Kyrktaket har en mycket ovanlig utformning och ter sig som en upp- och nedvänd båt.
Altartavlan är utförd 1911 av konstnären Gunnar Widholm,
känd bl a som en framstående bokillustratör (också serietidningar!). Den föreställer [Kristus möter 
oss] tre generationer skärgårdsbor:
den gamla generationen läser bibeln,
under det att en ung familj med barn på armen blickar ut över havet,
där Jesus kommer vandrande.
Predikstolen, till vänster om altaret,
fick sin dekoration år 1949, då kapellet restaurerades. För de konstnärliga motiven svarade Harald Lindberg,
medan ytorna målades av Nils Nilsson, Söderfjäll.
Centralmotivet är Jesus stillar stormen
och också f ö har bilderna anknytning till skärgården.
Samma sak gäller den likaledes av Lindberg dekorerade läktarbarriären.