Domkyrkan har även dagliga sånggudstjänster, Tidegärden,
men de flesta av andaktsbesökarna bär ingen klosterdräkt.
Dock finns det en och annan som gör det; då och då kan man få se
en svensk nunna bland studenterna. Några munkar ser man inte till,
trots att det lär finnas en handfull inom svenska kyrkan. Protestantiska
munkar och nunnor och studenter som sjunger klosterritualerna! Det är ett
säkert tecken på att svenskarna och deras kyrka inte utan vidare
kan sättas etikett på. Det bekräftar också en svensk biskops påstående
att de unga i Sverige hamnar i den ena av två grupper
-- antingen bland dem som vördar kyrkan högt
eller bland dem som inte kunde ta mindre notis om kyrkan än de gör.
Representanterna för vardera gruppen kan förefalladen övriga världen
orubbligt ståndaktiga i sina positioner.

En tummelplats för de ungdomar som uppriktigt engagerar sig i religiösa ting
är St. Ansgars studentkapell i Uppsala. Till skillnad mot i Domkyrkan
har man i St. Ansgar nattvardsgång varje söndag,
och nästan alla i det välbesökta kapellet tar emot sakramenten. En annan skillnad
gntemot Domkyrkan och flertalet andra svenska kyrkor,
där de flesta sitter passiva under hela gudstjänsten,
är den rika flora av andaktsfulla gester man kan få se i St. Ansgars kapell.
Knäböjande och korstecken är vanligt och kapellet har av denna orsak
anklagats för "katoliserande tendenser". Men det tycks råda en hälsosam frihet
och variation andaktsbesökarna sinsemellan, något som motsäger anklagelsen
för ritualism. Och här gör man en del försök att få utlänningen
att känna sig välkommen i gruppen och hjälpa honom att följa gudstjänsten
på det ovana sättet och på ett främmande språk.
81 s 82
s 83
s 84
s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91
uˆ~ƒ ‰‹à=ŒÐ/ Ž   liga sång-gudstjänster, men d€Úá奧Äãû÷ûï€î¼¾ÂÄúòçßÙ 2U¬þ 2\  2U¬þ 2U¬þ 2U¬þÿp0p1p2p3DhðÐTДð4¨ðHÞDÄDÿÿ€ã€Ä¤Times New Roman Symbol&Arial5Courier New