Aegis förlag hör till de unga och intressanta bokförlagen i Lund. Trots sin mindre voluminösa utgivning har förlaget hunnit publicera internationella klassiker som den amerikanske poeten John Ashbery och den kultförklarade katalanske författaren Enrique Vila-Matas. Konst- och samhällsdebatt, resereportage och spännande 90-talspoesi från Ungern finns också bland Aegis utgivning.

Under 1998 planeras utgivning av den japanske författaren Ryú Murakamis debutroman Oändligt blå, nästan genomskinlig. Längre fram kommer en ungersk kokbok, Pusta, Pasta, Paprika, där det färg- och smakrika ungerska köket presenteras. Ett febrilt arbete pågår just nu med antologin I Transformation - kulturen i den virtuella staden, vilken belyser den digitala revolutionen ur ett kulturkritiskt perspektiv. Boken kommer att publiceras i anslutning till den internationella konferens om cyberkultur som arrangeras i Lund den 3--5 april 1998.

Mer information får du på konferensens websida, Culture in the Virtual City.

Här följer en kort presentation av våra böcker.

Andra städer (bild) Andra städer

Författaren och Latinamerikakännaren Oscar Hemer tillbringade "revolutionsåret" 1989 i Afrika. I Andra städer förenar han sina intryck från två kontinenter i världssystemets periferi. I tio personliga "essäreportage" tar han oss med på en garanterat annorlunda stadsvandring."

"I den globala omställningsprocess vi alla är mitt uppe i utgör mötet med den andre själva humanitetens probersten. Latinamerika och Sydafrika representerar i det fallet två pilotprojekt av delvis diametralt motsatt innebörd som båda, vart och ett på sitt sätt, har mycket att lära oss. De borde faktiskt stå i centrum för hela världens intresse."

Exemplariska självmord (bild) Exemplariska självmord

Enrique Vila-Matas är född i Barcelona, 1948 och har en omfattande litterär verklista, bestående av såväl romaner som noveller och essäer. Hans internationella genombrott skedde med den fiktiva essän "Kortfattad introduktion till den bärbara litteraturen". Den översattes till svenska 1988.

Elegant ironi och svart humor genomsyrar i hög grad hans Exemplariska självmord. Det lugubra temat varieras uppfinningsrikt i tio olika berättelser för att, med författarens ord, uttömma alla existerande möjligheter till en ädel död. Det handlar med andra ord om en i grunden livsbejakande exorcism som tar oss med på en halsbrytande resa i den verkliga och imaginära geografin, från Pessoas Lissabon till djävulsdyrkarnas Babákua. Allt med en av den samtida spanska prosans mest egensinniga mästare som gäckande ciceron.

Kulturen i den globala byn (bild) Kulturen i den globala byn

Uttrycket "den globala byn" myntades på 60-talet. På 90-talet står vi inför dess förverkligande. "Globalisering" har blivit ett nytt modeord i kulturdebatt och samhällsforskning. Är det en täckmantel för västlig kulturimperialism? Eller fungerar världens tilltagande integration snarare demokratiskt och frigörande?

I januari 1993 samlades ledande samhällsforskare, konstnärer, kritiker och författare från skilda håll i världen till ett uppmärksammat symposium om kulturens globalisering.

Kulturen i den globala byn är den första översiktliga presentationen på ett skandinaviskt språk av ett nytt tvärvetenskapligt och tvärkulturellt forskningsfält.

Kulturen i den globala byn ställer dagens och morgondagens globala ödesfrågor i ett nytt perspektiv.

Skuggtåg (bild) Skuggtåg

"Suverän poetisk inbillningskraft", skrevAnders Mortensen i SDS och fortsatte: "Finns det någon annan utländsk poet som utövat ett så starkt inflytande på vår samtida poesi? Det tål att fundera över. Jag vet ingen annan.

Boken tillhör Ashberys bästa. Att översättarna lyckas sätta skuggtågets samtliga vagnar i rullning är därför extra glädjande. Det förnämliga i deras insats ligger emellertid i att de avhåller sig från spektakulär uppfinningsrikedom och i stället med "hårt tyglad trohet mot originalet" bemödar sig om att ta tillvara Ashberys ytterst nyanserade retoriska mönster.

Vari ligger Ashberys storhet som poet? Vari ligger grunden för hans läsares fascination? Printz-Påhlson betecknar hans poesi som vår tids enda motsvarighet till de stora modernistiska nyskaparna."

Tillflyktsort... (bild) Tillflyktsort för verkligheten

Tillflyktsort för verkligheten är resultatet av fyra års arbete med en antologi om den nya ungerska poesin såsom den framträder idag, efter kommunismens fall i östeuropa och regimskiftet i Ungern, 1991.

Författaren och framförallt poeten har alltid haft ett särskilt högt anseende i Ungern, inte på grund av sin litterära betydelse i första hand utan för sin politiska funktion: den socialt engagerade och samhällstillvände författaren var ett redskap mot och efter andra världskriget för en politisk överhet.

Man kan säga att den ungerske poeten först efter 1991 kunnat skriva fritt om vad han vill och hur han vill utan att tänka på om det han skriver också är politiskt korrekt.

Vad innebär detta? Vad har detta att skapa i frihet för betydelse för den ungerska poesin?

Skicka e-post till Aegis