TERVETULOA - VÄLKOMMEN - WELCOME

Suomen poliisin tunnuskuvaan - Till det finska polisemblemet - To the Coat of Arms of the Finnish Police


Suomen poliisi on melkein 200 vuotta. Tänä aikana on ollut paljon merkkejä jotka ovat kuuluneet erilaisiin virkapukuihin.
Kerään virkamerkkejä, lakinkokardeja, olkalaattoja, vyösolkia ennen vuotta 1953, ansio- ja koulutusmerkkejä, mitaleja, nappeja joissa on kaupungin- tai lääninvaakuna ja vanhoja valokuvia poliiseista virkapuvuissa.
Haluaisin vaihtaa tai ostaa. Ystävällisesti lähetä vaihtoehdotukset sähköpostilla. Otan mielälläni vastaan myös tietoja ja kuvia sähköpostitse.

Den finska polisen har funnits i nästan 200 år. Under denna tiden har det funnits många emblem som tillhört de olika uniformsmodellerna.
Jag samlar polisbrickor, mössmärken, axelklaffar, bältspännen före 1953, skol- och utbildningstecken, medaljer, knappar med stads- eller länsvapen och äldre fotografier av polismän i uniform.
Jag önskar att byta eller att köpa. Vänligen skicka bytesförslag via e-post. Jag tar gärna emot information och bilder via e-post-

The Finnish Police has existed for almost 200 years. During these years many insignias have been worn together with the different uniforms.
I collect police and cap badges, shoulder boards, belt buckles before 1953, merit and school badges, medals, buttons with city or county coat of arms and older pictures of police officers in uniform.
I wish to trade or purchase. Please send trade offers by email. I also appreciate information and pictures by email.


SISÄLTÖ
INNEHÅLL
CONTENTS
PÄIVÄMÄÄRÄ
DATUM
DATE
KOMMENTAARIT
KOMMENTARER
COMMENTS
SUOMEN POLIISIEMBLEEMI
FINLANDS POLISEMBLEM
FINNISH POLICE COAT OF ARMS
26 SYYSKUUTA, 2011
26 SEPTEMBER, 2011
SEPTEMBER 26, 2011
HISTORIIKKI
HISTORIK
HISTORY
TURUN POLIISI
ÅBO POLIS
TURKU POLICE
SYYSKUUTA 26, 2011
26 SEPTEMBER, 2011
SEPTEMBER 26, 2011
HISTORIIKKI
HISTORIK
HISTORY
HELSINGIN POLIISI
HELSINGFORS POLIS
HELSINKI POLICE
HUHTIKUUTA 24, 2013
24 APRIL, 2013
APRIL 24, 2013
HISTORIIKKI
HISTORIK
HISTORY
SOTAPOLIISI
KRIGSPOLIS
MILITARY POLICE
JOULUKUUTA 6, 2011
6 DECEMBER, 2011
DECEMBER 6, 2011
7 KUVAA
7 BILDER
7 PICTURES
VIRKAMERKKEJÄ JA KOKARDEJA
POLISBRICKOR OCH MÖSSMÄRKEN
POLICE BADGES AND CAP BADGES
KESÄKUUTA 26, 2013
26 JUNI, 2013
JUNE 26, 2013
ETSIN
SÖKES
WANTED
ANSIO- JA KOULUTUSMERKKEJÄ
FÖRTJÄNST- OCH UTBILDNINGSTECKEN
MERIT- AND SCHOOL BADGES
HUHTIKUUTA 24, 2013
24 APRIL, 2013
APRIL 24, 2013
ETSIN
SÖKES
WANTED
VAIHTOMERKKEJÄ
BYTESMÄRKEN
EXCHANGE BADGES
SYYSKUUTA 25, 2013
25 SEPTEMBER, 2013
SEPTEMBER 25, 2013


E-mail me here.


Next page