Some swedish Petre genealogy...

This our Petre (earlier Petrie?) family-line:
The facts are collected from "The Complete Peerage" (London 1945), "Dictionary of National Biography" (London 1896), "Svenska Ättartal" (Stockholm 1893), "Svenska män och Kvinnor" (Bonniers förlag 1949), "Släkt och Hävd (1954), completed with church records from Vadstena landsarkiv.1. GEORG PETRE (PETRI), born 1580, died 1627. Mayor of Montrose, Scotland. Married to Regina Edmonstone.

2. ROBERT PETRE, born 9/11 1614, Montrose, Scotland. Died 29/3 1690. Married 1645 to Maria (Margareta) Höijer, born 1626. Arrived to Sweden after his fathers death, 1628 or 1629 with his older brother Georg to live with his oldest brother, Wilhelm, who was already residing in Stockholm. Became in 1638 a businessman and burgher of Stockholm and grounded Brattfors steelery in Ockelbo, Gästrikland. Moved to Arboga 1644 where he became burgher and district court judge. Aquired Hofors Works in 1680. The factory was owned by the family until late in the 1800's.
Son:
3. GABRIEL PETRE, died 1736 (1/4) in Nora. Director of Rökjerr Works. Wife died 1733
Son:
4. MAGNUS PETRE, Born 1699, died 1755. Head bookkeeper at Vadstena Castle. Married II: to Margareta Glanberg from Vreta Kloster, born 1711 dead 1770.
Daughter:
5. ANNA MARIA PETRE, Born 1742, died 30/6 1796. Married to Henric (Hinric) Örtengren, Born 11/10 1744, died 1807 Police, superintendent and Innkeeper in Motala. Buried in Domkyrkan, Linköping. Lived in Hundsberg (Örtensberg)5 km from Motala. Son of Johan Örte(n)gren, first swedish person with the name Örtengren, (25/4 1707-2/2 1788), burgher of Linköping, taylor and brewer, buried in Domkyrkan, and Brita Catarina Norin (26/10 1707-24/7 1751), buried in Domkyrkan Linköping.
Daugther:
6. JOHANNA MARIA ÖRTENGREN, Born 9/4 1773, died 1828. Married to Jonas Kindström, Born 1768 in Sörby Klockrike parish.Building Contractor, owner of Gödselgöl in Ulrika parish.
Son:
7. JONAS KINDSTRÖM, Inspector and landowner. Married to Catharina Jonsson, born 1817.
Son:
8. CARL AUGUST KINDSTRÖM, born 1839, Landowner. Married to Anna Charlotta Svensson, born 1846
Son:
9. CARL THORSTEN KINDSTRÖM, born 1877 (27/12), Master of hunting. Married to Sigrid Linnéa Maria Vapaille, Born 1879 (31/8), (daughter of Leonie Vapaille born in France)
Son:
10. CARL GOTTFRID MAGNUS KINDSTRÖM, Born 1908 (15/11) in Älvkarleby, Died 1987, (xx/7), Gardener. Married to Gunhild Sofia Nordqvist, born 1911 (7/10) in Sofia parish, Stockholm.
Son:
15. ROLF BOTTIS OTTO KINDSTRÖM, Born 1934 (16/6) in Katarina parish, Stockholm, accountant. Married to Laila Viola Karlström, born 1938 (28/3) in Engelbrekt parish, Stockholm, daughter of Harry Karlström and Gunhild Svensson.
Daughter:
16. HELENE LAILA LEONIE GULLAKSEN (yes, thats me!), born 1964 (18/3) in Brännkyrka parish, Stockholm. Married 1992 (22/8) to Nils-Erik Gullaksen, born 1961 (5/4) in Vallentuna. Son of Aksel Isdal Gullaksen and Maria Cornelia Grahl-Nielsen, Bergen, Norway.

Sons:
17. I) AKSEL ERIK DOUGLAS GULLAKSEN, Born 1992 (4/6) in Vallentuna.
    II) ERIK OTTO WILLIAM GULLAKSEN, Born 1995 (25/12) in Täby

According to Anders, there is more about the Petre family in "Slott och herresäten i Sverige" (Dalarna och Norrland)contact me.


visitors since 11/8-97
Page created by © Helene Gullaksen
Please contact me if You have any comments or more information about these ancestors.


A couple of years ago I got the manuscripts of the complete work done by a genealogist hired by my relatives. He had been working for many years, tracing our family down to the Petres of Writtle in 14'th century England.
However, after checking some of the dates I soon realized there was a faulty link in the genealogy. The Georg Petre of my family-line had various birthdates in the documentation, when the George Petre of Writtle had a verified birthdate of aug 15, 1613 and could of course not be the father of Robert Petre, who according to the documentation, was born in 1614... After publishing some questions on my homepage I received a letter to confirm this:


Date: Tue, 18 Mar 1997 06:49:39 -0500
From: tom stacey <106463.424@compuserve.com>
Subject: Petre
To: Helene Gullaksen <gullaksen@ankeborg.pp.se>
Message-ID: <199703180649_MC2-12C3-D1CE@compuserve.com>

I was recently looking up my surname on the internet and came across your
page. My name is The Hon. Mark J. Petre, and I am the son of the present
Lord Petre (this computer is registered in the name of Tom Stacey).
I asked my father about the connection (he is currently working on the
Petre genealogy) and he says he has dealt with this before with regard to
certain Danish potential scions. In fact, Georg Petre is no relation, his
surname being a corruption of Petrie.

