Telegrafverkets Verkstad BC316

Denna apparat är avsedd att placeras på ett skrivbord så att två personer som sitter på var sin sida av skrivbordet kan använda den. Apparatmodellen tillverkades från ca 1928 och några år in på 1930-talet. Den ersattes då av BC 317 som var försett med bakelitlur och ett annorlunda innanmäte.