Telegrafverkets Verkstad CF595

CF595 Myntapparat för lokalbatteri. Avsedd för 5 och 10 öres mynt. Telefonisten hörde olika ljud beroende av vilket mynt som stoppades i apparaten. Tillverkningen av denna modell startade under senare delen av 1890-talet.