Roman 85 al-Mustanqa` ........ ( Träsket ) .......................... Roman 75

  89. al-Niqab al-Azraq .. ( Den blåa Schalen ) ............ Roman 85
   al-Shari` al-jadid ... ( Den nya gatan ) . [600 S.] .. Roman 95 
  90. al-Samman, Ghadah. al-Qamar al-mirabba` ... ( Noveller ) ............ [ 1994 ] 140

  91. Shahwat al-ajnihah ... ( Adab rahalat ) ...... [ 1995 ] 130
   Laylat al-milyar .. Roman .... (493 S.) ........ [ 1991 ] 220
   Muwatinah mutalabisah bi al-qira´ah . (320 S.) . [ 1992 ] 130
   al-A`maq al-muhtallah .................. (319 S.).... [ 1987 ] 155
   La Bahr fi Bayrut ... ( Noveller ) ................. [ 1963 ] 110
   Bayrut 75 ............... Roman ...................... [ 1993 ] 100
   Zamann al-hubb al-akhar ... ( Noveller ) ........ [ 1993 ] 125
   al-Sibahah fi buhayrat al-shaytan ( Adab al-Para saykulujya) 125
   `Aynaka qadari ... ( Noveller ) ..................... [ 1993 ] 110 
  92. al-Sharuni, Yusuf. al-Masa´ al-akhir .. al-A`mal al-kamilah 5 (211 S.) [1995] 95

  93. Mu´allafat Yusuf al-Sharuni 3 (ma`a al-riwayah .. [1995] 95
   Mu´allafat Yusuf al-Sharuni 4 (Udaba´ & Mufakirun)[1994] 95
   al-Majmu`ah al-Qasasiyah al-kamilah 1 ......... ( 375 S. ) 110
   al-Majmu`ah al-Qasasiyah al-kamilah 2 ......... ( 423 S. ) 110 
  94. al-Shaykh, Ahmmad. Hikayat al-Midandish ........ Noveller ........... [ 1996 ] 70 
  95. al-Shaykh, Hanan. Aknus al-Shams ´an al-Sutuh .... (221 S.) ...... [ 1994 ] 100

  96. Misk al-Ghazal 100
   Barid Bayrut 100
   Hikayat Zahrah 108 
  97. al-Shiti, Ahmmad. `Ara´is min waraq ........ Noveller ............. [ 1995 ] 70 
  98. al-Siba`i, Muhammad. al-Hikayat wa-al-nawadir al-`Arabiyah 79 
  99. al-Siba`i, Yusuf. Ithnata `asharta imra´ah . ( Tolv kvinnor ) ........... Noveller 59

  100. Sitt nisa´ wa-sittah rijal . ( Tolv män ) ................ Noveller 59
   Ithna `ashra rajulan . (Sex kvinnor och sex nän ) Noveller 59
   Mabka al-`ushshaq - fi Mawkib al-hawa ;
   { De älskades klaga ; I kärlekens följe } .............. Noveller 60
   Bayna Abu al-rish wa-janinat Namish ; ya ummatan dahikat ;
   { Mellan Abu al-Rish sjukhus och Namish gård ; Nationen ;
   som skrattade } ................................................. Noveller 75
   Jaffat al-dumu` . 2bd .. ( Tårarna har torkat ) ....... Roman 120
   Min al-`alam al-majhul - Khabaya al-sudur ......... ;
   { Från den okände världen ; Hjärtats gymmor } .... Noveller 52
   Ughniyat ; al-shaykh zu`rub (sånger ;schejk zu`rub) Noveller 65
   Min wara´al-ghaym .......... ( Bakom molnen ) 52 
   Hadhihi al-al-Nufus ; Hadhihi al-Hayat ;
   { Dessa själar ; Detta liv } ................................. Noveller 65
   Sammar al-layali .. ( Nattliga vänner ) .............. . Noveller 44
   Rudda qalbi . 2bd . (Ge mig mitt hjärta tillbaka) .... Roman 100
   Hadha huwa al-hubb .. ( Detta är kärlek ) ........... Noveller 59
   Ard al-nifaq .. ( Dubbelmoralens land ) .............. Roman 59
   Ta´ir bayna al-muhitayn ... ( en fågel mellan två oceaner ) 59
   Wara´ al-sitar .. ( Bakum kulisserna ) ............... pjäs 46
   Na´ib `azra´il ; al-bahth `an jasad ........................ Noveller ;
   ( Liemannens ställföreträdare ; Sökandet efter en kropp ) 59
   al-`Umr lahzah .. ( Livet varar en stund ) ........... Roman 60
   Ini rahilah .. ( Jag går min väg ) ....................... Roman 52
   al-saqa mat .. ( Vattenförsäljaren har dött ) ....... Roman 52
   Umm ratibah ; Jam`iyat qatl al-zawjat ... ( Umm Ratibah ; Hustrumörderförbundet ) ......... pjäs 60 
   Nafhah min al-iman - suwar tibq al-asl ... ;
   ( En anning av trån ; Bilder nära orginalet ) ........ Noveller 60 Layali wa-dumu` ; Atyaf (tårar och nätter ; visioner) noveller 60 Lasta wahdak .. ( Du är inte ensam ) .................. Roman 60
   Ibtisamah `ala shafatayh (Ett leende på hans läppar) Roman 60
   Hamsah `Abirah ; Aqwa min al-zaman .................. ;
   ( En viskning i förbifarten ; Stakare än tiden ) ...... Noveller 60
   Fadaytuki ya Layla .. ; 
   ( Jag offrade mig för din skull Layla ) ................. Roman 60
   Bayna al-atlal .. ( Bland ruinerna ) ..................... Roman 60
   Nahnu la nazra` al-shawk . (Vi odlar inte taggarna) Roman 60 
   Laylat khamr ; Min hayati . (Vinkväll ; Ur mitt liv) . Noveller 60
   Layl la-hu akhir 2bd (också den kvällen har ett slut) Roman 90
   Nadiyah .. (Nadiyah, egennamn ) ................. Roman 100 
  101. al-Tahtawi, Rifa`ah. Takhlis al-Ibriz fi talkhis Bariz 120 
  102. al-Tawil, `Abd al-S. Mada´in al-Shams ....................................... Noveller 65 
   1. al-Tifashi, Shihab. Nuzhat al-Albab fima la-yujad fi kitab 230 
  103. al-Tigani, Muhammad. Tuhfat al-`Arus wa-mut`at al-nufus 240 
  104. al-Tikirli, Fu´ad. al-Wajh al-akhar .... ( Irakisk författare ) ...... Roman 79

  105. al-Raj` al-ba`id ........................ ( 491 S. ) .... Roman 139
   al-Sakhrah wa-al-Tuf ...................... masrahiyat qasirah 45 
  106. al-Tilmisani, Mayy. Naht mutakarir ...... Noveller ...................... [ 1995 ] 69 
  107. al-Turki, Rashidah. `Asr al-hanin .................................................. Noveller 82 
  108. al-Yihyani, M. Kharazat al-Mashyy .. Noveller [1995] (Umanisk författare) 55 
  109. al-Youssefi, M. `Ali. Tawqit al-Banka ............................................. Roman 110 
  110. al-Zayyat, Latifah. Hamlat taftish `ala awraq rasmiyah 70 

  111. Sahib al-Bayt 70
   al-Rajul al-Ldhi `araf tuhmatuh ...................... Noveller 55 
  112. Amado, George. Tirisa Batista 135

  113. Zurba al-Barazili 135
   Gabriyilla .... Qirfah wa-Qurunful 145
   `Awdat al-Bahhar 135
   al-Rajul al-la-dhi mat maratin 72
   Fityan al-Rimal 130
   Faris al-Rimal 85
   Faris al-Amall 95 
  114. Amin, Qasim. al-Mar´ah al-Jadidah 75

  115. Tahrir al-Mar´ah 75 
  116. Asimov, Isaac. al-Shams al-`ariyah 65 
   1. Aslan, Ibrahim. Buhirat al-Masa´ 89

   2. Malik al-Hazin 99 
   3. Auster, Paul. Thulathiyat Niyu Yurk 149

   4. Fi bilad al-ashya´ al-Akhirah 99 
  117. Aybrs, George. Warda ... riwayat Misr al-Khalidah (mamqulah min-

  118. al-Athar al-qadimah wa-Awraq al-Bardi) 220 
  119. Badr, Liyanah. Jahim dhahabi ............................................... Noveller 70

  120. Nujum Ariha ............................................... Roman 79
   Buslah min ajl ´bbad al-Shams ....................... Roman 75 
   1. Baghdadi, Shawqi. al-Musafirah 65 
  121. Bahjat, Ahmmad. Ahl al-Yasar (adab sakhir) 70

  122. Tuhut-mus 400 bi-sharta (adab sakhir) 70 
  123. Bakathir, `Ali. Ahmad. Wa islamah ....... ( O min islam ) ..................... Roman 85

  124. Sirat shuja` ...... ( En hjältes historia ) .............. Roman 60
   al-Tha´ir al-ahmar (Den röde revolutionären) ...... Roman 65
   Sallamat al-Qass .. ( Historisk roman om sångerskan och ; poetissan Sallamat al-Qass ) ............................. .. Roman 60
   Laylat al-nahr ..... ( Flodens nätter ) .................... Roman 55
   al-Malhamah al-Islamiyah al-Kubra :
   `Ala aswar Dimishq .......... ( Vid Damaskus mur ) 42 
   Ma`rakat al-jisr ................. ( Kriget vid bron ) 42 
   Kisra wa-Qaysar ............... ( Kisra och Qaysar ) 42
   Abtal al-Yarmuk ............... (al-Yarmuks hjältar ) 42
   Turab min ard Faris ........... ( Sand från Faris jord ) 42
   Rustum .............................. (Rustum ) 42
   Abtal al-Qadisiyah .............. ( al-Qadisiyahs hjältar ) 42
   Maqalid bayt al-maqdis ....... (Jerusalems nycklar) 42
   Salat fi al-iwan ..................... ( Bön i tronsalen ) 42
   Makidah min Hiraql ............. ( Herakles luras ) 42
   `Umar wa-Khalid ................ ( Omar och Khalid ) 42
   Sirr al-Muqawqass .............. ( Muqawqassens hemlighet ) 42
   `Am al-ramadah ........ ......... ( Svältens år ) 42
   Hadith al-Hirmidhan ............ ( Hirmizanens tal ) 42
   Shata wa-Armanusah ........... ( Shata och Armanusah ) 42 
   al-wulah,al-ra`iyah,fath al-futuh /Ledarna,folk och invasionen 42
   al-Qawi al-amin .................... ( Den starke och pålitlige ) 42
   Ghurub al-shams ... ( Solnedgång ) 50 
   1. Bakr, Salwa. Wasf al-Bulbul . 75

   2. `Ajin al-fallahah . 75
    al-`Arabah al-dhahabiyah la tas`ad ila al-sama´ (Gyllen bilen) 75
    Aranib 65 
  125. Baradah, Muhammad. Lu`bat al-Nisyan ........ ( 149 S. ) ..... Roman 75 
  126. Barakah, Iqbal. Layla wa-al-majhul ............................. Roman 65

  127. al-Fajr li awwal marrah ....................... Roman 65
   Wa-li nazall lil abadd asdiqa´ ............... Roman 65
   Ahl al-Hawa ........................................ Roman 115
   al-Sayd fi bahr al-awham . (al-Ibda` al-`Arabi) . Roman 49 
   1. Barakat, Halim. Inanah wa-al-Nahr 110

   2. Ta´ir al-Hawm 89 
  128. Barakat, Najua. Hayat wa-alam hamad Ibn Silanah ... (Roman) ........ [1995] 110 
  129. Barakat, Salim. al-Falakiyyun fi thulatha´ al-mawt (`ubur al-bashrush)[1994] 120

  130. Mu`askarat al-Abad ..... Noveller ... (271 S.) ........ [1993] 125 Hatuh `alayan, hat al-nifir `ala akhiruh (Sirat al-siba) .[1982] 85 
   Arwah handasiyah .......... Roman ........................ [1987] 90
  131. Barakat,Hoda. Hajar al-Dihk ................... Roman 95 
  132. Baydas, Riyad. Takhtitat awwliyah ........ Noveller 75 
   1. Bayds, Khalil Shaqa´ al-Muluk 95 
   2. Ben Haddouka, A. Ghadan yawm jadid 119

   3. al-Gazyah wa-al-Darawish 99
    Ban al -subh 125
    al-Katib 89
   4. Ben Jelloun, Tahir. al-Murtashi ............................................................ [1995] 100

   5. Tifl al-Rimal 130
    Yawmmiyat samit fi Tanjah 75
    Laylat al-Qadr 130
    Harrudah 75 
  133. Bin al-Juzi, Sabat. al-Jalis al-salih wa-al-anis al-nasih 219 
  134. Bin Salamah, Bashir. `Ali .......... ( 260 S. ) ......................................... [1995] 120 
  135. Bnchly, Peter. Hasna´ bahr Cortez (the girl from the sea of cortez) Roman 65 
  136. Bronti, charlot. Jin Ayar 80 
  137. Bu Jidrah, Rashid. al-Tafkkuk 130

  138. Alf ´am min al-hanin 99
   al-Halazun al-`anid 79 
   1. Chappell, Fred. Ana ma`akum ila al-abbad 75 
  139. Christie, Agatha. Wasalalu ila Baghdad 119

  140. Jarimah fi al-`Iraq 75
   Maw`id fi Baghdad 75
   Ghadat Tibah 75
   Jarimah fi wadi al-Nil 75 
  141. Darwish, Mahmud. Yawmiyyat al-Huzn al-`adi 85 
  142. Daynaq, Fransis Ta´ir al-Shu´m ........ ( Sudanisk författare ) ...... Roman 120 
   1. De Rass, Margaret. Na´ib al-Qunsul ................................................ Roman 75

   2. Inkhitaf Lul V. Shtain ....................................... Roman 75
    al-Sa`ah al-`Ashirah wa-al-nisf dhat masa´ sayfi... Roman 70 
   3. Ernaux, Annie. al-Makan ................... Roman ...................... [ 1994 ] 79 
  143. Far`un, Mulud. Najl al-faqir 80 
  144. Fayyad, Tawfiq. Wadi al-hawarith . Roman . (Palastinisk författare) [ 1994 ] 79

  145. al-Bahlul .................. ( 3 Noveller ) 60 Habibati Milishya ............................................ Roman 65
   al-Shari` al-asfar .............................................. Noveller 65 
  146. Ferdowsi . Shahnameh ..Turath (översättning :al-Bundari ) [732 S.] 600 
   1. Flaubert, Gustave. Madam Bovary 95 
   2. Fontana, Theodor. Iffy Brist ............ Roman ....... ( 371 S. ) ..... [ 1990 ] 149 
  147. Ford, Richard. Hayah Wahshiyah .................. roman ............ [ 1995 ] 119 
   1. Fowles, John. al-Sahir 85 
  148. Gawish, Habib. Ismuh : Talal majhul baqi al-hawiyah (Noveller) [ 1994 ] 70 
  149. Ghallab, A. Shurukh fi al-Maraya ................... Roman .... .[ 1994 ] 120

  150. al-Ma`alim `Ali ............... Roman ............. ( 414 S. ) 115 
  151. Ghanim, Fathi. Qitt wa-Far fi qitar .... roman ....................... ..[ 1995 ] 79

  152. Ba`d al-zann ithm ba`d al-zann halal 65
   Ahmad wa-Dawwd 65
   Hikayat Tu ................... Roman 55 
   1. Gide, André. Rajul `adim al-Akhlaq .......................... ( Nobelpris 1947 ) 79

   2. al-La Akhlaqi 79 
   3. Golding, William. Alihat al-dhubab .................................. ( Nobelpris 1983 ) 65 
  153. Gordymer, Nadin. Sha`b Yulyu ... (July's People ) ........... ( Nobelpris 1991 ) 90 al-Yaqutah 75 al-`Alam al-Birjiwazi al-akhir 65 
  154. Gorkij, Maksim. Kayfa ta`allamt al-Kitabah 65 
   1. Greene, Grahm. Llqa´ ma`a al-Jiniral 75

   2. al-Qunsul al-Fakhri 85 
  155. Gürsel, Nedim. al-Taram al-akhir 75 
  156. Habibi, Emil. Saraya Bint al-Ghul 100 
  157. Hajjar, Bassam. Hikayat al-rajul al-ladhi ahabba al-Kanari ...... [1996] 73

  158. Mu`jam al-Ashwaq ..................................... [1995] 89 
  159. Hallawi, Jinan. J. Ya Koukati ... Roman om den Irakiska staden [al-Basrah]

  160. ( Irakisk författare ) ................................... [ 256 S.] 120 
  161. Hamid, Lihmidani. Dahaliz al-jisr al-qadim .......... Roman .. [ 187 S. ] 85 
  162. Hamish, Salim. Mihann al-fata Zayn Shamah ....... Roman 135 
  163. Hassan, Husni. Ism akhar lil zil ............................ Roman .... [1996] 75 
  164. Hatatah, Shirif. al-Nawafidh al-maftuhah . Mudhakirat .del 1 .. [1993] 129

  165. al-Nawafidh al-maftuhah . Mudhakirat .del 2 .. [1995] 149
   al-Shabakah .............................................. Roman 69
   al-`Ayn dhat al-jifn al-ma`dani ..................... Roman 75
   Karimah ...................................................... Roman 75
   Qisat Hubb `asriyah ..................................... Roman 65 
  166. Haydar, A. Sayyad fi khuss .... noveller ... ( Irakisk författare ) 55 
   1. Haydar, Haydar. Ghasaq al-Alihah 90

   2. Walimah li-a`shab al-bahr (Festmåltid för havets alger)roman 135
    al-Fahd 60
    al-Wu`ul 70
    Maraya al-Nur 89
    Awraq al-Manfa 135 
  167. Haykal, M.Husayn. al-Sharq al-Jadid 83

  168. Hakadha khuliqt 79
   Jan Jack Rusu. hayatuh wa-kutubuh 75
   Thawrat al-Adab 76
   Tarajm Misriyah wa-Gharbiyah 85
   Fi manzil al-Wahy 125
   al-Iman wa-al-Ma`rifah wa-al-Falsafah 69 
  169. Hemingway, Ernest. al-`Ajuz wa-al-Bahr ( Nobelpris 1952 ) 90 
  170. Herdan, Nawaf. Zunubya al-`azimah ........................................ ;

  171. {Qadiyah ..wa-Sayf wa-Kitab} . Roman . (443 S.) . [1995] 249 
   1. Hesse, Hermann. al-Tifl al-mawhub .......................... ( Nobelpris 1946 ) 119

   2. Ayyam min hayati .. (Autobiographical writing ) [ 1992 ] 60 
    al-Sayf al-akhir .. Roman .............................. [ 1992 ] 75
    Hermann Hesse ... ( sirah dhatiyah) .. {376 S.} .. [ 1993 ] 130
    Dhi´b al-Bawadi ... ( Mudhakirat ) ................... [ 1983 ] 98
    Sadd Harta 70
    Dimyan 79
    Tijwal ... ( Wandering ) ................................ [ 1990 ] 72
    Rihlah ila al-Sharq 45 
  172. Hilmi, Mona. Rajul jadid fi al-Ufuq .... Roman ................ [ 1996 ] 75

  173. al-Bahr baynana ........... Noveller 85 
  174. Hinaybar, M. Qaryat al-Battul .............. ( Roman från al-Yaman ) 89 
  175. Husayn, Taha. Du`a´ al-Karawan 65

  176. Ghrabil 75
   Alwan 95
   al-Ayyam 120
   Jannat al-Shawk 65
   al-Hubb al-da´i` 65
   Mir´at al-Islam 65
   al-Shaykhan 65
   al-Mu`adhabun fi al-Ard 65
   Ma`a Abi al-`Ala´ fi Sijnuh 65
   `Ala hamish al-Sirah. 2 bd 98
   `Ali wa-Banuh. ( al-fitnah al-Kubra ) 85
   Mustaqbal al-thaqafah fi Misr 100
   Ahlam Shahr Zad 45
   Sawt Abi al-`Ala´ 45 
  177. Ibn al-Muqaffa`. Kalilah wa-Dimnah .................................... ( 156 S. ) 60

  178. Kalilah wa-Dimnah .................................... ( 184 S. ) 75
   Kalilah wa-Dimnah .................................... ( 382 S. ) 100
   Kalilah wa-Dimnah .................................... ( 296 S. ) 140 
  179. Ibrahim, Sonallah. al-Tajrubah al-unthawiyah (mukhtarat li katibat `alamiyat ;

  180. qaddam laha : Sonallah ) ........................... [1994 ] 75
   Beirut .. Beirut .......................................... Roman 100
   Dhat ......................................................... Roman 100
   Nijmat Aghustus ( Augustistjärnan ) .......... Roman 100 
   al-Lajnah ................................................... Roman 75 
   1. Idris, Mirfat. Ana wa-Qitati wa-al-Harb ...... Roman ...... [ 1995 ] 60 
  181. Idris, Yusuf. al-Bayda´ .... ( Blonina ) .......................... Roman 55

  182. Jabarti al-Sitinat ....................................... Roman 56
   Arkhas Layali .. (Biligast nätter ) ................ Noveller 65
   Laylat Sayf ... ( En sommarnatt ) ................ Noveller 40
   Hadithat Sharaf ........................................ Noveller 58
   Akhir al-Dunya ........................................ Noveller 45
   Bisarahah ghayir mutlaqah ........................ Noveller 60
   `An `amd asmma` tismma` ........................ Noveller 50
   Jumhuriyat Farahat ................................. Noveller 55
   al-`Ayib ................................................... Roman 50
   Rijal wa-Thiran ... ( Män och oxar ) ......... Roman 45
   al-Iradah ... (Väljan) ............................... Roman 65
   Alisa Kadhalik ....................................... Noveller 39
   Malik al-Qutn - Jumhuriyat Farahat ........... Noveller 44 
   Shahid `asruh ......................................... Noveller 65
   Iqtulha ....... ( Döda henne )................... Noveller 50
   Nyu Yurk 80 .. (New york 80) .............. Roman 46
   Intiba`at mustafizzah 75
  183. Jaber, Yehia. Nujum al-Zuhr . Astaslim wa-la usalih .......... [ 1995 ] 119

  184. Khudh al-Kitab bi qwwah . ........................... [ 1994 ] 85 
   1. Jabir, Rab`. Shay Aswwad .......... Roman ...................... [ 1995 ] 70 
   2. Jabra, Jabra.Ibrahim. Ta´mmulat fi Bunyan Marmari 119 

   3. `Alam bila khara´it ......................................... ( 383 S. ) 159
    Shari` al-Amirat ( fusul min sirah dhatiyah ) .... [ 1994 ] 120
    al-Bi´r al-Ula (fusul min sirah dhatiyah) 130
    Aqni`at al-haqiqah wa-aqni`at al-khayal 98
    Yawmmiyat sarab `Affan 120
    al-Bahth `an Walid Mas`ud 144
    Sayyadun fi shari´ dayyaq 140
    al-Ghuraf al-ukhra 79
    `Araq wa-bidayat min harf al-ya´ 100
    Yanabi` al-Ru´ya 89
    al-Madar al-Mughlaq 75
    Sirakh fi Layl tawil 60
    al-Usturah wa-al-Ramz 89
    al-Adib wa-Sina`atuh 95 
   4. Jawhhar, Hassan.M. al-Zahir Bibars. 135 
  185. Jubran, Jubran.Khalil. Nusus Kharij al-Majmu`ah 120

  186. Yasu` ibn al-Insan 75
   al-Nabayy 65
   al-Musiqa wa-`ara´is al-muruj 45
   al-Ajnihah al-mutakasirah 55
   al-`Awasif 65
   Dam`ah wa-Ibtisamah 65
   al-Bada´i` wa-al-Tara´if 65
   Alihat al-Ard & al-Sabiq 45
   Kawkab al-Shu`ub wa-al-umam 45
   Kalimat 45
   al-Majnun 40
   Hadiqat al-Nabayy 35
   al-Mawakib 30
   Munajat Arwah 50
   al-Ta´ih 45
   Rasa´il Jubran 40
   Balaghat al-`Arab fi al-qarn al-`ishrin 60
   al-Arwah al-mutamaridah 60 
  187. Juwaiti, `Abd al-karim: Layl al-shams .................... Roman ...... [110 S. ] 72 
   1. Kadare, Ismail. al-Wahsh ............................. Roman .......... [ 1992 ] 85 al-Jisr ................................. Roman .......... [ 1994 ] 85

   2. Man a`ad Durantin ............. Roman .......... [ 1989 ] 89
    Qissat Madinat al-hajar ...... Roman .......... [ 1989 ] 110 
    Tubul al-Matar ................... Roman .......... [ 1990 ] 119 
  188. Kafka, Franz. Tahrriyat Kalb ................... Roman 75 
  189. Kanafani, Ghassan. Ghassan Kanafani : al-athar al-Kamilah 3bd. ................. ;

  190. (1- Romaner; 2- Noveller , 3- Dramatik ) .... [ 1915 S. ] 1000 
   Faris Faris ... ( Kitabat Sakhirah ) ............ [ 1996 ] 129
   Rasa´il Ghassan Kanafani ila Ghadah al-Samman 79
   Ard al-Burtuqal al-hazin 59
   `Alam laysa lana 72
   Mawt al-Sarir raqam 12 85
   Rijal fi al-Shams 59
   Ma-tabaqqa lakum 55
   `A´id ila Hifa 55
   Umm al-Sa`d 55
   al-Qubba`ah wa-al-Nabbayy 59
   Jisr ila al-abad 59
   `An al-Rijal wa-al-banadiq 75
   Fi al-Adab al-Sahyuni 75 
   1. Katibat `Arabiyat. Kul hadha al-sawt al-jamil (Mukhtarat qasasiyah li-katibat ; `Arabiyat) .. Jama`atha wa-qadamat la-ha : Latifah al-Zayyat 89 
   2. Kayira, Legson. al-Mu`taqal .. ( The Detainee) .........[ Afrikansk roman ] 79 
  191. Kazantzakis, Eleni N. al-Munshaqq . Sirat Hayat Kazantzakis . (534 S.) [ 1994 ] 220 
   1. Kazantzakis, Nikos. al-Ighwa´ al-akhir lil Masih ... ( 6484 S. ) ... [ 1995 ] 220

   2. al-Thu`ban wa-al-zunbuqah .. (Kazantzakis första verk) 63
    Zurba ................................................... Roman 120
    al-Hurriyah aw al-Mawt .... ( 562 S. ) ... Roman . [1992] 120
    al-Masih yuslabb min jadid 120 
  192. Khalid, `Ala´. Khutut al-Da`f .................................................... [1995] 45 
   1. Khalifah, Sahar. Bab al-Sahah 120

   2. Lam na`ud jawari la-kum 95
    `Abbad al-Shams 110
    al-Sabbar 100 
  193. Khayri, `Abd al-J. al-`Ashiq wa-al-ma`shuq ...................... Roman ... [1995] 65 
   1. Khayyat, Sallam. al-Bagha´ `abr al-`usur ... (aqdam mihnah fi al-Tarikh) 120 
  194. Khuri, Ellias. Majma` al-Asrar .................................. Roman 100

  195. Mamlakat al-ghuraba´ ......................... Roman 99 
  196. Khuri, Nabil. al-Raqam al-Saghyir ............................ Roman .... [1995] 119

  197. Awraq al-Shita´ ................................... Roman .... [1993] 92
   al-Ghurbatan ....................................... Roman ... [1993] 65 
   1. Khurshid, Faruk. al-Zahra´ fi Makkah 45

   2. Mala`ib `Ali al-zaybaq ... ( qisas min al-adb al-sha`bi ) 65 
  198. Krakan, Mc Mari. Habubati al-tiflah al-majnunah al-ra´i`ah. 49 
  199. Kristoff, Agoth. al-Kidhbah al-thalithah ........................ Roman .... [1995] 110 
  200. Kundera, Milan. al-Hayah hiya fi makan akhar ......................... Roman 130

  201. Kitab al-Dahik wa-al-Nisyan ........................... Roman 119
   Khiffat al-ka´in al-lati la-tuhtamal .................... Roman 129 
  202. Kutub al-turath Risalat al-ghufran, al-kumidya al-ilahiyah, jumhuriyat Aflatun 75

  203. Madrasat al-aramil , Kaligula , Gudit , rajul al-aqdar ;
   al-Haribah min al-fadihah . 75
   al-Amir , Yutubiya , al-Madinah al-Fadilah 75
   Nazariyat al-tatawwr , Asl al-Insan . 75 
   1. Le Carrée, John. al-Tabbalah al-saghirah (Sira` al-Musad wa-al-Filistinyyin) 85 
  204. Le Clézio, J. M. G. al-Rabi` wa-fusul ukhra ................................ Noveller 80 
   1. London, Jack. al-Nab al-Abyad 65 
   2. Ma`luf, Amin. Sakhrat Tanyus 190

   3. Samarqand 120
    al-Hurub al-Salibiyah min wijhat nazar `Arabiyah 120
    Liyun al-Afriqi 130
    Hada´iq al-Nur 139 
  205. Mahfuz, Najib. Bayn al-Qasrayn ( gata i Kairo ) . [Nobelpris 1988] Roman 100

  206. Qasr al-Shawq .. ( gata i Kairo ) . (433 S. ) .......... Roman 100
   al-Sukariyah ... ( gata i Kairo ) . (332 S. ) .......... Roman 100
   Khan al-Khalili .. ( gata i gamla staden i Kairo ) .... Roman 75
   Hadrat al-muhtaram .. ( Respektable herrn ) ........ Roman 75
   Qushtumur ... (Qushtumur ) ............................. Roman 75
   Khammarat al-qitt al-aswad (värdshuset svarta katten) novell 75
   Hikayah bi-la bidayah wa-la-nihayah ... ;
   ( En berättelse utan början och utan slut ) ............... Roman 75
   Ra´ayit fima layara al-na´im .. ( Dagdrömmar ) ..... Noveller 75
   Hikayat haratuna ... ( Berättelser från vår gränd ) . Roman 75
   Rihlat Ibn Fattumah ... ( Ibn Fattumahs resa ) ..... Roman 75
   Malhamat al-harafish .. ( Uslingarnas epos ) ....... Roman 85
   Thartharah fawqa al-Nil 75
   Layali alf laylah .. ( Tusen och natts" nätter ) ...... Roman 75
   al-Jarimah ... ( Brottet ) .................................. Noveller 75
   al-Tanzim al-sirri (Den hemliga sammanaslutningen) Noveller 75
   Radubis ... (Radubis ) ....................................... Roman 75
   al-Tariq ... ( Vägen ) ........................................... Roman 75
   al-`aish fi al-haqiqah .. ( att leva i sanningen ) ........ Roman 75
   al-Fajr al-Kadhib .. ( Den falska gryningen ) .......... Noveller 75
   Kifah Tibah ... ( Tebes Kamp ) .............................. Roman 75
   Yawm qatl al-za`im . (Den dagen ledaren mördades) Roman 75
   al-Simman wa-al-kharif .. ( Hösten och vaktlarna ) . Roman 75
   al-Hubb taht al-matar .. ( Kärlek under regnet ) .. Roman 75
   al-Shaytan ya`iz ... ( Djävulens råd ) .................. Noveller 75
   Bidayah wa-Nihayah .. ( Början och slutet ) ........ Roman 80
   al-Liss wa-al-Kilab ... ( Tjuven och hundarna ) ... Roman 75
   Afrah al-Qubbah .. ( Festligheter under kupolen ) . Roman 75
   Qalb al-Layl ... ( Natens hjärta ) ......................... Roman 75
   al-Hubb fawqa hadabat al-Ahramat ....... ;
   ( Kärleken vid pyramidens kulle ) ....................... Noveller 75
   Hawla al-shabab wa-al-huriyyah (om ungdomar & freheten) 75
   Hawla al-thaqafah wa-al-ta`lim 75
   Dunya Allah .. ( Allah rike ) .. [ Gud rike ] ......... Noveller 75
   Sabah al-ward .. ( Rosor morgonen ) ................ Noveller 75
   Bayt sayyi´ al-sum`ah . (Ett hus med dåligt rykte) . Noveller 75
   Taht al-Mazallah ... ( Under hållplatstaket ) ...... Noveller 75
   al-Maraya ... ( Speglarna ) ............................... Roman 75
   Hadith al-sabah wa-al-masa´(morgonens och kvällens samtal) 75
   Shahr al-`asal ... ( Honungsmånaden ) .............. Noveller 75
   Hawla al-din wa-al-dimuqratiyah(om religion och demokrati) 75 
   Imam al-`Arsh ... ( Inför tronen ) ..................... Roman 75
   al-Karnak ... ( Kaféet Karnak ) ......................... Roman 75
   `Abath al-aqdar ... ( Ödets ironi ) ..................... Roman 75
   Hams al-Junun ... ( Galenskapens viskning ) ...... Noveller 75
   al-Shahaz ... ( Tiggaren ) ................................. Roman 75
   `Asr al-hubb ... ( Kärleks tid ) ............................. Roman 75
   Miramar ... (Miramar ) ...................................... Roman 85
   al-Qahirah al-jadidah ... ( Det nya Kairo ) .......... Roman 75
   al-Sarab ... ( Hägringen ) .................................. Roman 85
   Zuqaq al-midaq .. ( Midaqq-gränden ) ................ Roman 100
   al-Shahhadh 75
   Baqi min al-zaman sa`ah 75 
  207. Mahmud, Mustafa. `Uzama´al-dunya wa-`Uzama´ al-akhirah .............. [ 1996 ] 75 
   1. Mahmud, Salah. al-Qatil fi hadith intihar al-Mushir `Amir 50 
  208. Majmu`at Mu´lifin. Mukhtarat min al-qisas al-qasirah fi 18 baladan `Arabiyan ;

