Ö r t s i d a n


I alla tider har örter av lika slag använts inom medicinen och homeopatin för att lindra och bota allt ifrån hjärtbesvär till olycklig kärlek. Man har använt dem i mediciner, som amuletter och i olika skönhetsmedel. Också i folktron spelade olika örter en avgörande roll när det gällde att bota sjukdomar eller lindra andra besvär. Ännu idag används många örter flitigt för sina medicinska eller kosmetiska egenskaper.

Kom ihåg att försiktighet gäller vid användandet av örter. Vissa är mycket giftiga och somliga är till och med dödliga. Även om en växt inte är giftig kan den ha en farlig dubbelgångare. Var noga med att kontrollera växtens arttillhörighet och överdosera aldrig. Det är bäst att hålla sig till rätt dosering, som har visat sig vara bäst efter många år av praktisk tillämpning.


[Kryddväxter] [Häxörter]

[Läkemedelsväxter] [Giftiga örter]

[Beredning av örter] [Lite historia]

© Linda Nilsson, 1998