Flygning med tvålinorsdrakar...

Markens beskaffenhet:
Vad har marken med drakflygning att göra tänker du kanske men efter dagens aktivitet och en bruten stav i vänster vinghalva av Elektran gör att man kanske, kanske tänker sig för nästa gång. Tänk dig in i situationen: 'Marken är pga veckans regnväder mjuk, gräset är ca 10cm högt. Draken hamnar efter en lättare störtning på marken. Eftersom man har utövad drakflygning tillräckligt länge kan man starta draken trots att denna inte ligger i rätt läge. Draken ligger med nosen ifrån mig. Efter en snabb knyck i högra linan vänder draken i läge på vingspetsen. Nu behöver man bara dra ett knyck i båda linorna för att draken skall lyfta. Dvs i normala fall kan man göra detta. Som det förehöll sig i ovanstående beskrivning hade Elektrans vänstra vingspets grävt sig ner i marken vid vändningsmanövern vilket resulterade i att staven i vingen bröts. Nästa gång kanske jag istället för detta misstag går fram till draken och vänder denna rätt eller kanske jag inte gör det eftersom jag vet om att jag klarar detta en vacker dag utan brutna vingar. Övning ger väl färdighet eller...?

Frank

Huvudsidan