  209. ( Urval av noveller från 18 Arab länder ) ...... {3180 S.} 110 
  210. Mansi, Mahmud. 200 Sanah ila al-wara´ .......... Roman ................. [ 1994 ] 85 
  211. Mansur, Anis. `Indi kalam ......................................................... [ 1996 ] 85

  212. Da`wah ila al-Ibtisam .......................................... [ 1996 ] 95
   La-`allak tadhak ................................................. [ 1995 ] 95
   Awraq `ala shajar 89
   Law-ja´a Nuh 75
   Kimya´al-fidihah 65
   Li-awwal marrah 120
   al-Khalidun mi´ah a`zamahum Muhammad rasul allah 110 
   `Abd al-Nasir .. al-muftara `alih wa-al-muftari `alina 139 
   al-Ladhina habatu min al-sama´ ! 82
   al-Ladhina `adu ila al-sama´ 79
   Hawla al-`Alam fi 200 Yawm 220
   A`jabb al-Rahalat fi al-Tarikh 220
   al-Khubz wa-al-qubulat 80
   al-Baqiyah fi hayati 89
   al-Hubb al-ladhi baynana 100
   Humum hadha al-zaman 129
   Qul li ya ustadh 95
   La`nat al-Fara`inah 79
   Arwah wa-Ashbah 89
   Tawfiq al-Hakim al-sakhir 30 
  213. Marlaux, André. Ighwa´ al-Gharb ........................................... [ 1995 ] 55 
   1. Márquez, G. García. 12 Hikayah `ajibah ...... ( Nobelpris 1982 ) .. Noveller 120

   2. Kharif al-Batrik 115 García Márquez wa-uful al-diktaturiyah 
    ( Dirasah fi kharif al-batrik ) bi qalam : Husayn `Id 60
    Fi sa`at sharr .................................................. Roman 80
    Qisat bahhar tahatamat safinatuhu 89
    al-Hubb fi azminat al-Kulira 119 Arandira al-bari´ah wa-jiddatuha al-qasiyah 89
    al-Um al-Kabirah 95
    Sa`it al-Shu´m 80
    al-Hubb wa-Shayatin ukhra 130
    Janazat al-´um al-`azimah 60
    Mi´at `am min al-`uzlah 145
    Awraq dhabilah 92
    al-Jinnaral fi matahatuh 125
    Sard ahdath mawt mu`lan 78
    Ahadith ma`a Garcia Marquez (hiwar : Bilinio Mindoza 60 
   3. Mauriac, Francois. Sahara´ al-Hubb ............ ( Nobelpris 1952 ) 89 
  214. Mernissi, Fatima. al-Harim al-Siyasi. 100

  215. al-Sultanat al-Mansiyyat 120
   al-Khuf min al-Hadathah.al-Islam wa-al-Dimuqratiyah. 100
   al-Hubb fi hadaratuna al-Islamiyah 60 
  216. Minah, Hanna. Hadath fi Bitakhu .......... Roman .................. [ 1995 ] 135

  217. al-Qamar fi al-Mahaq (del 2 av al-nujum tuhakim al-qamar) 120 
   al-Nujum tuhakim al-Qamar 115
   al-Shams fi Yawm gha´im 129
   al-Shara` wa-al-`Asifah 110
   al-Walla`ah 129
   al-Rahil `inda al-Ghurub 129
   al-Mustanqa` 145
   Hamamah zarqa´ fi al-Suhubb 135
   Ma´sat Dimitriyu 110
   Nihayat rajul shuja` 139
   al-Yatir 119
   Fawqa al-Jabal wa-taht al-Thalj 125
   al-Masabih al-Zurqh 129
   Hawajis fi al-tajrubah al-Riwa´iyah 99 
  218. Mis`ad, Ra´uf. Baydat al-Na`amah ...... Roman ................... [ 1994 ] 130 
  219. Mishima, Yokio. Suqut al-Malak ( The fall of the Angels ) roman . [ 1995 ] 149

  220. Thalj al-rabi` ( Spring snow ) ............... roman 142 
   al-Jiad al-haribah .................................. Yabanisk roman 142
   Ma`bad al-Fajr ( The temple of down ) . Yabanisk roman 142 
   1. Moravia, Alberto. Imra´ah min Ruma 79 
   2. Morrison, Toni. Nashid Suliman ...... ( Nobelpris 1993 ) ....... [ 1995 ] 160

   3. Sula ....................... roman .......................... [ 1995 ] 98
    Akthar al-`uyun zurqah .... roman ................. [ 1995 ] 110
    Jazz 110
    Mahbubah 92 
   4. Moustaghanmi, ahlam. Dhakirat al-Jassad . Roman (Algerisk författarinne) [1993] 149 
  221. Mu´ammir al-Qazafi. al-Qaryah al-qaryah al-ard al-ard wa-intihar ra´id al-fada´ ;

  222. wa-qisas ukhra ............. Noveller ............... [ 1995 ] 79 
  223. Mu´lifin `Alamiyyin. Khuyut `ala dawa´ir ...... Noveller ................ [ 1995 ] 65

  224. Huriyyat al-Bahr .......... Noveller ................ [ 1995 ] 60 
   1. Mukhtar, Amal. Nakhb al-Hayah 79 
  225. Munif, `abd al-Rahman Sirat Madinah 120

  226. al-Dimukratiyah awalan al-dimukratiyah da´iman 129
   al-Katib wa-al-manfa 149
   al-Aan Huna (aw sharq al-mutawasit marah ukhra) 159
   `Alam bila khara´it 159
   Sharq al-mutawasit 99
   Hina tarakna al-jisr 99
   al-Nihayat 85
   Qissat hubb Majusiyah 89
   al-Ashjar wa-ightiyal Marzuq 139
   Mudun al-Malh. 5 bd 699
   Sibaq al-Masafat al-tawilah 139 
  227. Murad, Hilmi. `Indama Takhun al-Mar´ah 60 
   1. Murdoch, Iris. Hilm Brunu ............. Roman ............... [1991] 135

   2. Taht al-Shabakah ........... Roman ................ [1989] 125
    al-Fatat al-Italiyah ......... .Roman ................ [1989] 99 
  228. Mursi, Salih. Aqwa Tifl fi al-`Alam ...................................... [1996] 69

  229. al-Bahr .......................... Min adab al-rahalat 120 
   Ra´fat al-Hajjan .............................( 687 S. ) 190
   Rahalat al-Sindibad al-Barri 90
   Hubb lil-bay` 95
   al-Kadhab 93
   Dumu` fi `uyun waqihah 99
   al-Haffar 140
   Zuqaq al-Sayyid al-Bulti 99
   Nisa´ fi qitar al-jasusiyah 89
   Khitab ila rajul mayyit 93
   al-Muhajirun 93 
  230. Muslih, Muhammad. Akhir yawm fi hayat muwatin .Noveller . (183 S.). [1994] 69 
  231. Mustafa, `Ala´. Dawayy al-Samt (Roman om Oktober kriget) [ 1995 ] 120 
  232. Mustafa, Nawal. Raqsat al-Hubb al-sakhin wa-qisas ukhra .......... [ 1995 ] 99 
   1. Mutawi`, ´Abd al-W. Nahr al-Dumu` 85

   2. Shuraka´ fi al-Hayah 89
    Waqt lil sa`adah..Waqt lil buka´ 79 
   3. Na`na`, Hamidah. Man yajru´ `ala al-Shuq 100

   4. al-Watan fi al-`aynain 92 
  233. Nadaud,Alain. `Abadat al-Sifr .. (Archéologie du Zéro) . Roman .. [1993] 85 
  234. Nafi`, Ibrahim. Kalam fi al-Hubb wa-al-Sabr .... ( 315 S. ) ........... [1994] 99 
   1. Naimy Michail. Sawt al-`alam 79

   2. al-Bayadir 89
    Durub 79
    Liqa´ 69
    Akabir 75
    Ya Ibn Adam . 80
    Fi-al-Ghurbal al-Jadid . 100
    al-Gurbal. 95 
  235. Naji, Muhammad. Khafyat Qamar .... Roman ........ ( 315 S. ) ... [ 1994 ] 65 
  236. Naoum, Nabil. al-`Awdah ila al-Ma`bad 70

  237. al-Qamar fi Iktimal .............. ( Noveller ) ..... [ 1993 ] 69
   al-Qahirah madinah saghiyrah ( på franska och arabiska ) 70
   { Kairo är en liten stad } ..... ( på svenska) .. Noveller 99 
  238. Nashid, `Adil. Najb Mahfuz ... Thartharah `ala al-Bahr 60 
  239. Nasr Allah, Ibrahim. Tuyur al-hazar .. Roman .............................. [ 1996 ] 139 
   1. Nasr Allah, Imili. al-Iqla` `aks al-Zaman 159

   2. Nisa´ ra´idat min al-Sharq wa-min al-Gharb . 2 bd 250
    Khubzuna al-Yawmi 110
    Tilk al-dhikrayat 90
    al-Tahunah al-da´irah 90
    al-Rahinah 85
    Tuyur Aylul 100
    al-Bahirah 75 
  240. Nesin, Aziz. Malik al-Kurah .. Roman ............................... [ 1993 ] 115

  241. La tansa tikat al-sirwal & qisas ukhra .. noveller [ 1992 ] 98
   Asfal al-safilin ..... noveller .......................... [ 1993 ] 79
   Satiriska Sagor .... noveller .. ( På svenska ) .... [ 1995 ] 199 
   1. Ni´mmat, Raja´. Maryam al-Nur ..... Roman .......................... [ 1995 ] 120 
  242. Nukhbat Katibat . Misriyat ra´idat wa-mubdi`at .......................... [ 1995 ] 85 
  243. Obradovic. al-Maraya wa-al-Matahat ........................... Roman 75 
  244. Oe, Kenzaburo. al-Sarkhah al-Samitah ... ( Nobelpris 1994 ) 100

  245. Humum shakhsiyah 100
   `Allimuna an natajawaz jununana ! 120 
  246. Oktobiobath. matahat al-wihdah ( Ensamhetens labyrint ) .. Roman 89 
  247. Proust, Marcel. al-bahth `an al-zaman al-mafqud del 1. ( längst roman i ;

  248. världen 1000000 ord ) .... [ 1995 ] 130 
  249. Qabani, Rana. Risalah ila al-Gharb ... (om Araber som lever i västen) 79 
  250. Qadri, Husayn. Hikayat Urubiyah ... ( Adab rahalat ) ....... [ 1995 ] 79 
  251. Qadri, Isma`il. al-Hisn ........................................................(287 S.) 80 
  252. Qasim, Mahmud. Mawsu`at ja´izat Nubil (1901 - 1995 ) ...... [ 1996 ] 160 
   1. Ragab, Muhammad. Asrar al-Kibar 75

   2. `Indama baka ru´asa´ Misr 49 
  253. Ragab, Muhammad. I`tirafat nisa´iyah 70

  254. Asrar al-Kibar 75 
  255. Raghib, Nabil. al-Wasmah ............ ( Brännmärket ) .................. Roman 50

  256. Shaqq al-thu`ban ... ( Ormens bo ) ..................... Roman 56
   Suq al-Jawari ........ ( Slavinnornas marknad ) ..... Roman 75
   Banat Misr al-jadidah (Flickor från Misr al-jadidah) Roman 60
   Zaman al-junun ...... ( Galenskapens tid ) ........... Roman 55
   Tawabil al-hubb ..... ( Kärlekens kryddor ) .......... Roman 60
   Sur al-Azbakiyah ... ( al-Azbakiyah-muren ) ........ Roman 60
   Qal`at al-Kabsh ...... ( al-Kabsh fästning ) ............ Roman 65
   Gharam al-afa`i ....... ( Ormens kärlek ) ............... Roman 60
   al-Jil al-da´i` ........... ( Den förlorade generationen ) Roman 55
   Jabarut imra´ah ....... ( En Kvinnas hämnd ) ......... Roman 60
   `Asr al-Harim ......... ( Harems tid ) ...................... Roman 70
   al-Kudiyah ............................................................. Roman 65
   Darb al-shawk ........ ( Taggarnas väg ) ................ Roman 60
   al-Bitanah ............................................................. Roman 65 
  257. Rajab, Wa´il. Dakhil nuqtah hawa´iyah ................ Roman .. [1995] 49 
  258. Ramadan, Sumaiyah. Khashab wa-Nahas .. noveller .. (Egyptiska författarinne) 69 
   1. Rofaill, Piear. Hasna´ Baghdad 90 
   2. Sábato, Ernesto. Abtal wa-qubur 130 
   3. Salamah, Yusuf . `Ud al-Kibrit ........... (Lebansisk författare) .. [ 1995 ] 100 
   4. Salih, al-Tayyib. al-Tayyib Salih .. al-A`mal al-Kamilah 230 

   5. `urs al-Zain ..................................... Roman 69 
    Daw al-Bayt ................................... Roman 75
    Dumah wid Hamid .......................... Noveller 69
    Mawsim al-hijrah ila al-shamal 85
    Maryud .......................................... Roman 62 
  259. Salim, Ibtihal. Dunya saghyirah .............................. Roman ....... [1996] 70 
   1. Sartre, Jean-Paul. al-Kalimat .. ( Les Mots ) ...................................... [1993] 85 
  260. Saydawi, Jawad. Ajnihat al-Tih .Tunis . Roman (Lebansisk författare) [1994] 95 
  261. Shaghmum, al-miludi. `Ayn al-Faras .................................................. roman 69 
  262. Shukri, Muhammad. al-Shuttar ............................................................... [1996] 110

  263. al-Khubz al-Jaf ....................................................... [1996] 110
   1. Spolvida, L. al-`Ajuz al-ladhi kan yaqra´al-riwayat al-gharamiyah [roman] 89 
  264. Standahl. al-Ahmar wa-al-Aswad ... ( 484 S. ) ..................... [1994] 125 
  265. Suliman, `Uthman. Mariam `asal al-janub . noveller (Sudanisk författare)[1995] 55 
  266. Suliman, Nabil. Atyaf al-`Arsh .. roman ... (Syrisk författare) ... [1995] 75

  267. Jirmati aw malaff al-bilad al-lati sawfa ta`ish ba`d al-harb 115
  268. Suwid, Ahmmad. Laylat al-qabd `ala sirr al-Adham 75

  269. al-Nawafidh al-mughlaqah wa-`uyun al-ahbab ... noveller 59 
  270. Tahir, `Ala´. al-Junun al-Sharqi ............... Roman ..... ( 279 S. ) 120 
  271. Tahir, Baha´. al-Hubb fi al-manfa ..............................[1995] 80

  272. Majmu`at a`mal Baha´ Tahir ( al-khutubah / bi al-ams halimt ;
   bik / ana al-malik ji´t / sharq al-nakhil / qalat D ) 120
   Khalti Sfiyah wa-al-Dayr ................... roman 79
   Bi-al-Ams halimt bika .. Noveller ....... ( Mukhtarat fusul ) 45
   Ana al-Malik ji´t ......... Noveller ...... ( Mukhtarat fusul ) 45 
   1. Tamir, Zakariya. Nida´ Nuh 180

   2. al-Ra`d 90
    Rabi` fi al-Ramad 90
    Sahil al-Jawad al-Abyyad 90
    al-Numur fi al-yawm al-`ashir 110
    Dimishq al-Hara´iq 159 
  273. Taymur, Mahmud. Nida´ al-Majhul .............................................. Roman 120

  274. Bayna al-matraqah,al-sindiyan (mellan hammaren och städet) 65
   Hawwa´ al-khalidah ...... ( Eviga Eva ) .......... Roman 65
   Maktub `ala al-jibin ........ ( Ödets gång ) ........ Noveller 55
   Shams wa-layl ............... ( Sol och natt ) ......... Roman 100
   Abu `Awf wa-qisas ukhra (Abu Auf och andra berättelser) 65
   Jazirat al-jayb ................ ( Fickans ö ) ......... Resor 75
   Ana al-qatil ................... ( Jag är mördaren ) .. Noveller 65 
   1. Tolstoj, Aleksej. al-Amir al-a`raj & Tufulat Nikita 65 
  275. Tolstoj, Lev. al-Harb wa-al-Salam.del 1 75

  276. al-Harb wa-al-Salam.del 2 65 
  277. Tubia, Mjid. al-Qamar yulad `ala al-Ard ............................. [ 1995 ] 79

  278. Taghribat Bani Hathut fi bilad al-Sham ( På Engelska ) ; 
   To The North Country of Hathoot's Tribe ....... [ 1995 ] 100 
  279. Wa Thiong'o, Ngügi. Tuwaijat al-damm 150 
  280. Wali al-Din, Isma`il : Ta´ir ismuh al-hubb (En fågel som heter kärlek) . Noveller 60

  281. al-Nujum tabki aydan ( Stjärnorna gråter också ) Noveller 60
   al-Salakhanah .. ( Slakthuset ) ........................... Roman 55
   al-Aqmmar ......................................................... Roman 75
   Dar al-tufafah .. ( Äpplets hus ) ......................... Roman 45
   Fatat Burjuwan .. (Burjuwan flickan ) ................ Roman 50
   Hummus akhdar ... ( Gröna kikärtor ) ................. Roman 45
   al-Ustadh .. ( Läraren ) ..................................... Roman 60
   al-Mawt khalf al-funduq . ( Döden bakom hotellet ) Roman 45
   Ghurfah fawq al-sath .......................................... Noveller 50
   Rihlat al-shaqa´ wa-al-hubb 60
   Darb al-Rahbah 50
   Manzil al-`a´ilah al-masmumah 60 
  282. Wali, Nijm. Laylat Mary al-akhirah. Noveller (Irakisk författare) [1995] 70 
   1. Wattar, al-Tahir. al-Sham`ah wa-al-dahaliz .......... Roman ........ [ 1995 ] 80 

   2. al-Hawwat wa-al-qasr ............... Roman 65
    `Urs Baghl ................................ Roman 65 
  283. Wazin, `Abduh. Abwab al-nadamm .......................................... [ 1996 ] 110

  284. Hadiqat al-Hawas .......................................... [ 1993 ] 110 
  285. Wilson, Colin. al-Istihwadh .. (The Jenus Murder Case) Roman [ 1995 ] 120 
   1. Yunis, Is`ad. al-Mutasawilun ............... ( Adab Sakhir ) 65

   2. Muluk al-Harjalah ............... ( Adab Sakhir ) 65 
    Mudhakirat Nura al-madh`ura ... ( Adab Sakhir ) 79 
   3. Yur Snar, Margret. Mudhakirat Adriyan .. Roman .. (351 S.) ..... . [ 1993 ] 125 
   4. Yusuf, Sa`di Muthalath al-Da´irah .. Roman .. (438 S.) .... . [ 1994 ] 160 
  286. Zaydan, Girgi. Ghadat Karbala´ ( Riwayat Tarikh al-Islam ) 75

  287. Salah al-Din al-Ayyubi 75
   Ahmmad Bin Taluwwn 75
   al-Amin wa-al-Ma´mun 75
   `Abd al-Rahman al-Nasir 75
   Armanusah al-Misriyah 75
   Istibdad al-Mamalik 75
   al-Hajjaj Bin Yusuf 75
   al-Inqilab al-`Uthmani 75
   Fatat al-Qayrawan 75
   Fatat Ghassan 75
   17 Ramadan 75
   al-`Abbasah ukht al-Rashid 75
   Shajarat al-Durr 75 
  288. Zifzaf, Muhammad. al-Hayy al-khalfi ...................................... Roman 79 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  H. Poesi
  1. `Abd al-Mun`im, K. Himar al-Bahr ........................................ [ 1995 ] 50 
  2. `Abd al-Rahman, F. Qasidat gharam `Iraqiyah .............. ( Irakisk poet ) 79 
  3. Abi Shaqra, Shawqi. Salat al-ishtiyaq `ala sarir al-wihdah .. ( 263 S. ) .. [ 1995 ] 165 
  4. Abu Nawwas. al-Nusus al-Muharramah 200 
  5. Abu Sinnah, M. I. Qalbi wa-ghazilat al-thawb al-azraq ................... [ 1996 ] 75 
  6. Adonis. al-Kitab ams al-makan al-an .... (380 S.) .......... [ 1995 ] 299

  7. Abjadiyah thaniyah ................... (216 S.) .......... [ 1994 ] 120
   Kitab al-tahwulat wa-al-hijrah fi aqalim al-nahar wa-al-layl 98
   Hadha huwa Ismi 70
   Qasa´id ula 86
   Aghani Mihyar al-Dimishqi 110
   Awraq fi al-Rih 99
   al-Masrah wa-al-Maraya 129
   Mufrad bi-sighat al-jam` 12
   Ihtifa´an bi al-Ashya´ al-ghamidah al-wadihah 99
   al-Shi`riyah al-`Arabiyah 75 
  8. al-`Aqqad, `Abbas. Diwan `Abbas Mahmud al-`Aqqad ....... (292 S.).. [ 1996 ] 119 
  9. al-Bayyati, `Abd al-W. al-A`mal al-shi`riyah al-kamilah .2 Vol. (1066 S.) 500 
  10. al-Faqir, Mun`im. Hawas khasirah .................................................. [ 1995 ] 60 
   1. al-Ghassani, Anwar. al-`Iraq .................................. ( Irakisk poet ) 75 
  11. al-Gosaibi, Ghazi. Wrud `ala dafa´ir Sana´ ............... ( Saudisk poet ) 65 
  12. al-Hifni, ´A. `Umar al-Khayyam wa-al-Ruba`iyyat 89 
  13. al-Humidin, Sa`d. Ayurriq al-nadamm ! ......................................... [ 1995 ] 50 
  14. al-Jannabi, `Abd al-Q. Marah al-ghurbah al-sharqiyah ... ( Irakisk poet ) 82 
  15. al-Jawahiri, M. Mahdi. al-Jamharah .. ( al-mukhtar min al-shi`r al-`Arabi ;

  16. bi-mukhtalaf `usuruh 3 Vol.) .... ( Irakisk poet ) [2077 S.] 790
   Is`if Fami 75 
  17. al-Malih, Sa`di. Mudun .. wa-Haqa´ib 75 
   1. al-Mala´ikah, Nazik. Dywan Nazik al-Mala´ikah. 2 bd 270 
  18. al-Maqalih, A. Awraq al-Jasad al-`a´id min al-mawt 60 
  19. al-Mubarak, M. Lil-nakhlah hadith akhar [ Och dadelpalmen har en annan ;

  20. version .. . ( Irakisk poet bosatt i Sverige ) ........... [1995] 49 
  21. al-Qasim, Samih. al-Kutub al-Sab`ah .Shi`r (Riwayah `an al-Rabzi) .. [1994] 110

  22. al-A`mal al-Kamilah ( al-mujaladat al-sab`ah 7 Vol. ) 1100 
  23. al-Sabbah, Su`ad. Hall tasmahuna li an uhiba watani ? 89

  24. Qasa´id hubb 80
   Fi al-bid´ kanat untha 85
   Barqiyat `ajilah ila watani 75
   Imra´ah bila sawahil ........................................... [1994] 75
   Umniyah 70
   Ilayka ya waladi 40 
  25. al-Sakkar, M. Sa`id. Ayyam `Abd al-Haqq al-Baghdadi. ( Irakisk poet ) [1995] 75 
  26. al-Samawi, Shakir. Taqasim .. Shi`r sha`bi `Iraqi .. ( Irakisk poet i Sverige ) 45 
  27. al-Samman, Ghadah. `Ashiqah fi mahbarah .. (Syrisk kvinnlig poet ) ...... [1995] 100

  28. Hubb .......... .................................................. [1991] 110
   al-Hubb min al-warid ila al-warid .. ...................... [1990] 100
   A`lanata `alika al-hubb ........................................ [1989] 84 
  29. al-Samra´i, Majid. Rasa´il al-Sayyab 130 
  30. al-Sayyab, Badr S. Qasa´id ikhtaraha wa-qaddam laha Adonis 85

  31. Diwan Badr Shakir al-Sayyab . 2 Vol. (1317 S.) ... [1995] 360 
  32. Alsultani, Taleb. Den tredje floden (Irakisk poet bosatt i Sverige) ... [1995] 50 
  33. Barakat, Salim. al-Dywan (al-mamu`at al-shi`riyah kamilah) 326 S. [1992] 135

  34. Bi-al-shibak dhatiha bi-al-tha`alib al-lati taqud al-rih 50 
   al-Bazyar ......................................................... [1991] 95 
  35. Bikhit, Jamal. Dywan Shubak al-Naby `ala bab Allah 70 
  36. Darwish, Mahmud. Ara ma urid . ...................................................... [1993] 99

  37. Limadha tarakta al-Husana wahidan ..................... [1995] 130
   Ahd ´ashar Kawkaban ........................................ [1991] 130
   Dywan Mahmud Darwish . Del (1) ..................... [1987] 249
   Dywan Mahmud Darwish . Del (2) ...................... [1994] 300
   Haya ughniyah .. Haya ughniyah 75
   Muhawalah raqam 7 55
   A`ras 55
   Tilka suratuha wa-hadha intihar al-`ashiq 45
   Habibati tanhad min numiha 55
   al-`Asafir tamut fi al-Jalil 55 
  38. Dunqul, Ammal. al-A`mal al-Shi`riyah 130 
  39. Ghillfak. Nahhat al-Samt .Mukhtarat shi`riyah/ taqdim:Adonis [1995] 119 
   1. Guwaida, Farooq. Alf wajh lil Qamar ... (Egyptisk poet ) ......-..... [1996] 55

   2. Dima´ `ala sitar al-Ka`bah ...... ( Boken på Engelska ) .... ;
    Blood Stains on The Veils of The Kaaba ................ [1996] 100 
  40. Hddad, Fu´ad. Kalim al-Shaykhah amm al-ah ............................... [1996] 85 
  41. Ibn Timiyah, T. Dywan shayykh al-Islam Ibn Timiyah 60 
  42. Imam, Tariq. Tuyur jadidah lam yufsiduha al-hawa´ .............. [1996] 50 
  43. Jaber, Yehia. Nujum al-Zuhr . Astaslim wa-la usalih .............. [1995] 119

  44. Khudh al-Kitab bi-qwwah ................................ [1994] 85 
   1. Jabra, Jabra.Ibrahim. al-Majmu`at al-Shi`riyah al-Kamilah 220 Law`at al-Shams 75 al-Sunytat (tarjamat & taqdim : Jabra) Wilyam Shiksibir 85 
  45. Jalil, Jasim. Butulat al-Kurd fi Malhamat Qal`at Dumdum 98 
  46. Jarrah, Ammal. Imra´ah min sham` wa-shams wa-qamar 70 
   1. Mahmud, A. Dywan Ibn al-Farid 150 
  47. Mansur, `Ali. Thammat musiqa tanzil al-salalim ........................ [1995] 50 
  48. Mattar, M. `Afifi. Min majmarat al-Bidayat ..................................... [1995] 50

  49. Fasilat iq`at al-naml ........................................... [1995] 50
   Ihtifaliyat al-Mumya´ al-Mutawahishah ........ .. .. [1994] 55 
  50. Mirsal, Iman. Mamar mu`tim yasluh li ta`lim al-raqs ................ [1995] 65 
  51. Mukhtarat Shi`riyah. The new Arabic Poetry in Egypt . (På Engelska) [308 S.] 120 
  52. Nijm, Muhammad. Wada`an lil-Sufuh ..(Farväl sluttningar !) Diktsamling 75 
  53. Musa, Muhammad. La-ahad ya´ti hadha al-masa´ ............................. [1995] 45 
  54. Mushattat, Raad. al-Sajin al-Siyasi .................... ( Irakisk poet ) 75 
  55. Muzaffar, al-nawwab. al-A`mal al-shi`riyah al-kamilah .... ( 576 S. ) ....... [1996] 249 
  56. Nasir, Amjad. Athar al-`abir .... mukhtarat shi`riyah ................. [1995] 70 
  57. Nijm, Ahmad. Fua´ad. Nawwarah ..... ( Egyptisk poet ) ............ .... [1996] 79

  58. Kalb al-Sitt ...................................................... [1995] 70
   al-Bili Bam Bam ................................................ [1995] 70
   al-Fagumi .. ( 20 förbjudna politiska poem som sjungits av ;
   den Egyptiska oppositionella sångaren : al-Shykh Imam ) 120
   `Uyun al-Kalam 45
   al-`Anbarah 55
   Misr .. ( 10 Qasa´id jadidah ) 45 
  59. Qandil, Fatimah. Samt Qittah mubtallah . (Egyptisk kvinnlig poet ) . [1995] 65 
  60. Qazan, Ni`mmat. Mu`allaqat al-Arz ... (min shi`r al-mahjar al-hadidh) 45 
  61. Sa`id , Hamid. Diwan Hamid Sa`id .. 495 S. .............. ( Irakisk poet ) 150 
  62. Sa`id , Fathi. al-Safar `ala Jiwad al-sha`r 35 
  63. Salim, Hilmi. Fiqh al-ladhah 55 
  64. Shu`ara´ `Iraqyyin. Diwan al-Shi`r al-`Iraqi .. ( Irakiska poeter ) ...... [1994] 119 
  65. Shushah, Farooq. Waqt li iqtinas al-waqt ..................................... [1996] 65 
  66. Sodergran, Edith. Edith sodergran.al-athar al-shi´riyah al-kamilah(Svenska P.) 115 
  67. Tilib, Hassan. La-nil illa al-Nil 50 
  68. Yeats, William Butler. Qasa´id mukhtarah min shi`r William Butler Yeats [1995] 89 
  69. Yusuf, Khalid Jabir. Bahthan `an lahab ........... ( Irakisk poet ) 79 
  70. Yusuf, Sa´di Erotica ................... ( Irakisk poet ) ........ [1995] 59

  71. Kul hanat al-`alam min Gilgamish ila Murakish ..... [1994] 85 
   al-A`mal al-shi`riyah . 3 Vol.. ................. ( 1952 - 1993 ) 599
   al-Wahid yastayqiz ........................................... [1993] 65
   Khudh wardat al-thalj al-qayrawaniyah 90
   `Indama fi al-a`ali .. ( Masrahiyah shi`riyah ) 75 Diwan Sa`di Yusuf . 2 bd. 350 

   
   
   
   
   
   

  L. Biografi


  1. `Abbas, Ihsan. Badr Shakir al-Sayyab .. ( Dirasah fi hayatuh wa-shi`ruh ) 150 
  2. `Abd al-Wahab, A. al-Musli min al-riqq ila al-kumbiyutar .. ( Ahl al-Maghna ) 59 
  3. Abunal-Nasr, `Umar. `Antarah Bin Shaddad ... ;

