Jönköpings Läns Storfiskeregistrering

Top 15 1984-1997 Hela listan på de 15 största inom varje art fångade i Jönköpingsdistrikt.

Anmälningsblankett Ladda hem anmälningsblanketterna i Ms-Word 6.0 format.

Fiskevatten Hjälp till att samla info om distriktets sjöar.(Arter,Fiskekortspris m.m)

Fiskevattens-kartotek Här hittar ni information om sjöarna i distriktet.Anmäl mera


Skicka gärna Email