Sorry to disappoint, if indeed it can be called a disappointment, but I
thought I should let you know. Do e-mail if you would like to know more.

Mark


This new information, not entirely unexpected, leads to many new questions and the need to visit Scotland for some research, and also: Some people have been mailing me about the the swedish Petre-connection, but all the mailaddresses got lost in a harddisk-failure, so all I can do is publish this so the persons concerned can change their records too. I would also like anyone who has additional information about the Petre / Petrie family-line to contact me.
Thanks to Anders Anerud in Åkersberga, Sweden, I have more information about the Scottish Petre line here. I have not yet translated the article from Swedish but I will do that soon. Anders also asks all who might have any additional information about Margareha (or Maria?) Höijer (born 1626) to please get in touch.

(Släkt och hävd 1954)
Släkten Petres skotska ursprung
Av Alf Åberg
Robert Petre - stamfadern till den svenska släkten Petre från Arboga och gästrikebruket Hofors - var enligt det epitafium som är uppsatt över honom i Arboga stadskyrka, av skotsk börd och född den 1 november 1614 i den lilla staden Montrose vid Nordsjökusten mellan aberdeen och Edinburgh. Epitafiet uppger vidare, att Petre fick en boklig uppfostran och han med böjelse för köpmansyrket begav sig till sverige år 1629. Med praktisk erfarenhet i många- handa ting hade han slagit sig ner i Arboga där han betraktades som en av de främsta och levde ett prisat liv, till dess att han stilla avled den 29 mars 1690 i sitt sjuttiofemte år. En tryckt likpredikan över honom, av biskopen i Västerås, Carl Carlsson, är åtföljd av 8 sidor personalia, varav bl.a. framgår följande: Robert Petre föddes den 9 nov. 1614 i "den namnkunniga Staden Montrois i Skottland /hafwandes han hafft sin uprinnelse af mycket hederlige Föräldrar/ nemligen /Fadren for- dom Borgmestare i bemälte Montrois Stad/ och Hufwud för Petre Familien Herr Georg Petre, och Modren Fru Regina Edmonston." Han miste alltför tidigt sin käre fader jämte flera av sina anhöriga år 1627, men fadern avlät icke att näst för sin död sörja för sing unga son, ity han förordnade att hans äldsta broder herr Georg Petre, som kort därpå sin resa till Sverige anställa tänkte, skulle taga honom med sig till den då i Sverige och Stockholm vistande och boendebrodern her Wilhelm Petre, vilken också till följe så väl av benämnde sin sal. k. faders förordning och den broderlige kärleken honom antog och icke mindre än sina egna barn älskade. Han började 1638 egen handel som han bedrev till 1644, då han beslöt att fästa bo i Arboga och burskap antaga. Enligt den tradition som utbildats i den svenska släkten Petre och som bl.a. L.M.V. ÖRNBERG¹ återger, tillhörde mellertid Robert Petre den från den eng- elska rikshistorien bekanta adliga släkten Petre, som härstammade från Devon- shire i sydvästra England. Släktens mest berömde representant var William Petre, som var statssekreterare hos Henrik VIII och blev kansler för Strumpe- bandsorden under drottning Elisabets tid. Släkten Petre höll fast vid sin ka- tolksa tro under hela reformationstidevarvet men en av dess medlemmar skall ha övergått till protestantismen under 1500-talet och sökt sin tillflykt till ett annat land. Det skall ha varit borgmästaren i det skotska Montrose, som denna tradition syftar på.² De genealogiska uppteckningar, som äro bevarade om den engelska släkten Petre lämna emellertid inte något stöd åt den svenska släkttraditionen. Enligt dessa hade William Petre, andre lord Petre of Writtle (1575-1637), i sitt gifte med Edward Somersets andra dotter Katherine, (jfr ÖRNBERG) åtta söner. Bland dem märktes Robert, senare tredjelord Petre, och George, den yngst av sönerna. Denne George var född i West Horndon den 15 augusti 1613 och gifte sig med Anne, dotter till Henry Fox of Lehurse. Även om man för- kastar åldersuppgiften på Arboga-epitafiet, är det inte möjligt att -- som man sökt göra -- påvisa någon närmare släktskap mellan George Petre och den svenska Petresläktens stamfader. George Petre dog nämligen på godset Wexford i England den 26 september 1647 -- synbarligen utan att ha haft något att skaffa med Montrose. Det fanns visserligen en skotsk gren av den adliga skäk- ten Petre, men denna var lokaliserad till städerna Glasgow, Aberdeen och Edin- burgh och uppträdde inte där förrän på 1660-talet. Inom denna skotska släkt- gren förekomma inga personer med namnen George och Robert³ Det finns andra möjligheter att utfprska