  4. ( faris al-`Arab wa-batal al-sahra´ ) ...........( 458 S. ) 159
  5. al-Bahjouri, George. Bahjar fi al-Mahjar ................................ ( 221 S. ) 119 
  6. al-Firyani, Tal`at. Fu´ad Siraj al-Din .. Akhir bashawat Misr. 79 
  7. al-Hifni, A. Rabi`ah al-`Adawiyyah .. ;

  8. al-`Abidah al-khashi`ah,imamat al-`ashiqin wa-al-mahzunin 100 
  9. al-Hufi, Ahmmad. al-Zamakhshari ............................... ( 333 S. ) 100 
  10. al-Husini, `Abd al-Qadir.Muzaffar al-mawwab ............................................... ; sha`ir al-mu`aradah al-siyasiyah[1996] 85 
  11. al-Jaza´iri, Sa`id. Asmahan .. Dahiyat al-istikhbarat 119 
  12. al-Maghut, M. Sa akhun watani (hadhayan fi al-ru`b wa-al-huriyah) 189 
  13. al-Musli, Yusuf. Muhammad Wardi.Qisat hayatuh wa-a`maluh/ahl al-maghna 75

  14. Mustafa Sayyid Ahmmad . Qisat hayatuh wa-a`maluh 75 
  15. al-Najjar, Husayn. Sa`d Zaghlul ... al-za`amah wa-al-Za`im 75 
  16. al-Rifa`i, Yusuf. Adulf Hitlar .... Sirat hayatuh. 85 
  17. al-Riwini, `Ablah. Amall Dunqul ... ( Sirah ) 100 
  18. al-Sa`dawi, Nawal. Awraqi ... Hayati ..................................... [ 1995 ] 120

  19. Mudhakirati fi sijn al-nisa´ 90
   Mudhakirat Tabibah 79 
  20. al-Tikriti, Salim Taha. Muhammad Mahdi al-Jawahiri . ( Hikayat ma`a al-udaba´) 99 
  21. al-Zubayr Pasha. al-Zubayr Pasha yarwi siratuh fi manfah bi jabbal Tariq 79 
  22. Farraj, Samir. Nariman .. Akhir Malikat Misr . 79 
  23. Fattuh, `Isa. Adibat `Arabiyat ... Sirah wa-dirasat ................ [1994] 125 
  24. Ghurki, Maksim. Kayfa ta`allamt al-Kitabah 65 
  25. Gib, Hamilton. Salah al-Din al-Ayubi . Dirasat fi al-Tarik al-Islami [1996] 130 
  26. Herdan, Nawaf. Zunubya al-`azimah ........................................ ;

  27. {Qadiyah ..wa-Sayf wa-Kitab} . Roman . (443 S.) . [1995] 249 
  28. Haqqi, Yahya. Kinasat al-dukkan ... (Affärens i hopsopade smuts ) . sirah 65

  29. Khalliha `ala Allah .... ( Må Gud hjälpa ) ... sirah dhatiyah 65 
  30. Hesse, Hermann. Ayyam min hayati .. (Autobiographical writing ) [ 1992 ] 60

  31. Hermann Hesse .... ( sirah dhatiyah) .. 376 S. . [ 1993 ] 130 
  32. Jabra, Jabra.Ibrahim. `Alam bi-la khara´it ........................................ ( 383 S. ) 159

  33. Shari` al-Amirat ( fusul min sirah dhatiyah ) ........ [1994] 120
   al-Bi´r al-Ula ( fusul min sirah dhatiyah ) 130 
  34. Jeha, Michel. al-Yaziji ....................... (Silsilat al-a`mal al-majhulah) 119

  35. Salim al-Bustani ............ (Silsilat al-a`mal al-majhulah) 135 
  36. Kazanufa. Mudhakirat Kazanufa 75 
  37. Kazantzakis, Eleni N. al-Munshaqq . Sirat hayat Kazantzakis . (534 S.) [ 1994 ] 220 
  38. Makarem, Sami. al-Hallaj .. fi-ma wara´ al-ma`na wa-al-khatt wa-al-lawn ;

  39. ( Hayatuh wa-shi`ruh ) 115 
  40. Makki, al-Tahir. Imru´ al-Qays ... Hayatuh wa-shi`ruh 100 
  41. Qarqut, Zuqan. Michil `Aflaq .. ;

  42. ( al-Kitabat al-Ula ma`a dirasah jadidah li-sirat hayatuh ) 135 
  43. Safwat, Najdat Fathi. Ma`ruf al-Rasafi ............... (Silsilat al-a`mal al-majhulah) 119 
  44. Sartre, Jean-Paul. Surah shakhsiyah fi al-sab`in 45 
  45. Shalabi, Mahmud. Hayat Salah al-Din al-Ayubi 130 
  46. Shalash, Ali. Mohammad Abdo ............ (Silsilat al-a`mal al-majhulah) 125 Mustapha Lutfi al-Manfaluti (Silsilat al-a`mal al-majhulah) 125 Jamal Eldine al-Afghani ..... (Silsilat al-a`mal al-majhulah) 135 
  47. Shamir, Izhaq. Mudhakirat Izhaq Shamir ............................. [ 1995 ] 159 
  48. Shridat, Muhammad. Shakhsiyat Isra´iliyah ....................................... [ 1995 ] 130 
  49. Simuwth, Barnar. al-Awraq al-Siriyah li-Malikat Tadmur Zunubya 120 
  Wizarat al-Thaqafah. Najib Mahfuz . Nubil 1988 . Kitab tidhkari 75 
  1. Zakaria, Fu´ad. Richard vagnar ... ( Qisat hayatuh wa-a`maluh ) 60 
  2. Zein, Mustafa. Dhi´b al-Anadul . biografi (Mustafa Kamal Ataturk)[381S.] 179 

   
   

  I. konst, musik, teater och film
  1. `Abd al-Sabur, Salah. al-An mat al-Malik . ( Now the king is dead ) på Engelska 75

  2. Ba`d an yamut al-Malik .. ( masrahiyah shi`riyah ) 65
   Musafir al-masa´ ... ( Night Traveller ) ...... på Engelska 65 
  3. `Ali, Najat. Fann al-Ilqa´ .. Bayna al-nazariyah wa-al-tatbiq . [ 1996 ] 120 
  4. `Asar, `Abd al-warith. Fann al-Ilqa´ 65 
   1. `Abd al-`Azim, Samir. al-Wad Sayyid al-Shaghal 80 
   2. `Abd al-Hakim, S. Mawsu`at al-Fulkulur wa-al-Asatir al-`Arabiyah 250 
  5. Agrre. Lagos. Fann kitabat al-Masrahiyah. 149 
  6. Aida. Opera ( AIDA ) .. [ Awwal tarjamah lil nass al-kamil li hiwar ;

  7. wa-aghani al-Ubira ] 45 
  8. al-`Antil, Fawzi. al-Fulkulur .. Ma huwa ? 95 
  9. al-`Ashmawi, M. Zaki. Dirasat fi al-naqd al-masrahi wa-al-adab al-muqarn . [1996] 130 
   1. al-Batriq, Nesmah. Lughat al-Sinima wa-al-Tilivizyun 65 
   2. al-Bustani, Salah. Bithufin.al-Musiqar al-`Abqari al-asamm 100 
   3. al-Firjani, Muhammad. Fann al-Shirit al-Tasjili 159 
  10. al-Hakim, Tawfiq. Braksa aw- mushkilat al-hukm .. Pjäs 45 Rihlat al-rabi` wa-al-kharif .. Pjäs 45

  11. Masir Sursar 45
   al-Hamir .. ( Åsnorna ) 45
   al-Aydi al-na`imah 45
   Bigamalyun 45
   al-Malik Udib ..... ( Kung Oidipus ) 45
   Shams al-Nahar .. ( Prinsessan Shams al-Nahar ) 45
   Suliman al-Hakim 45
   Izis .. Pjäs 45
   Ashwak al-Salam 45
   al-Safqah 45
   al-Sultan al-Ha´ir 49
   Ahl al-Kahf ......... ( Grottfolket ) 49
   Ya tali`al-Shajarah 45
   `Awdat al-Rawh . 2 bd . 120 
   1. al-Hamssy, `Umar. Usul al-iqa`at al-sharqiyah 75 
  12. al-Hifni, Mahmud. `Ilm al-Alat al-Musiqiyah 149 
   1. al-khula`i, M. K. Kitab al-Musiqa al-Sharqi. 2 bd 145 
   2. al-Laghawi, Abi Talib. Kitab al-Malahi wa-asma´iha min qibal al-Musiqa 40 
  13. al-Mahdi, `Inayat. Rawa´i` al-Fann fi al-Zakhrafah al-Islamiyah ....... , 

  14. ( al-Maghrib, Misr wa-al-sham , Turkiya , al-fann al-Farisi ) 120 
  15. al-Mufriji, A. Fayyad. Masrah al-thamaniniyat fi al-`Iraq 75 
   1. al-Nijmi, Kamal. Yawmiyyat al-Mughanayyin wa-al-Jawari. 2 bd 

   2. ( Hikayat min Aghani al-Asfahani ) 120
    al-Ghina´ al-Misri al-Qadim 119 
   3. al-Qadat,M.Falah. A . B al-Tilivizyun wa-al-Film 100 
  16. al-Ra`i, `Ali. Humum al-Masrah .. wa-humumi 130

  17. Masrah al-Sha`b ( al-kumidya al-murtajalah ;
   funun al-kumidya , Masrah al-damm wa-al-dumu` ) 175 
  18. al-Ramli, Linin. Sa´dun al-Majnunx 75 
  19. al-Rihani, Amin A Lughat `Arabiyah . Mash al-lughat al-`Arabiyah fi sabil ;

  20. asalah laghawiyyah .......................................... [ 1994 ] 100 
  21. al-Sa`dawi, Nawal. Izis ....................................... ( Masrahiyah min faslain ) 65 
   1. al-Sabban, Mona. Fann al-Muntaj fi al-Dirama al-Tilivizuniyah 150 
  22. al-Samawi, Shakir. Safrah bi-la safar . Masrahiyah ..(Irakisk författare i Sverige) 75 
   1. al-Shawwan, `Aziz. al-Musiqa lil-jami` 85 
   2. al-Zawawi, Mahmud. Jawa´iz al-Uskar 50 
   3. al-Zayyat, Latifah. Bay` wa-shira´. ( Masrahiyah ) 45 
  23. Agri, Lagus. Fann kitabat al-masrahiyah .. ( 554 S. ) ............. [ 1993 ] 149 
  24. Bakathir, `Ali. Ahmad. al-Fallah al-fasih ............... ( Den smara bonden ) 55

  25. al-Far`un al-maw`ud .......... ( Den utvalde Faraonen ) 55 
   Musmar Juha .................... ( Juhas spik ) 50
   al-Duktur Hazim ............... ( Doktor Hazim ) 55
   Harun wa-Marut ............. .. ( Harun och Marut ) 55
   Habl-al-ghasil .................... ( Tvättlinan ) 50
   al-Slilsilah wa-al-ghufran .... ( Halsbandet och förlåtelsen ) 50
   Imbiraturiyah fi al-mazad ..... ( Auktionens imperium ) 50 
   al-Shayma´ ....................... ( shadiyat al-islam ) ..... ;
   [ Profeten Muhammads syster i amningen ] 80
   Ha-kadha laqa Allah `Umar . ( Så här avldits Omar ) 60
   Ikhnatun wa-Nifirtiti ............ ( Ikhnatun och Nifirtiti ) 60
   Sirr Shahrzad ...................... ( Shahr Zads hemlighet ) 55
   Dar Ibn Luqman ................. (Ibn Luqmans hus ) 60
   Abu Dilamah ....................... (Abu Dilamah) 50
   al-Dudah wa-al-Thu`ban ...... ( Ormen och Masken ) 50
   Shyluk al-jadid ..................... ( Den nye Sayluk ) 60 al-Dunya fawda ..................... ( världen i kaos ) 50
   Masrah al-Siyasah ................ ( Politikens scen ) 55 
   Uzuris ................................. ( Osiris ) 65 `Awdat al-firdus .................. ( Firdusens återkomst ) 60
   Qitatt wa-Firan ...................... ( Katter och råttor ) 60
   Ibrahim Basha .................... ( Ibrahim Pascha ) 55 
   Qasr al-hawdaj ................... ( al-hawdaj palatset ) 60 
  26. Basha, Abido. Bayt al-Nar.al-zaman al-da´i` fi al-masrah al-Lbunani [1995] 189 
  27. Bikit, Samoael. al-Nihayah . ( the end / the clamative / the expelled ) 80 
  28. Bulbul, Farhan. Usul al-ilqa´ wa-al-ilqa´ al-masrahi (Syrisk författare) [1996] 189 
  29. Farag, Alfred. Adwa´ al-Masrah al-Gharbi 85

  30. Gharamiyat `Atwah Abu Matwah . ( Masrahiyah ) .... [1993] 65 
   Itnayn fi Quffah .......................... ( Masrahiyah ) 85
   Marriage by Decree Nisi ........... ( a play in two acts ) 65
   Ayyam wa-Layali al-Sindibad 49 
  31. Fath Allah, Linda. al-Musiqa al-`Arabiyah ............................................... ,

  32. (Usul al-maqamat , al-Iqa`at Ghina´ al-Naghamat ) 100 
   1. Hamzah, Muhammad. Layla `Ulwi Sindirilla 2000 75 
  33. Hapnar, Sigmond. Jamaliyat fann al-Ikhraj 100 
   1. Hassan, Zaki.M. al-Fann al-Islami fi Misr 150 
  34. Hilton, Julian. Nazariyat al-`ard al-masrahi 120 
  35. Ibrahim, Hamadah. al-Masrah al-mu`asir . Min al-mu`aradah ila al-ibda` 85 
   1. Ibrahim, Sumaiyah. Fann al-Matahif 95 
  36. Idris, Yusuf. Lughat al-Alam .. på Engelska .... ( the language of pain) 60

  37. al-Bahlawan ................................... ( Clownen ) 42
   al-Mukhatitin ............................... ( De Planeraren ) 45
   al-Lahzah al-Harijah .................... ( är det inte så ? ) 45
   al-Mahzalah al-Ardiyah ............... (Det jordiska skämtet) . 50 
   1. Kamal, Safwat. Min funun al-Ghina´ al-sha`bi al-Misri 

   2. ( Mawawil wa-qisas ghina´iyah sha´biyah ) 60 
   3. Kamil, Magdy. Fananat wara´ al-Hijab 85 
   4. Lahlu, Rashid. al-Manhajiyah al-hadithah lil `azf `ala alatt al-`Ud 85 
  38. Mahmud, Ahmmad. Ma wara´ al-Fann 85 
  39. Muhammad, Muhsin. Sahib al-Jalala al-Tilivizyun. 75

  40. al-Insan hyawan Tilivizyuni. 85 
  41. Musa, Fatimah. Qamus al-Masrah ... del 1 ....( 398 S. ) ............... [ 1996 ] 250

  42. Qamus al-Masrah ... del 2 ....( 364 S. ) ................. [1996] 250 
   1. Mustafa, Salih.Lam`i. al-Qibab fi al-`Imarah al-Islamiyah 130 
   2. Omar, `Abd al-M. al-Film al-Tasjili 55 
   3. Osman, Hassan. al-Qahirah fi Paris.a`mal mansiyah min al-qarn 19 250 
  43. Raghib, Nabil. Fann al-Masrah `inda Yusuf Idris 75 
  44. Sakhsukh, Ahmmad. al-Masrh al-Misri fi muftaraq al-turuq.ru´yah jadidah [1995] 120 
   1. Salamah, Magdy. Um Kulthum... Hayat nagham, wa `adhab alam 85

   2. `Abd al-Halim Hafiz. al-marad wa-al-`abqariyah 75 
   3. Samsoon, Julia. Nifirtiti al-Jamilah ... ; 

   4. al-Lati hakamat Misr fi zil Diyanat al-Tawhid. 119 
   5. Sayanat, Hamdi. Tarikh alatt al-`Ud wa-sina`atuh wa-duruh ;

   6. fi al-Hadarat al-sharqiyah wa-al-Gharbiyah. 85 
  45. Shafer, Peter. Amadyus .. Masrahiyah 59 
   1. Sharaf al-Din, Durriya. al-Siyasah wa-al-Sinama fi Misr 120 
   2. Shubber, Majed. Madkhall ila al-maqam al-`Iraqi 65 
  46. Si´idi, Muhammad. Fann al-Taswir al-Futughrafi 119 
  47. Suwaylih, Yasin. al-Rababah fi hayat al-badiyah ........................... [1994] 75 
  48. Wahbah, Sa`d al-Din. Masrahiyat Sikat al-Salamah .. På Engelska 120 
  49. Wannus, Sa`d Allah. Malhamat al-Sarab ... ( Masrahiyah ) ................... [1996] 90

  50. Yawm min zamanina & ahlam shaqiyah (masrahiyah)[1995] 80 Tuqus al-isharat wa-al-tahawwlat . (Masrahiyah) .... [1994] 79 
   Munamnamat tarikhiyah ............. ( Masrahiyah ) ... [1996] 80
   Haflat Samar min ajl 5 Haziran .... (Masrahiyah) .... [1980] 70 
  51. Vogel, Amos. al-Sinima al-tadmiriyah ........................................ [1995] 125 
   1. Yusuf, Sa`di. `Indama fi al-a`ali .. ( Masrahiyah shi`riyah ) 75 

   

  J. Arkeologi
  1. `Abd al-Karim, Sayyid. al-Mar´ah al-Misriyah fi `ahd al-Fara`inah 110 
   1. al-Munazamah A. al-Athar al-Islamiyah fi al-Watan al-`Arabi 150 
   2. al-Suwifi, Mukhtar. Marakib Khufu .... ( haqa´iq la-akadhib ) 119

   3. Misr wa-al-Nil fi arba`at kutub `Alamiyah 95 
   4. Aldred, Cyril. al-Hadarah al-Misriyah ( min `usur ma-qabl al-tarikh. ;

   5. hatta nihayat al-dawlah al-qadimah ) 89
    Mujawhirat al-Fara`inah. 199 
   6. Brt, Im.Hero. Kitab al-Mawta al-Fir`uni. 

   7. ( `an Bardiyat Ani bi al-mathaf al-Biratani ) 119 
  2. Hammad, Muhammad. Ta`llam al-Hirughlifiyah . ( lughat Misr al-qadimah ;

  3. wa-Asl al-khutut al-`Alamiyah . 100 
   1. Silim, Hassan. Abu al-Hawl . tarikhuh fi duw´ al-kushuf al-hadithah 80 
   2. Salih, `Abd al-`Aziz. al-Usrah al-Misriyah fi `usuriha al-qadimah 85 
   3. Shaf`i, Farid. al-`Imarah al-`Arabiyah fi Misr al-Islamiyah 300 
  4. Spenser, A.J. al-Mawta wa-`Alamahum 85 
  KO . Politiska Böcker
  1. `Abd al-`Aziz, M. Asrar jihaz al-asrar (Jihaz al-Amn al-Sudani (1969 - 1985) 160 
  2. `Abd al-Fadil, M. Fi kashf al-Ghummah wa-subull istinhad al-ummah ;

  3. al-waqi` wa-al-wahm hawla al-sharq awsatiyah ... [1995] 69 
  4. `Abd al-Majid, Wahid. al-Ahzab al-Misriyah min al-dakhil 89 
  5. `Abd al-Nasir, Walid. Mandella wa-janub afriqya bayna al-madi wa-al-hadir [1996] 120 
  6. `Abd al-Qadir, `Ali. Baramij al-Takayyuf al-haykali wa-al-faqr fi al-Sudan 100 
   1. `Abd al-Salam, Jabir. Harb al-Mukhabarat ............................................ [1996] 75

   2. Kul Rijal al-Ra´is ............................................... [1995] 65 
  7. `Abd al-Wahab, `Ala´. al-Sharq al-awsat al-jadid ......... ;

  8. ( Sinaryu al-haymanah al-Isra´iliyah ) .. 706 S. .... [1995] 169 
  9. `Ali, Haydar. al-Sudan : al-Fasad wa-al-ifqar taht nizam al-jabhah ;

  10. al-Islamiyah al-qawiyah ...................................... [1995] 99 
  11. `Ali, Taysir. M. Zira`at al-Ju` fi al-Sudan 120 
  12. `Ataya, Amin. M. al-Jish al-Isra´ili .. (1948 - 1995 ) .................... [1995] 189

  13. Aqall min dawlah wa-akthar min hukm dhati ....... [1995] 139 
   al-Nizam al-iqlimi . al-Sharq al-Awsat al-Jadid ..... [1995] 89 
   1. `Atiyah, Mamduh. al-Aslihah al-Nawawiyah wa-al-Kima´iyah wa-al-Biulujiyah 

   2. fi `Alamuna al-mu`asir. 115 
   3. `Atwa, Muhammad. al-Hukm al-dhati al-Filistini (Kayan Ghazza-Ariha awwalan) 98 
  14. `Abduh, Nadim. al-Lubi al-Yahudi fi al-`Alam 65

  15. Brutukulat hukama´ Sahyun 59 
  16. `Amimur, M. Ayam ma`a Hawwari Bu Madyan wa-dhikrayat ukhra 120 
   1. `Ukashah, Tharwat. Mudhakirati fi al-Siyasah wa-al-Thaqafah.2 bd 250 
  17. Abu Basha, Hassan. Fi al-Amn wa-al-Siyasah (Mudhakirat Hassan Abu Basha) 85 
   1. Abu Mazin, ´Abas.M. Tariq Oslo ( Muwaqi´ al-Itifaq yarwi al-asrar al-haqiqiyah ; lil-mufawadat ) 169 
   2. Abu Rahmah, M. Asrar wara´ al-hijab ................... ( 400 S. ) ....... [1995] 200 
  18. Abu Subayh, `Umran. Dalil al-mustawtanat al-Isra´iliyah fi al-aradi al-muhtalah 120 
  19. Adham, Badr al-Din. al-Mamlakah .. Asrar min al-dakhil .................... [1995] 150 
  20. Ahmmad, A. al-Sudan ... Mustaqbal al-Tanmiyah wa-al-Salam [1995] 89

  21. al-Sudan bayna al-`Urubah wa-al-Afriqiyah 100 
  22. Ahmmad, Rif`at. `Ulama´wa-Jawasis ... ;

  23. ( al-taghalghul al-Amriki al-Isra´ili fi Misr ) ....... [1996]; 130
   Sira`al-Jinaral : Jamal `Abd al-Nasir .. ( 1000 S. ) 400 
  24. Ahmmad, Salah Zaki. al-Nizam al-`Arabi wa-al-Nizam al-sharq awsati.... [1995] 110 
  25. al-`Abdallah, Hamidi. Istiratijiyat al-Asad . dirasah fi al-tawazunal-istiratiji bayna ;

  26. Surya wa-Isra´il ....... ( 3118 S. ) ................... [1995] 130 
  27. al-`Alawi, Hadi. Fusul min tarikh al-Islam al-Siyasi .. ( 479 S. ) .... [1995] 190 
   1. al-`Ashsha, Fu´ad. al-Nizam al-`alami al-jadid ... al-haqiqah wa-al-wahm ; 

   2. ( `Alamun bi-khamsat ru´uws ) ........ 283 S. ....... [1994] 170
   3. al-`Aydi, Zaky. al-Ma`na wa al-Quwa fi al-Nizam al-`Alami al-Jadid. 120 
  28. al-`Azzab, Gudah. al-Sira` al-Sahyuni al-`Arabi ;

  29. ( wa-awham al-tahrir wa-al-salam ) .. ( 478 S. ) ... [1995] 170 
   1. al-Ash`all, `Abd Allah. al-Umam al-mutahidah wa-al-`Alam al-`Arabi 

   2. (Dirasat halat al-tatbiqat al-jaza´at al-dawliyah 98 
   3. al-Barazi, Tammam. Malaffat al-Mu`aradah al-Suriyah 160 
  30. al-Bawab, Suliman. Mudhakirat Ishaq Rabin wa-al-salam al-kadhib ..... [1996] 85 
  31. al-Bazzaz, Sa`d. Ramad al-hurub:asrar ma ba`d harb al-khalij (664 S.)[1995] 291 
  32. al-Dayah, Ibrahim. al-Asad fi al-khitab al-Misri ;

  33. (al-`ilaqat al-Suriyah - al-Misriyah) .. (400 S.) ... [1995] 130 
  34. al-Digani, Ahmmad. Fi muwajahat nizam al-Sharq al-Ausat 60 

  35. La lil hall al-`Unsuri fi Filistin.(shihadah `ala Madrid & Oslo) 120
   `Umran la tughyan. 75 
  36. al-Dirasat Filistiniyah. al-Dawlah al-filistiniyah/ wijhat nazar isra´iliyah & gharbiyah 199

  37. Harb al-Ayyam al-Saba`ah `ala Libnan ;
   ( `Amalyyit tasfiyat al-hisabat 25 -31 / 07 / 1993 ) 135 
  38. al-Fkaiki,Hani. Awkar al-hazimah (tajrubati fi hizb al-Ba`th al-`Iraqi) 385 S. 140 
  39. al-Hassan, M. Sa`id. `Abd al-Nasir wa-al-Sudan 115 
   1. al-Hut, Shafiq. Itifaqiyat Ghazza - Ariha awalan al-Hall al-Marfud 60 
  40. al-Jahni, M, `Id. al-Hudud wa-al-`ilaqat al-Su`udiyah al-Yamaniyah 180

  41. Zilzal al-Khalij . Nazrat ta`ammul 119 
  42. al-Jasim, Fahd. Ansab Al Sa`ud.(al-Usrah al-Malikah fi al-Mamlakah 

  43. al-`Arabiyah al-Su`udiyah) 59 
  44. al-Khamisi, Ahmmad. Harb al-Shishan . ( Mashahid min ard al-qital ) ..... [1996] 130 
   1. al-Khuli, Lutfi. `Arab ? . Na`am wa-Sharq Awsatiyun aydan. 99 
  45. al-Madani, Suliman. Ha´ula´ hakamu Surya ( 1918 - 1970 ) ............... [1996] 130 
   1. al-Mahallawi, Hanafi. al-Nisa´ wa-lu`bat al-Siasah 80 

   2. al-Sadat bayna Haykal wa-Musa 75 
  46. al-Mahdi, al-Sadiq. Majzarat al-jazirah aba (al-hijrah wa-ahdath al-karmak1970 ) 85 
   1. al-Marsafi, Tal`at. Awraq majhulah min malalfat al-mukhabarat al-`alamiyah 89 
  47. al-Misiri, Abd al-W. al-Hama´im wa-al-Suqur wa-al-Na`aam ;

  48. ( Dirasah fi al-idrak wa-al-tahlil al-Siyasi ) .......... [1996] 110
   Hijrat al-Yahud al-Sufyyit 55 
   1. al-Muziri, Suliman. al-Furass al-Da´i` ah ( fi masar al-takamul al-iqtisadi wa- 

   2. al-Tanmiyah al-`Arabiyah ) ..... 318 S. ............... [1995] 120 
  49. al-Nashashibi, Nasir. Hadarat al-Sadah al-Muhtaramin . ( istahallu al-karamah ;

  50. wa-al-a`rad wa-al-amwal wa-al-asrar ) ............... [1995] 135 
  51. al-Qadal, M. Sa`id. Tarikh al-Sudan al-Hadith ( 1820 - 1955 ) 129 
   1. al-Qamni, Sayyid. Isra´il al-Tawrah..al-Tarikh ..al-Tadlil 75

   2. Qissat al-Khalq ..... manabi` safar al-takwin. 70 
  52. al-Sabbah, A Mubarak. Saqr al-Khalij ..... ( 384 S. ) ........................... [1995] 250 
  53. al-Sadat, Anwar . al-Bahth `an al-dhat .. ( Qisat hayati ) 220 
  54. al-Samman, Muti`. Watan wa-`askar(qabl an tudfan al-haqiqah fi al-turab)[1995] 190 
   1. al-Samman, Nabil. Butrus Ghali wa-al-Hukumah al-`alamiyah 65 
   2. al-Sarraf, `Ali. al-Yaman al-Janubi .... ( al-Hayat al-siyasiyah min ;

   3. al-isti`mar ila al-Wihdah ) .. ( 442 S.) 220 
  55. al-Sawi, `Abd al-`Aziz. al-Sudan ... ( Hiwarat al-wihdah al-wataniyah ) ...[1995 ] 85 
  56. al-Suwidi, Jamal. Harb al-Yaman 1994 ... al-Asbab wa-al-Nata´ij ... [1995 ] 120 
  57. al-Tawilah, `Abd al-S. Hukumah madaniyah am hukumah diniyah ? (367 S.) [1996] 220

  58. Suqut al-Hulm al-Shuyu`i 120 
   1. al-Wahidy, Maysson. al-Mar´ah al-Filistiniyah wa-al-ihtilal al-Isra´ili 125 
  59. al-Zahir, Hassan. Dirasat fi tatawwr al-fikr al-siyasi 150 
  60. Ahmmad, Makram. Hiwar ma`a al-Ra´is ... ( Hosni Mobarak ) ... 490 S. 149 
   1. Aliber, Robertz. Lu`bat al-Nuqud al-Dawliyah 190 
  61. Alir, Abbil. Janub al-Sudan (al-tamadi fi naqd al-mawathiq wa-al-`uhud) 145 
  62. Austrovisky, Victor. al-Wajh al-akhar lil-khida`/ the other side of deception[1995]190 
  63. Badawi, Nadia. Yawmiyat bahithah Misriyah fi Halayyib 80 
   1. Badawi. Fatima. al-Harb ... al-Mujtama` wa-al-Ma`rifah . 130 
  64. Badie, Bertrand. al-Dawlah al-mustawradah (taghrib al-nizam al-siyasi)[1996] 120 
  65. Barout, M. Jamal. Yathrib al-jadidah . al-harakat al-Islamiyah al-rahinah [1994] 179 
   1. Batatu, Hanna. al-`Iraq .. 3 delar ............................... (1361 sidor ) 665 
   2. Bertrand, Maurice. al-Umam al-mutahidah min al-harb al-baridah ila al-nizam ; 

   3. al-`Alami al-jadid 60 
   4. Bitton, F. Qissat al-Jasus al-Misri Rif`at al-Jammal. ... (Spionage) 98 
   5. Black, A. Hurub Isra´il al-Sirriyah (Tarikh al-ajhizah al-Istikhbariyah ; 

   6. al-Isra´iliyah) 160 
  66. Boskkar, Khalil. Zafarat al-Busnah .. ( 330 färgbilder ) + (276 S.) . [1995] 160 
  67. Bouthoul, Ghaston. Mu`ahadat al-Salam `abr al-tarikh (287 S.) .. [ 1996 ] 119 
  68. Budaghufa, Pier. al-Sira` fi Surya .. li-tad`im al-Istiqlal al-watani 98 
  69. Burgat, Francois. al-Islam al-Siyasi .. (Sawt al-Janub) ................. (399 S.) 120 
  70. Choate, Pat. al-Sadah al-Judud . (`Umala´ al-nufuz wa-kayfa saytarat al-

  71. yaban `ala al-nizam al-siyasi wa-al-iqtisad al-amriki ) [1995] 200 
  72. Cocks,Carolin. Harb taqrir al-masir fi Karabkh al-Armaniyah ) ..... [1995] 85 
  73. Coutrot, Thomas. Masir al-`alam al-thalith (tahli ,nata´ij, tawaqqu`at ) [1995] 110 
   1. Dahir, Turki. al-Irhab al-´Alami. Karlus ..... nihayat usturah .... [1995] 125 
   2. Dahl, Robert. A. al-Tahlil al-Siyasi al-Hadith .... ( 204 S. ) ............ [1993] 85 
  74. Dardur, `Abd al-Basit. al-`Unf al-siyasi fi al-Jaza´ir wa-azmat al-tahawwl ;

  75. al-dimuqrati ......................................................... [1996] 99 
  76. Darwish, Fawzi. al-Sharq al-Aqsa ... ( al-Sin & al-Yaban ) 268 S. ..[1994] 119

  77. al-Yaban . al-dawlah al-hadithah wa-al-dur al-amriki [1994] 165 
  78. De Marenches, Count. al-harb al-`Alamiyah al-rabi`ah ................ ( 415 S. ) 165 
  79. El-Rayyes, Riad. Riyah al-Sumum .. ( al-Su`udiyah wa-diwal al-Jazirah ba`d ;

  80. Harb al-Khalij 1991 - 1994 ) ..... ( 496 S. ) ........ [1995] 229
   al-Masihiyyun wa-al-`Urubah 110 
   1. Faddab, Tahir. Harakat tahrir Iritriya wa-masiratiha al-tarikhiyah 198 
  81. Fadil, Malik. Rasbutin wa-suqut al-Qayasirah ............................ [1996] 160 
  82. Fahmi, Faruk. Asrar intikhabat majlis al-sha`b ............................. [ 1996 ] 89 
   1. Farhan, `Abd al-Karim. Hasad thawrah ... . ( Mudhakirat tajruba al-Sultah fi ;

   2. al-`Iraq 1958 - 1968 ) 150 
   3. Fawzi, Darwish. al-Sharq al-Aqsa ..... . ( al-Sin wa-al-Yaban ) 119

   4. al-Yaban al-Dawlah al-Hadithah wa-al-dur al-Amriki 165 
   5. Fawzi, Mufid. `Asifah `ala ..Ghali 75 
   6. Findley, Paul. al-Khida` ........ Jadid al-`ilaqat al-Amrikiyah al-Isra´iliyah 190 
  83. Foster, Henri. Nash' at al-`Iraq al-Hadith .2 bd 249 
   1. Gauibau, Jane. `Ala khuta al-Salibyyin (sur la route des croisades) [1995] 130 
   2. Gelmor, David. al-Matrudun ... mihnat Filistin 120 
  84. Ghalyun, Burhan. Hiwarat min `asr al-harb al-ahliyah 150 
   1. Ghassanof, B.M. Jasusiyah min nu` khas ..... (Spionage ) 98 
  85. Ghunim, A. al-muthalathat wa-Nijmat Isra´il al-Sudasiyah 45 
  86. Graf, Jurgan. al-Madhbaha taht al-Mijhar ..... (al-Hullu Kust ) ... [1995] 98 
  87. Gray, Seymour. Asrar wara´ al-hijab ... ( 400 S. ) ........................ [1995] 200 
   1. H, A. Jazirat al-`Arab tatahim hukamiha . muraja`at : `Ali Rahmi 159 
  88. Habib, Kazim. Sa`at al-Haqiqah ..................................................... ;. 

