"Have a nice day",
but better still,
"Have a nice eternity!" "Barnen är vår framtid," säger vi i dopgudstjänsten.
Pojken från en video
som här framställer en elektronisk "Happy face,"
varslar gott om vår gemensam framtid med ett hoppets tecken.

Kyrkans traditionella välönskan över församlingen har varit:
"Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevare edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus. Amen.(Fil.4:7)
Nu vill vi tillönska Dej också välsignelsen som är hämtad
ur en Katolsk bönebok och här återges i ett varsamt bearbetad språkdräkt:

Fadern i himmelen som vakar över oss,
Herren Jesus Kristus, som blivit vår Bror,
och den Helige Ande, som blivit utgjuten i våra hjärtan,
välsigne och bevare Dej för allt ont, När du går och när du kommer.
VÄLSIGNE DEJ GUD ALLSMÄKTIG
SKAPAREN, BEFRIAREN OCH TRÖSTAREN. AMEN.