LM Ericsson  AC400

Bordapparat för lokalbatteri tillverkades från 1905. Hos Telegrafverket hade apparaten beteckningen AB135.