A.VER!(klicka för förklaring)

       B.JULGAR!(klicka för förklaring)C.AGIR!(klicka för förklaring)A.VAD?


B.VADDÅ?


C.VAD NU!?


Vägenpå 

spanning och en välönskanA nice eternity!.

Innehållsförteckning

"Quo vadis? --links--bra 

förbindelser!"

 


Den här officiella Cyber-Church Homepage
är Väddö-Björkö/Arholmas pastorats hemsida (under construction):
Uppdateras av Wedoes-Webmaster Pastor Joe.

E-mail: joe.anderson@mbox300.swipnet.se

E-mail, pastoratet: kyrkan.roslagen@swipnet.se

 

Svar på fredag varje vecka!