"NOAKS ARK" FINNVÄVNAD Finnvävnad av Gunhild Swedenborg-Johansson,
tidigare i sakristia,
numera i Församlingsgård i Elmsta.
Visades först till församlingsbor av Kajsa Nordgren (släkting till Gunhild),
på "Torsdagsträffen," 25 september 1996.