Svenska kyrkans liv
--med utlänningens öga: Del I.


(Please note: much of the following is obsolete
--especially pp.83-86!
However, it is here offered as an historical perspective
to an ongoing view of the Church of Sweden
from the Webmaster's point of view as immigrant "invandrare."
Del II--the next article-- will be entitled
"Big Book or Big Mac?:1593 or 1973?"
It is a critical review of
Befrielsen:STORA BOK OM KRISTEN TRO 1993,
with observations culled from study circles concerning both the "Big Book"
and the "Little Book." Lilla boken om kristen tro 1992)
kapitel 6 ur Den sällsamme svensken:
Utländska akademiker om folkhems-svensken
.
UPPSALA: Nybloms, 1966.

DEN SKEPTISKE SVENSKEN
Svenska kyrkan - Fenix eller Dodo?

JOSEPH ANDERSON-- som är född i New York 1939, började med
att ta en fil. kand. vid Upsala College i New Jersey och fortsatte med en
teol. kand. vid Union Theological Seminary i New York. För
närvarande studerar han Nya Testamentets exegetik vid teologiska
fakulteten i Uppsala
.

"Svenska kyrkan sköter folkbokföringen och frikyrkorna sköter
religionen". Detta ofta citerade yttrande fick jag till svar när jag
frågade en studentkamrat i Uppsala om den religiösa situationen i
Sverige.
En australiensare åskådliggjorde hur vi utlänningar får denna
synpunkt bekräftad genom att berätta om sina erfarenheter från
pastorsämbetet. Till en början drog han sig för den öbligatoriska
registreringen av utlänningar hos pastorsämbetet eftersom han
naturligtvis trodde att pastorsämbetet hade med svenska kyrkan att
göra. Hans betänkligheter inför vad han förmodade vara någon slags
missionär verksamhet försvann emellertid, när han fick reda på att
mantalsskrivningen hos kyrkans ämbetsmän inte hade något
gemensamt med vare sig lutheranism, kristendom eller religion
överhuvudtaget.(s 71)
s 72
s 73
s 74
s 75
s 76
s 77
s 78
s 79
s 80
s 81
s 82
s 83
s 84
s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91
PLEASE FURNISH US WITH comments concerning the "observations" ABOVE!