Fornlämningar

Välkommen till denna sida

Ett axplock av fornlämningar på norra delen av Umeå med
tanke på när havet gick vid 75m nivån
PS. Glöm ej vad fornlämnings lagen innebär ”se men inte röra.

E-post: sven.hakmark@swipnet.se

 

Förhistorisk och arkeologisk ring
Föregående | Alla | Nästa | Slumpmässig