Tele-reklam

Här är några exempel på Telegrafverkets reklam under 30-talet och början på 40-talet. Klicka på bilderna för att se dem i bättre upplösning.