AGIR! Ordet,som används i den brasilianska lekmannarörelsen,
betyder HANDLA! dvs utav analys och utvärderingar i Bibelns ljus arbeta för fred och rättvisa, försoning och "dagliga bröd" för alla.

Denna skulptur heter "Låt oss förvandla svärd till plogbillar" och är gjord 1959 av den sovietiske skulptören Jevgeni Wutschetitsch. Den är nästan 3 meter hög. Skulpturen star i FN-byggnadens trädgård i New York och är en gåva från Sovietunionen till FN.
Idén kommer från Gamla Testamentet där det står:

Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida(Jesajas bok 2:4).Text och bild ur Konfirmandens bok Livsmönstret, Verbum 1993.

Behöver vi en lämpligare VAD NU!?-WHAT NOW!?-AGIR!?En Amerikanska som blev rektor vid en långt nedgången skola i Chicagos värste slum området lyckades helt förvandla skolan tack vare hennes variant på metoden
VER-JULGAR-AGIR.
Hon fick studenterna att få både skicklighet och positiva självkänslör genom att lära dom att självständigt,effektivt och kritiskt handskas med alla texter. Alla textläsningar i hennes klassor gick utifrån en tolkningsram bestående av tre enkla frågor: Informationen på denna hemsida har lagrats enligt denna tolkningsram i denna Svensk tappning: