1Kor 13:13KORSET, ANKRET OCH HJÄRTAT uttrycker
tro, hopp och kärlek.

Denna symbolisering av 1Kor 13:13 kan kompleteras med Nya Testamentets förklaring av NÅD:

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet....Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare(Rom 5:1,2,8).

Genom att placera vårt pastorats gammalt sigill för Vedoe soken (=socken, och kommer från "att söka till") mitt i hjärtat vill vi bekräfta att Gud älskar oss alla--'insocknes' och 'sökare'--ovillkorligen--gränslöst--av "BLOTT NÅD"!