Förklaring av begrepp

 

Muskelatrofi

Förtvining av muskler som inte används.

Tillbaka


Muskeltonus

Kroppen är ständing i sammandragning, det är det som håller upp den. Rörelse är egentligen obalans i tonus - när en muskel drar ihop sig för att utföra arbete måste den motsatta muskeln ge efter.

Tillbaka


Artrit

Ledinflammation. Exempelvis streptokockinfektioner kan leda till svällda leder. Urinvägsinfektioner kan inflammera leden mellan korsbenet och höftbenet och Psoriasis kan orsaka ledinflammationer. Tennisarm är ett exempel på senskideinflammation.

Tillbaka


Homeopatisk medicin

En sjukdom behandlas med små doser av ett läkemedel som vid överdosering kan framkalla symptom som motsvarar sjukdomens. D6 är den lägsta tillåtna potensen i Sverige, medlet är då utspätt en miljon gånger från utgångsläget.

Tillbaka


Till Index