bak.jpg (6038 bytes)

På alla fyra

Med denna ställning så får din partner möjlighet att lätt få tillgång till dig.
Denna stälning har ansets som "snuskig" på så sätt att du inte kan se
din partner på ett lätt sätt. Alltså att ha sex utan ögonkontakt. Variationer
som kan rekomenderas om din partner räcker till
(vi snackar kroppslängd och inte något annat) är att han sänker sitt huvud
och kysser dig i nacken. Detta är också en ställning där du får god möjlighet
att tillfredsställa dig själv och du kan dessutom variera den genom att antingen
stå på alla fyra eller sänka dig nedåt med överkroppen för att ge din partner
ännu mer spelrum i akten. På detta sätt kan du också till viss mån styra hur långt
inträngandet ska ske.