En baptist som tjänstgjorde som kaplan för utländska studenter i Uppsala
berättade att det var i St. Ansgars kapell han
för första gången kände sig välkommen i Sverige, och det var en präst i St. Ansgars
som först fick honom att känna sig accepterad som kollega
inom det svenska prästerskapet. Det hela beror säkerligen på det faktum
att kapellet är mycket litet och att församlingen nästan helt och hållet
består av naturligt vänliga och öppna studenter. Men till en del avspeglar det
säkert studentens vidare förståelse av innebörden i den kristna kärleken.

I stället för att vara en eldhärd av neurotisk ritualism,
framstod detta högkyrklighetens centrum i Uppsala
(och sålundadär för högkyrkligheten i hela Sverige)
för mig som en kyrka där man kan hålla andakt utan känsla av
att ens uttryck och uppträdande under andakten observeras eller kritiseras.
I stället för ett straängt iakttagande av alla regler och högtidlig tystnad
finner man om söndagsmorgnarna ofta kapellets lugn stört av gråtande barn
som försöker överrösta pastorn. Ingen tycks irriteras av barnen, vilka accepteras
som en del av den andaktsfirande familjen. Studenternas gudstjänstvanor skiljer sig
högst påtagligt från den typiska svenska församlingens, där man sällan ser några barn.

Unga par tar ofta barnen med sig fram till altaret när de begår nattvarden.
Aven om de är för små för att få del av Nattvardens bröd och vin,
lämnas de inte utanför den mystiska festen utan får vara intill föräldrarna
och får en klapp på huvudet och en välsignelse från pastorn. Detta är
åtminstone en vana som amerikanska kyrkor också borde införa.
82 s 83
s 84
s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91
fn~r hn~~kvrk1i~hetpn ; Iip1~ 5;vpr;~p~ fn~r m;~ ~nrn Pn kvr1<~ uˆ~ƒ ‰‹à=ŒÐ/ Ž   /‰MlWIN INI Á@Ó"±#ÕkNVSETUP LOG ¡]5"WPC_H2C WCM @1dÌc'MWINHELP INI ƒ`5"vdãWTAPI INI `5"ðwÃHPU DLL @1d‰g:WPSS30SVHLP ‰Öv1WANDER SCR ‰Ùv°¡WPSAVE SCR ‰ßvP¬AUTOSTARGRP ê@Ó"FxBen del försök att få utlänningen att känna sig välkommen igruppen och hjälpa honom att följa gudstjänsten på det ovana sättet oc€Y[Ô4û÷ï€ÒÔúôî 2Π2U¬þ  2ªXý ÿp0p1p2DNðÐTÐðÐÞ••ÿÿ€4€¤Times New Roman Symbol&Arial5Courier New