Telegrafverkets Verkstad BD370

Detta är den första automatapparaten av väggmodell som tillverkades av Telegrafverkets Verkstad i Nynäshamn. Modellen tillverkades från ca 1925 och fram till sista åren av 1930-talet.