Telefonkatalog för Mölndal 1891

 

Abonnenter i förbindelse med Kongl Telegrafverkets centraltelefonstation i Göteborg