1.Varför kallas du kristen?
Why are you called a Christian?HANDBOK,Fjärde Huvudstycket:
Det heliga Dopets Sakrament
The Sacrament of Holy Baptism

1.

Svar.Answer(Lilla Kat+kort utveckling.1;AugustanaCat.Q.2)

JAG KALLAS KRISTEN, EMEDAN JAG GENOM DOPET ÄR UPPTAGEN I JESU KRISTI FÖRSAMLING
och med församlingen tror och bekänner honom vara min Frälsare och Saliggörare.

I am called a Christian because through baptism I am received by God into the congregation and companionship of the Church of Jesus Christ,
and with the congregation believe and confess Him to be my Saviour and the One who makes me blessedly happy!

I.

Vad är dopet?What is Baptism?
Svar Dopet är inte endast vanligt vatten, utan vatten omslutet av Guds bud och förbundet med Guds ord.

Vilket är detta Guds ord?

Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus sista kapitel:

"Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn."


II.

Vad gör dopet för nytta?
What does Baptism give? What good is it?

Dopet ger oss syndernas förlåtelsen, räddar oss från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror på Guds ord och löften.

<I>A. It gives the forgiveness of sins, redeems from death and the Devil, and gives eternal salvation to all who believe, just as God's words and promises declare.

Vilka är dessa Guds ord och löften?

Markus 16:16

Den som tror och blir döpt skall räddas (blir frälst),
men den som inte tror skall bli dömd.

(Lilla Kat+226)

Hur sammanfattas här alla de nådegåvor, som vi får i dopet?

De sammanfattas alla i orden: BLI FRÄLST.

III.

Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan?

Vatten åstadkommer det förvisso inte,
utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet;
ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande,(a graced water of life, a bath of new birth in the Holy Spirit.;jfr Ef 5:25,26)

såsom Sankt Paulus säger till Titus i det tredje kapitlet (4-8):

på grund av "Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna, räddade han oss--och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus vår Frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinner evigt liv. Det är ett ord att lita på."


(Lilla Kat+230)

Varför kallas dopet ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse?

Emedan vi, som av naturen är födda i synd,

("Nu för tiden vill människor inte höra talas om arvsynden. Men det är faktiskt den enda av de kristna dogmerna som kan empiriskt bevisas," C.K.CHESTERTON cit SPT 1996 23/8:507)

genom dopet blir delaktiga av frälsningens nåd och därmed får nytt liv i Kristus.(Joh.3:6;Ef5:25,26)

Why may those who are baptized

be called

"b o r n  a g a i n"

by a "washing of regeneration"?
(AC122,LilKat+230)

Baptism is called a "washing of regeneration"(TEV "new birth and new life by washing us") because we, who by nature are born in sin,
through baptism are born again in Christ
and are received in the communion of His Church.(Joh3:6;Ef 5:25,26)

IV.

Q.Vad betyder detta dop i vatten?

Det betyder att den gamla människan ("den gamle Adam," jfr 1 Kor 15:45) i oss genom daglig ånger och bättring skall dränkas och dödas med alla synder och onda lustar, och att en ny människa dagligen skall framträda och uppstå, som skall leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helighet.

Var Står det skrivet?

Aposteln Paulus säger i Romarbrevets sjätte kapitel:

»Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.


What does such a water Baptism mean for everyday life?

A. It means that the "old Adam"-- that sinful identity -- our self-centered,egoistic self-image-- should be drowned by daily sorrow and repentance, and die with all sins and evil lust; and, in turn, a new self daily come forth and rise from death again. The renewed person will live forever before God in righteousness and purity.

Q. Where is this written?

A. St. Paul writes in Romans 6:4 ``We were buried with Christ through Baptism into death, that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.''

(Romans 6:4)


HANDBOK: Doktor Martin Luthers Lilla Katekes (huvudsakligen enligt Den Svenska Psalmbokens kortfattada utgåvorna; men denna varsamma språkliga revision syftar till ett närmande till hela originalet. Härinne finns vissa urdrag ur 1878 års utveckling--jfr Pro Veritate utgåva, 1991-- och dess modernisering gjord av Svenska kyrkans "dotter kyrka," Augustana Lutheran Church (1957-62). Pastor Joe Anderson är också ansvarig för hemsidans andra tillägg och urval ifrån Svenska kyrkans grundläggande dokument.
HANDBOOK texts are from Wedoes-Webmaster's alteration of the SMITH 1994 tr. at the MIT-LEM homepage.

Public domain (får fritt kopieras, inget anspråk på uppehovsrätt, men var vänlig och ange källan och uppehovsmän till ev andra "hypertexting."!)