inom många kyrkor en atmosfär liknande den vid kungens hov.
Man gick till kyrkan för att frambära sin hyllning till Gud,
som skulle ha sin uppvaktning i enlighet med etiketten
vid monarkens pudrade och perukförsedda hov. I Domkyrkan i Uppsala
inleds och avslutas den blomstersmyckade predikan
med välljudande dikter som starkt påminner om hovpoesi.

Om man inser att hela atmosfären i Domkyrkan liknar den
vid ett belevat hov så förstår man hur man miljötroget bör prisa Gud där.
Ett besök i Uppsala Domkyrka är ett besök vid kungliga hovet,
en slags lysande, kunglig hyllning i avsaknad av djupare mening.
Man går kanske dit av pliktkänsla eller för att njuta av musikens höghet.
Det vore enfaldigt att vänta sig kristlig vård och omsorg
av denna hovceremoni.

Men under veckorna får Domkyrkan ett annat utseende. Den hovlika
barockstämningen försvinner när studenterna kommer för att hålla andakt.
Vid middagstiden uppenbarar sig mellan trettio och sextio studenter i koret
och på kvällen ett något mindre antal. Deras andakt är helt frivillig,
och de som är ansvariga för Domkyrkan tycks inte ha något att säga till
om när det gäller dessa gudstjänster. I själva verket började dessa gudstjänster
-- Tidegärden--
som ett resultat av ansträngningarna av en präst som inte hade direkt
med Domkyrkan att göra, och har fortsatt utan någon speciell uppmuntran
från dennas sida. Man använder sig av adaptationer av munkarnas middags
och aftongudstjänster. Dessa kärnfulla böner ur Psaltaren sjungs ibland
på klosterinspirerade melodier. Här i Sverige tycks protestanternas
återupptäckt av alla troendes prästerliga värdighet ha utvecklats till ett slags
lekmannamonasticism.
80 s 81
s 82
s 83
s 84
s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91
s€·¼¥Äúò  €ßg£¥úòìä 2U¬þ 2½Dý 2U¬þ 2U¬þ ÿp0p1p2DTðÐTР TÞ%¥%ÿÿ€Ä€¥¤Times New Roman Symbol&Arial5Courier New