i en värld där det sällan klingar en lovpsalm,
i en värld som för många bara tycks tillåta prosa och statistik.
En värld som enbart finner det löjligt, orealistisk och förmätet att säga:

"Himmelriket kan liknas vid ett senapskorn...
som är minst av alla frön på jorden,
men sedan det är nedlagt,
skjuter det upp
och bliver störst bland alla kryddväxter
och får stora grenar,
att himmelens fåglar
kann bygga sina nästen i dess skugga."

91
PLEASE FURNISH US WITH comments concerning the "observations" ABOVE!
s 71
s 72
s 73
s 74
s 75
s 76
s 77
s 78
s 79
s 80
s 81
s 82
s 83
s 84
s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
till början "ikoner"