är avsett bara för ett invigt fåtal, för dem som går in för sådant... ett slags 'höbby.

I stället för att förmå kyrkorna att återupptäcka sina verkliga rikedomar,
återspeglar katedralen en förkärlek för det torftiga som kommit från kyrkor
vilkas ofruktsamma kyla uppstått inte så mycket ur deras fientliga inställning
till avbildningar av alla slag eller av deras förenklade arkitektur,
som ur deras stränga och sjukligt ensidiga doktriner om Herrens Nattvard.
Under flertalet söndagar har Domkyrkan och de kyrkor vars sakramentala nödtorftighet
den symboliserar i stället för en glädjens nattvardsfest inget annat val än fasta.
Något mera fjärran från de första kristna församlingarna eller femtonhundratalets Lutherska kyrka kan man svårligen föreställa sig.

Nästa söndag jag besökte Domkyrkan fann jag andra tecken på
den svenska kyrkans drift bort från den ursprungliga kristna andan.
Den dagen kom jag alldeles innan gudstjänsten skulle börja,
och eftersom kyrkan var så full av folk hade psalmböckerna tagit slut.
Jag satte mig ned i bänken och trodde att någon skulle låta mig
dela en psalmbok. Men inte ens fastän jag befann mig i en fullsatt bänk,
gjorde någon minsta försök att hjälpa mig genom gudstjänsten eller
låta mig titta i psalmboken. Svenskarna tycktes hålla upp sina böcker
så att ingen annan skulle kunna kika. Sällan har jag känt mig så ensam
och hjälplös. Om Jesus hade fortsatt sin liknelse om den barmhärtige samariten
med att beskriva hur prästen och leviten som red förbi den som slagits
av rövarna utövade sin andakt, så skulle deras uppförande
under gudstjänsten säkerligen inte skilja sig särskilt mycket från
77 s 78
s 79
s 80
s 81
s 82
s 83
s 84
s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91
kyrkorna att åuˆ~ƒ ‰‹à=ŒÐ/ Ž   SYSINI WRI /‰MlWIN INI Á@Ó"±#ÕkNVSETUP LOG ¡]5"WPC_H2C WCM @1dÌc'MWINHELP INI ƒ`5"vdãWTAPI INI `5"ðwÃHPU DLL @1d‰g:WPSS30SVHLP ‰Öv1WANDER SCR ‰Ùv°¡WPSAVE SCR ‰ßvP¬AUTOSTARGRP ê@Ó"FxBWPSH20 REG `5"6x»WTSPELSVQCS @1dÁwîCORELWORGRP ê@Ó""^ûcAARDVARKINI ‘™["¯" €¯²KLòûõí €ÚvßêìðòúòòúçßòH ¬þЬþ¬þ ÿp0p1p2DTðÐTР TÞrr ÿÿ€€òœ Century Symbol&Arial5Courier New