Hur kan vi kommunicera med Gud?(How may we communicate with God?)
HANDBOK III

Modellen för all bön, Herrens bön or Fader Vår, eng.Our Father, is found at Matthew 6:9-13 and Luke 11:2-4.

Inledning

Fader vår, som är i himmelen.

Vad är det?

Gud vill härigenom med mildhet uppmuntra oss att tro,
att han är vår rätte Fader
och vi hans rätta barn,
för att vi, frimodigt och med all tillförsikt,
skall be till honom,
såsom älskada barn pratar med en kärleksfull förälder.

A. In this introduction, the Lord encourages us to believe that God is our real Father and that we really are God's children.We therefore may pray with trust and complete confidence, in the same way beloved children speak with their loving parent about their requests.


FÖRSTA BÖNEN The First Petition

Helgat varde ditt namn.

Vad är det?

Guds namn är i sig självt heligt, men vi ber i denna bön, att det skall hållas heligt också hos oss.

Hur sker det?

Det sker när Guds ord läres rent och klart och vi lever heligt efter det som Guds barn; ge oss det, käre himmelske Fader!
Men den, som lär och lever på annat sätt än vad Guds ord lär, ohelgar Guds namn ibland oss; bevara oss för detta, 0 himmelske Fader!


ANDRA BÖNEN The Second Petition

Tillkomme ditt rike

Vad är det?

Guds rike kommer väl av sig självt utan att vi ber om det,
men vi ber i denna bön, att det skall komma också till oss.

A. It is certain that the Kingdom of God comes by itself, without our prayer. But we pray in this request that it come to us as well.

Hur sker det?

Det sker när vår himmelske Fader ger oss sin Helige Ande, så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord och så lever i honom här i tiden och sedan i evigheten.

Q. How does this happen?

A. When the Heavenly Father gives us the Holy Spirit, so that we, by God's grace, believe God's holy Word and live godly lives here in time and beyond in eternity.


TREDJE BÖNEN The Third Petition

Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.

Vad är det?

Guds goda och nådiga vilja sker väl utan att vi ber om det,
men vi ber i denna bön, att den skall ske också hos oss.

Hur sker det?

Det sker när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött, som inte vill tillåta oss att helga Guds namn eller hans rike att komma till oss. Det sker när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar. Detta är hans goda och nådiga vilja.

Q. What does this mean?

A. Truly, God's good and gracious will is accomplished without our prayer. But we pray in this request that it be accomplished among us as well.

Q. How does this happen?

A. When God destroys and interferes with every evil will and all evil advice, which will not let us hallow the Name of God nor allow God's Kingdom to come, such as: the Devil's will, the world's will and the will of our sinful self. It also happens when God strengthens us by faith and by the Word and keeps us living by them, unwavering, until the end of our lives. This is God's good and gracious will.FJÄRDE BÖNEN The Fourth Petition

Traditional: Vårt dagliga bröd giv oss idag. Give us this day our daily bread.
Contemporary: Give us today our daily bread.

Vad är det?

Gud ger väl, utan att vi ber om det, dagligt bröd åt alla människor, också de onda. Men i denna bön ber vi om att kunna erkänna det som hans gåva och ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet.

Q. What does this mean?

A. Truly, God gives daily bread even without our prayer to all people, even though they be sinful. But we pray in this request that God will help us realize this and receive our daily bread with thanks.

Vad är dagligt bröd?

Allt det som hör till livets uppehälle och behov, såsom mat och dryck, kläder, hus och hem, åker, boskap och bohag, gods och pengar, god make,god maka, goda barn, goda arbetstagarer, god och trogen överhet, god styrelse, passande väder, fred, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar och mera sådant.

Q. What is meant by "Daily Bread"?

A. Everything needed for this life, such as: Food, clothing, and shelter, home and property, work and income (lit., fields, cattle, money, possessions), a devoted family, devoted employees, devoted politicians, good government and orderly community, good weather, peace, health, education and honor, true friends, good neighbors, and other things like these.


FEMTE BÖNEN The Fifth Petition

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga aro.

Vad är det? Vi ber i denna bön, att vår himmelske Fader inte skall se till våra synder och för deras skull vägra oss vår bön, ty vi är inte värda något av det vi ber om och har inte heller förtjänat det. I stället ber vi att han skall ge oss alltsammans av sin nåd, ty vi syndar dagligen på många sätt och förtjänar inget annat än straff. Så vill också vi av hjärtat förlåta och gärna göra gott mot dem, som bryter mot oss.


SJÄTTE BÖNEN The Sixth Petition

Och inled oss icke i frestelse.

Vad är det?
Gud frestar ingen, men vi ber denna bön, att Gud skall beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar och förför oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster, och att vi, när vi frestas, inte låter oss övervinnas utan kämpar för att vinna en slutlig seger.


SJUNDE BÖNEN The Seventh Petition

Utan fräls oss ifrån ondo.

Vad är det?

Vi ber i denna bön, att vår himmelske Fader skall förlossa oss från allt ont och farligt både till kropp och själ och till sist, när vår stund kommer, ge oss en salig hädanfärd och av nåd ta oss från denna sorgedal till sig i himmelen.

Amen.

Amen.

Vad är det?
Amen säger jag för att jag skall vara viss om, att sådana böner behagar vår himmelske Fader och är hörda av honom; ty han har själv befallt oss att be så och har lovat att han vill höra oss. Amen, amen, det betyder: ja, ja, det skall ske så.


HANDBOOK:The Small Catechism of Dr. Martin Luther, originally translated in 1994 by the Rev. Robert E. Smith; language significantly altered by Pastor Joe Anderson in accord with the Augustana Evangelical Lutheran Church and joint Lutheran 1960 Contemporary English editions which jibe better with the Swedish and American contexts. Public domain.


klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll