Frequently questioned EVANGELIC ANSWERS:10 Commands "NÅD, BARMHÄRTIGHET OCH FRID I JESUS KRISTUS, VÅR HERRE"


(Hälsningen, åren 55 e Kr, 1529, 1998)


Tillbaka till Inledningen s 1

Vad förväntar Gud av oss? What does God expect of us?

VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD ÖVER ALLTING
och sätta all tro och förtröstan till honom.

"Visa mej, Herre, din väg, så att jag kan
vandra i din sanning. Lär mej att helhjärtat
vörda
ditt Namn," Psalt.Ps.86:11 (1995*)

Answer. We revere, love, and trust God above anything else.

"Because of your great love
I can come into your house;
I can worship in your holy Temple
and bow down to You in reverence,"Ps.8:7 TEV

Denna insikt angående Guds goda vilja är baserad
på det första av de TIO GUDS BUD och är
uppsummeringen av Guds lära rekommenderad av Jesus:
"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och
med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt
förstånd, och din nästa som dig själv," Luk 10:27.

Den bibliska hälsningen (1Tim 1:2) och svarsförslaget
är hämtade ifrån Doktor Martin Luthers Förord
och inledningsord till vad som i originalet på grekiska
kallades "Enchiridion," dvs, EN LITEN HANDBOK,
med underrubriken "Den lilla katekesen för olärda
kyrkoherder och predikanter."
Klicka för information om hemsidans
källor och syfte

The biblical greeting(1Tim 1:2) from the Preface and the
suggested Answer constitute Dr. Martin Luther's opening words to
HANDBOOK: The Small Catechism.

An American adaptation of the Church of Sweden's version of
the Catechism begins thus:
1.What is God's will for all?
God's will is that all shall
have communion with God and serve the LORD
now and forever.
" God...desires all to be saved and to come to the knowledge of the truth, "(1Tim.2:4).

"GUD VÅR FRÄLSARE vill att alla
människor skall bliva frälsta och komma till insikt om
sanningen,"
(Tim 2:4)


Svenska kyrkan uppmuntrar oss alla med det här
budskapet som inleder Dopgudstjänsten:"Gud vill att vi skall
leva i gemenskap med honom."


Tio Guds bud Decalogue, finns i 2Mosebok 20 och 5Mosebok 5 (Exodus 20:1-20 and Deuteronomium 5:1-22).

Den lutherska och Romersk katolska numrereringen av Tio Guds
bud skiljer sig ifrån andra systematiseringar. Ofta lyder Andra budet

"Du skall inte göra dig något beläte eller
någon bild..."; dessa ord saknas i Luterska och Katolska
framställningar just därför att de betraktas som
innefattade i Förste budet.

[The "Great Mother," represented by
one of humankinds' oldest discovered works of art,
is making a strong comeback
in modern "poptheology" which uses
symbolic language in
an idolatrous fashion. It is said --

"Feministerna tar ...anstöt av
en personlig gudom
som på grund av 'sitt' genus (Eng.gender)
har varit manlig
sedan sin tid som stamgud under hednisk tid.
Men att tala om 'hon'
--annat än i dialektisk mening
---kan vara lika inskränkt,
eftersom det begränsar
den gränslöse guden
till rent mänsklig kategori.
"ARMSTRONG, Karen 1995 Historien om Gud,övers.
JOHANSSON,Inger(A History of God)s.441
.

Ärkebiskopen har fått kritik
därför att han på liknande sätt kritiserade språklig
"avguderi."
"

De övriga budorden har sedan omnumererats. Bud 9 och 10 är då ofta sammanslutna , "Du skall inte ha begär..."


 

OM KÄRLEKEN TILL VÅR GUD

FÖRSTA BUDET

Jag är HERREN, din Gud.
Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.

"Det som obetingat angår en"

Vad betyder det att ha en gud eller vad är Gud?
( ett klassiskt svar på frågan)

GUD ÄR KÄRLEKEN (1Joh.4:16)


 

VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD,
så att vi inte brukar hans namn till onda önskningar, svordomar,
vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd,
ber, tackar och lovar.

ANDRA BUDET

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren
skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.


 

VI SKALL VÖRDA OCH ÄLSKA GUD, så att vi inte
föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt,
gärna lyssnar till det och lär oss det.

TREDJE BUDET

Tänk på vilodagen, så att du helgar
den.


VAD SÄGER NU GUD OM ALLA DESSA BUD?

Det säger han:

Jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som
hemsöker fadernas missgärningar på barn och
efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,
men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig
och håller mina bud.
Vad är det?
Gud hotar att straffa alla dem som överträder dessa bud;
därför skall vi frukta för hans vrede, så att vi
inte bryter mot hans bud. Men sin nåd och allt gott lovar
han alla dem som håller dessa bud.
Därför skall
vi älska honom, lita på honom och villigt leva efter hans
bud. (Exodus 20:5b-6 and Deuteronomy 5:9b-10)

 

Gå till Om kärleken till vår nästa
LOVE TO OUR NEIGHBOR, Kristen etik och budord 4-10.


HANDBOK: Doktor Martin Luthers Lilla Katekes
(huvudsakligen enligt Den Svenska Psalmbokens kortfattade
utgåva; men denna varsamma språkliga revision syftar
en närmare anslutning till alla delar av hela
originalet "sådana dessa ingå i Luthers verk," se
ovan!
Härinne finns vissa utdrag ur 1878 års
utveckling--jfr Pro Veritate utgåva, 1991-- och dess
modernisering gjord av Svenska kyrkans "dotter kyrka," Augustana
Lutheran Church (1957-62).

Wedoes Webmaster Pastor Joe Anderson också är ansvarig
för hemsidans andra tillägg och urval ifrån
Svenska kyrkans grundläggande dokument.

Omfattande redigering och större kommentarer
öronmärks som "Webmaster's Weavings"('hemvävt')
HANDBOOK texts are from Wedoes-Webmaster's alteration of
the SMITH 1994 tr. at the MIT-LEM homepage.

Public domain (får fritt kopieras, inget anspråk
på upphovsrätt, men var vänlig och ange
källan och upphovsmän till ev annan "hypertexting."!)


HANDBOOK: The Small Catechism of Dr. Martin Luther,
originally translated in 1994 by the Rev. Robert E. Smith;
language significantly altered by Pastor Joe F. Anderson
in accord with the Augustana Evangelical Lutheran Church and
joint Lutheran 1960 Contemporary English editions which jibe better
with the Swedish and American contexts.
Public domain.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
klicka för att återkomma till hemsidans tolkningsram och innehåll


Tillbaka till Inledningen s 1