Telegrafverkets Verkstad AC150

Denna apparat är den första modell som tillverkades av Telegrafverkets Verkstad. Modellåret är 1893. Endast en apparat tillverkades detta år, men sedan kom tillverkningen igång och ett stort antal av dessa apparater var i bruk i Telegrafverkets och Televerkets nät, några ända fram till i början på 1970-talet. Tillverkningen av apparaterna slutade under 1920-talet så det framgår att kvaliteten och apparatens konstruktion var bra. Apparaten på bilden har en extra hörtelefon, ett idag svårfunnet tillbehör.