  89. (Mustaqbal al-`Iraq bayna al-nizam wa-al-mu`aradah)[1995] 99 
   Bildan al-Janub . (al-Mushkilat wa-al-afaq) . 199 S. [1995] 98 
  90. Habib, Rafiq. Misr al-qadimah bayna al-taghrib wa-al-takfir .......... [1996] 85 
  91. Hafiz, Salah al-Din. Sadmat al-Dimuqratiyah 95 
   1. Halter, Marek. Majanin al-Salam .{Les fous de la paix } . (247 S.) [1995] 120 
  92. Hamid, al-Sayyid. al-Nubah al-Jadidah ........... ( 391 S. ) ....... .. [1994] 150 
   1. Hammudah, ´Adil. `Adil Hammudah yuhawir Muhammad Hasanayn Haykal ;

   2. hawla lu`bat al-sultah wa-al-siyasah fi Misr ........ . [1995] 89
    al-Musad wa-ightiyal al-Mashadd 99 Hukumat ghuraf al-Nawm 100 
    Kayfa yaskhar al-Misriyyin min hukamihim ;
    ( al-nuktah al-siyasiyah ) ............................................. 85
    Salat al-Jawasis ............ (al-Islam wa-al-Su`udiyah ; 
    wa-al-mukhabarat al-Amrikiyah) . 266 S. ............. [1995] 120 
  93. Hanzal, Falih. Asrar maqtal al-`a´ilah al-malikah fi al-`Iraq (14tamuz 1958) 85 
  94. Hariz, `Abd al-Nasir. al-Irhab al-Siyasi .. ( Dirasah tahliliyah ) . 261 S. ... [1996] 120 
  95. Haykal, Muhammad. al-Mufawadat al-Siriyah bayna al-`Arab wa-Isra´il .. [1996] 240

  96. 1995 Bab Misr .................................................. [1996] 75
   Misr wa-al-Qarn al-Wahid wa-al-`ishrun .............. [1995] 55
   Azmat al-`Arab wa-mustaqbalahum ...................... [1994] 75 
   Oktober 73 al-Silah wa-al-Siyasah .................... [1993] 220
   Bayna al-Sahafah wa-al-Siyasah 199
   `Inda muftaraq al-turuq . ( Harb Oktober .. madha hadath ; 
   fiha ? ... wa-madha hadath ba`daha ! ) ......................... 200
   Waqa´i` tahqiq siyssi amam al-Mudda`i al-Ishtiraki 190 
   Ziyarah jadidah lil-Tarikh 210
   Afaq al-thamaninat 150
   al-Salam al-mustahil wa-al-Dimuqratiyah al-gha´ibah 190 
   al-Zilzal al-Sufyitti 95
   Harb al-Khalij. 190
   Li-Misr La li `Abd al-Nasir 98
   al-Hall wa-al-Harb ! 150
   Malafat al-Siwis 190
   Sanawat al-ghalayan 190
   Kharif al-ghadab 150
   al-Infijar 190
   Qissat al-Siwis .. Akhir al-ma`arik fi `asr al-`amaliqah 140 
   Hadith al-Mubadarah 160 
   1. Herzog, H. al-Hurub al-`Arabiyah - al-Isra´iliyah ( 1948 - 1982 ) 120 
  97. Hilal, Jamil. Istirajiyat Isra´il al-Iqtisadiyah lil-Sharq al-Awsat .. [1995] 150 
   1. Hilal, Rida. Tahdith al-Takhalluf. 

   2. ( al-Dawlah wa-al-mujtama` wa-al-Islam fi Misr ) 90 
   3. Himdan, Himdan. al-Khalij baynana. qatrat nift bi-qatrat damm . (715 S.) 225 
   4. Himdan, Jamal Filistin awwalan ... Isra´il 80 
  98. Hirtisel, Theiodor. al-Dawlah al-Yahudiyah 79 
   1. Hiwaidi, Amin. al-Harb wa-al-Salam fi al-fikr al-istiratiji al-Isra´ili 40 
  99. Hsayn, Fu´ad. Jasus min al-Sirb (qisah min al-mukhabarat al-misriyah)[1996] 75 
  100. Husayn, Zakaraya. al-`Arab ila ayna ? ! ............................. (554 S. ) ; 

  101. ( al-Sira`at al-`Arabiyah fi al-qarn al-`ishrin ) ....... [1996] 230 
  102. Ibn Khaldon Centre. al-Dawlah.al-mujtama` al-madani wa-al-tahaul al-dimuqrati fi:

  103. al-`Iraq ..... (Författare : `Abd al-Jabbar, Falih.) .. [1995] 115
   al-Urdun .... (Författare : al-Hamarnah, Mustafa.).[1995] 89
   Lubnan .... (Författare : Misarrar, Antwan) ...... [1995] 95
   Surya ....... (Författare : Birah, George.) ............ [1995] 62
   Filistin .......(Författare : Abu `Amru, Ziyad.) ...... [1995] 72
   Misr .......... (Författare : Qandil, Amani.) ............ [1995] 100
   Libya ........ (Författare : al-Mighirbi, M. Zahi..) .. [1995] 100
   al-Maghrib (Författare : al-`Ayyashi, `Izz al-Din.).[1995] 100
   al-Sumal ... (Författare : Tawridi, M. `Ali.) .......... [1995] 72 
   1. Ibrahim, `Abd Allah. al-Sira` bayna al-Mahdi wa-al-`Ulama´ .................. [1994] 65 
  104. Ibrahim, Musa. Wa`d al-Tawrah 140 
  105. Ibrahim, Salah M. Azmat al-wifaq ....................................................... ;

  106. (waqa´i` al-Dimuqratiyah al-thalithah fi al-Sudan ) .. [1995] 130 
   1. Imam, `Abd Allah. Wajih Abazah. 10 Sanawat fi al-Hukm 90 
  107. Isma`il, Mahmud. Firaqq al-Shi`ah .Bayna al-tafkir al-siyasi wa-al-nafyy al-dini 79 
   1. Iyto, Takishi. Hirushima wa-Nagazki .... (ma´sat al-qunbilah al-dharriyh) 99 
  108. Jabbur, George. al-Fikr al-Siyasi al-mu`asir fi Suriyah 159 

  109. Suriah 75 
  110. Jamal `Abd al-Nasir. al-Majmu`ah al-kamilah li-khutab wa-ahadith wa-tasrihat ;

  111. Jamal `Abd al-Nasir ............................................[1996] 220 
  112. Jami`at `Ayn Shams. Itifaq al-mabadi´al-Filistini muwajahah am musalahah[1995] 89 
   1. Jifri, Robinsson. al-Yamani . al-Qissah min al-dakhil .. ( 490 S. ) .. [1995] 250 
   2. Kally, E. al-Miyah wa-al-Salam ... ( wijhat nazar Isra´iliyah ) [1995] 135 
   3. Kamel, Magdy. al-Khuruj min al-Sultah ......................................... [1994] 119 
   4. Kennedy, Paul. al-Isti`dad lil-qarn al-hadi wa-al-`ishrin . (482 sidor) [1995] 250

   5. al-Isti`dad lil-qarn al-wahid wa-al-`ishrin ( 214 S.) .. [1995] 110
    al-Quwa al-`Uzma. al-taghayurat al-Iqtisadiyah wa-al-Sira` ; 
    al-`Askari min 1500 ila 2000 ..... ( 728 S.) ........... [1994] 160 
  113. Khalid, Mansur. al-Nukhbah al-Sudaniyah wa-idman al-fashal 2bd (1200 S.) 500 
  114. Khalifah, K. Khujli. Htta mata ? .. Hukumah ta´ifiyah . inqilab `askari . intifadah 120 
  115. Khalil, `Adil. Ghafori. Ahzab al-mu`aradah al-`alaniyah fi al-`Iraq . (1946 - 1954 ) 175 
  116. Kisinger, Henri. al-Diblumasiyah. min al-qarn al-Sabi` `ashar ;

  117. hatta bidayat al-harb al-baridah ... Del 1 .............. [1995] 250
   al-Diblumasiyah.min al-harb al-baridah hatta ;
   yawmina hadha .. Del 2 ...................................... [1995] 250 
  118. Kon, Antoni. al-Tanzim al-haykali al-Isra´ili lil-mudn fi al-daffah al- al-gharbiyah (al-qanun wa-al-bulduzar fi khidmat ;

  119. al-istitan al-Yahudi ) ................( 265 S. ) ........... [1995] 140 
  120. Kordsman, Antoni H. Ba`d al-`Asifah. (al-Taghayurat fi al-tawazun al-`Askari ; 

  121. bi-al-Sharq al-Awsat) .... ( 745 S. ) ....................... [1995] 300 
  122. Kostenr, Gozif. al-`Arasbiyah al-Su`udiyah .. min al-Qabaliyah ila ; 

  123. al-Malakiyah ( 1916 - 1936 ) ... ( 305 S. ) ............ [1996] 130 
   1. Lashin, `Abd al-Khaliq. Misrriyat fi al-fikr wa-al-siyasah 85 
  124. Latif, Sami. Istirdad al-mustaqbal ... Ahmmad Bin Billa .. ( Ru´yah ;

  125. istishrafiyah lil mustaqbal al-`Arabi al-Islami ) ........ [1995] 110 
  126. Latouche, Serge. Taghrib al-`Alam 
   1. Lewis, Bernard. Lughat al-Siyasah fi al-Islam 98 
  127. Lustick, Ian S. al-Usuliyah al-Yahudiyah fi Isra´il 179 
   1. Makarios, Shahin Bik. Arba` kutub fi al-Masuniyah .... ( 776 sidor ) ..... [1994] 290 
   2. Mansur, Alber. Qadar al-Masihyyin al-`Arab wa-khiyarahum ........ [1995] 169

   3. Mawt Jumhuriyah ......... ( 428 sidor ) ............... [1994] 220 
   4. Mansur, Anis. `Abd al-Nasir al-Muftara `alih wa-al-Muftari `alyna 139 
   5. Mardam Bik, Salma. Awraq Jamil Mardam Bik ... .... ( 464 S. ) ......... [1994] 250 
  128. Mardan, Jamal. `Abd al-Karim Qasim .. al-Bidayah wa-al-Suqut 120 
  129. Muhammad, Anwar. Ismi .. Hosni Mobarak .... ( 274 S. ) .............. [1994] 130 
  130. Muhammad, Fthi. al-D. Mihnat al-Nukhbah al-Sudaniyah .... ( 267 S. ) ..... [1994] 120 
  131. Muhammad, Muhsin. Misr wa-al-Sudan : al-Infisal ...... ( 322 S. ) ..... [1994] 140 
   1. Musalaha, Nur al-Din. Tardd al-Filistiniyyn .... ( Mafhum al-"Transfer “fi al-fikir ; 

   2. wa-al-Takhtit al-Sahyuniyyn. 1882 - 1948 ) ........ [293 S.] 199 
   3. Mustafa, Ahmmad. Shahid `ala asrar wuzara´ Misr ............................. [1995] 75 
   4. Mustafa, Muhammad. al-Mufawadat al-Misriyah - al-Britaniyah 1953 -1954 

   5. ( dirasah fi minhajiyat al-mufawadat al-dawliyah ) 100 
  132. Nabb, John. Peter. al-Shabihan .. I`tirafat Ibn Sadam Husayn dhatuh.. [1995] 89 
   1. Nafi`, Ibrahim. Kabus al-Irahab wa-Suqut al-aqni`ah .. ( 216 S. ) ... [1993] 98 
  133. Nakash, Yitzhah. Shi`at al-`Iraq .. ( the shi'is of Iraq ) .. 590 S. ........ [1996] 230 
  134. Naqd, M. Ibrahim. `Ilaqat al-riqq fi al-mujtama` al-Sudani (al-Nash´ah, al-simat,

  135. al-idmihlal) ... tawthiq wa-tahlil ... ( 444 S) ......... [1995] 220 
  136. Nating, Antoni. Nasir ......................... ( 536 sidor ) ........... [1993] 250 
  137. Nitanyahu, Benjamin. Makan taht al-shams [a place among the nations] (446 S.) ;

  138. (Den israilisk likudpartis ledare Benjamin Nitanyahu)[1995] 220 
  139. Nixon, Richard. Ma wara´ al-Salam .... (Nixons senste bok) ......... [1995] 140

  140. 1999 Nasr bil Harb ... ........... ( 1999 Seger utan krig ) 130 
  141. Nuwayhid, `Ajaj. Brutukulat Hukama´ Sahyun . ( Nususaha, rumuzaha,

  142. usulah al-talmudiyah ) .. 4 delar i en bok ....... { 644 s. } 400 
   1. Paul, George.W. Amirika Isra´il “ `ilaqah hamimah “ al-tawarrut al- Amriki ;

   2. ma`a Israil mundhu 1947 hatta al-` an 160 
  143. Peres, Shimon. Ma`rakat al-Salam (Shimon Peres dagbok) 440 S. [1995] 220

  144. al-Sharq al-Awsat al-Jadid ................................ [1994] 170 
  145. Qarqut, Zuqan. Michel Aflaq .. al-Kitabat al-awla ma`a dirasah jadidah ;

  146. li-sirat hayatuh ...................................... ( 245 S. ) 135 
   1. Ramadan, A. Rahalat Mu´rrikh . Khawatir wa-intiba`at (367 S.) .. [1996] 110

   2. Haykal wa-al-Kahf al-Nasiri ................................. [1995] 70
    Awham Haykal wa-haqa´iq harb al-Khalij 99
    al-Sira` al-Ijtima`i wa-al-Siyasi fi `asr Mubarak 150 
  147. Raviv, Dan. Umara´ al-Musad.kul jasus Amir .... (Spionage) 160 
   1. Rida, `Adel. al-Tarikh la tuharrikahu al-Sudfah (qira´ah fi fikr al-Assad) 170 
   2. Roy, Olivier. Tajrubat al-Islam al-Siyasi . (L'echec de L'islam politique) 140 
   3. Sa´id, Edward. Ta`qibat `ala al-istishraq ........................................ [1996] 110

   4. Salam bi-la Ard ( Oslo 2 ) .................................... [1995] 110
    “ Ghazza - Ariha “ .. Salam Amriki ....................... [1994] 80 
   5. Sadiq, Mahmud. Hiwar hawla Suriyah 119 
   6. Sadowski, Yahya.M. al-Sawarikh am al-Khubz ? (al-Iqtisad al-siyasi lil 

   7. hadd min al-aslihah fi al-sharq al-awssat) 65 
  148. Salah, Mahmud. Muhakamat Za`im ( Ahmmad `Urabi ) ............... [1996] 95

  149. Hakadha..qatalna al-Sadat .. (I`tirafat Khalid al-Islambuli 
   wa-zumala´uh fi hadith al-Minassah) 60 
   1. Sallam, Hilmi. Fruk ... . Nihayat Malik 125 
   2. Salman, Sa`id. Wa saqatat al-tahadiyyat (`an akhir al-ahdath fi Lubnan) 140 
   3. Sarah, Fayez. al-Ahzab wa-al-quwa al-Siyasiyah fi al-Maghrib .. (205 S.) 120 
   4. Sayigh, Anis. 13 Aylul ............................................................... [1995] 150 
   5. Scott, C, James. al-Muqawmah bi al-hilah ... ;

   6. (kayfa yahmis al-mahkum min wara´ zahr al-hakim? )[1995] 185 
   7. Sha`ban, Muhammad. Shaqrawat al-Jawasis ............... (Spionage) 79 
  150. Sha´ban, Ahmmad. al-Istirajiyah al-´askariyah al-Isra´iliyah ´am 2000 (493 S.) 150 
  151. Shabandar, Moussa. Dhikrayat Baghdadiyah{al-`Iraq bayna al-ihtilal wa-al-istiqlal}

  152. ( Occupation and Independence ) ................. [ 533 S. ] 375 
  153. Shalabi, A. Amin. min al-harb al-baridah ila al-bahth `an nizam dawli jadid [95] 110 
  154. Shamir, Yitzhak. Mudhakirat Yitzak Shamir .... ( 210 S. ) ........... [ 1995 ] 159 
  155. Shararah, Bilal. al-`awdah ila Surya ............................................. [1995] ;

  156. (harb al-tadmir wa-al-tahjir al-Isra´iliyah did Lubnan) 169 
  157. Sharidah, Muhammad. Shaksiyat Isra´iliyah ........................................... [1995] 130 
  158. Shifji, `Isa. Huquq al-Insan fi Afriqya wa-al-Watan al-`Arabi .. [1995] 125 
   1. Shufany, Ellias. al-`Ilaqah bayna al-thakanah wa-al-markaz. ... (al-Kayan ;

   2. al-Sahuni wa-al-Wilayat al-Mutahidah al-Amrikiyah ) 85 
    Rihlah fi al-Rahil ....... Fusul min dhakirah lam tuktamal 115 
   3. Sil, Patrik. al-Assad .... al-Sira´ ´ala al-Sharq al-Awsat .. ( 832 S. ) 350 
  159. Smith, James.Alan. Samasirat al-Afkar .. (545 S. ) ..................... .. [1994] 150 
  160. Stadiem, William. Mamlakati fi sabil Imra´ah ... ; 

  161. ( al-Malik Faruk Malik Misr al-sabiq ) . {568S.} . [1994] 220 
   1. Talib, Muhammad. al-Nizam al-`alami al-jadid wa-alqadaya al- qadaya ; 

   2. al-`Arabiyah al-rahinah ..... ( 423 S. ) ................. [1994] 149 
  162. Tomas, F. Gharham. al-Sudan .. (al-Sira` min ajl al-baqa´ 1984 -1993) ... [1995] 130

  163. al-Sudan. Mawt hilm 135 
  164. Touraine, Alain. Ma hiya al-Dimuqratiyah ?

  165. hukm al-akthariyah am damanat al-aqaliyah ! ....... [1995] 198 
   1. Wallach, Jon. al-Filistiniyuwn al-Judud.al-jil al-nashi´ min al-qadah 140 
  166. Waltraud, Bitton. Qissat al-Jasus al-Misri Rif`at al-Jammal ........... [1994] 98 
   1. Van Dam, Nikolaus. al-Sira` `ala al-Sultah fi Surya.(al-ta´ifiyah wa-al- 

   2. Iqlimiyah wa-al-`Ash´iriyah fi al-Siyasah 1961/1994) 125 
  167. Wihdah `Arabiyah. C. al-Azmah al-Jaza´iriyah .. ( al-Khalfiyat al-Siyasiyah , al-Ijtima`iyah , al-Iqtisadiyah , al-Thaqafiyah ) 260 
  168. Withman, Stif. al-Qunbilah al-Nawawiyah al-Islamiyah (413 S.) [1995] 170 
  169. Yahya, Lutfi. Kuntu Ibnan lil Ra´is 

  170. (mudhakirat shabih `Udayy Ibn al-Ra´is Sadam Husayn) 220 
   1. Zahran, Jamal. Man yahkum Misr ? .. ( dirasah fi sun` al-qarar al-siyasi ;

   2. fi Misr wa-al-`Alam al-thalith .. 263 S. ............... [1994] 100 
   3. Zaki, Ramzi. al-Ihtiyatat al-Dawliyah ..... ( 367 S. ) ............... [1994] 98 

   
   

  Böcker om kurderna och minoriteter


  1. `Abd al-Khaliq, M. F. Ma´sat al-Muslimun fi al-Busnah wa-al-Harsak . (93 S.) 20 
  2. `Awni, Duriyah. `Arab wa-Akrad. khisam am wi´am 99 
   1. `Isa, Hamid.Mahmud. al-Mushkilah al-Kurdiyah fi al-Sharq al-Awsat 149 
   2. Adamson, David. al-Harb al-Kurdiyah wa-inshiqaq 1964 149 
  3. Ahmmad, Jamal. R. Liqa´ al-aslaf . al-kurd wa-al-lan fi bilad al-bab wa-sharwan 220 
  4. Ahmmad, Muhammad. Ma´sat al-Busnah wa-al-Harsak ................ ( 176 S. ) 55 
  5. al-`Abbasi, M. Min zakhu ila Karbila´ 115 
  6. al-`Asali, Bassan. al-Muslimun fi al-Busnah wa-al-Harsak ..... ( 208 S. ) 69 
  7. al-Arsuzi, Zaki. Kifah al-Armann min ajl `urubat Liwa´ al-askandarunah 79 
  8. al-Barak, Fadil. Mstafa al-Barazani .. al-Usturah & al-Haqiqah 240 
  9. al-Habash, M. al-Shaykh Amin Kaftaro.fi dhikra mrur 50 `am `ala wafatuh 79 
   1. al-Haj, `Aziz. al-Qadiyah al-Kurdiyah fi al-`Iraq. 100 
  10. al-Khamisi, Ahmmad. Harb al-Shishan . ( Mashahid min ard al-qital ) ..... [1996] 130 
  11. al-Musawi, Kazim. al-Jibal .Yawmiyat Nusir fi Kurdstan ................ [1996] 115 
  12. al-Sammak, M. al-Aqalliyat bayna al-`Urubah wa-al-Islam 120 
  13. al-Sawi, Ahmmad. al-Aqalliyat al-Tarikhiyah fi al-watan al-`Arabi 60 
   1. al-Sha`ir, M. Fathi. al-Akrad fi `ahd `Imad al-Din Zanki 39 
  14. al-Zahra´lil-I`lam. Jara´im Sadam al-Kimawiyah . 

  15. ( Siwar min ma´sat madinat Halabjah al-.`iraqiyah ) 99 
   1. Badr al-Din, Salah. al-Akrad sha`bann wa-Qadiyah 120

   2. al-Qadiyah al-Kurdiyah wa-al-Nizam al-`Almi al-jadid 115
    Bilal, Mazim. al-Mas´alah al-Kurdiyah. (al-wahm wa-al-haqiqah) 85 
  16. Basri, Mir. A`lam al-Kurd ..... ( Kurdish Personalities ) ..... ( 311 S. ) 220 
  17. Boskkar, Khalil. Zafarat al-Busnah .. ( 330 färgbilder ) + (276 S.) . [1995] 160 
  18. Chabry, Laurent Siyasah wa-Aqalliyat fi al-shar al-awsat ............. ( 475 S. ) 219 
  19. El-Rayyes, Riad. al-`Arab wa-jiranihim [ al-Aqalliyat al-qawmiyah fi al-watan ;

  20. al-`Arabi] .......... . ( Arabs and their Neighbours ) 99 
  21. Farsakh, Awni. al-Aqalliyat fi al-Tarik al-`Arabi ............................... ;

  22. ( Minorities In Arab History ) .. ( 453 S. ) .......... [1996] 320 
   1. Ghafur, `Abd Allah. Biblughrafyat Kurdstan 59 
   2. Gurr, Ted.Robert. Aqalliyat fi khatar. ( 230 aqalliyah fi dirasah Ihsa´iyah wa- ; 

   3. Siyasiyah wa-Ijtima`iyah) ......... ( 510 S. ) ........... [1995] 260 
  23. Hamdi, Walid. al-Kurd wa-Kurstan fi al-watha´iq al-Biritaniyah .....; 

  24. ( Dirasah Tarikhiyah watha´iqiyah ) .................. [445 S.] 219 
  25. Hesertiyan, M. Kurdstan Turkiya bayna al-harbyyin 119 
   1. Ibrahim, Sa`d al-Din al-Milall wa-al-Nihall wa-al-A`raq ......................... ;

   2. ( Humum al-Aqalliyat fi al-Watan al-`Arabi ) .... [858 S.] 600
    Ta´ammulat fi mas´alat al-Aqalliyat 120
    Humum al-Aqalliyat.al-taqrir al-sanawi al-Awwal 225 
  26. Jalil, Jasim. Butulat al-Kurd fi malhamat qal`at Dumdum ;

  27. ( Boken på Arabiska och Kurdiska samtidit ) 98 
  28. Kochi,Khalid. Shubuhat hawlah al-akrad wa al-hall al Islami. 55

  29. Mawqif al-munadhamat al-filistiniyah min kurd wa-kurdistan. 70
   Kayfa Tu`alij al-Dasatir al-`Iraqiyah al-Huquq al-Qumiyah lil ; 
   sha` b al-Kurdi ?. 79
   Nadhrath fi al-Tanaquzat al-Lati tahkum al-Qadyyah ; 
   al-Kurdiyah wa Mustalzamat al-Wad` al-Rahin 59
   al-Siyasah Sufyatiyah tijah al-qadiyah al-kurdiyah fi al-mizan 55 
  30. Kurd, Rashid. Qawa`id al-lughah al-Kurdiyah . (på Arabiska wa-Kurdiska) 98 
   1. Lazarif, M.S. al-Mas´alah al-Kurdiyah 159 
  31. Mahakim Turkiyah. al-Mashaniq al-`Arabiyah wa-al-majazir al-Armanniyah 150 
   1. Mahmud, Ibrahim. Surat al-Akrad `Arabiyan ba`d Harb al-Khalij 110 
  32. Minorskij, Vladimir. al-Hayah al-Siyasiyah wa-al-hizbiyah fi Kurdstan .. Ru´yah ;

  33. `arabiyah lil-qadiyah al-Kurdiyah ..................... ( 378 S. ) 250 
  34. Mioroski, F. al-Akrad .. mulahazat wa-intiba`t ....................... ; 

  35. ( al-Akrad ahfad al-maydyyin ) 85 
  36. Morgenthau, Henry. Qatl ummah .. ( mudhakirat al-safir al-Amriki `an al-madhbih ;

  37. al-Armmaniyah fi Turkiya 99 
  38. Muhammad, Jamal. al-Busnah wa-al-Harsak ............................. ( 291 S. ) 95 
  39. Nasif, Majdi. Harb al-Busnah wa-al-Harsak ...................... ( 235 S. ) ;

  40. { Fi itariha al-siyasi, al-iqtisadi, al-qawmi, al-`irqi, al-diny } 79 
   1. Qasimlu, A. Kurstan wa-al-Akrad. 130 
  41. Qutb, Muhammad. Durus mustafsdah min al-Busnah wa-al-Harsak... ( 58 S. ) 45 
   1. Shalabi, Hilmi.A. al-Aqalliyat al-`Irqiyyah fi Misr 75 
  42. Sultan, Qadduri. al-Qadiyah al-Kurdiyah min al-Dahak ila al-maladh [1995] 130 
  43. Tayyil, Fawzi. Madhabih al-Busnah wa-al-Harsak .... ;

  44. Madhabih jadidah fi Urubba .................... ( 151 S. ) 69 
  45. Zaki, Nabil. al-Akrad.al-Asatir & al-Thawarat & al-Hurub 59 

   
   

  K. Historia


  1. `Abd al-Fttah, Sayyid. Tariikh Futuwat Misr ............ { 293 S. } .......... [1995] 90 
  1. `Abd al-Halim Nabilah. Tarikh al-Mashriq al-`Arabi ....... (541 S.) ......... [1994] 190

  2. Tarikh Misr al-Hadidh.wa al-Mu `asir 250 
  3. `Abd al-Sattar, Labib. al-Tarikh al-Mu`asir .. Lubnan 145 
  4. `Abd Allah, A., Tarikh Misr Bayna al-manhaj al-`ilmi wa-al-sira` al-hizbi 95 
   1. `Akawi, Rahab. al-Hshashun.hukkam al-mawt..nash´atuhum wa- tarikhahum. 100 
  5. `Ali, Fadil. A. Min Sumar ila al-Tawrah ........... {307 S. } ......... [1996] 159 
  6. `Ayyash, `Abd al-Q. Hadarat wadi al-furat .. ( mudun furatiyah al-qism al-suri ) 169 
  7. `Ukashah, Tharwat. I`sar min al-sharq ( Jinkiz Khan ) .... (264 S. ) .. [1993] 98 
  8. `Umar, `Amr. A. Tarikh al-Mashriq al-`Arabi ....................... {541 S. } 220 
   1. al-`Alawi. Hadi. al-Mustatriff al-Sini . (Min Turath al-Sin) (336 S.) [1993] 140 
   2. al-`Attar, Najah. al-Andalus.min nafh al-Tyyb 220 
  9. al-Azmeh, Aziz. al-`Arab wa-al-Barabirah ..... { Arabs and Barbarians ) 

  10. ( al-Muslimun wa-al-Hadarat al-ukhra ) ..... ( 246 S. ) 159 
   1. al-Ba`ini, Hassan. Duruz Surya wa-Lubnan .. ;

   2. ( Dirasah fi tarikhahum al-siyasi ) ..... (460 S. ) .... [1993] 199 
  11. al-Bash, Hassan. al-Mithulujiya al-Kin`aniyah wa-al-ightisab al-tawrati 89 
  12. al-Diggani.Hisham. al-Zuruf al-Tarikhiyah Lil hijrat al-Yahudiyah. 119 
  13. al-Duri, `Abd al-`ziz. Tarikh al-`Iraq al-iqtisadi fi al-qarn al-rabi` al-hijri . [1995] 220 
   1. al-Kayyali, `Abd al-W. Tarikh Filistin al-Hadidh. 180 
  14. al-Khafif, Mahmud. Ahmmad `Urabi .. al-Za`im al-muftara `alih ..... (636 S.) 250 
  15. al-Lazaqani, Muhyyi. Thulathyyit al-hulm al-Qurmuti 119 
   1. al-Maghdob., A. al.Mustwtanat al-Yahudiyah. 69 
  16. al-Mu`alim, Walid. Suriyah 1916 - 1946 .................................. (637 S.) 249 
  17. al-Najjar, Jamil. al-Idarah al-`Uthmaniyah fi wilayat Baghdad .. (531 S.) 240 
  18. al-Qadal, M. Sa`id. Tarikh al-Sudan al-Hadith ( 1820 - 1955 ) 129 
  19. al-Qashshat, M. Sa`id. al-Tawariq .. `Arab al-Sahra´ al-Kubra ... 

