(under construction)
(Webmaster's Weaving:ur slutord till) "några synpunkter i anledning av
Bibel-Babeldiskussionen," N. Söderblom mfl.
"Vår kyrka har icke antagit någon bestämd lära
om den heliga Skrift och dess inspiration.
Officielt lär vår kyrka blott,
att bibelordet är Guds ord,
men icke i hvilken mening.
Mot det historiskt alldeles oriktiga påståendet,
att de äldre s.k. ortodoxa dogmatikernas uppfattning af bibeln
skulle vara vår kyrkas uppfattning,
inlägga vi vår bestädaste protest

...Ingen af våra lutherska bekänneleseskrifter
har i minsta mån fastslagit 1600-talets inspirationslära

...En lutheran är därför på intet sätt bunden af denna lära."