släkten Petres skotska ursprung -- nämligen genom det skotska kyrkoboksmaterialet. I en särksild arkivbyggnad -- New Register House -- till det skotska riksarkivet i Edinburgh förvaras de födelse-, vigsel- och dödsböcker, som överlämnats från de protestantiska för- samlingarna och som -- delvis i bristfälligt skick -- gå tillbaka till 1600-talet. I ett av rummen i New Register House kan man bedriva genealogisk forskning i dessa kyrkoarkiv. Beställningarna göras efter en tryckt förteckning, som är uppställd församlingsvis och innehåller uppgifter om de handlingar, som över- lämnats till riksarkivet. En särskild avgift -- en shilling -- utgår för varje rekvirerad volym, men för mera omfattande undresökningar slipper man undan med en engångsavgift på ett pund. Den äldsta kyrkoboken för Montrose är en födelsebok, som börjar år 1615 -- året efter det Robert Petre enligt epitafiet föddes i staden.4 Av boken fram- går att det vid denna tid bodde åtskilliga personer, som buro namnet Petre (Petri) i Montrose. En Master Alexander Petri nämnes som skolföreståndare i staden "at that tyme", och tre söner till honom -- William, Alexander och George -- äro antecknade i födelseboken under åren 1621, 1623, och 1632. Födelseboken nämner inte moderns namn, och fadern anges stundom utan titel, vilket försvårar identifieringen. I kyrkoboken förekommer under 1620- taket två sjömän George Petri och Andrew Petri younger, som vid vardera två tillfällen nämnas som barnafäder. Förutom dessa tre familjefäder med namnet Petre (Petri) möter man upprepade gånger en köpman George Petri den äldre på kyrkobokens tättskrivna sidor. Första gången som George Petri den äldre påträffas i kyrkoboken är den 4 mars 1623, då födelsen av hans son George annoteras. Därefter följa -- med reservation för ovannämnd felidentifiering -- George younger 1624, George Robert 1625, Elsbet 1626, Patrick 1627, Robert 1630, George 1632, Robert 1638, Barbara 1642 och John 1652. Vid denna tide nämnas nya familjefäder med namnet Petri: mjölnaren John Petri, George Petri den yngre, David och Walter Petri. Det är omöjligt att bilda sig någon uppfattning om släktskapen mellan de olika herrarna Petri i Montroses födelsebok. Man kan i varje fall konstatera, att namnet Petri är talrikt förekommande och förnamnen George och Robert ofta möta i 1620-talets födelseanteckningar. Den bokliga bildning som epitafiet omnämner, kan Robert ha inhämtat hos "master" Alexander Petri och böjelsen för köpmansyrket kan han ha fått hos George Petri den äldre eller någon annan av stadens driftiga borgare. Man kan med andra ord våga det antagan- det att släkten Petres ursprung är att söka inte i någon engelsk adelsätt utan i en borgelig skotsk köpmanssläkt från Montrose. Det rådde livliga förbindelser mellan Sverige och de skotska Nordsjöstä- derna och det var inte bara militärer utan också köpmän som sökte sin lycka i stormaktstidens svenska Östersjörike. Ett mycket starkt intryck av dessa för- bindelser får man av några handlingar i stadsarkivet i Aberdeen. Här förvaras bl.a. fyra volymer med domstolsutslag angående arvsberättigade släktingar till personer, som emigrerat från Aberdeen.5 Volymerna omfatta åren 1637-1777 och innehålla talrika uppgifter om de utflyttade, deras föräldrar och öden efter utvandringen. Många av dessa skottar slogo sig ner i Tyskland och Polen, men åtskilliga andra sökte sig till Sverige och blevo där bofasta. Robert Petre var inte den förste av Montroses invånare, som emigrerade till Sverige. Omkring 1614 avreste handlarnden Walther Guhtrie med sin familj från staden och slog sig ned i Stockholm, där han blev stamfader för den adliga släkten Guthrie. Också länge efter Robert Petres avresa skulle ungdomar i Mont- rose smida sina framtidsdrömmar kring landet östanhavs. I början av 1800- talet slogo sig två bröder från Montrose ner i Göteborg. De hade liksom Robert Petre "böjelse för köpmansyrket" och liksom han skulle de räknas bland de främsta i sin nya hemstad. Deras namn var Robert och James Dickson. 1[V.Örnberg]: Svenska Ättartal 9, Stockholm 1893 2Traditionen är fullt utvecklad i ett manuskript om släkten Petre, utarbetat av A g n e s P e t r e och förvarat i Hofors bruksarkiv. 3Genealogical Collections illustrating the History of Roman Catholic Families of Eng- land, vol. I (1887), s. 38, 40, och 89. 4Birthbook of Montrose 1615-1674, New Register House, Edinburgh. 5Propinquity Books, Burgh of Aberdeen.visitors since 11/8-97
Page created by
© Helene Gullaksen
Please contact me if You have any comments or more information about these ancestors.


updated