frukta/vörda?
Psalmbokens översättning av Luthers Katekes börjar:
"Vi skall frukta och älska Gud..."
I ett litet häfte om den historiska bakgrunden till Katekesen, M.REU påpekade att Luthers förste version av förklaringarna till Tio Guds Bud började, "Vi skall älska Gud osv." Men, efter de fruktansvärda iakttagelserna som visitator som Luther beskrev i Katekesens Förord, ändrade han texten så att gudsfruktan betonades.
I den Engelska översättningstradition behöll man vändningen:"We should fear and love God..." Men i den version som the Lutheran Episcopal Ministry at the Massachusetts Institute of Technology har på Internet, byts "fear" ut mot "respect." Om man vänder sig till hemsidan för The International Church of Stockholm, blir det klart att Wedoes Webmaster anser att genom Scoutrörelsen flera människor skulle föredra "revere" i stället för "fear" eller "respect," ("A scout is reverent...").
Också, i de modernare Psaltaröversättningarna har man börjat använda revere/reverent eller vörda i stället för "fear" och "frukta":

"Visa mej, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mej att helhjärtat vörda ditt Namn," Psalt.Ps.86:11 (1995*)
jfr 1917,1982 "att jag (OBS!)fruktar ditt namn"

"Because of your great love
I can come into your house;
I can worship in your holy Temple
and bow down to You in reverence,"Ps.8:7 (Today's English Version,"Good News Bible")
(compare KJV, RSV, NKJV "in fear.")

På Engelska och Svenska har man i andra viktiga sammanhang betonat annan innebörd i det Tyska begreppet"Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten",t ex :
Albert Schweitzers etisk-religiösa ideal "Erfurcht vor dem Leben" översätts "Reverence for Life," och "Vördnad för Livet"(R.Grabs, M.Lönnebo).
Klicka för att återkomma till Tio Guds bud