Bubble Bobble
Nintendo

Game Genie koder

Du måste ha Game Genie (en tillbehör från Galoob) för att använda koderna.

Mera liv

**UGUZL*
NY     AStarta med 245 Liv
ZY     AStarta med 127 Liv
PL     EStarta med 55 Liv
PZ     AStarta med 40 Liv

Du vet väl att du aldrig kan få någon lösenord om du aldrig dör...

Starta på en viss nivå

NIVÅ**XKUZP* NIVÅ**XKUZP* NIVÅ**XKUZP*
2ZA     A 3LA     E 4GA     A
5IA     A 6TA     A 7YA     A
8AA     E 9PA     E 10ZA     E
11LA     E 12GA     E 13IA     E
14TA     E 15YA     E 16AP     A
17PP     A 18ZP     A 19LP     A
20GP     A 21IP     A 22TP     A
23YP     A 24AP     E 25PP     E
26ZP     E 27LP     E 28GP     E
29IP     E 30TP     E 31YP     E
32AZ     A 33PZ     A 34ZZ     A
35LZ     A 36GZ     A 37IZ     A
38TZ     A 39YZ     A 40AZ     E
41PZ     E 42ZZ     E 43LZ     E
44GZ     E 45IZ     E 46TZ     E
47YZ     E 48AL     A 49PL     A
50ZL     A 51LL     A 52GL     A
53IL     A 54TL     A 55YL     A
56AL     E 57PL     E 58ZL     E
59LL     E 60GL     E 61IL     E
62TL     E 63YL     E 64AG     A
65PG     A 66ZG     A 67LG     A
68GG     A 69IG     A 70TG     A
71YG     A 72AG     E 73PG     E
74ZG     E 75LG     E 76GG     E
77IG     E 78TG     E 79YG     E
80AI     A 81PI     A 82ZI     A
83ZI     A 84GI     A 85II     A
86TI     A 87YI     A 88AI     E
89PI     E 90ZI     E 91LI     E
92GI     E 93II     E 94TI     E
95YI     E 96AT     A 97PT     A
98ZT     A 99LT     A BOSSGT     A
A1IT     A A2TT     A A3YT     A
A4AT     E A5PT     E A6ZT     E
A7LT     E A8GT     E A9IT     E
B0TT     E B1YT     E B2AY     A
BOSSPY     A