VER!Ordet,som används i den brasilianska lekmannarörelsen,
betyder SE! dvs analysera människornas livssituation.
Märk väl hur ögat ser ut på vår hemsida!
I vår tid har vi ifrågasatt den upplysningstids alltför naiv tro
på människans förmåga att se helt objektivt på omvärlden och universum (t ex fysiken HEISENBERG'S "osäkerhetsrelationer princip" och filosofen Michel FOUCAULT's avslöjande i Histoire de la folie 1964:288 av "positivisms myter om den vetenskapliga objektiviteten.")

Men en vanlig människa behöver inte helt och hållet anlita sig till vetenskapsmännens utsagor.
Vi får bara slå upp Jesu ord om vårt alltför mänskligt sett att se på saker och ting och våra medmänniskor:

Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?...Ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart....(ur Bergspredikan,Matt 7:3-5)
Det är ju inte lätt att se.
En Amerikanska som blev rektor vid en långt nedgången skola i Chicagos värste slum området lyckades helt förvandla skolan tack vare hennes variant på metoden
VER-JULGAR-AGIR.
Hon fick studenterna att få både skicklighet och positiva självkänslör genom att lära dom att självständigt,effektivt och kritiskt handskas med alla texter. Alla textläsningar i hennes klassor gick utifrån en tolkningsram bestående av tre enkla frågor: Informationen på denna hemsida har lagrats enligt denna tolkningsram i denna Svensk tappning: