Sverige inga andra kommentarer än turistguidens upplysning
att 'blommorna och kransarna vid hans lämningar lagts dit av katoliker.'
Men en kyrka är mer än sin arkitektur och sina utsmyckningar.
Och då kyrkan enligt det evangeliska synsättet är Guds församling,
kommer den väsentliga frågan för vårt studium att lyda:
Vad har människorna som använder katedralen och
deras sätt att använda den att säga oss om kyrkan i Sverige?

Första söndagen jag kom i kontakt med de troende i katedralen
var full av angenäma överraskningar. Efter allt vad jag hört
om frekvensen kyrkobesökare i Sverige väntade jag mig att inte hitta mer
än en handfull gamla människor och skönhetsdyrkare
utspridda längs hela det långa, tomma skeppet. Istället fann iag kyrkan fullbesatt
så gott som till sista plats, och där såg ut att vara ett par tusen personer
i nästan alla åldrar närvarande. Efter allt berättande i U.S.A. om de
s.k. "katolska tendensersa" inom svenska kyrkan,
fann jag här nästan samma gudstjänstordning som jag och miljoner andra lutheraner
runt om i världen är vana vid.
I själva verket påminner gudstjänsten starkt inte bara om
nattvardsgången inom anglikanska kyrkan och sålunda också om
gudstjänstordningen inom kyrkan i Södra Indien, utan den liknar dessutom
den gudstjänstordning som införts inom andra kyrkor tillhörande
den reformerta traditionen, den presbyterianska och The United Churches of Christ.
Den svenska kyrkan står således - i motsats till vad de flesta svenskar
och utlänningar tror och trots att man i Sverige använder benämningen
"högmässa" för 74 s 75
s 76
s 77
s 78
s 79
s 80
s 81
s 82
s 83
s 84
s 85
s 86
s 87
s 88
s 89
s 90
s 91
uˆ~ƒ ‰‹à=ŒÐ/ Ž   kransarna vid hans lämningar lagts dit av katolik€°Ïø€0|´¦¨¬®°úòêäêÙääê ¬þ¬þ¬þ 2U¬þ 2U¬þ ÿp0p1p2DTðÐTР TÞ0°0 ÿÿ€Ï€°œ Century Symbol&Arial5Courier New