Så här går det till !

Systemkravet är en 386:a med möjlighet att visa minst 256 färger i windowsmiljö,och ett
hårddiskutrymme på ca: 2Mb.
Bäst är det förstås med en Pentiumdator som kan visa 16,7 milj. Färger.
Skicka gärna Email