Att döma av det vi fått veta om saken, har svenska kyrkan idag
fått sina kvinnliga präster som en följd av att den kvinnosaksvänliga regeringen
tvingat på kyrkan sin vilja. Vi har alltid fått höra att den lutherska kyrkan i Europa
fjäskat för regeringarna. Det är endast tack vare Bekännelsekyrkan som den tyska lutheranismen
undgått den slutgiltiga domen för att den inte givit "kejsaren, vad kejsaren tillhör,
och Gud, vad Gud tillhör". På liknande sätt visar den svenska kyrkans,
dess biskopars, prästers och lekmäns underkastelse att Ceasar-papismen
ingalunda är ett avslutat kapitel, att svenskarna inte har religionsfrihet.
Den logiska reaktionen, inte mot kvinnliga präster
utan mot regeringens uppenbara kränkning av kyrkans frihet
torde vara en oavhängighetsförklaring från kyrkans sida,
skilsmässa mellan kyrka och stat.
Efter att så ofta hört berättas om genomsnittssvenskens försoffning
och likgiltighet gentemot kristendom blev jag förvånad
nör jag läste i den svenska pressen att så dör en sextio procent
av folk som nyligen intervjuats svarat jakande
på frågan om de var villiga att ta på sig besväret
att fylla i ett formulär där det stod skrivet att
de i händelse av separation ville kvarstå i svenska kyrkan.
Även om man är medveten om att undersökningens validitet måste ifrågasättas,
kan man i alla fall inte låta bli att uttrycka sin förvåning över
den allmänt utbredda villigheten att stanna kkvar i en oberoende kyrka.

Men i den ena diskusssion efter den andra har svenskar jag talat med
försäkrat att det föreligger oöverstigliga hinder för en separation.
Kyrkan vill ogärna avstå från sin egendom och sina finansiella resurser.
85 s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91
osuˆ~ƒ ‰‹à=ŒÐ/ Ž   SYSINI WRI /‰MlWIN INI Á@Ó"±#ÕkNVSETUP LOG ¡]5"WPC_H2C WCM @1dÌc'MWINHELP INI ƒ`5"vdãWTAPI INI `5"ðwÃHPU DLL @1d‰g:WPSS30SVHLP ‰Öv1WANDER SCR ‰Ùv°¡WPSAVE SCR ‰ßvP¬AUTOSTARGRP ê@Ó"FxBWPSH20 REG `5"6x»WTSPELSVQCS @1dÁwîCORELWORGRP ê@Ó""^ûcAARDVARKINI ‘™["¯" €þø€a­ÐMO‰Áû8qªè!TŒÆþúòòòòòòòòòòòòòòòòòò¬þ¬þ ÿp0p1p2DTðÐTР TðÞ~ ~ÿÿ€€þ¤Times New Roman Symbol&Arial5Courier New