Till Startsidan

 

 

Två- eller fyralinorsdrake...

Överallt man kan se buggyåkare verkar fyralinorsdrakar har blivit en sorts standard. Innebär detta att fyralinorsdrakar lämpar sig bäst? Inte nödvändigtvis. Fyralinorsdrakar är enkla att kontrollera samt är de lätta att starta och landa. Störtar en fyralinorsskärm i backen kan man utan problem få upp den i luften igen.
En tvålinorsdrake däremot kräver 100% uppmärksamhet av piloten för att draken måste hållas i rörelse hela tiden för att inte sluta dra samtidigt som man håller ögonen på vart man är på väg. Tvålinorsdrakar flygs oftast på längre linor än fyralinorsdrakar för att få ut samma `traction´ men utnyttjar i gengäld vinden mycket bättre tack vare att den inte påverkas av turbulens från marken i samma utsträckning som fyralinorsdraken gör.
Tvålinorsdraken kan pga. de längre linorna bli ett litet hinder när det finns många buggypiloter på samma plats eller i trånga passager.
En fyralinorsdrake blir i samma situation en tillgång för sin flexibilitet att vara fullt kontrollerbar samt att man slipper tappa fart.
Tillverkarna av fyralinorsskärmar har tagit fasta på det faktum att fyralinors är bekvämare samt att tvålinors utnyttjar vinden bättre. Detta märks på dagens moderna drakar, en bieleptisk utformad vinge med fyralinors kontroll. Exempel på detta är Competition, JoJo, Libre Adrenalin, Peter Lynns N-Gen m.fl.

Facit...

De mest populära drakarna i alla kartegorier är Quadrifoil och Libre. Vilken drake du skall välja...? Allt beror förstås på smak och tycke. Oftast blir den draken man lär sig åka buggy och känner sig komfortabel med som blir valet. Självklart söker buggypiloter hela tiden efter den snabbaste och bästa draken men erfarenhet väger oftare upp en bättre drake med en mindre erfaren pilot. Så ut på fältet och åk BUGGY!

 

 

Draukpaugen Frank