Telegrafverkets Verkstad BC960

Detta är den första modellen av knapptelefon som använts i Televerkets nät. Den bygger på bakelitapparaten från 1950, som även tillverkas av LM Ericsson, och har försetts med en knappsats med motståndsnät. Apparaterna installerades i Nynäshamn, där de också tillverkades, med början 1952.