Bubble Bobble 2
Gameboy

Med den här koden kan du välja vilken nivå du vill komma till.

>5>V