  20. ( Bedwiner i Nord Afrika ) ...................... ( 308 S. ) 149 
  21. al-Rabi`i, Fadil. al-Shaytan wa-al-`Arsh ;

  22. ( rihlat al-Nabyy Suliman ila al-Yaman ) ............... [1996] 120 
   1. al-Rifa`i.Yusuf. Hitler . al-Bidayah wa al-Nihayah. 85 
  23. al-Rihani,Amin. Muluk al-`Arab. 400 
  24. al-Salibi, Salah. Hurub Dawwud 100 
  25. al-Sammak, M. Mawqi` al-Islam fi sira` al-hadarat wa-al-nizam ;

  26. al-`Alami aljadid ................................................ [1996] 168 
  27. al-Sawwah, Faras. Aram Dimashq ..... ;

  28. ( wa-Isra´il fi al-Tarikh al-Tawrati .... (302 S.) ... [1995] 225
   Lughz `Ishtar ...... ( al-Iluhiyyah al-mu´nnasah wa-
   asl al-Din wa-al-Usturah ) .......................... ( 432 S. ) 239
   Mughamarat al-`aql al-ula .. ;
   ( Dirasah fi al-Usturah , Surya , Ard al-Rafidayn ) 225
   al-Hadath al-Tawrati .wa-al-sharq al-adna al-qadim 344 S. 215
   Qira´ah fi malhammat Gilgamish 75
   1. al-Sharif al-M. Tarikh Tunis. 145 
  29. al-Sharqawi, A. al-Kinz al-Marsud fi fada´ih al-Talmud . (423 S.) . [1993] 140 
  30. al-Shaykh, Ra´fat. Tarikh al-`Arab al-Hadith 195 
  31. al-Tha`alibi.`Abd. Tarikh shamal Ifriqiyah. 150 
  32. al-Yasu`i ,Martin Tarikh Lubnan 175 
  33. al-Zanun, `Abd al-H. al-Tashri`at al-Babiliyah 80 
  34. Amin, Husayn. al-Hurub al-Salibiyah ... ;

  35. (fi kitabat al-mu´rikhin al-`Arab al-mu`asirin la-ha) [375 S.] 110 
  36. Bigolivskaia.Nina. Thaqafat al-Siryan fi al-qurun al-Wusta. 150 
   1. Birjawwi, Ahmmad. al-Imbiraturiyah al-`Uthmaniyah. 

   2. ( Tarikhuha al-Siyasi wa-al-`Askari ) 200 
  37. Coulton, G. G. `Alam al-`usur al-Wusta fi al-nuzum wa-al-hadarah 99 
  38. Djait, Hicham. al-Kufah . Nash´at al-madinah al-`Arabiyah al-Islamiyah 219 
  39. Flaikovisky, Imanoil. `Usur fi fawda .min al-Khuruj ila al-malik Ikhnatun [1995] 185 
  40. Gib, Hamilton. Salah al-Din al-Ayubi .Dirasat fi al-Tarik al-Islami [1996] 130 
  41. Hadad, Hosny. Ba`l Hadad .. ( Dirasah fi al-Tarikh al-Dini al-Suri ) 169 
  42. Hammo, `Abd al-M. Hajir .. bayna al-huriyah wa-al-`ubudiyah (208 S.) [1993] 119 
  43. Hartman, J. M. al-Dawlah wa-al-Imbiraturiyah fi al-`usur al-wusta 99 
  44. Hatti Phlip. Tarikh al-`Arab .......................................... (920 S. ) 595

  45. Tarikh Lubnan. 300 
  46. Herdan, Nawaf. Zunubya al-`azimah ........................................ ;

  47. {Qadiyah ..wa-Sayf wa-Kitab} ........... (443 S.) .... [1995] 249 
  48. Hillu, Burhan al-Din. Hadarat Misr wa-al-`Iraq ... ( 466 S.)

  49. ( al-Tarikh al-Iqtisadi - al-Ijtima`i - al-Thaqafi wa-al-Siyasi ) 249 
  50. Hunke, Sigrid. Shams al-´Arab tasta´ ´ala al-Gharb .. (Athar al-Hadarah ; 

  51. al-´Urubbiyah fi Urubba 275 
   1. Iskander , Fayez. al-Futuhat al-Islamiyah li-Armaniyah 75 

   2. Arminiyah byna al-Bizantiyyen wa al-Atrak 
    al-Salajaqa 79 
  52. Jabbur, George. Suriyah 1918 - 1968 75 
  53. Kafafi, Husayn. al-Khidiwi Isma`il ... wa-ma`shuqatuh Misr 85

  54. Muhammad `Ali 75 
  55. Kalshkof. al-Hayah al-Rawhiyah fi Babil ( 181S. ) ............. [1995] 89 
  56. Klinkell, Horst. Hamurabi al-Babili wa-`asruh ........................ (258 S.) 95 
  57. Laurens, Henery. al-Hamlah al-Frinsiyah fi Misr ...... ;

  58. { Bunabart wa-al-Islam } ...... ( 745 S. ) ............. [1995] 329 
  59. Lifskaya, Nina.B. Thaqafat al-Siryan fi al-qurun al-wusta 150 
  60. Mahmoud, Ibrahim. Aa´immah wa-Saharah .. (al-Bahth `an Musaylamah al-kadhab 

  61. wa-`Abd Allah Bin Saba´ fi al-Tarikh) .. (261 S.) .. [1996] 130 
   1. Mahrani, Muhammad. Tarikh al-`Iraq al-Qadim. 149 
  62. Makhouski, Ia. Tarikh al-Qarsanah fi al-`Alam .... ( 238 S. ) ........ [1995] 120 
  63. Mardam Bik, Salma. Awraq Jamil Mardam Bik.Istiqlal Surya (464 S.)[1995] 250 
  64. Michael, Antwan. Y. Lahuyiyat Afriqiyah ..................... ( 200 S. ) ...... [1995] 85 
  65. Mikael, Pier. Tarikh al-`Alam al-Mu`asir ( 1945 - 1991 ) 289 
  66. Muhammad Muhsin. Awraq saqatat min al-Tarikh. ........................... (278 S.) 125 
  67. Nating, Antoni. Nasir ......................... ( 536 sidor ) ......... [1993] 250

  68. Laurens .. Lughz al-Jazirah al-`Arabiyah ......... (285 S.) 100 
  69. Neadham, Joseph. Mujaz Tarikh al-`Ilm wa-al-hadarah fi al-Sin (495 S.)[1995] 190 
  70. Niethamher, Lutz. Ma ba`d al-Tarikh . Hall intaha al-Tarikh ? ........... [1995] 125 
  71. Nihardt.A.A. al-Alihah wa al-Abtal fi al-Yunan al-qadimah. 85 
  72. Nukhbah `Iraqiyah. Hadarat al-`Iraq ...... ( 13 Vol. )1800 
  73. Orosii. Tarikh al-`Alam .tahqiq,Taqdim :`Abd al-Rahman Badawi 229 
   1. Ozmment, Steven. al-Tarikh min shatta jawanibih. 3 bd 250 
  74. Qasim, Qasim. A. al-Ayubbiyun wa-al-Mamalik ...... ;

  75. { al-Tarikh al-Siyasi wa-al-`Askari } . (218 S. ) .... [1995] 120
   `Asr Salatin al-Mamalik ............ ( 200 S. ) ........ [1994] 120 
  76. Ramadan, `Abd al-A. Rahalat Mu´arrikh .. khawatir wa-intiba`at (367 S.)[1996] 120 
  77. Salah, Mahmoud. Muhakamat Za`im ... (Ahmmad `Urabi ) ......... [1995] 95 
  78. Samkhukh, Amin. Madkall ila Tarikh al-Sharakisah 79 
  79. Sha`th, Ahmmad. K. al-Shi`ah falsafah wa-Tarikh ....... (297 S.) ....... [1994] 125 
  80. Shabaro, `Isam. M. Qadi al-Qudah fi al-Islam ................................ (370 S.) 135 
  81. Shalabi.Mahmud. Hayat Salah al-Dini.al-Ayyubi. ................. (183 S.) 130 
   1. Silim Ahmmad. Amin. Dirasat fi Tarikh Misr wa al-`Iraq. 119 
  82. Simuwth, Barnar. al-Awraq al-Siriyah li-Malikat Tadmur Zunubya 120 
  83. Stadiem, William. Mamlakati fi sabil imra´ah ..... (568 S. ) ..... [ 1994 ] ;

  84. (Too Rich .. the high life and tragic death of king Farouk) 220 
  85. Sultan, ´Ali. Tarikh Suriyah 1918 - 1920 .. hukm Faysal Bin al- Husin) 140 
  86. Susah, Ahmmad. Hadarat wadi al-Rafidayn .. bayn al-Samyyin & al-Sumryyin 119 
   1. Teson.Jian. Boh. Mujazz Tarikh al-Sin. 89 
  87. Thompson, Thomas. al-Tarikh al-Qadim lil-Sha`b al-Isra´ili .. ( Early History of

  88. The Israelite People From The Written & Archaeological Sources ) .......................... { 293 S. } ......... [1995] 145 
  89. Verillu, Sharl. Asatir Babil wa Kan`an 75 
  90. Wilkinson, J. Hudud al-Jazirah al-´Arabiyah ( 456 S. ) ..... [ 1993 ] ;

  91. (qissat al-dur al-Britani fi rasm al-hudud ´abr al-sahara) 190 
  92. Y.Q. Tarikh Tut ´Ankh Amun.muharir Misr al-´azim .. ( 328 S. ) 119 
  93. Yasin, Bu `Ali. al-`Arab fi Mir´at al-Tarikh ....... ( 376 S. ) ..... [ 1995 ] 169 
  94. Zakkar, Suhail. Imarat Halab ........................................... (244 S. ) 95 
  95. Zein, Mustafa. Dhi´b al-Anadul ... (Mustafa Kamal Ataturk) ... [381S] 179 

   

  ( M. Etnografi, socialntropologi och etnologi )
  1. `Abd al-Fattah, Sayyid. Aghrabb al-A`yad wa A `jabb al- ihtifalat. 160

  2. Ghraib al-Zawaj wa-`aja´ibb al-Talaq. 98 
  3. `Abd al-Hakim, Shawqi. Mawsu`at al-fulkulur wa-al-asatir al-`arabiyah (731 S)[1995] 250 
  4. `Ali, Fadil. A. Min Sumar ila al-Tawrah ...................... {307 S. }.. [1996] 159 
  5. `Ali, Thurayya, Ibrahim. al-`Arus ......................................... (359 S.) ;

  6. (Tazyyinahah wa-tajmilaha fi al-Turath al-Sha`bi) .... [1996] 140 
  7. al-`Alawi. Hadi. al-Mustatriff al-Sini .. (Min Turath al-Sin) (336 S.) . [1993] 140 
  8. al-Bakr, M. Muflih. al-Qahwah al-`Arabiyah .................................... ;

  9. ( min al-mawruth wa-al-adab al-sha`bi ) .(251 S.) .. [1995] 130
   al-`Urs al-Sha`bi .. ( al-Tarwidah ) ..... (271 S.) .. [1995] 140 
  10. al-Mibayyad, Silim. al-Ibil .. fi al-Turath al-Sha`bi al-Filistini (255 S.) .. [1993] 85 
  11. al-Sa`di, Ghazi. al-A`yad wa-al-munasabat wa-al-tuqus la-da al-Yahud[1995] 130 
  12. al-Shirawi, Yussef. A. al-Itisalat wa-al-muwasalat fi al-hadarah al-Islamiyah 82 
  13. al-Tirminani. `Abd al-S.al-Zawaj `inda al-`Arab. 150 
  14. Bouzno, George. Mu`jam al-Hadarah al-Misriyah al-qadimah 160 
  15. Ching Chi. al-`Adat al-Sha`biyah fi al-A `yad al-Siniyah. 49 
  16. Diop, Cheikh. Anta. al-Usul al-zijiyah lil-hadarah al-Misriyah . (294 S.) . [1995] 120 
  17. Fangh, H. B. al-Hubb wa al-Zawaj fi al-Sin. 49 
  18. Karim, Sayyid. al-Mar´ah al-Misriyah fi `ahd al-Fara`inah (144 S) . [1995] 100 
  19. Kawazaki,Icharo. al-Jaban Bidun Niqab. 75 
  20. Khurshid, Faruq. `Alam al-adab al-sha`bi al-`ajib ......... (223 S.) 85

  21. al-Mawruth al-sha`bi ...................... (234 S.) 100 
   Mughamarat Sayf Bin Zi Yazan ...... (399 S.) 200 
  22. Kurtil, Arther. Qamus Asatir al-`alam ................. (253 S.) .... [1993] 120 
  23. Michael, Antwan. Y. Lahutiyyat Afriqiyah ........................ (200 S.) ..... [1995] 85 
  24. Mosa, Muhammad. Hadarat mafqudah ............................................ ; 

  25. .( Atlantis , Dilmun , Bumbi , al-Inka , Kawarith Kawniyah ) 70 
  26. Nash, Gary. B. al-Humr wa-al-Byd wa-al-Sud ... ; 

  27. (Tarikh al-sira` al-`Unsuri fi Amrika ) . (375 S.) ...... [1995] 120 
  28. Neadham, Joseph. Mujaz Tarikh al-`Ilm wa-al-hadarah fi al-Sin (495 S.)[1995] 190 
  29. Qubisi, Muhammad. Shu`ub wa-Taqalid.Ghara´ib wa-`adat min al-`Alam .[1995] 110 
  30. Suwailih, Yasin. al-Rababah .. fi hayat al-Badiyah .... (128 S.) ... . [1994] 75 
  31. Yusuf, A. al-Tawwab. al-Tifl al-`Arabi wa-al-adab al-sha`bi (147 S.) 80 

   

  N. Geografi
  1. Abu `Iyanah, Fathi. al-Sukkan fi al-Watan al-`Arabi 149

  2. Jughrafya al-`Alam al-`Arabi 159
   Jughrafya Tunis 85 
  3. Ahmmad, Hassan. Jughrafya Urubba 190 
  1. al-Bustani, Rafiq. Atlas ma`lumat al-watan al-`Arabi

  2. (al-Mujtama` wa-al-Jughrafya al-siyasiyah) .......... [1996] 350 
   1. al-Fasi, Hassan. Wasf Afriqya .. (författaren heter Liyun al-Afriqi) 350 
   2. al-Samman, Nabil. Harb al-Miyah min al-Nil ila al-Furat 100 
   3. al-Shami, Salah. Jughrafya al-Watan al-`Arabi 150 
  3. al-Shirif, Ihab. Bilad al-Jan wa-al-Mala´ikah .. Siwar min Faransa ;

  4. Boken om (F rankrike ) med massor av färg bilder . [1995] 300 
   1. al-Tahiri, Hamdi. Mustaqbbal al-Miyah fi al-Watan al-.`Arabi 130 
   2. al-Zukah, M.Khamis. Jughrafya al-`Alam al-Islami 200

   3. Jughrafya al-Miyah 190 
   4. Badran, Sharl. Atlas al-Talib ......... ( Atlas gughrafi musawwar ) 300 
  5. Darkoh, M. B. K. al-Anhar al-Afriqiyah wa-azmat al-jafaf 

  6. (African river basins and dryland crises) . {285 S}... [1995] 135 
  7. Dimashqiyah, Ghassan. Azmat al-Miyah wa-al-Sra` fi al-mantiqah al-`Arabiyah. 70 
   1. Kaiiy, Elisha. al-Miyah wa-al-Salam.wijhatt nazar Isra´iliyah 135 
   2. MC vedy, Coline. Atlas al-Tarik al-Afriki 120 
   3. Morsi, Magali. Mu`jam al-`Alam al-`Arabi 119 
   4. Rayyis, A.L. Mabahith . (qissat bi`that Gun Marwi ila al-Muhit al-Hindi ) 130 
   5. Sa`id, Rushdi. Nahr al-Nil. ... ; 

   6. (nash´tuh wa-istikhdam miyahuh fi al-madi wa-al-mustaqbal) 149 
  8. Shuwaiqah, Faroq. al-Jughrafya al-Inthurubulujiyah 85 
  O. Samhälls- och rättsvetenskap
  1. `Abd al-Tawwab, M. al-Habs al-Ihtiyati .`ilman wa-`amalan . (497 S.) [1995] 140 
  2. `Abdin, Muhammad. Ahkam al-naqd al-wajibat al-tatbiq fi al-`ilaqah bayna ;

  3. al-mu´ajjir wa-al-musta´jir (fi zil al-qanun 4 li-sanat 1996 ) 120 
  4. `Azmi, Mamdoh. Sayagh da`awi al-ahwal al-shakhsiyah lil-muslimin wa-ghayir ;

  5. al-muslimin 120 
   1. `Azmi, Mamduh. Sayagh da`awi al-ahwal al-khasiyah lil-muslimin wa- ; 

   2. ghayir al-Muslimin 120 
  6. `Ukashah, `Abd al `Al. al-Qanun al-Dawli al-khas .. ( al-Jinsiyah al-Misriyah / 
  7. `Umar, Nabil. Isma`il. Qanun al-murafa`at al-madaniyah wa-al-tijariyah .. ;

  8. ( nazariyat al-da`wa, al-ikhtisas, al-khusumah, al-hukm, ;
   turuq al-ta`n ) .......................................{ 666 S.}[1994] 230 
   1. `Abd al-`Al, U. Ahkam al-Jinsiyah al-Misrriyah.dirasah muqaranah 160 
  9. `Ashur, Mustafa. `Ilm al-Mirath 95 
  10. Abu `Amir, M. Zaki. Qanun al-`Uqubat .. al-Qism al-`am ...... (639 S.) [1996] 230

  11. Dirasah fi `ilm al-ijram wa-al-`iqab ........ (481 S.) [1995] 140 
  12. Abu Yunis, M. Bahi. Ahkam al-qanun al-idari .. al-qism al-`am (426 S.) [1996] 150

  13. al-Wijiz fi Usul al-idarah al-`amah ....... (324 S.) [1995] 120 
  14. al-`Arini, M. Farid. Qanun al-A`mal ................................. (425 S.) [1996] 140 
  15. al-Dahabi, Edwar. al-Jara´im al-Jinsiyah ........................... (821 S.) [1996] 120

  16. Jara´im al-Mukhaddarat 190
   Mushkilat al-qatl wa-al-izdha´ al-khata´ . (363 S.) 95
   Mu´amalat ghayyi al-Muslimin fi al-mujtama´ al-Islami. 75 
  17. al-Daqaq, M. al-Sa`id. al-Tanzim al-Dawli .. ( al-jama`ah al-dawliyah, al-nazariyah

  18. al-`amah lil-tanzim al-dawli, al-umam al-utahidah, al-jami`ah 
   al-`arabiyah ) ..................................... (680 S.) [1990] 199 
   1. al-Hadad, Nikola. `Ilm al-Ijtima`.hayat al-hay´ah al-itima`iyah wa-tatawurha 190 
  19. al-Hawwari, `Adil. Ususs `Ilm al-Ijtima` ........................ ( 396 S.) . [1995] 120 
  20. al-ikhtisas al-qada´i al-dawli ,tanfidh al-ahkam al-ajnabiyah ) ,

  21. ............................................................. (644 S.) . [1996] 230
   Ahkam al-Jinsiyah al-Misriyah 160
   Tanazu` al-qawanin fi al-awraq al-tijariyah (dirasah muqaranah 
   fi al-qanun al-misri wa-ba`d al-tashri`at al-`Arabiyah ;
   wa-itifaqiyatan Genev 1930 & 1931) {411 S.} ... [1996] 140 
  22. al-Jannabi Talib. Nazariyat al-tatawur al-Drwaniyah Khurafah bi-ism al-`ilm. 150 
  23. al-Khashab, A. al-Tafkir al-Ijtima´i. 140 
  24. al-Magdub, Ahmmad. Ightisab al-Inath .. ;

  25. (fi al-Mujtama´at al-qadimah wa- al-mu´asirah) . [282 S.] 129 
   1. al-Qutb, Samir Ansab al-`Arab ................................ (331 S.) 119 
  26. al-Shawwaf, Munir. Tahafut al-dirasat al-mu`asirah fi al-dawlah wa-al-mujtama`

  27. { Did fikr Shahrur } .......................... (223 S.) ... [1995] 120 
  28. al-Tarmanini, A. al-Zawaj `ind al-`Arab.fi al-Jahiliyah wa al-Islam . (378 S.) 150 
  29. al-Wardi, `Ali. Mantiq Ibn Khaldun .............................. (287 S.) [1994] 160

  30. Wu`az al-Salatin 140 
  31. al-Zubayri, A. Kitab Nassab Quraysh 120 
  32. Ayub, Yasir. al-Infijar al-Jinsi fi Misr ................ ....... (545 S.) [1995] 150 
   1. Badawi, Fatmah. al-Harb,al-Mujtama` wa-al-Ma`rifah (al-Harb al- ahliyah wa-

   2. taghayyur al-bynyya al-ijtima`iyah wa-al-`aqliyah fi Lubnan) 130 
   3. Barakat, Hali. al-Mujtama` al-`Arabi al-Mu`asir .......... (515 S.) 170 
  33. Batikh, Ahmmad.M. al-Hasanah al-Barlamaniyah wa-tatbiqatiha fi Misr 70 
  34. Bourdieu, Pierre. As´ilat `Ilm al-Ijtima` ( hawla al-thaqafah wa-al-sultah ;

  35. wa- al-`unf al-ramzi ) ........................... . (285 S.)[1995] 110 
   1. Ching , Chie. al-`Adat al-sha`biyah fi al-a`yad al-Siniyah 49 
  36. dirasat al-Mujtama` : Mashru` al-mujtama` al-madani wa-al-tahawul al-dimuqrati ;

  37. fi al-watan al-`Arabi ............................................. [1996] 120 
  38. Diwaidar, Hani. M. al-Nizam al-qanuni lil-ta´jir al-tamwili ........ (738 S.)[1994] 250

  39. Nitaq Ihtikar al-ma`rifah al-Tiknulujiyah bi-wasitat ;
   al-sirriyah ............................... ............... (274 S.)[1996] 150 al-`uqud al-tujariyah wa-al-`amaliyat al-masrafiyah 140
   Qanun al-Tayaran al-tujari ...................... (334 S.)[1994] 140
   Mabadi´qanun al-mashru` al-ra´smali .......... (452 S.)[1994] 150 
   1. Fahmi, Muhammad. al-Suluk al-Ijtima`i lil-mu`awaqin 98 
   2. Fankh, Ho.Bi. al-Hubb wa-al-.Zawaj fi al-Sin 49 
  40. Faraj, Tawfik. Ahkam al-Ahwal al-shakhsiyah li-ghair al-Muslimin 120 
  41. Fingh Hu Bi. al-Hubb wa-al-zawaj wa-al-usrah fi al-Sin 49 
   1. Ghayth, M.`Atif. Qamus `Ilm al-Ijtima` 140 
  42. Habib, Kazim. Bildan al-Janub ( al-mushkilat wa-al-afaq ) .{199 S.} 98 
   1. Hamid, al-Sayyid al-Nubbah al-Jadidah. 

   2. (dirasah anthrubulujiyah fi al-mujtama` al-Misri ) ... [1994] 150 
  43. Harjah, Mustafa. M. Huquq al-muttaham wa-damanatuh .. ( al-Qabd , al-taftish ,

  44. al-habs , al-ifraj , al-i`tiqal ) ....................... {389 S.}[1996] 150 
  45. Hasanin, `Izzat. Adwa´ ´ala qanun al-Mirath 120 
   1. Hindi, Ahmmad. Qanun al-murafa´at al-madaniyah wa-al-tujariyah ; 

   2. ( al-Nizam al-qada´i wa-al-ikhtisas wa-al-da´wa ) 230 
  46. Ibn Khalun. Muqadimat Ibn Khaldun .......................... (657S.) 250

  47. Prolegomena ... (Introduktion till världshistorien ) .. ;
   { Översättning till Svenska av Ingvar Redberg }(654 S.) 350 
  48. Ibrahim, Hilal. Yusuf. Mawsu`at al-hwal al-shakhsiyah lil-muslimin wa-ghayyir ;

  49. al-muslimin min al-Misryyin wa-al-ajanib ... (563 S.)[1994] 150
   Ahkam al-zawaj al-`urfi lil-muslimin wa-ghayyir al-muslimin; 
   min al-nahiyah al-shar`iyah wa-al-qanuniyah (348 S)[1995] 150 
  50. Jamal al-Din, Sami. al-Tanzim al-idari lil-wazifah al-`amah ...... (207S.) 65 
  51. Khalil, Ahmmad. Qanun al-Tanfidh al-Jabri ........................ (613 S.) [1996] 190 
  52. Khalil, Muhsin. al-Qanun al-disturi wa-al-dasatir al-misriyah (492 S.) [1996] 150 
   1. Lutfi, `Abd al-Hamid. `Ilm al-Ijtima` 80 
   2. Lutfi, Tal`at. Asalib wa-adawat al-bahth al-Ijtima`i 85 
  53. Mansur, M. Husayn. Daman salahiyat al-mabi` lil-`amal mudah ma`lumah 60

  54. al-Mas´uliah al-Tibiyah 80
   Mabdi´ qanun al-Ta´min 70
   Ahkam qanun al-Ijar 80
   Tazahum al-Mushtarin aw al-musta´jirin li-nafs al-makan 70 
  55. Muhamadain, Jalal. Mada fa`iliyat qawa`id mas´uliyat al-naql al-bahri lil-bada´i` fi

  56. al-qanun al-bahari al-jadid fi himayat al-shahin al-misri[1996] 70
   Tashdid mas´uliyat al-naqil al-jawi `an al-adrar al-hasilah ;
   lil-musafirin .. ( dirasah fi al-qada´ al-Amriki ) ...... [1995] 70 Fikrat al-ma`rifah al-faniyah wa-al-asas al-qanuni ;
   li-himayatiha ... ( dirasah fi al-qada´ al-Amriki ........ [1995] 70 al-Tahkim taht mizalat al-markaz al-dawli li-taswiyat ;
   munaza`at al-istithmar ........................................ [1995] 70 
  57. Muhammad, Amin. Mabadi´ `Ilm al-Ijram ............................ {330S.} . [1996] 130

  58. al-Nazariyah al-`amah li-qanun al-`uqubat al-idari ;
   ( Zahirat al-hadd min al-`iqab .............. {366 S.} . [1996] 140
   `Ilm al-jaza´ al-jina´i ............................. {534 S.} . [1995] 100 
  59. Naqd, M. Ibrahim. `Ilaqat al-riqq fi al-mujtama` al-Sudani (al-Nash´ah, al-simat,

  60. al-idmihlal) ... tawthiq wa-tahlil ............ (444 S.) . [1995] 220 
  61. Qanun. Qanun al-`uqubat .. wifqan li-akhir al-al-ta`dilat ... [1996] 85

  62. Nusus al-qanun al-madani wifqan li-akhir al-ta`dilat. [1996] 85 
  63. Qasim, Muhammad. al-Mujaz fi `aqd al-Bay` ....................... {390 S.} . [1996] 140

  64. al-Wajiz fi nazariyat al-iltizam .. al-masadir - al-ahkam 75 
   al-ta´minat al-ijtima`iyah .. al-nizam al-asasi wa-al-nuzum ;
   al-mukamillah ................................... {534 S.} . [1995] 200 
  65. Ramadan, A. al-Sira` al-Ijtima`i wa-al-siyasi fi `asr Mubarak 150

  66. Rahalat mu´arrikh.Khawatir wa-intiba`at . (367 S.) . [1996] 120 
  67. Ramadan, Huwaida. al-Mujtama` fi Misr al-Islamiyah ; 

  68. ( min al-Fath al- `Arabi ila al-`asr al-Fatimi ) 98 
  69. Sadek, Morris. Mawsu`at al-Ahwal al-shakhsiyah li-ghayir al- Muslimin ;

  70. (al-Khitbah wa-al-Zawaj wa-al-Ta`ah wa- al-Talaq lil-taw´if 
   al-Masihiyah ) 190 
  71. Salim, `Isam. Anwar. Huquq al-`amilin bi-sharikat al-qita` al-`am wa-iltizamatihim 69 
  72. Sha`lan, Ibrahim. Mawsu`at al-Amthal al-sha`biyah al-Misriyah 80 
  73. Shahrur, Muhammad. Dirasat Islamiyah mu`asirah fi al-dawlah wa- al-Mujtama` 169 

  74. al-Kitab wa-al-Qur´an
   Qira´ah mu`asirah .............................. (821 S.) . [1996] 339 
  75. Shafji, `Isa. Huquq al-insan fi Afriqya wa-al-watan al-`Arabi 125 
  76. Silim, `Abd. al-`Aziz. Usul al-murafa`ah wa-al-difa` fi al-jina´i wa-al- madani ; 

  77. wa-al-ahwal al-shakhsiyah. ................... (498 S.) . [1995] 220
   al-Mawsu´ah al-dhahabiyah fi al-difu` ..... (587 S.) . [1995] 250 
  78. Suliman, Suliman. Usul `ilm al-ijram al-qanuni ............... (412 S.) . [1995] 120 
  79. Taha, Mustafa. K. al-Qanun al-Tujari .. al-Sharikat al-tujariyah ............. ;

  80. ( al-ahkam al-`amah fi al-sharikat; sharkat al-ashkhas, 
   sharikat al-amwal ) .............................................. [1996] 130
   al-Qanun al-Tujari .. ( al-a`mal al-tujariyah wa-al-tujjar ;
   wa-al-mahil al-tujari .. al-milkiyah al-sina`iyah ) ... [1996] 110 
  81. Zubayda, Sami. al-Islam .. al-Dawlah wa-al-Mujtama` ; 

  82. ( Islam, The People And The State ) ...... (280 S.) . [1995] 139 
  83. Yunis, `Ali. Hassan. al-`Uqud al-Bahariyah 85 

   

  P. Teknik,inustri och kommunikationer


  1. `Allam, `Allam. M. al-Khazzaf. 115 
   1. `Abd al-Samad, M. Thabata `Ilmiyan. del 1 80

   2. Thabata `Ilmiyan. del 2 95
    Thabata `Ilmiyan. del 3 95 
   3. `Abd al-Wahab, M. al-Marji` al-shamil li-nizam al-tashghil Doc . (Ms Doc, 

   4. Ms Windows, Pc Tools, Virus - Scan / Norton Utilities) 300
    `Alam al-Jadawil al-Ilikturuniyah ................................ ; 
    ( Lotus 123 / Excel / Quatro Pro ) 300 
   5. Abu al-`Ata, Magdi. Katwah..khatwah ma`a al-Katib al-`Arabi A Write 90

   6. Ta`reaf `ala al-Hasib al-shakhsi 130
    al-Marji` al-Asasi li-mustakhdimi . ( Microsoft Arabic Exel ) 140
    al-Marji´ al-Asasi li-mustakhdimi. 
    ( Microsoft Arabic Word ) .. 2 bd 360
    al-Marji´ al-Asasi li-Nizam al-tashghil ...................... ; 
    ( Microsoft Windows 3.1 ) 2 bd 300 
   7. al-`A´idi, Hamadah.A. Min al-zarrah ila al-majarrah.(nazrah fi al-kawn wa- al-insan 

   8. wa-al-hayah/dirasat falakiyah min wahyy al-qur´an al-karim) 250 
  2. al-`Arfi, Khalid. al-Atbaq al-Ta´irah .. (tarikh.. waqa´i` .. ahdath) .. [1995] 98 
  3. al-Diggani, Ahmmad. `Umran la-tughyan .Tajadudna al-hadari wa- ta`mir al-`alam. 75 
   1. al-Mahdy, `Inayat. Fann i`dad wa-zakhraffat al-Khazaf .................. [1995] 190 
  4. al-Qadat, M.Falah. A.B al-Tilivizyun wa-al-Film 100 
  5. Hammad, Muhammad. Tiknulujya al-Taswir ................................................. ; 

  6. (al-Wasa`il al-sina`iyah fi al-taswir wa-tarikhiha.). 110 
  7. Hilmi, Yahya. Asasiyat nuzum al-ma`lumat 85 
  8. Inshtayin, Allber. al-Nisbiyah ... al-Nazariyah al-khasah wa-al-`Ammah 75 
  9. Makkawi, Hassan. Tuknulujiya al-itisal al-hadithah fi `asr al-ma`lumat 120 
  10. Malub, Ahmmad. al-Arqam al-`Arabiyah 49 
  11. Paul, Pier. Al`ab al-`Ulama´ 80 
  12. Proton, Philip. Thawrat al-Itisal 65 
  13. Rorfiick, David. Tanasukh al-ajsad ... ( Qissat istinsakh ka´in bashari ) 130 
  14. Qubai`ah, Muhammad. al-Marji` al-shamil li-nizam al-tashghil (MS DOS 6.0) 2bd 460 
  15. Sha`ban, Sa`d. Nafidhah `ala al-Fada´ 200

  16. Kunuz al-`Ilm 90 
  17. Si`idi, Muhammad. Fann al-Taswir al-Futughrafi 119 
  18. Tantawi, Salah.Mahdi. Nizam al-tashghil DOS 6.22 230 
  19. Zinhum, Muhammad. Tiknulujya Fann al-Zujaj 100 
  20. Zaki, Ahmmad. Ma`a Allah fi al-Ard 100 
  Q. Ekonomi och näringsväsen
  1. `Abd al-Hamid, Tal`at. Kayfa tajtadhib `amilan da´imman ? 

