JULGAR! Ordet,som används i den brasilianska lekmannarörelsen,
betyder BEDÖMA dvs utvärdera livssituationer i Bibelns ljus.

En Amerikanska som blev rektor vid en långt nedgången skola i Chicagos värste slum området lyckades helt förvandla skolan tack vare hennes variant på metoden
VER-JULGAR-AGIR.
Hon fick studenterna att få både skicklighet och positiva självkänslör genom att lära dom att självständigt,effektivt och kritiskt handskas med alla texter. Alla textläsningar i hennes klassor gick utifrån en tolkningsram bestående av tre enkla frågor: Informationen på denna hemsida har lagrats enligt denna tolkningsram i denna Svensk tappning: