Det var just ett egendomligt sätt att tillämpa Jesu ord
"Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet
så skall också allt detta andra tillfalla eder". Det kan naturligtvis finnas
andra skäl varför biskopens unga präster är sa entusiastiska,
t.ex. hans ställningstagande emot kvinnliga präster.

För den vanlige icke-teologiske amerikanen befinner sig kvinnliga präster
i samma kategori som kvinnliga busschaufförer eller manliga strip-teasedansöser.
D.v.s.i Amerika är de ytterst sällsynta. Bland amerikanska lutheraner
förekommer de överhuvudtaget inte, men flera andra samfud har kvinnliga präster
- - den första jag någonsin träffat råkade vara en baptistpastor pa resa i Sverige.
Kontentan av den typiska amerikanska inställningen till detta fenomen,
som tycks förorsaka så mycken illvilja och förspilld energi i Sverige
framgår av följande färska episod: Som svar på frågan om vad han tyckte om
den nya kvinnliga prästen i församlingen, började en presbyterian med att prisa
hennes predikokonst, hennes kompetens som administratör, hennes hand med barn o.s.v. men slöt sin utläggning med orden: "Kvinnor är alldeles förträffliga som präster,
men jag skulle inte vilja att min dotter gifte sig med en av dem."

Anlägger man en mera teologisk syn på de svenska kvinnliga prästerna
så ligger pröblemet inte så mycket i det faktum att man struntat i vissa ställen
i Pauli brev om att "kvinnan tige i församlingen". Nej, vad andra samfund världen runt
är 'beredda att kritisera Svenska kyrkan för är inte att den håller sig med kvinnliga präster
utan det sätt på vilket kyrkan genomdrev det hela.
84 s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91