  2. ( Fann al-bay` al-mutamayyiz ) ........... (388 S.) .. [1993] 120 
  1. `Abdin, `Aliyyah. al-Namadhij al-mutaqadimah lil-malabis (Sharh bi-al-siwar ;

  2. wa-al-batrunat . mudilat mukhtalifah) .. (278 S.) .. [1995] 149
   Mawsu`at fann al-Tafsil .................... (600 S.) .. [1995] 299
   Dirasat fi al-makinat wa-usus tanfidh al-malabis 140 
   1. al-Batmah, M. Mabadi´ al-Muhasabah ....................... (531 S.) 250 
  3. al-Duri, `Abd al-`ziz. Tarikh al-`Iraq al-iqtisadi fi al-qarn al-rabi` al-hijri .. [1995] 220 
   1. al-Jazzar, Jabir. Mastrikht wa-al-iqtisad al-Misri ........... (181 S.) .. [1994] 65 
   2. al-Munziri, Suliman. al-Furas al-Da´i` ah. ... ( fi masar al-takamul al-qtisadi . ; 

   3. wa-al-tanmiyah al-`arabiyah ) ................ (318 S.) .. [1995] 120 
  4. al-Naqib, Fadl. al-Iqtisad al-Isra´ili fi itar al-mashru`al-Sahyuni ...... [1995] 98 
  5. al-Nasrawi, `Abbas. al-Iqtisad al-`Iraqi ..... ( the Iraq economy ) ............ ; 

  6. ( al-Nift, al-tanmiyah, al-hurub, al-tadmir, al-afaq ) . [1995] 139 
   1. al-Shawi, Tawfiq. al-Bank al-Islami lil-Tanmiyah 119

   2. Iqtisad al-Mustaqbbal 98 
   3. Aliber, Robertz. Lu`bat al-Nuqud al-dawliyah .... ;

   4. ( the international money game ) .......... (477 S.) .. [1995] 170 
   5. Choate,Pat. al-Sadah al-Judud ............................. (454S.) .. [1995] 200 
  7. Coutrot, Thomas. Masir al-`alam al-thalith . (tahlil ,nata´ij, tawaqqu`at)[1995] 110 
   1. Darwish, Fawzi. al-Yaban al-Dawlah al-Hadithah wa-al-dur al-Amriki 165 
   2. Dghim, Ahmmad. Iqtisadiyyat al-Bunuk 89 
   3. Figgie, Harry. al-Iflass 1995 .. (al-Inhiyar al-qadim li Amrika ) .. [1994] 119 
   4. Garten, Jeffrey.E. al-Salam al-Barid. ( Amrika wa-al-Yaban wa- Almanya wa- al-nidal min ajl al-baqa´ ) ....................... (292 S.) . [1993] 129 
   5. Gharaudy, Roger. Mashru` al-Ammal 86 
  8. Hanafi, A. al-Bursat ..(ashum / sanadat / sanadiq al-istithmar) . [1995] 199 
   1. Hancock, Graham. Sadatt al-Faqr ........................................................ [1994] 98 
  9. Hilal, Jamil. Istirajiyat Isra´il al-Iqtisadiyah lil-Sharq al-Awsat ... [1995] 150 
   1. Hilmi, Su`ad. al-Tiriku .. Lakk wa-li-Usratik 65 
  10. Husayn, Tahiyah. Tarikh al-Azya´ wa-tatawuruha 90 
   1. Kawazaki, Ichiro. al-Yaban bi-dun niqab 75 
   2. Kennedy, Paul. al-Quwa al-`Uzma. al-taghayurat al-Iqtisadiyah wa-al Sira` ; 

   3. al-`Askari min 1500 ila 2000 .............. (727 S.) . [1993] 140
    Nushu´ wa-Suqut al-Qwa al-`Uzma 300
    al-Isti`dad lil-qarn al-hadi wa-al-`Ishrin ... (482 S.) . [1993] 250
    al-Isti`dad lil-qarn al-wahid wa-al-`Ishrin (214 S.) . [1994] 110 
   4. Lane-Poole, Stanley. al-´Umlat al-´Arabiyah wal-Islamiyah al-dhahabiyah 

   5. al-fiddiyah al-burunziyah fi dar al-kuttub al-Misriyah 120 
   6. Shirif, Hassan. al-Tahaddy al-Yabani fi al-Tis`iniyyat .... (338 S.) . [1993] 159 
  11. Smith, James.Alan. Samasirat al-Afkar ............................. (545 S.) . [1994] 150 
  Zaki, Ramzi. al-Ihtiyatat al-Dawliyah ....................... (367 S.) . [1994] 98
  al-Libraliyah al-Mutawahishah ............. (327 S.) . [1993] 129
   
   

  Qca. Matlagning


  1. `Ablah `Abd al-Hadi. Mawsu`at al-Tabkh al-Jadidah bi-al-Alwan ....... [1996] 320 
   1. al-Hambra. al-Matbakh al-sharqi . (Det Orientaliska köket)[på svenska] 149

   2. al-Matbakh al-maksiki (Det Mexikanska köket)[på svenska] 149
    al-Matbakh al-hindi .. (Det Indiska köket ) .... [på svenska] 149
    al-Matbakh al-yabani . (Det Yabanska köket ) [på svenska] 149
    al-Matbakh al-taylandi (Det Thailändska köket)[på svenska] 65 
   3. al-Jabiri, Lamya´. Shahayyah Tayyibah .................... (837 S.) 320 
   4. al-Shaykh, Zahrah. A .B al-Tabkh .............................. (480 S.) 240 
  2. al-Zamil, Mudy. 1000 Tabaq min 100 Balad (1000 tallrikar från 100 länder) ; 

  3. .......................................................... (480 S.) .. [1996] 600 
  4. Chu Chi Dang . al-At`imah al-Siniyah al-Islamiyah 55 
   1. Kallab, Majdah. al-Ibda` fi al-Tabkh ............................ (264 S.) .. [1994] 340 
   2. Mahmud, Siddiqah. Y. al-Matbakh al-Muyassar ........ da´irat ma´arif al-tabkh ..;

   3. ( Innehåller 15 deler i en bok ) ......................... [1994] 495
    al-Matbakh al-Muyassar. al-Nabatiyyun 70 al-Matbakh al-Muyassar. ( al-Matbakh al-Sini wa-
    al-Sharq al-Aqssa ) 70 al-Matbakh al-Muyassar. ( al-Halawiyyat al-Sharqiyah
    wa-al-Gharbiyah ) 70 al-Matbakh al-Muyassar. ( al-Matbakh al-Misri ) 70
    al-Matbakh al-Muyassar. ( Matbakh al-Sharq al-Awsat ) 70
    al-Matbakh al-Muyassar ............................................... ; 
    ( Matbakh al-Mghrib al-`Arabi : Matbakh al-Magharibah ) 70
    al-Matbakh al-Muyassar. ( al-Matbakh al-Lubnani ; 
    wa-al-Shami ) del 1 70
    al-Matbakh al-Muyassar. ( al-Matbakh al-Lubnani ;
    wa-al-Shami ) del 2 70 Mabadi´ al-Tabkh lil-Shabbat wa-al-Shabab .... [ 1994 ] 150 
  5. Malos, T. Mawsu´at al-Tabkh al-Muyassarah .................................. ; 

  6. ( Ma´kulat al-Sharq al-Awsat ) 360 
   1. Mourssi, Fatimah. Akalat Shahiyah .. . ( 500 sinf li-Mi`datuk ) 120 
  7. Mustafa, Isma`il. H. Arqa turuq al-Tahyy 190 
   1. Nukhbbat Khubara´. Fann al-Tabkh al-Tunisi ... ( Sufrat Bin `Ayyad ) 170 
  8. Rustom, Najua. al-Kibbah bi-anwa`iha 70

  9. Muqabblat min al-Mashriq al-`Arabi 70
   al-Kibad wa-al-Kalawi 70
   Atbaq al-Laban al-Zabadi 70
   Atbaq al-Fakihah 70
   Mahrajan al-`Ijjah. 70 
  10. Sabbagh, Marssel. Fann al-Ma´kulat al-Maghribiyah 120 
  11. Sadduf, Kamal. Alif Ba´ al-Tabkh al-Muwassa` ....... (440 S.) ... [1993] 395 
  12. Sufinir. Mukhtarat shahiyah min ........ { al-Matbakh al-`Iraqi } 89

  13. Mukhtarat shahiyah min ........ { al-Matbakh al-Turki } 89 Mukhtarat shahiyah min ... { al-Matbakh al-Armanni } 89
   al-Tabkh bi-istikhdam al-Maykru wayv 55 
  14. Tabakhin `Arab. Dalil al-Tahyy wa-al-Halawiyyat 360 
  15. Tirmis, Samirah. Alif ya´ al-Tabkh 240 
  R. Idrott, lek och spel


  1. `Abd al-Fattah, A. Fisyulujya al-tadrib fi kurat al-qaddam 150

  2. 4 x 12 = 48 Sa`ah li-ta`lim al-sibahah 80 
  3. `Abdin, Jamal. Usul al-mubarazah. ( Ta`lim & tadrib ) 120 
  4. `Atta Allah, Samir. al-Tinis 50 
  5. al-Iskandarani, Ayman. al-Tay Kundu 70 
  6. al-Missiry, `Abbas. al-Yuga wa-al-Tasawwf wa-al-Rahbaniyah 85

  7. al-Yuga al-shabab al-da´im 85 
  8. al-Wishahi, `Isam. al-Kurah al-Ta´irah al-musagharah 89 
  9. Dar al-Rashid. Al`ab al-khiffah al-hadithah 120 
  10. Darwish, Zaki. Mawsu`at Al`ab al-Quwa. 

  11. ( al-Ramyy wa-al-Musabaqat al-Murakkabah ) 130 
  12. Fawzi, Yahya. Usturat al-Kung Fu 130 
  13. Ghawsh, Qays. al-Yuga (jamal,rashaqah,sihah,shabab, a`sab,ghudad,wa`yy) 100 
  14. Hasanain, Muhammad. Kull shay´ `an : Ta`lim al-Sibahah 70

  15. Kull shay´ `an : Bina´ wa-Kamal al-Ajsam 80
   Horotz, Y.A. Mabadi´ al-Shataranj 98 
  16. Ibrahim, Monir. Kuratt al-Yadd lil-jami` 129 
  17. Kung Fu al-Siniyah. Mulakamat al-Qird 45

  18. Mulakamat al-Sakran 45
   Wshu Kung Fu al-Siniyah 60
   Tamrinat bi- 18 uslubann 45
   Maharat al-Saytarrah al-mubassatah 45 
  1. Mahmud, `Isam. A. Khitat wa-Asasiyat al-Shataranj al-hadith . (374 S.) [1995] 130 
   1. Mufti, Ibrahim. Kayfa tusbih la`ib kurat qaddam 75 
   2. Mukhtassin. Kashf al-Al´ab al-Sihriyah wa-hiyall al-dajjalin 85 
   3. Nasif, Mahmud. Usus tadrib kuratt al-Ma´ 79 
   4. Ratib, Usamah. al-Tarbiyah al-harakiyah lil-tifl 150 
   5. Sa`id, Usamah. Funun al-Kung Fu ............................................. ; 

   6. ( al-hujumiyah,al-difa`iyah al-musawwarah ) 65 
   7. Stoodard, Edward. Kashf al`ab al-khiffah wa-al-sihr bi-waqi`aha al-`ilmi 100 
  U. Naturvetenskap


  1. `Abd al-Fattah, Jalal. al-Kawn .. dhalika al-Majhul ................. (211S.) [1994 ] 100 
   1. al-`A´idi, Hamadah.A. Min al-zarrah ila al-majarrah.(nazrah fi al-kawn wa- al-insan 

   2. wa-al-hayah/dirasat falakiyah min wahyy al-qur´an al-karim) 250 
   3. al-`Arfi, Khalid. al-Atbaq al-Ta´irah ... (Tarikh .. waqa´i` .. ahdath ) 120 
   4. al-A´waj, Tal`at. al-Talawwth al-Ma´i 60 
   5. Arna´uwt, Muhammad. al-Insan wa-Talawwth al-Bi´ah 140 
  2. Asimov, Isaac. al--Shumus al-mutafajirah .. Asrar al-Supernuva . (223 S.) 

  3. (the exploding Suns . the secrets of the supernovas . [1994] 85 
  4. Badran, Ibrahim. Mawsu`at al-`Ulama´ wa-al-Mukhtari`in .............. (385 S.) 200 
   1. Fathi, Muhammad. al-Ma`adin wa-al-Sukhur 75 
   2. Gore, Albert. al-Ard fi al-Mizan. al-Ikulujya wa-rawh al-Insan 120 
   3. Gribbin, John. Thuqb al-Uzun 75 
  5. Matthews, W. H. Ma Hiya al-Julujya ? {Geology made simple}(394S.) [1995] 140 
   1. Sha`ban, Sa`d. al-Hayah fi Safinat Fada´ . Med färg bilder . (239 S.) [1995] 120

   2. Nafidhah `ala al-Fada´ 200 
  V. Medicin
  1. `Abd Allah, `Abd al-R. al-Amrad al Jildiyah. 45 
  2. `Abd Allah, Nasr. al-saratan wa al-Ghidah. 79 
  3. `Amir, Mahmmud. al-Burustata. 45 
  4. `Armush. Hani. al-Amrad al-Sha´i`ah wa al-Tadawi bi al-A`shab .. (559 S.) 190 
  5. `Ubyd, Antwan. Qissat hayat al-Hamil wa Janinaha ................. (416 S.) 220 
  6. al-`Alluji, Sabbah. al-Amrad al-Mushtaraka bayna al-Insan & al-Hayawan. 99 
   1. al-`Isawi, `Abd al-R. Mushkilat al-Tufulat wa-al-Murahaqat. 220 
   2. al-Bar, Muhammad. A. Khalq al-Insan bayna al-Tibb wa-al-Qur´an .. (589 S.) 385 
  7. al-Baz, Muhammad. al-Fashal al-Kalawi wa-Zar` al-a`da´ ... .. (340 S.) ;

  8. ( al-Asbab wa-al-a`rad wa-turuq al-tashkis wa-al-`ilaj ) 180 
   1. al-Byh, Wafa´. Mawsu`at Tibb al-Sawtiyyat al-`Alamiyah ; 

   2. (Atlas Aswat al-Lughah al-`Arabiyah) . (1827 S.) [1994] 1000 
   3. al-Dari`, Fawziyah. Burud al-Nisa´ 120 
   4. al-Fanjari, Ahmmad. al-Khitan.fi al-tibb wa-al-din wa-al-qanun 40 
  9. al-Ghuri, A. al-Shifa´ bi-al-Tanwim al-Maghnatisi wa-al-taqah ;

  10. al-rawhiyah ........................................... (456 S.) 169 
   1. al-Hajj, M. Tiflakk Sa` adatuk ................................. (582 S.) 155 
  11. al-Hassan, `Ali. Atfaluna .. Amraduhum wa-`ilajuha ...... (360 S.) 180 
  12. al-Husayni, Ayman. Humum al-Banat 60

  13. al-Da`f al-Jinsi. da´ .. la-hu dawa´un !! 70
   Sirry wa-`ajil.lil-rijal faqqat !! 60
   Asrar al-mar´ah . hayatuha al-khasah al-sihiyah, al-nafsiyah 60
   al-A`shab wa-al-Jins 60
   Dalil al-`a´ilah fi al-haml wa-al-wiladah (wiladah bi-la alam) 65
   Mata`ib al-Thadyy 45
   (50) `Ushban shafiyan li- (50) Maradan sha´i` an 70
   al-Wasafat al-sha`biyah ..( akthar min 150 wasfah `ilajiyah ;
   yuqadimuha la-kk al-mujaribun ) 55
   100 Nasihah li-jamal sha`rik 45
   100 Nasihah li-jamal bashratik 50
   50 Nasihah li-jamal `Aynayk 45
   Jamaluk bidum mikyaj 76 al-`Ashab wa-al-Nisa´ .................................... [ 1995 ] 75
   Ah min alamm al-zahr .................................... [ 1995 ] 75 Madha ta`rifin `an al-Rijal ................................. [ 1994 ] 75
   Nisa´iyyat .. ( nasa´ih tibiyah wa-wasafat tabi`iyah lil-sihah ;
   wa-al-jamal wa-al-hayawiyah ) ........................... [ 1995 ] 80 Rida`ah bila mata`ib ......................................... [ 1995 ] 60
   Bashrah bila hubub wa-sha`r bila mata`ib .......... [ 1995 ] 69 
  14. al-Husayni, Hassam. Tifluk .. wa-mashakil `izamuh ........................ [ 1995 ] 70 
   1. al-Intaki, Dawwd. Tadhkarat Dawwd ...... Stor format... (228 S.) 400 
  15. al-Jam`iyah al-Tibiyah. Dalil al-Usrah al-Sihhy . tariqah bayaniyah mubtakarah ;

  16. li-fihm wa-mu`alajat al-Amrad :
   (1) - al-Atfal .. ( Barnen ) 160
   (2) - al-Nisa´ .. ( Kvinnorna ) 160
   (3) - al-Rijal .. ( Män ) 160 
  17. al-Majdubb, Ahmmad. Ightisab al-Inath .. ( Kvinnovåldtäkt ) 129 
  18. al-Shirif, A. al-Qalb wa-amraduh ........................ ( 589 S. ) 39 
   1. al-Tabba`, A. `Ish rashiqan tu`ammir tawilan ......... ( 208 S. ) .. [ 1994 ] 89 
  19. al-Tarkamani.al-Malik. al-Mu`tamad fi al-Adwiyah al-Mufradah. 190 
   1. Amin, Husin. Hasawat al-Kila .. ( wiqayah..wa-`ilaj..wa-tarikh.) 50 
  20. Arna´wt,Muhammad. al-A`shab wa al-Nabatat. 119

  21. al-Insan wa al-Talawwth al-Bi´ah. 140 
  22. Bata, M. Adib. al-Wajiz fi `ilm al-amrad al-Jildiyah wa-al-zuhariyah ma`a ;

  23. Atlas Mullwwan li-ba`d al-amrad al-sha´i`ah ...... [ 1995 ] 130 
  24. Dickson, Murray. Murshid al-`Inayah bi-al-Asnan ......... ( 198 S. ) .. [ 1995 ] 129 
  25. Fadil, Muhammad. al-Amrad al-`Asabiyah. madha ta`rif `anha ? 39 
   1. Fahmi, Muhammad. al-Suluk al-Ijtima`i lil-mu`awaqin 98 
  26. Faizah,Hammudah,M. al-Nabatat wa al-`Ashab al-tibbiyah .Kayfa tastakhdimuha.? 45 
  27. Fathi, Muhammad. Tifl bi-al-Tiknulujya 64 
  28. Freud, Sigmund. al-Hayat al-Jinsiyah 110 
   1. Frossard, Philippe. al-Handasah al-Wirathiyah wa-amrad al-insan (334 S.) ; 

   2. (al-Wirathah al-hadithah wa-mustaqbal al-bashariyah)[1994] 130 
  29. Hammad, Muhammad. al-Mu`awwaqun 65 
  30. Husni, Hassan. Rihla ma`a al-Sijarah. 45 
  31. Ibn Sina. al-Qanun fi al-Tibb li-Ibn Sina 190 
  32. Jabr, Wadi`. al-Tibb al-Sha`bi al-Lubnani. 79 
   1. Kamal, `Ali. Halat al-Sara` .................................. (510 S.) .....; 

   2. ( Asbabuha wa-`ilajuha wa-al-ta`aush ma`aha ) .. [ 1994 ] 220 
   3. Kamil, Magdi. Awham al-Jins 98 
  33. Kawayfi, `Imad. al-Mukhadarat. 69 
   1. Khudakof, N.M. Kayf takunan zawjin sa`idain 

   2. ( Nasa´ih mufidah li-kul zawjin wa-`arusin ) 100 
  34. Mar`ashi, M. U. al-Amrad al-Nisa´iyah al-Musawwarah

  35. ( Gynaecology Illustrated ) ............ { 457 S. } . [ 1996 ] 199 
  36. Mharram, Mustafa. al-Tadkhin ..... ( Atharuh fi al-jism wa-al-`aql .. wa-

  37. tariqat ibtaluh ) 49 
  38. Misah. `Abd al-Hadi. Hiwar Ma`a marid al-Idz. 65 
  39. Misbah, `Abd al-Hadi. Asrar al-Mana`ah ... ;

  40. ( Min al-infilwanza ila al-saratan wa-al-Idz ) ..... [ 1996 ] 98 
  41. Mosa, Jamal al-Din. al-Insan wa al-tadkhin. 60 
  42. Muhammad, Muslih. al-Ikhtiar al-Jinsi wa al-Khuluqi lil Zawaj . 65 
  43. Muwaqqi`, Marawan. Asasiyyat `Il al-Atbaq al-Sinni .......... ( 583 S. ) .. [ 1996 ] 250 
  44. Nafi`,Ibrahim. fi Bytina Mudmin 99

  45. Kartihat al-Idman. 120 
  46. Nasr, Fathi. Sayyid. al-Wakhz bi-al-Ibbar al-Siniyah. 89 
  47. Pernoud, Laurence. Antazir Mawludan 95 
  48. Persson, Jack. Walad Am Bint 65 
  49. Qayuh, Matinus. al-`Uqm `inda al-Rajul. 80 
   1. Raienharz, D. al-Dawaly .... ( fihm wa-mu`alajah ) 120 
  50. Rashad, Muhammad. al-Da`f al-jinsi `inda al-Rajul. 69 
  51. Rif`at .Muhmmad. Tabibak al-khas fi baytek . ( 2 bd ) 350 

  52. Qamus al-amradh wa `ilajaha ............ ( 729 S. ) 250 
   1. Rorfifk, David. Tanasukh al-Ajsad.qissat istinsakh ka´in hayy 130 
  53. Ruwyhah, Amin. al-Tadawi bi al-A`shab. 250

  54. al-Nabatiun wa manhajhum fi al-Taghdhiyah 180
   Akhta´ al-Tamadun fi al-Taghdhyah 180
   al-Tadawi bi-al-iha´ al-Rawhi. 160
   al-Tibb al-Sha`bi. 160
   al-Taghdhyah wa al-Mashrubat al-Rawhiyah. 150
   al-Hubb wa al-zawaj . 149 
  55. Salah al-Din.M. al-Sukkar. 45 
  56. Sami, Mahmud al-Fashal al-Kalawi .. al-Wiqayah wa al-`ilaj . 45 
   1. Shalaq, `Ali. al-Tibb `inda al-`Arab. 120 
  57. Shams al-Din, A. al-Tadawi bi-al-A`shab wa al-Nabatat qadiman wa-hadithan. 190 
  58. Shamsi, Hassan. Basha. al-Qahwa wa al-Shay ... .( Fawa´iduha wa adrariha). 69 
  59. Sharaf, Isma`il. Ta´hyyil al-Mu`awwaqin 79 
   1. Shnabell, Z. al-`Atifah wa-al-jins bayn al-rajul wa-al-mar´ah 200 
   2. Spock, Benjamin. Hadith ila al-umahat / mashakil al-aba´ fi tarbiyat al-abna´ 300

   3. mashakil al-aba´ fi tarbiyat al-abna´. 85
    Mawsu`at al-`inayat bi-al-Tifl ........................ ( 647 S. ) 300 
  60. Suwed, `Abd Allah. Lughat al-Isharat al-`Arabiyah 100 
  61. Yusri, Sarah. Rihlah dakhil jism al-Insan ................................. [ 1996 ] 79 
   1. Zain al-Din, M. al-Ghidha´ wa-al-Jins 55 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Barn & Ungdoms Böcker
  1. `Alam al-atfal fi siwar : al-Hayawanat .. ( Djur ) . [Peck bok med stora färg bilder] 45

  2. al-Lu`ab ......... ( Leksaker ) 45
   Ma`a al-Tifl ... ( Med barnet ) 45 
  3. `Alam al-Hayawan : al-`Adat , al-takathur , al-lawn , al-taghziyah , al-sulalah ;

  4. ( Djurens värld ) al-bi´ah , al-mansha´ , al-mawtin , al-`inayah
   al-Khayl ...................................................... ( Hästerna ) 55
   al-Kilab ....................................................... ( Hunderna ) 55
   al-Qittat ...................................................... ( Katterna ) 55
   al-Tuyur ....................................................... ( Fåglarna ) 55
   al-`Asafir 55
   al-Farashat ................................................... ( Fjärilarna ) 55
   al-Arnabiyyat ............................................... ( Kaninerna ) 55
   Akilat al-Luhum ........................................... ( Rovdjur ) 55
   Akilat al-a`shab 55
   al-Ma´iyah wa-al-Barma´iyah (Groddjur och icke groddjur) 55
   al-Asmak ....................................................... ( Fiskarna ) 55
   al-Hayawanat al-Bahriyah .............................. (Groddjur ) 55 
  5. `Alam al-Mustaqbal : Mudun al-mustaqbal .. al-ma`ish fi al-qarn 21 119

  6. al-Safar ila al-Nujum .. wasa´il al-safar wa-al-tiknulujya 119
   al-Sayarat al-fa´iqat al-sur`ah .. wa-kayfa ta`mall ? 119 
   al-Insan al-Aali . (al-`ulum wa-al-Tibb wa-matla` al-qarn 21) 119 
  7. `Alam al-nashi´ `an : Safar al-Fada´ ... ( Iktishaf al-Fada´ ) 119

  8. al-Nujum wa-al-Kawakib . (Iktishaf asrar al-sama´ fi al-layl) 119
   al-Qitarat al-fa´iqat al-sur`ah 119
   al-Ta´irat al-Naffathah . (ta`allam al-tayaran/ bayanat,siwar) 119 
   1. `Alam Disney al-`Ajib : Fa´r al-Rif wa-Fa´r al-Madinah 49

   2. Kallub wa-Tha`lub 49
    al-Mathanah al-Sihriyah 49
    Miky fi bilad al-Aqzam 49
    Miky wa-tartur al-sahir 48
    Bundq wa-al-Tahhan 49 
   3. `Alam Disny : Sindirilla .................. ( Stora böcker med färg bilder ) 69 Biter Pan 69

   4. Binukyu 69
    Bambi 69 Rubin Hud 69
    Alis fi Bilad al-`Aja´ib 69
    al-Amirah wa-al-Aqzam al-Sab`ah 69
    Dambu .. al-Fil al-Ta´ir 69
    al-Adghal 69
    Qittat dhawat 69
    al-Jamilah wa-al-Wahsh 50 
  9. `Ulama´ al-`Arab : Ibn al-Nafis : Muktashif al-Dawrah al-damawiyah al-sughra 40

  10. Ibn al-Haytham : `Alim al-Basariyyat 40
   al-Bayruni : `Alim al-Jughrafya wa-al-Falak 40
   Jabir Bim Hayyan : Abu al-Kimya´ 40
   Ibn al-Bitar : `Alim al-Nabat 40
   Ibn Batutah : Rahhalat al-Islam 40
   Ibn Sina : Abu al-Tibb 40
   al-Farabi : Abu al-Falsafah al-Islamiyah 40
   al-Khawarizmi : Abu al-Riyadiyat 40
   al-Idrisi : Abu al-Jughrafya 40
   al-Dimiri : `Alim al-Hayawan 40
   Ibn Rushd : Akhir al-Falasifah 40
   Ibn Majid : Asad al-Bihar 40
   al-Qizwini : `Alim al-Jilujya 40
   Ibn Yunis : `Alim al-Arsad 40
   al-Khazin : `Alim al-Tabi`ah 40
   al-Jahiz : `Alim al-Hayawan 40
   Ibn Khaldun : Abu `ilm al-ijtima` 40
   al-Zahrawi : Abu al-Jirahah 40
   al-Intaki : Abu al-Saydalah 40
   Ibn al-`Awwam : `Alim al-Zira`ah 40
   al-Tusi : Abu Hisab al-Muthalathat 40
   al-Kashi : Muktashif al-Kasr al-`shri 40
   al-Wazzan : Ra´id al-Mawsu`at al-Afriqiyah 40
   Ibn al-Razzaz : Abu al-Hiyyal al-Mikanikiyah 40
   Taqayy al-Din : Abu al-Tiknulujya 40 
  11. `Uzama´ `ashu biamall: Taha Husayn : Musafir zaduhu al-Amall ... [1995 ] 50

  12. Lwis Brell : al-Abb al-rawhi lil-makfufin ... [1995 ] 50
   al-Jahiz : al-`Abqariyah al-sakhirah ... [1994 ] 50
   Abu al-`Ala´ al-Ma`arri : al-Sha`ir al-Falyasuf 40
   Mahmud Abu al-Wafa : Sha`ir al-Hubb wa-al-Alamm 40
   Franklin Ruzfilt : ila al-Qimah `ala kursi mutaharrik 40
   Tomas Adisun: Mu`jizat al-`ilm 40 
  13. Afaq al-Ma`rifah : Serien innehåller 11 vol. Illustrerad .. (Paket pris : 550 :- ) :

  14. 1- Ghazu al-Fada´ 75
   2- Wasa´il al-naql al-barriyah 75
   3- Khutut al-Milahah 75
   4- Tarikh bilad al-Ighriq 75
   5- al-Hadarah wa-al-Fann al-Islami 75
   6- Misr fi `ahd al-Fara`inah 75
   7- Turath al-Hadarah al-Ighriqiyah 75
   8- al-Sin fi `ad al-Qaysariyah 75
   9- al-Falahun al-Awa´il 75
   10- Tarikh al-Buyut wa-al-Manazil 75
   11- al-Nift wa-al-Fahm al-Hajari 75 
  15. Ahadith Nabawiah : Illustrerad text .Texten är vokalliserad och stort .Från 5 år :

  16. 1- al-Kitab al-Awal 35
   2- al-Kitab al-thani 35
   3- al-Kitab al-thalith 35 
  17. al-`Ilm fi al-sighar : al-Alwan .. ( Färgerna ) .. [ Peck bok med stora färg bilder ] 45

  18. al-Ashkal .. ( Formerna ) 45
   Kabir wa-Saghyir .. ( Stor och liten ) 45
   Ma`rifat al-Waqt .. ( Att veta tiden ) 45
   al-Arqam wa-al-`dad .. ( Siffrorna och Räkningen ) 45 
  19. al-Bara`im : al-Shibl al-Mukhatat 59

  20. Hafl lil-`Asafir 59
   al-Fil al-La-dhi yansa Kathiran 59
   Qittah tabhath `an ism 59 
  21. al-Bara`im Taqra´ : Del (1) ABC Bok 59

  22. Del (2) ABC Bok 59 
  23. al-Dik, Jack: Dalil al-Talib fi qawa`id al-Imla´.Årskurs 2 ... del (1) 100

  24. Dalil al-Talib fi qawa`id al-Imla´.Årskurs 3 ... del (2) 100
   Dalil al-Talib fi qawa`id al-Imla´.Årskurs 4 ... del (3) 100
   Dalil al-Talib fi qawa`id al-Imla´.Årskurs 5 ... del (4) 100
   Dalil al-Talib fi qawa`id al-Imla´.Årskurs 6 & 7 del (5) 100 
   1. al-Ghadir al-Dhahabi : Sagor för barn 5 - 7 år. ( Paket pris för 8 Sagor ) 160

   2. Mughamarat Tom & Jiarri 25
    Mughamarat al-Qitt dhu al-Hidha´ al-Ahmar 25
    Mughamarat `Uqllat al-Asbu` 25
    Mughamarat al-`Anzat al-thalathah 25
    Mughamarat al-Bttah al-dhakiyah 25
    Mughamarat Miky Mous 25
    Mughamarat Layla wa-al-Dhi´b 25
    Mughamarat Kalimiru 25
    Mughamarat al-Wizzah al-dhahabiyah 25
    Mughamarat `Ala´ al-Din wa-al-Misbah al-Sihri 25
    Mughamarat al-Shatir Hassan 25
    Mughamarat al-Sayyad al-Kasul 25
    Mughamarat Sambu Fata al-Adghal 25
    Mughamarat Arnub al-Dhaki 25
    Mughamarat Bubi al-Saghir 25
    Hidha´ Abu Qasim al-Tanburi 25 
   3. al-Ghadir al-Fiddiyah : Sagor för barn 5 - 7 år. ( Paket pris för 8 Sagor ) 120

   4. Mughamarat Sindibad 20
    Mughamarat Tam Tam 20
    Mughamarat Miky 20
    Mughamarat Lu Lu 20
    Mughamarat Bunduq 20
    Mughamarat Naqqar al-Khashab 20
    Mughamarat al-Nahlah Zina 20
    Mughamarat Battut 20
    Mughamarat al-Nimr al-Wardi 20
    Mughamarat `Abqarinu 20
    Mughamarat Labibah 20
    Mughamarat Tuwiti 20
    Mughamarat Bubay 20
    Mughamarat al-Battat al-Sighar 20
    Mughamarat `Ali Baba 20
    Mughamarat Musty 20 
  25. al-Ghuri, Ibrahim. al-Majmu`ah al-Jughrafiyah ..... (8 böcker + Karta ) 200

  26. al-Majmu`ah al-Kawniyah ...... (8 böcker + stor bild) 200
   Majmu`at al-Bihar wa-al-Muhitat . (8 böcker+stor bild) 200 
  27. al-Hawas . (Sinnen) : al-Shamm 3 delar ( del 1 & 2 & 3 ) .. delens pris : 49

  28. al-Tadhawuk 3 delar ( del 1 & 2 & 3 ) .. [ 1996 ] 49
   al-Basar 3 delar ( del 1 & 2 & 3 ) 49
   al-Lams 3 delar ( del 1 & 2 & 3 ) 49
   al-Sam` 3 delar ( del 1 & 2 & 3 ) 49
   al-Hasah al-sadsah ( del 1 & 2 & 3 ) 49 
   1. al-Khulafa´al-Rashidin: al-Siddiq Abu Bakr ...................................... 2 deler 59

   2. al-Faruq `Umar ...................................... 2 deler 59
    Dhu al-nawrayn `Uthman Ibn `Affan ................ 2 deler 59
    Amir al-Mu´minin `Ali Ibn Abi Talib ................ 2 deler 59
    al-Khalifah `Umar Ibn `Abd al-`Aziz ................ 2 deler 59 
   3. al-Khulafa´al-Rashidin: I fem delar 100 
  29. al-Kilani, Kamil. `Ali Baba .. qisas min alf Laylah [ Serien : maktabat al-atfal ] 25

  30. `Ala´ al-Din 25
   Khasru Shah 25
   Tajir Baghdad 29
   Madinat al-Nihas 29
   al-Sindibad al-Bahari 20
   Abu Sir wa-abu Qir 29
   Baba `Abd Allah wa-al-Darwish 20
   `Abd Allahal-barri wa-`Abd Allah al-Bahari 20
   Hidha´ al-Tanburi ............................. ( Qisas fukahiyah ) 20
   Guliver fi bilad al-`amaliqah ............... ( Ashhar al-qisas ) 29
   Guliver al-rihlah al-rabi`ah fi jazirat al-jiyad al-natiqah 45
   Ibn Jubayr ........................................ ( Qisas `Arabiyah ) 45
   al-`Asifah ...................................... ( Qisas Shakespeare ) 20
   Zahrat al-Birsim ................................... ( Qisas `ilmiyah ) 20
   Mukhatarat umm Mazin ........................ ( Qisas `ilmiyah ) 20
   al-Malik Midas ................................... ( Asatir al-`alam ) 20
   Shabakit al-Mawt .................................. ( Qisas hindiyah ) 20
   al-Amirah al-qasiyah .............................. (Qisas hindiyah ) 20
   Khatam al-dhikra ................................... (Qisas hindiyah ) 20
   Sira` al-akhawayn ................................. (Qisas hindiyah ) 20
   Fi ghabat al-Shayatin ............................ (Qisas hindiyah ) 20 
  31. al-Maktabah al-khadra: Barnens gröna bibliotek : Stora böcker med färgbilder :

  32. Sindrilla ............................. ( Askungen ) 45
   al-Sultan al-mashur .............. ( Den förtrollade sultanen ) 45
   al-Qadahah al-`ajibah .......... ( Den märkvärdiga tändaren ) 45
   al-Baja`at al-mutawahishat .. ( De vilda svanarna ) 45
   al-Amirah al-hasna´ ............. ( Snövit och dvärgarna ) 45
   al-Rafiq al-majhul ................ ( Den ökända vännen ) 45
   al-Amirah wa-al-thu`ban ..... ( Prinsessan och ormen ) 45 
   al-Malik al-`adil .................. ( Kung Adel ) 45
   al-Bulbul ............................ ( Näktergalen ) 45
   al-Anf al-`ajib ..................... ( Den märkvärdinäsan ) 45
   `Uqlat al-Asbu` .................. ( Tummeliten ) 45
   al-Bint wa-al-Asad .............. ( Flickan och leejonet ) 45
   al-Mughamir al-jari´ ............ ( Den modiga ävyntyraren ) 45
   Qasir al-dhayl ...................... ( Den kortsvansige ) 45
   al-Laymun al-`ajib ............... ( Den underliga citronen ) 45
   Fi jazirat al-Nur ................... ( Ljusets ö ) 45 
   al-Fa´rah al-Bayda´ .............. ( Den vita råttan ) 45
   al-Ra`i al-shja` ..................... ( Den modiga herden ) 45
   al-Kurah al-Dhahabiyah ....... ( Den gyllene bolen ) 45
   al-Sayyad al-mahir ............... ( Den stolte jägaren ) 45
   al-Husan al-tayyar ................ ( Den flygande hästen ) 45
   Dananir Liblibah ................... ( Liblibahs slanter ) 45
   Amirat alqasr al-dhahabi ....... ( Prinsessen i gyllene slottet ) 45
   Nahr al-dhahab ..................... ( Guldfloden ) 45
   Khatim al-Sultan ................... ( Kungens ring ) 45 
  33. al-Masrah al-Shi`ri : al-Wafa´ bi-al-wa`d 45

  34. al-Jaza´al-`Adil 45
   Hazimat Abrahah 45
   Juha wa-al-Bakhil 45
   al-Darwish wa-al-Tamma` 45 
  35. al-Sa`dawi, Hamzah. Rahalat `Asfur wa-`Asfurah fi kul bilad al-Dunya :

  36. al-Qahirah 47 Makkah al-Mukaramah & al-Madinah al-Munawarah 47
   Karbila´ wa-samirra´ 47
   Dimishq 47
   Masqat 47
   San`a´ wa-Sadd Ma´rib 47
   Tunis 47 Murakish wa-Fas 47
   al-Jaza´ir 47 
  37. al-Sharuni, Ya`qub. al-Alif Ba´ Aswat wa-Suwar (ABC bildbok med färgbilder) 55 
  38. al-Sharuni, Yusuf. Hikayat lil-awlad wa-al-banat [berättelser för böjker &flickor]:

  39. al-Asad wa-al-Himar ...... (Ljonet och Åsnan) 49
   Shaqawat al-Qurud 49
   al-Filah `Azizah tatadhakkar (Elefanten Azizah komma ihåg) 49
   al-Arnab wa-al-Dhi´b ........ (Kaninen och vargen) 49 
   al-Sayyarah al-zarqa´ ........ (Den blåa bilen) 49
   al-Tabaqq wa-al-Fatirah ..... (Tallriken och Pannkakan) 49 
  40. al-Tifl & al-`Alam : al-`Ahd al-Qadim ( med färg bilder ) Gamla testamentet :

  41. Istir : al-Malikah al-shuja`ah 49
   Yashu` : al-Qa´id al-shuja` 49
   Jad`un : Jundi Allah 49
   Nahmiya : Bani al-Sur 49
   Hanna : al-Umm al-lati sallat 49 
   Rifqah : Umm al-Taw´am 49 
   Yunan : al-Mubashir al-Harib 49 
   Ra`uth : Ftat al-Hasad 49
   al-`Ahd al-Jadid ( med färg bilder ).. Nya testamentet :
   Yuhanna : al-Mi`midan 49
   Butrus : al-Sayyad 49
   Martha wa-Mariam : Asdiqa´ Yasu` 49
   Sam`an Butrus : al Tilmiz 49
   Maryam al-`Azra´ : Umm Yasu` 49
   Butrus : al-Rasul 49
   Yasu´ wa-Mamlakatuk ......... ( Tarjamat : Juzif Sabir ) 76
   Atfal al-Kitab al-Muqaddas ..... ( Tarjamat : Juzif Sabir ) 76 
  42. alsilsilah al-dhahabiyah: text av Halah Jamal .Ill av Jamal Qutb. stort format ( höjd 34 cm ) : 

  43. al-Nasir Salah al-Din ... ...... ( Segraren Salah al-Din ) 65
   al-Khatam al-dhzahabi ........( Den gyllene ringen )65
   Kursi al-`arsh ................. . ( Tronstolen ) 65
   al-Yaqutah al-mashurah .... ( Den förtrollade robinen ) 65
   al-Imbaraturah al-shuja`ah ... ( Den modiga kejsarinnan ) 65
  44. Ana Aqra´ : Hani wa-Busbus ......... ( Kattens stövlar ) 45

  45. al-Qizman al-Kariman ... (The Elvves and the Shoemaker) 45 
   Asirat al-Burj .............. ( Rapunzel ) 45
   Abu al-Husayn ............. ( The Little Red Hen ) 45
   Rabab fi al-Ghabah ......... ( Den röd Layla och räven ) 45
   `Azif al-Mizmar ............. ( Melodiprinsen ) 45
   Rubinun Kruz ............... ( Rubinun Kruz ) 45 
  46. Ard al-Khair : al-Mamlakah al-`Arabiyah al-Su`udiyah .. Illustrerad ;

  47. med förklaring till heliga platser i riket . 35 
   1. Arnub al-`Ajib : Arnub qahir al-Whush . Serien : Den märkvärdiga Arnub : 25

   2. Mazra`att al-Nuqud 25
    Arnub yatahadda Ta`lub 25
    Arnub yahtal `ala Ta`lub 25 
   3. Asdiqa´ : `Id Milad Mama 45

   4. [ Mina vänner ] Umniyat al-Blbul 45
    al-Ghabah al-Sa`idah 45
    Thawrat al-`Isfur 45
    Hikayat al-Dubb al-Abyad 45
    Fasadah al-Saghir 45
    Umniyat `Isam 45
    Imtihan Tajrubbah 45
    Ziyarat Safa´ 45
    Hikayat walad Nabil 45 
   5. Ayyam al-`Arab : Yawm al-Quds 45

   6. Yawm al-Miltan 45
    Yawm al-Andalus 45
    Yawm Babilyun 45
    Yawm Zi Qar 45
    Yawm al-Busus ................... ( 2 Deler ) 80
    Yawm Dahis wa-al-Ghabra´ 45
    Yawm Badr 45
    Yawm Uhud 45
    Yawm Fath Makkah 45
    Yawm Hunayn 45
    Ayyam al-`Iraq 45
    Yawm al-Qadisiyah 45
    Yawm al-Yarmuk 45 
  48. Badawi, `Abd al-S : Serien : .... `Aja´ib al-makhluqat fi kitab Allah : 

  49. al-Baqarah al-`ajibah 45
   al-Tabut al-Ta´ir 45
   Naqat Allah 45
   `Asa Musa 45
   al-`Ijl al-Dhahab 45 
  50. Bar`im al-Iman : Nisa´ mu´minat : .......... ( Paket pris för 8 böcker ) 120

  51. al-Samira´. (al-Da``s, Ahmmad.) 20
   Um Anas 20
   al-Rumaysa´ 20
   Um Zafr 20
   Safanah Bint Hatim 20
   Barakkah al-Habashiyah 20
   Zunayra al-Rumiyah 20
   Um Kulthum 20
   Min al-Sahabiyyat : ........ ( Paket pris för 8 ) 120
   Fatimah Bint Asad 20
   Safiyah Bint `Abd al-Mutilib 20
   al-Shahidah al-hayyah 20
   Salma Um al-Khayir 20
   Nisibah Bint Ka`b 20
   Awwal al-Shahidat 20
   Fatimah Bint al-Khattab 20
   Dhat al-Nitaqain 20
   Arkan al-Islam : .............. ( Paket pris för 8 böcker ) 120
   al-Arkan al-Khamsah 20
   al-Iman bi-Allah 20
   al-Iman bi-al-Mala´ikah 20
   al-Iman bi-al-Rusull wa-al-Kutub al-Samawiyah 20
   al-Iman bi-al-Yawm al-Akhir 20
   al-Adhan 20
   al-Widu` 20
   al-Salah 20
   Hadyy al-Sama´ : ........ ( Paket pris för 8 böcker ) 120
   Tariq al-Tawbah 20
   al-Sakhrah wa-al-Jabal 20
   al-Faras al-Asilah 20
   al-Shah al-Asilah 20
   al-Baqarah al-Safra´ 20
   Sahib al-Naqah 20
   Jarrat al-Fukhkhar 20
   Hamilat al-Amanah 20
   Alwiyyat al-Iman : ........ ( Paket pris för 8 böcker ) 120
   Hadiqat al-Mawt 20
   Sayyid al-Rumah 20
   al-Ta´ir al-Jamil 20
   Thimar al-Jannah 20
   al-Khatt al-Abyad 20
   Sahib al-Jinahayn 20
   al-Faris al-Malak 20
   al-Jundi al-Majul 20 
  52. Barnen & Datan : `Alam al-atfal wa-al-kumbuyutar .. (Barnens värld & Datan) ;

  53. (enkel forklaring om datan, Illustrerad.Texten är vokalliserad :
   1- Sakhrun .. Mann huwa ? ( Vem är Sakhrun ? ) 67 
   2- Sakhrun wa-mafhum al-birnamij 67
   3- Sakhrun, khutuwat al-birnamij (Sakhrun&programet steg) 67 4- Sakhrun wa-al-Tarmiz .. al-Shafrah. 67
   5- Sakhrun wa-istikhdamat al-kubuyutar 67
   6- Sakhrun wa-tarikh al-kubuyutar.Sakhrun,datans historia 67 
  54. Biyanki, Fitali. Rihlat Sayd .... ( med färg bilder ) 55 
   1. Bunduq .(Långa ben) : al-Malik Bunduq .. : Tut `Ankh Amun 59

   2. al-Musiqar Bunduq : Bithufin 59
    Bunduq .............. : al-Malik Midas 59 
  55. Dar al-Fata al-`Arabi : Qisas Grim ... Illustrerad .Texten är vokalliserad . [259 S.] 250

  56. Khurafat La Funtin.Illustrerad.Texten är vokalliserad[259 S] 250 
   1. Dar al-Ma`arif : Mughamarat Arnibad 1 45

   2. Mughamarat Arnibad 2 45 
  57. Dar al-Shuruq : Jismuk.. Kayfa Ya`mal ? (Din Kropp . hur den fungerer ? ) 62

  58. Jismuk.. Madha ta´kul wa-ayna yadhab al-ta`am 55 
   1. Dar Rabi` : Silsilat Kayfa arsim ? ( 6 bd ) 150

   2. Magic Painting. ( Coloring with water ) 30
    Magic Colours. ( Talwin shri bi-al-ma´ ) 40 
  59. Fajr al-huda, al-iman : Min Qisas al-Qur´an ........................ ( 16 deler ) 320

  60. Min Qisas al-Anbiya´ ........................ ( 16 deler ) 320
   Shabab hawla al-Rasul ........................ ( 16 deler ) 320 
   1. Ghinwah & Hadutah : `Ali `Iliwah ..... ( Serien : De kända arabiska barnvisor ) 45

   2. Baba gay imtta ? 45
    al-Dufda`ah shaylah markib 45
    al-Ghurab al-Nuhi 45
    Ya tali` al-Shajarah 45 
   3. Hadiqat al-Atfal : Sirr al-Kalb Mitshu 24

   4. Jazirat al-Fi´ran 24
    Sadiqi Mas`ud 24
    Faraj Allah qarib 24
    al-Mir´ah 24
    Fi muntasaf al-Layl 24
    `Ashat biladi 24
    al-Insan al-Aali 24
    Jaza´ al-khiyanah 24
    Hawla al-`Alam 24
    Mughamarah fi Safinat Fada´ 24
    al-Sadiqan 24
    Idhak ma`a al-Atfal 24 
   5. Hikayat al-Bara`im : al-Jaradah wa-al-Naml 59

   6. al-Hamal al-Ta´ir 59
    al-Dhi´b wa-al-Aranib al-thalathah 59
    al-Fil al-Nunu 59
    al-Umniyat al-thalath 59
    Fa´r al-Qaryah yadhhab ila al-Madinah 59
    al-Sulhufat al-Mahbubat 59
    al-Fa´r al-Ta´ir 59
    Qubba`at al-Sahir 59
    Najmu al-Sirk 59
    Hela serian är 10 st ...................... Packet pris är: ..... 500 
   7. Hikayat Dhahabiyah : al-Timsah al-Maghrur 40

   8. al-Tifahah al-Dhahabiyah 40
    al-Dhi´b al-Ahmmar wa-al-Arnab al-Ramadi 40
    al-Dubb al-Kaslan 40
    kukh al-Sayyad 40
    al-Qittat al-Sighar wa-al-Fa´r al-Makkar 40 
   9. Hikayat kul Laylah : text av Samir Sarhan.Ill av Faridah `Uwis.stort format (höjd 28 cm) : 

   10. Julnar 45 
    al-Tajir wa-al-Jinni 45
    Malik al-jazar al-Aswad 45
    al-Ahdab wa-al-Khayatah 45
    al-Tufahat al-Thalathah 45
    Abu Qufah 45
    al-Husan al-Aswad 45
    Hikayat al-Sayyad 45
  61. Hikayat Musawwarah : Illustrerad .Texten är vokalliserad . Från 4 år :

  62. al-Ikhtira` al-mudhish 29
   al-Fil Zuzu fi al-Ghabah 29
   Abu khuttaf sayyad al-samak 29
   `Ulwan fi hadiqat al-hayawan 29
   Samir wa-Samirah 29
   Samir yaruh al-madrasah 29
   al-Battah Dudu 29
   Buni yabhath `an futur 29
   Su`ad wa-`arusatuha 29
   al-Arnab Tutu wa-al-Tablah 29
   al-Tha`lab wa-al-Timsah 29
   al-Farashah al-mahbubah 29
   al-Kalb Bubi fi al-`utlah al-sayfiyah 29
   al-Qird Maymun amam al-mahkamah 29
   Sawsan fi al-ajazah 29
   al-Qitt Simsim yabhath `an sadiq 29 
   1. Hikayat sha`biyah : Hikayat sha`biyah min al-`Iraq 59

   2. Hikayat sha`biyah min Filistin 59 
  63. Ibrahim, Sonallah. Rihlat al-Sindibad al-thaminah wa-qisas ukhra 65 
  64. Intabih li-dunya al-`ilm: 1- al-Asmak al-Nahriah .... ( Serien är Illustrerad ) 45

  65. 2- Shawati´una 45
   3- Muraqabat hayat al-nabatat 45
   4- Hayawanat shati´ al-bahr 45 
  66. Intabih li-dunya al-`ilm: 1- al-Asmak al-nahriyah 45

  67. 2- Hayawanat shati´ al-Bahr 45
   3- Muraqabat hayat al-Nabatat 45
   4- Shawati´una 45 
  68. Kalilah wa-Dimnah : Texten är vokalliserad av Wasfi al-Wasfi.Ill av Mahmud al-Tuhami: 

  69. Qalbi fi al-Shjarah . 49
   Wa-Kasarat al-Jarah 49
   Mughamarat Zayrak 49
   Khi`at Dimnah 49
   al-Shajarah tashhadd li 59
   Hilat al-Ghurab 49
   Jirzan Budur 49
   `Ayn al-Qamar 49
   Kulni Ya Mawlay 49
   Akalat al-Hadid 49
  70. Kayfa Ta`mall : al-Ghawasat 140

  71. al-Makuk al-Fada´i 140
   al-Kamira 140
   al-Qatirah 30
   al-Kamia 30 
  72. Kul Shay´ `An : Mawsu`at al-`Alam bayna Yadayk .. ( 10 delar ) .. om :

  73. 1- Iktishaf al-ard wa-al-kun (upptäckten av jorden ,universum)
   2- al-Iktishafat al-`Ilmiyah .. ( Vetenskaps upptäckten )
   3- al-Tarikh ...................... ( Historian )
   4- al-Taqaddum al-`Ilmi ..... ( Teknologiens framgång )
   5- al-Ikhtira`at..................... ( Uppfinningar )
   6- al-Mihann .................... ( Yrke )
   7- al-Ard .... ..................... ( Jorden )
   8- al-Tabi`ah ....................... ( Naturen )
   9- al-Hayah ........................ ( Livet )
   10- al-Siyahah ................. ( Turismen ) ...... [1995] 2000 
  74. Kutub al-Farashah : Illustrerad, texten är vokalliserad, Hård omslag :

  75. Wadi al-Rafidayn ............................................ [1996] 100
   al-Haram al-Akbbar & Abu al-Hawl .................. [1996] 100
   al-Finiqiyyun ..................................................... [1996] 100
   al-Mantiqatan al-Qutbiyatan ............................. [1996] 100
   Khutuwati al-ula : al-Fusul ............................... [1996] 100
   `Urs al-Farashat ................................................. [1995] 85
   al-Ibn al-Tayyib wa-akhawah al-Jahudan ............ [1995] 85
   Faris al-Sahab ( Molnets riddaren ) ..................... [1995] 85
   al-Hawa´ ..................... ( Luften ) 75
   al-Tuyur ........................ ( Fåglerna ) 75
   al-Asmak ....................... ( Fiskarna ) 75
   al-Nil ............................. ( Nilen ) 75
   al-Hadid & al-Fuladh ... ( Järnet & Stålet )
  76. Kutub al-Shams : Ana `Indi ( Mals, M.Bassam. ) 49

  77. al-`Asafir tughanni ( Mals, M.Bassam. ) 49
   Khubz al-Sighar ( Abu Rayyah, Yusuf. ) 49
   Asad al-Sirk ( Abu Rayyah, Yusuf. ) 49
   al-Tuyur al-Bayda´ ( al-Ghazuli, Usamah. ) 49 
   1. Layali al-Atfal : 25 olika Sagor med Färgbilder i en bok . 200 
   2. M. al-tifl al-saghyir : Miky wa-Asdiqa´uh 43

   3. Miky Mous wa-Sayf al-`aja´ib 43
    Mishmish wa-Asdiqa´uh 43
    Kallub wa-Tha´lub al-Sadiqan 43 
   4. M. hawla al-`Alam : Illustrerad, texten är vokalliserad ......................... [ 1996 ] ; 

   5. Qarasinat al-bihar : al-Vayking wa-qarasinat bahr al-shamal 60
    Bahr al-zulumat. qisas al-rahalah wa-al-muktashifin .. ;
    mughamarat Hanu wa-al-Amir Henri 60
    Mughamarat Marku Bulu : Ashharr al-Rahalah fi al-gharb 60
    Shaytan al-`wasif wa-jazirat al-qamar
    ( Diyaz - Vasku Di Gama - Ibn Majid ) 6o 
    Fi Bahr al-Ashbah:mughamarat Kulumbus li-iktishaf amrika 60 
  78. Mahfuz, Najib. Kifah Tibah 75

  79. Kifah Ahmus 75
   Imam al-`arsh 75
   `Aja´ib al-Aqdar 60 
  80. Malamih al-`Ulum : al-Markabat al-Fada´iyah ... Stort format 129

  81. al-Nujum wa-al-Kawakib ... Stort format 129
   A`maq al-Bihar ................. Stort format 129 
  82. Mawsu`at : al-Mawsu`ah al-musawwarah lil-shabab.färg bilder [265 S.] 220

  83. al-Mawsu`ah al-`ilmiyah al-ula lil-atfal . färg bilder [93 S.] 165
   al-Mawsu`ah al-`ilmiyah lil-nashi´in ..... färg bilder [62 S.] 165
   al-Mawsu`ah al-`ilmiyah al-mubassatah.365frågor,svar[62 S] 150
   Fi sabil mawsu`ah `ilmiyah .. ( färg bilder ) ........ [600 S.] 600 
  84. Mawsu`at al-Shabab : 500 förklarade ord med texter och färg bilder :

  85. Ma Huwa ? .... ( Vad är det ? ) 189
   Ayna yujad ? ... ( Var finns det ? ) Rihlah hawla al-`Alam 189
   Qull Li-madha ? ... ( Säg varför ? ) .. Svar till värje fråga 189 
  86. Min aqasis al-tabi`ah : Illustrerad, texten är vokalliserad :

  87. Mawsim al-hasad 55
   al-Najm al-Sa`id 55
   Hikayat Nahlah 55
   Hikayat Nahlah ............. ( Hård omslag ) 75 
   Bakarat al-Khuyut 55
   Hakam al-mubarat 55
   Hiwar al-Nar 55
   Uqsusat al-Tifah 55
   Uqsusat al-Tifah ............... ( Hård omslag ) 75 al-Namlah al-munqidhah 55
   Usrat al-Baqarah 55
   Nasjat al-Harir 55 Nasjat al-Harir ............. ( Hård omslag ) 75 al-Dulab al-`ajuz 55
   al-Zahrah al-gharibah 55
   al-Khudrawat ............. ( Hård omslag ) 75 
   Qatrat al-Ma´ ................... ( Hård omslag ) 75 
  88. Min hikayat al-shu`ub : al-Dik al-Hadir ............................ Palastin 20

  89. Sidi al-Halwi ................................ Alger 20
   Abu Nakhlah ............................... Egypten 20
   Fatat al-Yasin .............................. Irak 20
   al-nahr wa-al-Arba`una `alaman ... Marocko 20
   `Ali al-Hattab ............................. Tunisien 20 
   al-`ayn al-shirirah .......................... Irland 20
   al-Fallah al-makir ......................... Arminya 20
   Sirr al-Amir ................................. Spanien 20 
   al-Iskafi al-mahir ......................... Chikoslufakian 20
   al-T´ir al-Sihri ............................... Central Afrika 20
   al-Alghaz .................................... Indian 20 
   al-Hattab al-`juz .......................... Yaban 20
   al-As´ilah al-thalathah .................. China 20 
   al-Junud al-shj`an .......................... Italien 20 
   1. Misr Umm al-Dunya : Mughamarat Ibn al-Basha .. Muhammad Farid ... [ 1996 ] 45

   2. Mughamarat fi tariq al-huriyah .......................... [ 1996 ] 45 
  90. Mughamarat Tan Tan : Tan Tan wa-al-Buhirah al-ghamidih 65

  91. Tan Tan wa-al-Makhalib al-Dhahabiyah 65
   Tan Tan wa-al-Bikarus 65
   Tan Tan wa-al-Uzun al-maksurah 65
   Tan Tan wa-Sawlajan al-Malik Utkar 69
   Tan Tan fi Ma`bad al-Shams 69
   Tan Tan wa-al-Kurat al-Sab` al-balluriyah 69
   Tan Tan wa-Mujawharat Biyanka Kasta Fur 69
   Tan Tan fi al-Jazirah al-Sawda´ 69
   Tan Tan wa-al-Kinz al-Qursan al-ahmar 69
   Tan Tan wa-`Isabat Shikaghu 69
   Tan Tan wa-Sirr al-Khartit 69
   Tan Tan fi al-Tibt 69
   Tan Tan fi al-Rihlah 714 ila Sidni 69
   Zahrat al-Lutus al-Zarqa´ 69
   al-Nijm al-Ghamid 69 
   1. Mughamarat yasminah: Illustrerad, texten är vokalliserad : 

   2. Yasminah wa-al-Ta´ir al-mafqud 43 Yasminah wa-al-Fil al-saghyir 43
    Yasminah wa-al-Arnab al-ughamir 43
    Yasminah wa-al-Humar al-Wafy 43
    Yasminah wa-al-Battah al-Jarihah 43
    Yasminah wa-al-Kharuf al-Saghir 43 
   3. Mughamarat Zarif : Illustrerad, texten är vokalliserad (i`dad :`Afaf `Abd al-Bari) :

   4. Zarif wa-al-Fahd al-Kabir 45
    Zarif wa-al-Ghul al-ahmar 45
    Zarif fi Hadiqat al-Hayawan 45
    Zarif wa-Dabdubah al-Kaslanah 45
    Zarif wa-al-Tha`lab al-shirir 45
    al-Mutrib al-Zarif 45
    Zarif wa-al-Sayyad 45
    Zarif Malik al-ghabah 45
    Zarif fi al-Sibaq 45
    Zarif wa-al-Zilzal 45
    Zarif wa-al-Ja´izah 45
    Zarif wa-al-Tawwus 45 
   5. Mujalad Super Mickey: Serietidning Super Mickeys samling .. (31 & 31 & 33 & 34) 160 
   6. Mujalladat Mickey : Serietidning Mickeys samling .. ( 68 & 69& 70 ) [del 1 & 2] 190 
  92. Nabil & Zina : Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad stort format (höjd 34 cm): 

  93. al-Jabal ................................... ( Bergen ) 39 
   al-Bahr .................................... ( Havet ) 39 
   al-Ghabah ................................ ( Skogen ) 39
   al-Mazra`ah ............................. ( Trägården ) 39
   al-Jadwal ................................. ( Floderna ) 39 
   al-Bawakhir ............................. ( Fartyg ) 39
   al-Nift ...................................... ( Oljan ) 39
   al-Qitarat .................................. ( Tåg ) 39
   Turuq al-Naql ............................ ( Transport medel ) 39
   al-Tilivizyun .............................. ( TV:n ) 39
   al-Ta´irat ................................... ( Flyg ) 39
   al-Sayarah ................................. ( Bilen ) 39 
   al-Atlas al-Saghyir ..................... ( Den lilla Atlas ) 39
   al-Al`ab al-Riyadiyah ................. ( Sporten ) 39
   al-Kahruba´ .............................. ( Elektriciteten ) 39
   al-Tuyur .................................... ( Fåglarna ) 39
   al-Fada´ ..................................... ( Rymden ) 39
   al-Miyah .................................... ( Vattnet ) 39
   al-Taqah .................................... ( Energien ) 39
   Fi A`maq al-Bihar ...................... ( i havs botten ) 39
   al-Nabat ..................................... ( Växten ) 39
   Fi al-Hadiqah ............................. ( i trägården ) 39
   al-Hasharat ................................ ( Insekterna ) 39
   1. Nawadir Juha : 20 roliga Sagor om Juha med Färgbilder i en bok . 190 
   2. Nawadir Juha : Juha al-Dahik al-Mudhik ... (mughamarat al-jil al-dahikah) 35

   3. Juha wa-al-Sultan 35
    Juha Sultan Zamanuh 35
    al-Bakhil wa-al-Hidha´ al-raqis 35
    Ash`abb Sayyad al-Ghazal 35
    Ash`abb Kabir al-Tufayllyyin 35
    Juha .. wa-al-Imthan al-Sa`b 35
    Juha wa-Duyufuh 35
    Juha .. dhaky Ahyanan !! 35
    Juha al-Samit 35
    Madrassat Juha 35
    Juha .. Kadhab al-Amir 35
    Afkar .. Juha 35
    Min Nawadir .. Juha 35 
  94. Oxford university : Oxford Engelsk / Arabisk bildordbok .. ( Stor storlek ) 140

  95. Oxford Engelsk / Arabisk bildordbok .. ( mindre storlek ) 85 
   1. Qamus Tifl Musawar : Kitab al-Aswat ........................ ( Ljuds boken ) 49

   2. Kitab al-Kabir wa-al-Saghyir ... ( Står & Litens boken ) 49 
  96. Qaws al-Ghamam : Qabbut 45

  97. al-Tnbur 45
   Faqr wa.Sa`adah 45
   Sha`rat al-`Ifrit al-Dhahabiyah 45 
   1. Qisas al-Atfal : Bilderna är från arabiska samhället , Illustrerad , stor text : 

   2. Hulm al-Sultan .. { Sultanens drömmer } .. ( 8 deler) .. st : 35 
   3. Qisas al-Qur´an : text av Ahmmad Bahjat.Ill av Mustaf Husayn. stort format ;

   4. (höjd 28 cm) . Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad :
    al-Samiri wa-al-`Ijl 59
    Ashab al-Fil 59
    Ashab al-Ukhdud 59
    al-Malik Talut wa-al-Nahr 59
    Islam Saba´ 59
    Zu al-Qarnayn 59
    Ahl al-Kahf 59 
   5. Qisas Atfal min al-Injil: Wilda li-yakuna Malikan .... (Qissat Yasu`. del 1) 49

   6. Sadiq lil kull ..................... (Qissat Yasu`. del 2) 49
    al-Mukhallis al-Muqtadir .....(Qissat Yasu`. del 3) 49
    al-Sayyad al-`Azim ........... (Qissat Butrus) 49
    Rajul sahib Risalah . (Qissat Bulus al-Rasul) 40
    Musa .................. (Abu Ummah Jadidah) 49
    Musa.al-Rajul al-ladhi khallas sha`buh min al-`ubudiyah 49
    Dawwd .................. (al-Ra`i al-shab al-ladhi asbah Malikan) 49
    dawwd ................... (Asharr Muluk sha`buh ) 49 
  98. Qisas,`ulum mumti`ah : Kinz wa-Kunuz ..... (Skatt och Skatter) 45

  99. al-Raqas al-nafi` 45
   Furn Juha .. ( Juhas spis ) 45
   Hawi al-Maraya 45 
  100. Rahalat Sindbad : 1- Tariq al-ahwal 49

  101. 2- al-Timthal al-mahjur 49
   3- al-Insan al-Wahshi 49
   4- Sira` `ala al-Kinz 49
   5- Sirr al-Jazirah al-Majhulah 49
   6- fi Jazirat al-Nasanis 49 
   1. Rawdat al-Amin : Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad : 

   2. Rihlat al-Battat al-thalath 45
    al-Qamh al-Dhahaby 45
    al-Farkhah al-Bunniyah 45
    Kalbi haris al-hadiqah 45
    al-Arnab wa-al-Tha` lab 45
    Habibati al-Shajarah 45 
  102. Rawdat al-Tifl : Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad : 

  103. Arnabu wa-al-Kinz 45
   al-Battah al-Sawda´ 45
   Zuhlif al-Shuja` 45
   Kutkut al-Mudhish 45
   Intisar Fayruzah 45
   Habbat al-Qamh 45
   Qit`at al-Sukkar 45
   Qissat Rishah 45
   Bayt al-Asdiqa´ 45
   al-Fa´r al-Maghrur 45
   Masna` al-Lu` abb 45
   al-Fa´r Tin Tin 45
   Suffarat Mishmish 45
   Hassan wa-al-Dhi´b 45
   al-`Asfurah wa-al-Qitt Bis 45 
  104. Rizq, Wajdi. Mughamarah fi al-Jazirah al-khadra´ ................... [1996] 40

  105. Mughamarah fi al-Fada´ ..................................... [1996] 40
   al-Ghawwas al-shuja` ........................................ [1996] 40 
  106. Rubin Hud : al-Munqiz 30

  107. al-Kamin 30
   alTarid 30
   al-Sahm al-Fiddi 30 
  108. Ruby & Duby : Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad : 

  109. Battal al-Sirk 25
   Zuzi al-Ma`iz al-Aali 25 
   1. Safir : Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad : 

   2. al-Dik al-Sakhir 40
    Jaza´ al-Bakhil 40
    al-Sufuf al-Muntazimah 40
    Sahib al-Jannatin 40
    Sahibat al-Kittan 40
    al-Qalb al-Mutma´in 40
    jazakum Allah khayran 40
    Haqq al-Tariq 40
    Hafl al-Hayawanat 40
    Kitab al-Muslim al-Saghir del 1 40
    Kitab al-Muslim al-Saghir del 2 40
    Wajibi fi ta´lim al-qira´h wa-al-Kitabah lil rawdah (1) 49
    Wajibi fi ta´lim al-qira´h wa-al-Kitabah lil rawdah (2) 49
    Wajibi fi al-tarbiyah al-Islamiyah lil saff al-Awwal 49
    Wajibi fi al-tarbiyah al-Islamiyah lil saff al-al-thani 49
    Da´irat al-ma`arif al-islamiyah lil-nashi´in,al-shabab [4bd] 400
    Qamus Safir al-Musawwar .... ;
    ( Engelska / Arabiska - Arabiska / Engelska ) + 4 Kassetter 400 
   3. Shams al-Huda : Ghazawat al-Rasul ............................................... 12 bd 240

   4. . A`lam al-Fath al-Islami ......................................... 16 bd 320
    A´lam al-Khulafa´ ................................................. 16 bd 320
    `Ulama´al-`Arab .................................................... 16 bd 320
    Anbiya´ Allah ........................................................ 16 bd 320
    . al-Sirah al-Nabawiyah ........................................... 16 bd 320 
   5. Shams al-Rabi` : ( Majmu`at qisas tarbawiyah lil Atfal ) .. 20 olika sagor .. st : 30 
  110. Silsilat .. Alwan : Alwan .. Alwan .. Alwan 35

  111. Sayarat 35
   Hasharat 35
   al-Hayawanat al-alifah 35
   Fawakih 35
   Farashat 35
   Ikhtira`at 35
   Hayawanat al-Ghabah 35
   Min al-Tuyur al-nadirah 35
   Min al-Zuhur 35
   Hawla al-`Alam 35
   Azya´ Tarikhiyah 35
   al-Naql wa-al-Muwasalat 35 
  112. Silsilat al-Hiwayat : 1 -Kurat al-Qadam 30

  113. 2- al-Rasm 30
   3- al-Taswir 30
   4- Kayfa tasna` radio Tranzistur 30 
  114. Sulayman, Wafaa : al-Fa´rah Lamya´ .. ( Musen Lamyaja ) .. Bilderbok . [1995] 50

  115. Dumu` al-shams ... ( Solens tårar ) ........ Bilderbok . [1995] 50
   Shadi wa-al-qamar .. (Shadi och månen) på svenska . [1995] 50
   Ghazal .Irakiskförfattarinne bosatt i sverige.på svenska[1995] 50 
   1. Suwaylam, Ahmmad. 1- Makkah al-Mukarramah. ............. (Mada´in Islamiyah) 40

   2. 2- al-Mdinah al-Munawwarah. ........... [ Isamiska städer ] 40
    3- al-Quds. 40
    4- al-Qayrawan 40
    5- Ghurnatah. 40
    6- Istanbul. 40 
   3. Tarbiyah muthmirah : Il`abb wa-tadarrab / Fakkar wa-ta`allam 45 
  116. Thabit, Ahmmad. Ta´ir Mu`wwaq wa-da`wah lil amn wa-al-Salam 40 
  117. Thawrah Ilikturuniyah: al-Layzar 129

  118. al-Tilivizyun wa-al-Vidyu 129
   1. Tufulat kul Shay´ : Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad : 

   2. Tufulat al-Tiyur 45
    Tufulat al-Nar 45
    Tufulat al-A`dad 45
    Tufulat al-Kitabah 45
    Tufulat al-Waraq wa-al-Tiba`ah 45
    Tufulat Hisab al-Ayyam 45
    Tufulat al-Sa`ah 45
    Tufulat al-Suffun 45
    Tufulat al-Alaat 45
    Tufulat Wasa´il al-Itisal 45
    Tufulat al-Khubz 45 
  119. Unzur & Ta´ammal : Sihhatuna 100

  120. al-Ard al-Mutaghayyirah 100
   al-Hayah fi al-Bihar 100 
   1. Urid an a`rif : Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad : 

   2. ( al-Asad - al-Dubb - al-Fi - al-Qitt - al-Kalb - al-Nimr - al-Hut ;
    al-Baqarah - al-Himar al-wahshi - al-Hisan - al-Khartit - 
    Faras al-Nahr - al-Dilfin - al-Timsah - `Ijl al-Bahr ) .... st : 49 
   3. Yuhka anna : Um al-Khayr .. (Serien är Illustrerad, texten är vokalliserad) 40

   4. al-Qitt al-Kaslan 40
    Sali tasna` al-Sa`adah 40
    al-Ghabah al-Nazifah 40 

   

  Bok & Kassett
  1. Kan Yama Kan : Iqra´ wa-istami` wa-ta`allam / Serien Läs, lyssna och lär

  2. Mismish wa-Filfilah ....... ( Kattorna Mismish och Filfilah ) 100
   Fi Madinat al-malahi .............................. ( I Tivolistaden ) 100
   al-Tinin al-shatir ............................ ( Den duktiga draken ) 100
   Awwal ayyam al-`Utlah ................. ( Lovets första dagar ) 100
   Yawm al-Sirk ........................................... ( Circusdagen ) 100
   Simsim wa-Samasim 100
   Tannura wa-Tanara 100
   Mughamarat al-saghir al-da´i` ... ( Den lille vilses äventyr ) 100
   al-Hajar al-`ajib ........................... ( Den underliga stenen ) 100
   Iyad wa-al-Tinnin .............................. ( Iyad och draken ) 100
   Rahalat Galivar ..................................... ( Gullivers resor ) 100
   Inshudat al-`Id ...................................... ( Högtidsdikten ) 100
   Layla al-hamra´ wa-al-dhi´b ... ( Den röd Layla och räven ) 100
   al-`Anzat al-thalathah .......................... ( De tre getterna ) 100
   al-Hirr Abu Jazmah ............................. ( Kattens stövlar ) 100
   al-Amirah al-na´imah .................................. ( Törnrosa ) 100
   Ga`idan 100
   Rapunzel 100
   al-Ta´ir al-gharib ........................ ( Den underliga fågeln ) 100
   `Arus al-bahr al-saghirah ............. ( Den lilla Jöjungfrun ) 100
   al-Wizah al-Dhahabiyah ............... ( Den gyllene svanen ) 100
   al-Khayyat al-Saghyir .................. ( Den lilla skräddaren ) 100
   Zuhayrah 100
   Ra`iyat al-Awizz ..................................... ( Gåsaherden ) 100
   al-`Ulbah al-`ajibah ....................... ( Den magiska lådan ) 100
   Amir al-Alhan ...................................... ( Melodiprinsen ) 100
   Fa´r al-madinah wa-fa´r al-rif (stadsmusen och landsmusen) 100
   al-Dhi´b wa-al-jidyan al-sab`ah (Räven och de sju bockorna) 100
   al-Sabi al-sukkar al-maghrur (den söta självupptagna bojken) 100
   Dhat al-sh`r al-dhahabi wa-al-dibab al-thalathah ........... ;
   ( Guldlock och de tre björnarna ) 100 
  3. Kutub al-Farashah : `Azif al-`Ud 120

  4. Busat al-Rih. ................. .( Flygande mattan ) 120
   Ma`ruf al-Iskafi 120
   `Awdat al-Sindibad ...... ( Sindibad återkomst ) 120 
   Hallaq al-Imbratur 120
   Shimisah 120
   al-Sayyad wa-al-samakah ........ ( Fiskaren och fisken ) 120
   Juha wa-al-Bahharah al-thalathah ( Juha och de tre sjömän) 120
   Abu Qir wa-Abu Sir .. ( abu Tammam ) 120 
  5. Dar Rabi` : al-Alif ba´ al-musiqiyah . (musikalisk ABC) .[Bok & Kassett] 200 
  6. al-Kitab al-Masmu` : Hayat al-Sayyid al-Masih ........... ( Bok & Kassett ) 100

  7. Qisas al-kitab al-mqaddas al-musawwar1+Injil &2 Kassetter 160
   Qisas al-kitab al-mqaddas al-musawwar2+Injil &2 Kassetter 160
   Qisas al-kitab al-mqaddas al-musawwar3+Injil &2 Kassetter 160 

   
   
   
   
   
   
   

  S. Ordlistor & Lexikon
  1. `Abd al-Misih, George. Mu`jam Mustalahat al-Nahw al-`Arabi .. ;

  2. ( Arabisk / Arabisk ) ... ( 536 S. ) .. Hård band ... [1996] 360 
  3. `Abd al-Wahid, Karam. Mu`jam al-mustalahat al-qanuniyah (arabisk/fransk/engelsk) 430 
   1. `Akil, Fakhir. Mu`jam `Ilm al-Nafs ... ( Engelskt / Franskt / Arabiskt ) .. ;

   2. ( Dictionary of Psychological Expressions ) ..... [ 200 S. ] 120 
   3. Abcarius, J. John. Mu`jam al-qari´ (Reader's Dictionary) . Engelsk / Arabiskt 399 
   4. Abdelnour, Jabbour. al-Wajiz (Abdelnour de poche) [Fransk / Arabiskt lexikon] 119

   5. al-Manhal al-qarib .. (347 S.) ... [Fransk / Arabiskt lexikon] 95 
   6. Abu al-Faraj, al-Warraq. Kitab al-Fihrist lil Nadim .. Stor format ... ( 169 S. ) 499 
   7. Abu Sa`d, Ahmmad. Mu`jam Fasih al-`Amamah .. Arabisk / Arabiskt .. (512 S.) 250

   8. Mu`jam al-tarakib wa-al-`ibarat al-istilahiyah al-`Arabiah 190 
    Qamus al-Mustalahat wa-al-ta`bir al-sha`biyah. ... (552 S.) ; [ A Dictionary of Vernacular Termms and Expressions ] 399 
   9. Achour, O. Arabiskt - Svenskt Lexikon . Del 1 . (25000 ord) hård band 320

   10. Svensk / arabisk ordlista ..... Hård band .. ( 12500 ord ) 390
    Arabiska på svenska och svenska på arabiska 250 
    Svensk - arabisk .. Bildordbok 160
    Svenska grammatiken på Arabiska språket 190 
   11. al-Ahmadi, Mose. Mu`jam al-Af`al al-muta`adiyah bi-harf ........ ( 448 S.) 160 
   12. al-Ahram. Mu`jam mustalahat al-hasibat al-Iliktruniyah .... (622 S.) ;

   13. (Computer Dictionary) Engelsk /Arabisk /Arabisk / Engelsk 250 
   14. al-Amin. Sherif. Yahya. Mu`jam al-Alfaz al-Muthannah ...................... (520 S.) 199 
  4. al-Dihdah, Antwan. Mu`jam lughat al-Nahw al-`Arabi .. ; 

  5. ( Arabisk / Engelsk ) ... ( 736 S. ) .. Hård band .. [1996] 490
   al-Mu`jam al-Wasit fi tasrif al-af`al .... ; 
   (Arabisk /Arabisk ) ........ ( 256 S. ) .. Hård band ... [1996] 250
   Mu`jam tasrif al-af`al al-`Arabiyah .... ; 
   (Arabisk /Arabisk ) ........ ( 544 S. ) .. Hård band ... [1996] 350
   Mu`jam qaw`id al-lughah al-`Arabiyah fi jadawil wa-lawhat ; 
   (Arabisk /Arabisk ) ........ ( 378 S. ) .. Hård band ... [1996] 300
   Mu`jam qaw`id-al-`Arabiyah al-`Alamiyah ............ ;
   (Arabisk /Engelisk ) ........ ( 512 S. ) .. Hård band ... [1996] 550 
   1. al-Fayoumy, Ahmmad. al-Misbah al-Munir ..... (Arabisk / Arabisk) ...... (272 S.) 250 
   2. al-Hakim, Su`ad. al-Mu`jam al-Sufi ........................................... (1311 S.) 550 
   3. al-Kilani, Taiseer. Mu`jam al-Kilani li-mustalahat al-hasib al-Aali .. (464 S.) ;

   4. (al-Kilani Dictionary of Computer Terminology) . En/En/Ar 450 
   5. al-Maraghi, Mahmud. Madkhall ila al-lughah al-`Ibriyah .[Ibrisk /Arabisk] (224 S.) 150 
   6. al-Safi, `Abd al-Raziq al-Qamus al-Siyasi 79 
   7. al-Shahath, Raad. Qamus Buluni - `Arabi ... ( Polska / Arabiska ) ... (451 S.) 299

   8. Durus fi al-muhadathah al-buluniyah ................. (232 S.) 199 
   9. al-Sharqawi, Hassan. al-Mu`jam Alfaz al-Sufiyah .............................. (203 S.) 120 
   10. al-Yaziji, Nasif. Mu`jam al-Qatifah fi asma´ a`da´ jism al-insan wa-ma yta`allaq

   11. b-iha wa-al-sifat al-jariyah `alih min al-hila wa-al-`uyub 130 
   12. Aloob, A. al-Amin Lexicon of Religions and Archeology . ( år 1996 ) 290 
   13. Altounji, M. al-Mu`jam al-dhahabi (Golden dictionary) [Persisk/Arabiskt] 350 
   14. Anderson, R. G. Qamus al-ma`lumatiyah wa-mustalahat al-kumbuyutar.En/Ar 120 
   15. Ar-Rhazi, Mohammed. Mukhtar al-Sahah (Arabisk / Arabiskt) ............... (311 S.) 250

   16. Mukhtar al-Sahah (Arabisk /Arabiskt) mini lexikon (658 S.) 100 
    Mukhtar al-Sahah (Arabisk / Arabiskt) .............. (745 S.) 240 
   17. Arabic transport acaeimi:Mu`jam al-mustalahat al-bahariyah ................. (568 S.) ; 

   18. Comprehensive maritime dictionary.[engelsk/fransk/arabisk] 449 
   19. Baalbaki, Munir. al-Mawrid ... [ Engelsk / Arabiskt lexikon ] ........ [1996] 575

   20. al-Mawrid al-saghyir . Mini lexkon .... [ Engelsk/Arabiskt ] 85
    al-Mawrid al-qarib ... Mini lexkon .... [Arabisk / Engelskt] 65
    Mu`jam al-mustalahat al-Laghawiyah [Engelsk / Arabiskt] 370 
   21. Baalbaki, Rohi. al-Mawrid ... [ Arabisk / Engelskt lexikon ] ........ [1995] 525 
   22. Badawi, Zaki. 1- Mu`jam mustalahat al-I`lam [Engelskt/Franskt/Arabiskt] ; 

   23. ( Dictionary of Mass Communications ) ............ (207 S.) 250
    2- Mu`jam mustalahat al-quwa al-`amilah [Eng/fran/arabisk] 99 
    3- mu`jam al-mustalahat al-siyasiyah,al-dawliyah.eng/fra/ara 120 
   24. Bey, A. Wahid. Qamus Injilizi Turki (Engelsk/ Turkisk lexikon ... [720 S.] 475 
   25. Bin `Abd Allah. mu`jam al-ma`ani (mu`jam al-damm)[engelsk/fransk/arabisk] 150

   26. Mu`jam al-ma`ani (mu`jam al-`Izam)[engelsk/fransk/arabisk] 150 
   27. Cowan, J. Milton. Mu´jam al-lughah al-`arabiah al-mu`asirah (arabisk/Engelsk);

   28. ( A Dictionary of Modern Written Arabic ) ...... [1110 S] 450 
   29. Dar al-Mashriq : al-Fara´i al-duriyah lil-tullab .. (Arabisk / Engelskt lexikon) 125

   30. Munjid al-Tullab ... (Arabisk / Arabisk lexikon ) . (946 S.) 120
    al- Munjid fi al-lughah & al-I`lam .. ( Arabisk / Arabisk ) ; 
    [ 39 Sidor Illustrerad kartor + 1641 Sidor ] 575
    al-Munjid al-Abjadi (Arabisk/Arabisk) [1174 S. + kartor] 399 
    al-Munjid al-I`dadi . (Arabisk/Arabisk) [685 S. + 15 kartor] 295 
   31. Debahy, M. Qamus al-af`al al-`Ibriyah .. ( Dictionary of Hebrew Verbs ) 140 
   32. Dictionaries department. A dictionary of Economics & Commerce .. Engelsk/Arabisk 75 
   33. Dozy, R. Mu`jam mufassal fi Asma´ al-Albisah `ind al-`Arab (444 S.) ;

   34. (Dictionnaire Détaillé Noms Des Vêtements chez les Arabes) 180 
   35. El Assiouty. Mu`jam al-mustalahat al-masrafiyah wa-al-maliyah (en/fr/ar) 125 
   36. Faruqi, Harith. al-Mu`jam al-qanuni . (Faruqi's Law Dictionary) [Eng/Arab] 450 
   37. Ghaster, Johan. Qamus al-Masrh (mukhtarat min qamus al-masrah al Alami) 150 
   38. Günnar, Musa. Svensk - Turkisk ordbok 199 
   39. Günther, Krahl. Qamus al-Jayb .... ( Tysk / Arabiskt lexikon ) .... [ 475 S. ] 119 
   40. Hadad, E. W. Qamus al-ma`lumatiyah wa-mustlahat a-Kumbiyutar (En/Ar) 120 
   41. Haddad, E. W. Mu`jam mustalahat al-Kumbiyutar wa-al-ma`lumatiyah ... ;

   42. [a dictionary of data processing and computer terms] .... ; 
    ( Engelskt / Franskt / Arabiskt ) .................... { 421 S. } 300
    Qamus mustalaht al-ma`lumatiyah .(fransk/engelsk/arabisk) 350 
   43. Henni, Mustapha. al-Mu`jam al-iqtisadi wa-al-tujari (Engelsk /Fransk/Arabisk);

   44. { A Dictionary of Economics & Commerce } .. [ 516 S. ] 350 
   45. Hitti, Yusuf. Qamus Hitti al-Tibbi al-jadid ........... [ Engelsk / Arabisk ] 500 
   46. Ibrahim, `Abd al-Hamid. Qamus al-Alwan `ind al-`Arab .......................... (303 S.) 65 
   47. Idris, Souheil. Qamus al-Manhal al-Wasit .. ( Fransk / Arabiskt Lexikon ) 375 
   48. Kamal, Rigi. al-Mu`jam al-hadith (Den moderna lexikon)[`Ibrisk/Arabisk] 375

   49. durus al-lughah al-`ibriyah(lektioner i ibriska språket)[604S]366 
   50. Karmi, Hasan. S. al-Mughni al-Akbbar .. ( Engelsk /Arabisk ) .... (1710 S.) ;

   51. ( A Dictionary of Classical and Contemporary English ) 650
    al-Manar .... ( Engelsk /Arabiskt lexikon ) ........... (903 S.) 450 
   52. Khalil, George. Qamus al-ma`lumatiyah (informatic Dictionary) [En/ Fr/Ar] 120 
   53. Kharma, Nayif. Qamus al-Misbah ............. [ Engelsk / Engelsk / Arabisk ] 225 
   54. Khashaba, M. Qamus al-Kumbuyutar .. ( Datan lexikon ) 180 
   55. Kurkis, `Awwad. Khaza´in al-kutub al-qadimah fi al-`Iraq mundhu aqdam ;

   56. al-`usur hatta sanatt 1000 lil-hijrah .. Hård band ... [345 S.] 190
   57. Lexin. Svensk - Arabiskt lexikon ???

   58. Svensk - Kurdiskt lexikon 230
    Svensk - Sydkurdiskt lexikon 230
    Svensk - Turkiskt lexikon 260
    Svensk - Tigrinskt lexikon 260
    Svensk - Turabdinskt lexikon 240
    Svensk - Polskt lexikon 230
    Svensk - Tjeckiskt lexikon 230
    Svensk - Kroatiskt lexikon 260
    Svensk - Serbokroatiskt lexikon 260
    Svensk - Albanskt lexikon 260 
   59. Majma` lugha `arabiyah: al-Mu`jam al-Wasit 2 bd. . (Arabisk / Arabisk ) . [1680 S.] 600

   60. Mu`jam al-al-Julujya ........................ ............. [1526 S.] 220 
   61. Maktabit Lubnan : Qamus al-Sighar bi-al-Siwar wa-al-Jumall wa-al-Alwan 150

   62. Mu`jami al-`arabi al-musawwar arabisk / arabisk.färg bilder 100
    Mu`jami al-`arabi al-musawwar arabisk / engelsk.färg bilder 100
    Mu`jami al-`arabi al-musawwar arabisk / fransk.färg bilder 100
    Mu`jami al-`arabi al-musawwar arabisk / spansk.färg bilder 100
    Mu`jami al-`arabi al-musawwar arabisk / Tysk.färg bilder 100
    Mu`jami al-`arabi al-musawwar arabisk / italiansk.färg bilder 100 
   63. Malaxos, Leonidas. 1- Qamus al-Jayb ....... ( Svensk / Arabiskt Lexikon ) ;

   64. ( Ficklexikon ) . { 21000 ord } . [Maj 1996] special pris : 120
    2- al-Fanar . ( Arabisk / Svenskt Lexikon ) 393 Sidor ;
    {30000 ord och fraser} .[1995] ord pris:400:- special pris : 250
    3- Medicinskt Lexikon . (Svenskt / Arabiskt) 413 Sidor ;
    ord pris : 260 :- ......................................... special pris : 200
   65. Mas`ud, Jubran. al-Ra´id al-Saghyir . Mu`jam abjadi lil-mubtadi´in . [652 S.] 119 
   66. Mazhar, Ismail. Qamus al-Nahdah . 2 bd .. ( Engelsk / Arabiskt lexikon ) 280 
   67. Michael. Michaels Lexikon .. (Svensk / Arabiskt) .......... [ 246 S. ];

   68. mer än 18000 ord ... {1995} ord pris :220 :- special pris : 170
  6. Mitri, Elias. Qamus al-Jib . ( Dictionnaire De Poche ) . Arabisk / Fransk 85 
   1. Musa, Fatimah. Qamus al-Masrah ... del 1 ....( 398 S. ) ......... [ 1996 ] 250

   2. Qamus al-Masrah ... del 2 ....( 364 S. ) ......... [ 1996 ] 250 
   3. Mål. Svensk grammatik på Arabiska 230

   4. Svensk grammatik på Persiska 230
    Svensk grammatik på Serbokroatiska 230
    Svensk grammatik på Spanska 230
    Svensk grammatik på Tyska 230
    Svensk grammatik på Turkiska 230
    Svensk grammatik på Grekiska 230 Svensk grammatik på Polska 230
    Svensk grammatik på Engelska 230 
   5. Nasr, Raja. Ta`lim al-`arabiyah .al-lugha al-fusha (the stucture of arabic) 250

   6. An English Colloquial Arabic Dictionary in Phonetic Script 250 
   7. Nukhbat Laghawyyin : Mu`jam mustalahat iIlm al-lughah al-hadith (En/ar & Ar/En) 180 
   8. Qasim, Riyad. al-Mu`jam al-`Arabi . buhuth fi al-madah,al-manhajj,al-tatbiq 190 
   9. Qunbos, Abdulhalim. al-Mu`jam al-alfaz al-mushtarakah fi al-lughah al-`Arabiyah ;

   10. ( A Dictionary Homonyms ) .. Arabisk / Arabisk . [ 118 S. ] 130 
   11. Radwan, Ahmmad. Madkhall ila dirasat al-jumlah al-Farisiyah 190 
   12. Reda, Yusuf. M. al-Mu`in .. ( Spansk / Arabiskt lexikon ) .. [ 824 S. ] 450 
   13. Shalabi, Karam. Mu`jam al-mustalahat al-i`lamiyah (engelsk/arabisk)[668 S.] 350 
   14. Shihbi, K. A. Mu`jam mustalahat tibb al-asnan (engelsk/arabisk) [304 S.] 290 
   15. Soliiman, Ola. Spanskt / Franskt / Arabiskt lexikon ............... [ 787 S. ] 500 
   16. Steingass, F. Qamus al-muta`allim (a learner's English/Arabic Dictionary) 249

   17. Qamus al-muta`allim (a learner's arabic / english dictionary) 475 
   18. Stevens, Virginia. a pocket dictionary of the spoken arabic of Cairo (Eng/Ara) 99 
   19. Tekniska Lexikon : (Technical Dictionary) .[Arabisk / Engelsk / Fransk / Tysk ] ;

   20. ( Ord pris : 180 :- ) .................................. Special pris : 130
    Mu`jam al-Handasah al-Zira`iyah ... 130 Mu`jam mustalahat al-Hadid wa-al-sulb 130
    Mu`jam tashkil al-Ma`adin 130
    Mu`jam al-Tiknulujya al-Mutakhasisah 130
    Mu`jam Tiknulujya al-Liham 130
    Mu`jam al-Harariyyat wa-al-Afran al-Harariyah 130
    Mu`jam al-mustalahat al-tiknulujyah al-Kima´iyah 130
    Mu`jam al-tiknulujyah al-Asasiyah 130
    Mu`jam mustalahat al-Sina`ah al-Nasijiyah 130
    Tiknulujyah al-Tiba`ah 130
    Tiknulujyah al-Bilastik 130
    Alat al-Wirash 130
    al-Tabrid wa-Takyyif al-Hawa´ 130
    al-`Imarah wa-Insha´ al-Mabani 130
    al-Radio & al-Tilivizyun & al-Vidyu 130
    Handasat al-Itisalat al-Silkiyah wa-al-La-Silkiyah 130
    Handasat al-Tayaran 130 
   21. Wahbah, Magdi. Mu`jam al-mustalahat al-`Arabiyah fi al-lughah wa-al-adab 250 
   22. Wahbah, Murad. al-Mu`jam al-Falsafi 120 
   23. Watt, Alec. Qamus julujya musawwar (illustrated dictionary of geology) 180 
  7. Webster, Merriam. The New Lexicon - Webster för Chilren . En väska innehåller;

  8. (8 kassetter + 4 Vol. Illustrerad , 1300 ord ......... [ 1996 ] 1200 
   1. Wortabet, John. Engelsk - Arabiskt & Arabisk - Engelskt lexikon [ 883 S] 295 
   2. Ya`qub, Imil. Mu`jam al-Tullab fi al-i`rab wa-al-imla´ ............ [288 S.] 120

   3. Mu`jam al-Khata´ wa-al-Sawab fi al-Lughah ..... [384 S.] 189
    al-Ma`ajim al-Laghawiyah al-`Arabiyah ......... ..;
    ( Bada´atiha wa-tatawriha ) ............................... [208 S.] 99
    Qamus al-Mustalahat al-Laghawiyah wa-al-Adabiyah ;
    ( Arabiskt / Engelskt / Franskt lexikon ) Hård band [479 S.] 250 


   


   
   
   
   
   
   
   


  Surbrunnsgatan 13, 11421 Stockholm
  Phone Fax Mobil
  046 8612 04 35 046 8 612 04 35 070 7251404
  Postgiro Bankgiro Org. no.
  42 92 42-1 896-6475 556315-8178